ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,583 setup dovecot webmin ubuntu server งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Configure mail (send/receive) with SSL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello Looking for ubuntu expert able to fix and configure email in my server (including domain issue if some one). Right now is installed postfix, dovecot and rainloop, the problems are: 1. I can sent mails but it does not receive 2. Email sent are reaching without encryption and goes directly to spam folder (maybe some issue with domain )

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  My hetzner dedi server crashed and will no longer boot. i have tried grub repair but this didnt work. I really need this up and running again. It has 1xSSD drive for os and my data is stored on 3x1TB drives.

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  i need an ubuntu expert to put my site on my server and point domain

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Set up a Linux server for Django hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have a Linux server (Cent OS and Webmin installed). I would like to host a Django webite with MySQL (over https). If you can do all the settings within a couple of days please apply. Thank you

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  I had my linux server migrated from Rackspace to AWS. When I run python scripts I am getting the same error: Traceback (most recent call last): File "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", line 2, in <module> import numpy as np File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]", line 153, in <module> from . import add_newdocs File &quo...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Need a script that creates ubuntu servers and install squid 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a script that can mass create intsances on a website called Google cloud. The website has an api doc which you can refer. Once created, the script will then proceed to squid install the vps so they can become proxies. The script also need to be able to mass delete the instances once done and have an ability to set a time as to when the proxies will be deleted such as 24 hours after the crea...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Backend CMS for iOS mobile application. MVP is already built, just need an enhancement. I will share the github repo and digitalocean (ubuntu server) access for deployment. Note: Live Photos are video files in MOV format that need to be re-written into Live Photo format in the CMS. Please show video streaming experience or work with video files Need:

  $524 (Avg Bid)
  $524 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...(option 2, I see something about monolithic lancache service capable of caching all cdn's in a single instance) I will provide you with SSH access to a freshly installed ubuntu 18.04 server, and you can install what you need and prep and configure everything. The machine dedicated to this is ready to go NOW, and i am ready to start the project NOW. i5 CPU

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...(option 2, I see something about monolithic lancache service capable of caching all cdn's in a single instance) I will provide you with SSH access to a freshly installed ubuntu 18.04 server, and you can install what you need and prep and configure everything. The machine dedicated to this is ready to go NOW, and i am ready to start the project NOW. i5 CPU

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  The project can only use C++ language and able to execute with g++ compiler in Ubuntu terminal (that comes packaged in Ubuntu linux). The programs need to be able to read in files and able to process the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] records inside the file will contain data from different class and it's unsorted and may have multiple duplicates. So the requirements

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  HI there Can anyone help me to use IMO on ubuntu? Thanks

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I require assistance in setting a java path to a program on my ubuntu server. This should be a relatively short project.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need the laravel and ubuntu expert for multiple jobs. Details will be shared with winning bidder.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  laravel and ubuntu expert needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the laravel and ubuntu expert for multiple jobs. Details will be shared with winning bidder.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello, I am currently looking for some help in regards of Ubuntu / PostgreSQL based solutions that I provide to my customers. What I need is an experienced Linux admin who know how to properly manage the following elements: Need to have: - Operating system disk layout optimization - OS Security (firewall, intrusion detection) - Load balancing (NGINX)

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  OScam setup VPS Ubuntu 3 วัน left

  I need your help. OScam setup ! Ubuntu VPS

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need to hire linux expert with rich experience in ssl installation. I purchased ssl from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and got the two cert files from website. And I have csr file private key. But I cannot install ssl for nginx, because of certification error. I am not sure what is problem. I will attach all files, gotten from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] After check it, if you can fix it in 30 mins, ple...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I have a small ubuntu 18.04 server I need help getting FTP set up. I have a domain pointed to the server with a basic LAMP setup (working fine). I installed vsftp but need help setting up users. I want the commands to be able to do it myself, I just need someone to check the configuration and tell me what I did wrong and how to add users. Users will

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have upgrade system 5.x to 7.x recently There are lots of hard-coded domain here and there. I need to update those part so that I can set domain in somewhere like system variable ( ex total_domain=[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) , then the php/cron/shell script should use that domain value in their codepart Also you need to understand developer's update and do it again from my fresh code. It r...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...freelancer, Only Individual freelancer, Only Individual freelancer, Only Individual freelancer, Only Individual freelancer, Only Individual freelancer, I Need to get a varnish server up and running to sit in front of our web site we app. Need help making sure we only cache GET Requests , set smart ttl and expiry l, cache control, pre flight OPTIONS requests

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...TreoPim aplication on Linux Distro, they are Debian 9 or Ubuntu 18.04, both are server edition a. official website = treopim.com. b. Manual installation = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] c. Server configuration = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] d. Apache Configuration => https://github

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...ingin menginstall aplikasi TreoPim pada distro Linux Debian 9 atau Ubuntu 18.04. a. Nama website resminya => treopim.com. b. Cara instalasi => [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] c. Konfigurasi Server => [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] d. Apache Konfigurasi => [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  configuring ubuntu wifi network 13 ชั่วโมง left

  I want to make an adhoc wifi network and need help with configuration

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Developer needed for a quick job fixing database error on server. It's a virtualmin/webmin server setup, with small problem which i believe relates to the SQL. Instant work for a fast fix. TBD on TeamViewer

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Help with Centos Error หมดเขตแล้ว left

  Hello, After try to reboot the MySQL Service I recieve the error: "The server quit without updating PID file" So I try to make a gracefull reboot from WHM and the CPANEL send to me the followin messsage: +++++++++++++++++++++++++++++ Service Name lmtp Service Status failed ⛔ Notification The service “lmtp” appears to be down. Service Check Method The

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Linux ubuntu expert create install script หมดเขตแล้ว left

  Need help creating a simple startup install script on ubuntu 18.04 terminal. would like to have a script made to automate the installation. bash script I guess

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Adding external libraries to eclipse in Kali ubuntu หมดเขตแล้ว left

  I want to set my new eclipse project (it suppose to work on Kali Ubuntu) to include the following libraries: -GNU Scientific Library (GSL) -OpenMP -Intel Math Kernel Library -external library (I will provide it ) also I want to to use MinGW to run my files

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  .deb installation package build on ubuntu หมดเขตแล้ว left

  ...package these files to be installed on Ubuntu software center. It needs to be tested on Ubuntu 14, 16, and 18. After the deb installed on ubuntu it should be register shortcut on desktop and start menu and show icon. As well as it should be configured for the installed main app to be run automatically at ubuntu booting. *Templated cover letter will

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Launch a JSP site on Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  I tried to install a version of dHIS2 on a server to get acquainted with the application but cannot get the thing to run i am not a tomcat expert and I need to get the JRE up and running. The install doc is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Wordpress : Repair website access and put SSL Let's encrypt. The website is not accessible, the SSL has to be put by generating the SSL certificate in Webmin and use it on wordpress. It has to include the "automatic renewal" of the certificate (2 months). we will ask you to put the process you did to obtain the result we need.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  ISPConfig install on existing ubuntu Web Server หมดเขตแล้ว left

  I have an existing Word Press setup that includes 2 domains. I want to install ISPConfig on the existing Ubuntu web server and keep the existing websites, SSLs, and other dependent services intact. The current Ubuntu build is 16.04 and possibly need to upgrade to 18.04. I also would like to add a 3rd website along with free Let's Encrypt SSL certificate

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Install and execute pritunl vpn on ubuntu server หมดเขตแล้ว left

  Currently I have a server running OpenVPN, I want to install pritunl on it following this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] But so far, I haven't had any success.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I am looking for someone with Linux experience to install and configure a mail server (possibly Postfix, Dovecot) using MySQL on an existing Ubuntu 16.04 server with multi-domains. Suggestion on selecting a suitable solution (not much email traffic), compatible with standard applications and interface with Microsoft Outlook 365. If you have sufficient

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Ubuntu Follow Up Configuration หมดเขตแล้ว left

  3 new AWS Ubuntu 16.04 lightsail instances - verify configuration, confirm phpmyadmin access, add IAM limited admin user, install AWS SES on each. Work from local system using anydesk. Project for vili1977

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Install ImageMagick on Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  I have an app that needs this to be installed for a function to work. It's on an ubuntu server hosted via digital ocean.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  install vps on EXSI หมดเขตแล้ว left

  i need you install a vps (debian + webmin) and configurate the system if you are good i have some job and one hosting enterprise system configuration + management

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Setup and configure server on Vultr to support multiple domains/websites and email accounts. Using the following: - Webmin - Vituralmin Configure to operate with Vultr hosting Job completion milestone: Be able to support multiple domains and email account creation and operation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  I would like to hire an Ubuntu Expert หมดเขตแล้ว left

  Upgrade ubuntu server from 14.10 to last version I had many errors to upgrade it and my version seems to be obselete

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Ubuntu Assist in AWS setup หมดเขตแล้ว left

  We have ubuntu 16.04 with LAMP currently set up running php7.2. We are looking for an experienced sysadmin to verify the installation. We also want an assist accessing phpmyadmin by browser using an existing tunnel set up, and an assist with apache2 seting up a simple test dynamic website. Work must be done on a local system using a vpn (anydesk

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Updated certificate files from provider for SSL renewal to ubuntu server. Now getting from browser "This site can’t be reached..ERR_CONNECTION_REFUSED.." However, able to connect to ftp server using filezilla client on same static ip address.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...uses live-boot which already has the feature where in Ubuntu it used capser I need to patch capser to make it ask for password of an encrypted persistent casper-rw file and mount it as persistence storage I followed this link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] then modified my

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  as per the title. the application is small so this should not be too difficult. bonus if can do this for 64bit and 32bit (primarly 64bit).

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  deploy python app on ubuntu server online หมดเขตแล้ว left

  deploy python app on digital ocean linux server

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I have a wordpress site running off of ubuntu (there are multplei sites on the server, we are using virtual hosts). I have a CRT file. We need SSL set up on the wordpress site and the website adjusted to use ssl only. To ensure you read the description please say the word "house" in your bid.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  setup opentrade crypto trading platform on ubuntu หมดเขตแล้ว left

  setup opentrade from github setup on my vps. setup bitcoin on and couple other cryptos.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Install windows hosting control panel หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer to install a windows hosting control panel on our ...a freelancer to install a windows hosting control panel on our dedicated windows server. you can use solidcp or webmin. Full server management from web should be work including website setup, ftp etc... With your bid include what you prefer to install solidcp or webmin

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Jira Admin Coder Ubuntu Knowledge หมดเขตแล้ว left

  Dear Coder Jira is installed on VM and worked propper. Through some unkown issue there are some issues when loggng in from outside. I see in logs some issues which provide ubuntu knowledge Thanks for y interest

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  error installing Bundler on ubuntu. หมดเขตแล้ว left

  Hello freelancer I need an expert at Json. Ruby . Rails .. I'm having trouble installing Bundler on ubuntu. Continue to give me such a mistake: (An error occurred while installing json (1.8.1), and Bundler cannot continue. Make sure that `gem install json -v '1.8.1' --source '[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]'` succeeds before bundling.) my budget is $ 8 I can

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Benchmark script for Ubuntu in Python. หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need someone who can help me with benchmarking script in python , i want to measure the following parameters to help to choose a server in a service provider. CPU, IO , IOPS , MEMORY , DISK , NETOWRK THROUGHPUT. I want that the script to run for 5 times. my budget for this project is $7 CAD.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล