ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 setup live video streaming งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HEL...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  รับทำเว็บไซต์รวบรวมสาวสวย ที่ live สดตามแอพต่างๆ ดึงมาที่เว็บไซต์ จาก app BIGO LIVE, KITTY LIVE ฯลฯ เป็นต้น ด่วน! [Removed by Freelancer Admin]

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Recruitment Video หมดเขตแล้ว left

  สร้างวีดีโอแนะนำบริษัท และให้พนักงานที่เข้ามาใหม่เข้าใจถึงองค์กรและมีแรงบันดาลใจในการทำงานในบริษัท

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Online English teacher and assistant หมดเขตแล้ว left

  ปัจจุบัน TOPICA EDTECH GROUP ต้องการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 20 คน ในโปรแกรม TOPICA หน้าที่: - ช่วยเหลืออาจารย์เจ้าของภาษาในคลาส Live Session Basic - สอนนักเรียนในคลาสสนทนา - ช่วยเหลือและปรับปรุงคลาสเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย สิทธิประโยชน์: - เงินเดือนดี ขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่คุณสอน - ไม่จำกัดชั่วโมงสอน - ทำงานที่บ้าน - ได้ทำงานกับอาจารย์เจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว คุณสมบัติที่ต้องการ: - พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีความมั่นใจในการสื่อสาร ชัดเจนและไม่ติดอ่าง - ต้องมีอินเทอร์เนตที่เสถียร (สำหรับที่บ้าน)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our newsletter. Back office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ทำการสร้างใบเสนอราคาเป็น PDF online และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ ส่ง order confirmation ทางเมล ข้อมูลสินค้า link กับฐานข้อมูลใน ERP ของบริษัท (โปรแกรม winspeed) มีระบบ live chat และ subscribe newsletter สามารถดึ...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Lyric Video for "Thank You Please" Band หมดเขตแล้ว left

  ทำ Lyric Video ประกอบเพลงแนว Dance / EDM ของวง Thank You Please (ไม่มีสังกัด) เพื่อ post บน Youtube ของวง

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Woocommerce Store Plugin Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled Wordpress developer to assist in configuring and customizing plugins for my Woocommerce store. Key Tasks: - Installation and configuration of plugins: The chosen freelancer will be tasked with installing and configuring plugins for my Woocommerce store. The plugins will need to be set up to provide a level of moderate customization with some unique features. Job to do: - Header and footer setup for my store, checkout and product pages (now I cannot set the headers) - Ajax-based filters for the store page (now the page is refreshing on every filter event): text-based search, price based search (interval), category-based search (there are 3 product categories we have) - 3 separate store pages (would be nice if these would be 1 page) for our 3 product categories (if the ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer experienced in configuring a Raspberry Pi 4B with the WaveShare SIM7600X 4G HAT for a stable internet connection...HAT for a stable internet connection. Key Requirements: - Troubleshoot and resolve the issue where the Raspberry Pi is not recognizing the WaveShare HAT as an internet connection. - Verify the installation of drivers and software for the WaveShare SIM7600X 4G HAT. - Expertise in running test scripts provided by WaveShare to diagnose potential issues. Ideal Skills: - Proficient in Raspberry Pi setup and configuration. - Familiarity with WaveShare SIM7600X 4G HAT. - Ability to analyze and troubleshoot connectivity issues. - Understanding of running test scripts and interpreting results. - Excellent communication skills to guide me throu...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor skilled in the area of special effects editing, specifically with green screen work. I've got raw footage at hand and need your expertise to bring it to life. The scope of the project will involve: - Detailed special effects editing - Integration of animation where appropriate - Enhancing the overall visual appeal of the content Ideal Skills and Experience: - Expertise in animation and green screen editing - Extensive background in video editing - Ability to meet project timelines - Strong problem-solving skills - Excellent communicator This project requires someone with a creative flair who can work within deadlines to deliver high quality edits. If that sounds like you, I'd love to hear from you.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...market ・Research on selling prices Skills and Experience: - Fluent in English and business level proficiency in at least one Southeast Asian language - Proven expertise in market research, sales, and retail - Knowledge of heavy industry and diesel machines will be a big plus - On-the-ground experience in one or more countries of interest would be ideal - Previous experience in sales channel setup will be highly appreciated...

  $7000 (Avg Bid)
  $7000 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...adjusting brightness and contrast, and removing backgrounds amongst other related tasks. All your image editing skills will be put to the test for this project. The purpose of these edits is quite varied. The finished products will be used for social media posts, website content, presentation materials, workshop and seminar adverts, and other forms of advertising. Ideal Skills and Experience: • Video and Editorial specialists • Proficiency in adding text, captions, and transitions • Experienced in sound and music enhancement • Mastery of image editing, including cropping, resizing, and background removal Time management is essential as we have deadlines to meet. I'm looking for detail-oriented individuals who can provide quality work that aligns with...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...set the code etc get google api live tracking etc. Its not a complicated project which you will come and tell me it will cost me loads of money... The budget is set correctly on the project and over it will rate your bid and close it. GPT : To develop a parcel delivery app with live tracking for iOS and Android, you can follow these key steps and features: Key Features: User Registration and Authentication: Users can sign up and log in using email, phone number, or social media accounts. Implement OTP verification for security. Parcel Booking: Users can book a parcel delivery by entering pickup and drop-off locations. Option to schedule deliveries for specific times and dates. Calculate and display delivery charges based on distance and parcel weight. Live Tr...

  $7 - $20
  ปิดผนึก
  $7 - $20
  4 คำเสนอราคา
  Dynamic Translation & Booking System Web Modifications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced software developer to implement a few key modifications on my website. Key Requirements: - **Dynamic Translation**: I prefer manual entry of translations for each language, ensuring top-notch quality for each version. This requires proficient multi-lingual capabilities and a deep understanding of how to implement a translation feature on a live website. - **Hourly Based Booking System**: This is a crucial addition to my website. The booking system should be implemented in a way that allows for hourly bookings, and should be easy to navigate for users. Experience in building booking systems is highly preferred. - **Search Filter Modification**: The modification of the search filter should be done in a way that enhances user experience. This could ...

  $1118 (Avg Bid)
  $1118 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video editor who can help me create engaging content for my YouTube channel. Key Requirements: - I predominantly need video editing. You should be proficient in video editing software, and have the ability to create smooth transitions, add engaging effects and ensure the final product is of high quality. - I'm looking for a specific style of editing - entertainment. This means, you should be able to add humor, keep the audience engaged and ensure the videos are visually appealing. - The videos are short - less than 5 minutes. You should be able to maintain the viewer's interest in a short span of time. Ideal Candidate: - Proven experience in video editing and specifically, entertainment content is a huge plus. - Profici...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Daily Canva Video Editing Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented video editor to assist with daily video editing on Canva. Key Responsibilities: - Adding text and captions to the videos - Editing audio for optimal quality - Implementing seamless transitions - Inserting new pictures or information The ideal candidate should be familiar with Canva's video editing tools and techniques. Your primary goal would be to assist in creating engaging, short videos of less than a minute length. Please note that this is not a project for professional editors, so my budget is limited. However, if you are looking for a consistent daily gig and have decent experience with Canva's video editing features, you might be the perfect fit for this job.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented video Editor to bring my short film vision to life. The project involves: - Crafting a 5-10 minute short film centered around a festival function. - The key focus should be on delivering exceptional visuals that can captivate the audience. - There's a possibility to introduce elements like transitions, effects & attractive - depending on your expertise and creativity. The ideal candidate for this project should have: - Profound experience in video production, specifically creating short films. - Proven skills in enhancing visual appeal of the content. - A strong portfolio that demonstrates your ability to engage viewers through stunning visuals.

  $7 - $18
  พื้นที่
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Urgent Shopify Developer Needed for Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeki...online store remotely. The project is of high urgency and I need it completed ASAP, within 2 months. Key Requirements: - Theme Customization: The chosen freelancer must be able to deliver a customized theme that suits my brand and user experience. - App Integration: You will be responsible for integrating necessary apps that could boost my store's performance and user engagement. - Payment Gateway Setup: The developer should have a good understanding of payment gateways and can ensure a seamless payment experience for my customers. Ideal candidates will have: - At least 5 years of experience working with Shopify. - A proven track record of successful theme customizations, app integrations, and payment gateway setups. - The ability to work remotely and provid...

  $667 (Avg Bid)
  $667 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video editor to help me create a series of YouTube videos using 60-minute raw footage of football games. Key Tasks: - You'll receive 8 of these 60-minute videos every month. - Your task will be to condense these hour-long videos into engaging, high-energy clips that focus on the best highlights of the game. - The editing style should be reminiscent of a sports highlights reel, focusing on the action and the excitement of the match. - You will also need to create a simple, eye-catching thumbnail for each video. Ideal Candidate: - Proficient in video editing software, with a portfolio showcasing experience in editing sports reels or similar. - A good eye for selecting the most engaging moments in a match. - Ability to create dynamic...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Unity Expert for 2D Mobile Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire a Unity expert to develop a mobile game for both iOS and Android. (Copy)?node-id=0-1&t=fb3GjU9VSVc80iE5-0 Key components of the project include: - **2D Mobile Game Developme...Android, and understand the nuances of each platform. - **Testing and Optimization**: Part of your responsibility will be to test the game on different devices, identify and fix bugs, and ensure that the game runs smoothly on a variety of devices. I'm open to suggestions and recommendations for the primary genre and target audience of the game, as I skipped these questions in the initial project setup. If you have specific expertise or experience that could benefit the project, feel free to share that in your proposal.

  $640 (Avg Bid)
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  New VIDEO GAME MUSIC 9 วัน left

  Remixes Of Previous song - Zelda Gerudo Valley -Donkey Kong Country Theme Reimburse FOR the sample Pack -35USD converted to AUD = $52 AUD

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a content creator, my work demands polished, professional videos that encapsulate my brand's ideology. I am in the market for an editor wh...essential for the editor to have the ability to switch between Cinematic, Vlog-style, or Documentary-style effortlessly. 2. Time Management: My desired video duration falls between 1-3 minutes. The editor must possess the skills to tell a clear, concise story within this time frame. 3. Familiarity with YouTube: Familiarity with YouTube platform is advantageous as it can inform the editor about the kind of cuts, transitions, and timing practices that work best for the platform's audience. Ideal candidates will highlight their flexibility in editing styles, proficiency in time-bound editing, and experience on YouTube spe...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  3D Rendering & video- Football Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for 3D rendering and video for our project of Football Center

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Completed 9 วัน left

  AWS setup, CICD pipline Python/c# program

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a user-friendly ecommerce website to sell a variety of clothing with more than 10 distinct categories. The main goal for this site is to efficiently sell a wide range of clothing items. Despite skipping the specific functionality for each product page, I trust your proficiency in standard ecommerce website designs to suggest an optimal setup. Ideal Skills: - Ecommerce website development experience - Knowledge in UX/UI for intuitive navigation - Understanding of best practices for product displays - Previous work with clothing or retail sites preferred

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled video editor to assist with editing my YouTube content. The ideal candidate will have a strong understanding of different video editing styles, particularly cinematic, vlog-style, and documentary. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or iMovie - Ability to craft captivating videos with background music, text overlays, and special effects - Experience with travel, DJ, and real estate promotion content is a plus - A portfolio showcasing a range of video editing styles and techniques This role will involve turning raw footage into engaging, high-quality videos that align with my content themes. I'm open to your creative input and suggestions for enhancing the overall appeal of the videos. Please share...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I need a skilled web developer to create a simple yet efficient website for my electrical company. The website should primarily contai...company. The website should primarily contain basic contact information. Simplicity and user-friendliness are main prerequisites of the design. The scope of work also includes setting up a Google profile for my business. After profiles setup, I request assistance in converting my HiPages reviews to my Google profile. Previous experience in doing similar tasks will be advantageous. Essential skills: - Web development - Google profile creation - Conversion of HiPages reviews to Google profile. Please note, I only require help with the Google profile setup, the profile management afterwards will be done by me. Looking forward to receivin...

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional, user friendly, and efficient website designed and built dedicated to selling and delivering adult video content to the general public. Key Functionalities I'm after: 1. Video Download: The main functionality of this website is for users to be able to easily purchase and download adult videos to their device. Ideal Skills and Experience: - Strong background in web development, specifically with platforms delivering digital content such as videos. - Proficiency in building sites optimized for video downloading. - Previous experience designing sites targeting the general public - demonstrating an understanding of usability and user experience factors. - Knowledge in implementing robust security feature to protect the digital co...

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I need a lead-generating website for my Australian mortgage broker business. The site needs to be live in 2 days, so I'm open to using platforms like WordPress, Shopify, or any other platform you recommend. Essential Features: - Contact Form: The site should have a user-friendly contact form to capture leads. The form should include fields for the visitor's Name, Email, and Phone number. - Mortgage Calculator: An interactive mortgage calculator is necessary to attract and engage potential clients. - Recommendations: I'm open to your suggestions on other effective features for lead generation. Ideal Skills: - Web Development: Proficiency in developing websites on platforms like WordPress or Shopify. - UX/UI Design: Ability to create a visually appealing and user-fr...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Editing a short educational video of an early 20th century building that was rotated. Includes simple animation, on screen text, voice editing and music.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Full Amazon Account Setup & Branding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking comprehensive assistance with setting up my Amazon account, listing products, and verifying my brand registry. Additionally, I may need support with creating enhanced brand content. Key Requirements: - Account Setup: I require help in setting up the entire Amazon account, ensuring all necessary details are correctly inputted. - Product Listing: Assistance is needed in listing a substantial number of products, although the exact quantity is currently unspecified. - Brand Registry Verification: This is crucial for brand protection and access to Amazon's enhanced marketing features. - Enhanced Brand Content: While not an immediate need, there may be a future requirement to create enhanced brand content or A+ content for my products. Ideal Freelancer: - Experie...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...my company, tailored towards our staff. This website should include but not limited to: - A robust User login/registration system to manage the different levels of access across the staff - Interactive forms to facilitate bi-directional communication within the company - Provision for downloadable resources such as company policies, forms, guidelines, etc. - Contract, report and admin dashboard setup for comprehensive management - Functionality to manage and display important dates such as staff visits, operations, and meetings - A unique system to treat each user specifícally, exhibiting forms, operations, or attachments based on their role The ideal candidate would be one with previous experience developing similar secure, internal websites and possess strong skills in...

  $1026 (Avg Bid)
  $1026 การประมูลเฉลี่ย
  145 คำเสนอราคา

  ...in iOS applications and be able to troubleshoot and resolve these issues effectively. - In-App Purchase Setup: I also need to set up a subscription-based in-app purchase in the app. I'm looking to implement subscription packages. The developer should have previous experience in setting up in-app purchases in iOS apps, particularly with subscription models. Additional Feature Request: - Besides these two main tasks, I'm also interested in adding push notifications to the app. If you have experience with this kind of feature, it would be a plus. This project requires a developer with expertise in the following: - iOS app development - Map integration in iOS apps - In-app purchase setup, particularly with subscription models - Push notifications If you believe ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Advanced Indonesian-English Customer Service Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire an advanced Indonesian-English speaker to assist with customer service in my existing business. ...Communicating with customers in a prompt, professional, and positive manner - Handling customer inquiries and resolving issues efficiently and effectively The ideal candidate should have: - Advanced fluency in both Indonesian and English - Strong customer service and problem-solving skills - Excellent communication skills and a friendly attitude - Comfortable working with email, phone calls, and live chat Previous experience in a similar role is a plus, but not strictly required. I value a strong work ethic, a high level of professionalism, and a commitment to providing top-notch customer service. The successful candidate will have opportunities to grow with...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Shopify to Google Merchant Feed Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, we already have a running Shopify store in Italy with a running merchant center. We are now entering the german market, so we created a new feed and and a new merchant center. I need someone with google merchant experience to deal, as we don t have time to, with all the issues and complete BY THE END OF THE CURRENT WEEK the settings and make sure all products are going to be approved. For feeds we use MULTIFEEDS app on Shopify Key Requirements: - Correct a Google Merchant Center feed from our Shopify store - Troubleshoot any issues that may arise during the process - Ensure all products are successfully uploaded and visible on Google Shopping with any error

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Urgent Vital PBX Troubleshooting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need to troubleshoot and fix errors in my Vital PBX system. If you're an expert in this area and have immediate availability, I'd love to hear from you. Key Requirements: - Troubleshooting and error fixing: I need someone who is proficient in identifying and c...Urgent availability: I require your immediate attention; the task must be completed within 3 days. - The voicemail is not working, but we also want to receive the voice recording as text in the email - We want to send the client a text message during the call. First we need the client to opt in and then the link to a quote form. Ideal Skills & Experience: - Proven experience with Vital PBX setup and troubleshooting. - Strong knowledge of SSH and root access. - Ability to work under press...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I need a video editor with a knack for creating compelling company videos. Your task will include adding a formal and authoritative voice over, similar to the ones we hear on VIEMO. Key Project Features: - The primary goal of the video is to inform viewers about our company, specifically focusing on our products and services. - A confident, professional voice over to effectively pass this information along. Ideal Skills: - Proven experience in editing corporate videos - Ability to create authoritative, engaging voice overs. With your help, I'm looking forward to bringing the story of our products and services to life.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...our subscriber count and boost video views through ethical and sustainable methods, avoiding the use of bots or any artificial means. Objectives Increase the number of YouTube subscribers. Boost the number of views on our videos. Enhance overall channel engagement (likes, comments, shares). Improve channel visibility and discoverability on YouTube. Responsibilities Channel Audit and Optimization Conduct a comprehensive audit of our current YouTube channel. Optimize channel layout, descriptions, and metadata. Develop and implement a consistent and appealing branding strategy. Content Strategy and Planning Analyze the performance of current content and identify trends. Develop a content calendar with a mix of engaging video topics. Provide guidance on video product...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of creative video producers to develop our new TV show focused on news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communic...

  $65141 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $65141 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Engaging Live-Action Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a onetake 40-60 seconds video, filmed from a cameraman's perspective. The video should start from the lobby, go into the elevator, and proceed to the 18th floor, then walk to room 3. The company is called TI Securities LLC. The office space is approximately 2000 square feet, with a reception area, 5 small rooms, 1 conference room, and 1 CEO office. The company is in the Forex business. There are 10 white employees and 2 Chinese employees. One of the employees is holding a handwritten sign with "WIKIFX" written on it.

  $1391 (Avg Bid)
  NDA
  $1391 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  ClickBank Affiliate Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a ClickBank expert to assist in setting u...setting up my account to promote software and services through affiliate offers. Key Responsibilities: - Setup: I need to establish my ClickBank account for promoting software and services through affiliate offers. Ideal Skills: - Proficient in ClickBank: Prior experience with ClickBank is necessary to navigate the platform efficiently. - Affiliate Marketing Knowledge: Understanding of affiliate marketing dynamics and strategies is crucial. - Software & Services Niche Expertise: Experience in promoting products in the software and services niche is a plus. Please note that I do not need assistance with creating promotional content at this stage. The primary focus is on the initial setup to ensure smooth promotion...

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Affiliate Marketing for Software Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced affiliate marketing team or agency to help set up and promote our digital software product, aimed at individual consumers. Key Responsibilities: - Setup: I'm in need of a team that can help set up a robust affiliate marketing program. This would include defining commission structures, developing promotional materials, and establishing tracking methods. - Promotion: The chosen team would also be responsible for promoting our software to a wide range of affiliate partners. These partners should have good reach within the individual consumer market. - Goal: The primary action I'm targeting from the consumer side is to have them install our software. Ideal Freelancer: - Proven Experience: I'm looking for a team with a strong track rec...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Drupal expert developer. To resolve several questions in live session I only provide access via zoom or Google meet. Sharing screen to resolve my problems only me will be the person who can touch. I never give you access to the admin panel.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  WooCommerce Payment Gateway Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sanitization of all input data. - Store API keys securely in the WordPress database. Testing and Quality Assurance: - Thoroughly test the plugin for compatibility with various versions of WordPress and WooCommerce. - Test the checkout flow to ensure it works smoothly and reliably. - Provide documentation for testing the plugin in a staging environment before going live. Deliverables: - Fully functional WooCommerce plugin integrating our payment gateway. - Complete source code with documentation for installation and configuration. - User manual for shop admins to configure and use the plugin. - Detailed testing report and test cases. The ideal candidate for this project should possess the following skills and experience: - ...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm in need of a video editor who can provide exceptional cinematic effects to promote a product on various social media platforms. Key Tasks: - Use your skills to enhance raw footage into a high-quality product promotion video. - Design an engaging style with a cinematic touch that fits the theme and the concept of the product. - Edit videos to drive strong engagement on social media platforms. Ideal Skills: - Proficient in using high-end video editing software. - Have a keen eye for cinematic editing. - Prior experience with product promotional videos. - Strong understanding of the promotional trends on social media platforms. From your background in producing cinematic content, combined with your knowledge on highly engaging social media videos, I believe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Azure ML Workspace: Environment Setup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Azure Machine Learning Workspace specialist to help create and configure environments and images. Issue: We are having package compatibility issues in python/pandas when setting up new compute instances and compute clusters - particularly MySQL packages (mysql-connector, sqlalchemy) What we need: - Help to configure a fixed and stable environment - Create a smooth (ideally automated) process to create new computes instances with the new environment - Help to configure our code so the new environment is installed on compute clusters when running code through NotebookRunnerStep and Pipeline - Two hours on a Zoom call Ideal candidate: - Expert in Azure Machine Learning Workspace and configuring environments, kernals and images - Experience managing packages through conda/pip - Sp...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Wordpress Live Chat Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Wordpress-only live chat plugin, that will be displayed as a floating icon on my website. Key Features Needed: - Offline Messaging - File Sharing - History Panel - User Authentication Requirement for Chatting - Shortcode to Add a Live Chat Slider Displaying Users Online - Toggle Switch in the Live Chat Dashboard UI to Go Online or Offline - Live Chat Functionality for any Online User Skills and Experience: Ideal candidates should have prior experience in developing and implementing live chat functionalities in Wordpress, with a strong understanding of user authentication and interactive website elements. The ability to create a seamless user experience through the incorporation of the requested features is key. 2. Scope of Work: - Develop a Word...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented video creator to put together a live-action promotional video that focuses on a specific product. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating live-action videos - Proven experience in product promotion - Understanding and ability to cater to the U.S audience

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา