ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,953 setup postfix courrier ubuntu งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Boot Script Ubuntu 6 วัน left

  I need a boot script that will be done at startup that included the following commands sleep 20 #try if this is needed, needs an increase etc echo '1-2' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/unbind sleep 5 echo '1-2' |sudo tee /sys/bus/usb/drivers/usb/bind sleep 5

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, My Odoo EE 12 (Python) App is having an issue with LDAP Auth. It will return an invalid credential but goes to a 500 on successful auth. App based account logins are unaffected.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need to Configure and install SSL certificate using lets encrypt in my website

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  SSL certificate ubuntu using lets encrypt 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to Configure and install SSL certificate using lets encrypt in my website

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I want the help Ubuntu on RabbitMq installing and little help me make a queue on a python sample..

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hi i have a project file . but i am getting an redirecton error i have my files on ftp, i this the problem is htacess file

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need an Ubuntu installation sysadmin. I'm reconfiguring an Ubuntu server for my home and business. I've installed a fresh SSD harddrive in my computer and I've created a new installation of Ubuntu server 18.04 on that drive. There's a small home network of Windows 10 Pro PCs and Linux running in VirtualBox under Windows Pro. There is a router

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Install Request Tracker 4.4.3 on Ubuntu 16.04 I'll provide a new cloud server with ssh access. I'll forward domain to that server from google domains. I'll also forward MX record for the email address. Prerequisites Install all required prerequisites so RT installs without bugs or issues. Install Certbot so the instance is secure. Install RT 4.4

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  MAIL SERVER SETUP 3 วัน left

  We need someone to setup a mail server on our AWS EC2 instance. Our preferred MTA (Mail Transport Agent) is PostFix or RoundCube (I am attaching the script for your reference). Currently, we use Roundcube and would suggest that if possible, you replace the database so that we retain the existent emails. Open source software used during installation

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Configuración SSL en NGINX en servidor Ubuntu 16.04 LTS 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tengo Certificado SSL en GoDaddy apuntano a mi servidor con dominio ya apuntado Hay que instalar el certificado correctamente y hacer que funcione para la aplicación BigBlueButton ya instalada pero requiere salida por SSL

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Necesito configurar un servidor de email con postfix y dovecot

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi, I need someone to help create a simple web wrapper api for Baidu Face Offline SDK on linux (Ubuntu) in C++. This web service, once started, should keep the reference to BaiduFaceApi and use it in the later calls. The SDK can be downloaded from: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The brief SDK document is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (in English) or section

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Write a report which describes the risks associated with card payment transactions and major information security requirements defined by the PCI-DSS standard. further information will be given

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Although the name of the project is self explanatory, I shall go into details... I am managing a dedicated server which has 1 IPv4 address and 1 IPv6 /64. I would like to setup an interface on the dedicated server which rotates all incoming traffic through a random IP addresses from specified prefixes (within the IPv6 /64). I believe this is doable

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Install ubuntu 18.04 on my ESXI server 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a bran...the datastore and i need an ubuntu 18.04 server to be installed and configured. This requires the networking to be established as well, and i need the configuration of routing on the ESXI server so that i can access to Ubuntu ports using the same server address but on different ports (e.g. SSH for server IP:22, SSH for Ubuntu IP:20022

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  1. On new Ubuntu cloud server setup custom app software as per attached doc [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Project-DeployServerApp. 1.1. Copy your public SSL key to the remote server `ssh-copy-id -i ~/.ssh/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] admin@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]` 1.2. Install [ansible]([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 1.3. Configure variables in `./host_vars/<domain-name`. See `./host_vars/[เข้...

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Most of the protocol is described in the following two URLs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Script must be annotated to describe significant steps

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Install mailwatch on fresh centos-7 box with Postfix ans MailScanner 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Managers:- Interspire, Sendy, mailwizz, PowerMTA, IP warming and SPAM routing techniques. == Tasks for today: - Install mailwatch and antivirus on fresh centos-7 box with Postfix where mailscanner is already installed with default config. We pretend to use it to clean SPAM before routing emails to different external SMTP servers. - Set best config to

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello, I need a ubuntu (16.04) to create a script that will auto-restart my OpenVPN service when it detects that it has exited or crashed. Don't post huge resumes, just post your price.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Hello, I am looking for an Odoo developer to install a development instance of Odoo 12 on my server. It would help if the developer has a deb or access to an Ent Repo as I don't have the deb file myself

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I want to install Zimbra opensource edition on Ubuntu 16.04 on my Linode VPS. I have a custom domain pointed to that server.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Ubuntu Server Desktop change resolution from 800x600 หมดเขตแล้ว left

  I have a VPS from Contabo, which is running Ubuntu 18.04, it is running the ubuntu desktop and I VNC in, however whatever I do, the server seems limited to 800x600 which is not good enough for my needs. I just need it fixed so I can change resolutions on the server.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Problem with sending email to email inbox หมดเขตแล้ว left

  ...email from my server the email goes to spam folder on gmail, but when I used a web hosting to sent myself an email, the email goes to inbox on gmail. The software they use are postfix software. I have only got exim software on my server. I have configured in the mailips, mailhelo and mail_reverse_dns to set it up correctly. I have also set up SPF, DKIM,

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...sqlite, and also a flat file) of banned email address, namely addresses that have been previously bounced. I would like to configure postfix to reject target that are present in that list. namely, I would like postfix to REJECT the email during 'RCPT TO' so that when smtp client tries to send to those destinations, they receive error directly. said

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Website for Delivery Service หมดเขตแล้ว left

  I need a website where people can place orders. There should also be backend where delivery drivers can login and see the job...orders. There should also be backend where delivery drivers can login and see the jobs they have to do and maybe print out labels. This is a delivery service for beer like a courrier. open to ideas on the best way to do this.

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Requirements Create a document to describe how to do the below, using step by step approach and screenshots Configure the system if needed, and document configurations of OTRS and/or ubuntu to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] outgoing emails to customer/requestor, after ticket creation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] emails, upon ticket creation using the customer portal by a customer, and in turn create ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  ubuntu, phpmyadmin, mysql related isues หมดเขตแล้ว left

  Please find below some issues that I have: PROBLEM 1: a cron job gives this message: ind: cannot delete ‘/somepath/somefile’: Permission denied PROBLEM 2: For certain folders i want to use a specific [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file. Please explain how this can be done and configured inside [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file PROBLEM 3: access denied message for user. both phpmyadmin and ro...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Opendns for ubuntu server หมดเขตแล้ว left

  Hi,I had set up an ubuntu server on digital ocean,so I can make some remote computing trough my phone,I want to use opendns to filter my contents,I registerd to opendns but I find it hard to set up opendns to work on the server, I tried to use ddclient app for ubuntu but I get it wrong some how becuase I'm very basic in editing files and programing

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Ubuntu docker หมดเขตแล้ว left

  We have a physical machine with Ubuntu 14.04 LTS where ran an application called Ubersmith that uses Docker container: https://docs.ubersmith.com/display/UbersmithDocumentation/Ubersmith+and+Docker One of its container has a MySQL Server, and since we wanted to backup the database generating a .sql file to restore on another host if needed, I've installed

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  fix ip , got labled as as spam, open relay test etc หมดเขตแล้ว left

  ...consult me on de-blacklisting our mail servers IP We are now getting errors like these below comming back to our mail server when sending a mail. Linux based mailserver, postfix, need to check if its an open relay <xx@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]>: host [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL][5.79.86.42] said: 550 The sending IP (x.x.x.x) is listed on ttps://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Pleas...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Mount Hard Drive to Ubuntu system หมดเขตแล้ว left

  Our remote server had 2 hdd in it. We formatted first system HDD and reinstalled ubuntu on it. We need to mount second HDD to new ubuntu system. We want to keep it's content. we need ubunut Linux expert for it.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a freelancer with experience on ubuntu softwares developpement and control. the needed work is to support and help solving errors, in order to boost my projet during the next 4 months, for approximateley 1h per week.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Fix my exim mail server หมดเขตแล้ว left

  ...I use the email on my server the email goes to spam folder but when I use a web hosting to take it for a test, the email goes to inbox on gmail. The software they use are postfix software. I have configured in the mailips, mailhelo and mail_reverse_dns to set it up correctly. I have also set up SPF, DKIM, DMARC and rDNS/ptr that pointed the same ip

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Fix my mail server to get the emails to inbox หมดเขตแล้ว left

  ...the issue are still there. I have tested my domains on a 3rd party server and the email goes to inbox with no problem. The software that the third party server are using postfix software. I dont really know why my email goes to spam folder when I sent the email so I don't really know what I am going to do. I want you to have a look on my server to

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix my exim mail server to get the emails to inbox หมดเขตแล้ว left

  ...same ip as the mail.domain.com. I have tested my domains on a 3rd party server and the email goes to inbox with no problem. The software that the third party server use are postfix software. I dont really know why my email goes to spam folder and I don't really know what I am going to do. I want you to have a look on my server to find out why one of the

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  InstaPy Cronjob Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  Are you familiar with setting up cronjobs in Ubuntu for InstaPy? I also want to be able to get an email when the job has started or completed.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Balvinder S. หมดเขตแล้ว left

  ...domain like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] others as well, all are missing dns records like txt/spf/dmarc/dkim. Which cause to spam emails. (e.g if you use mail server (postfix installed) to send out mail from server then they will go to spam box instead of inbox.) Quote end: Bye, Mario...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Help with CCTV security camera and Linux Ubuntu หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have 3 wlan cctv cameras. Need help to find nice good working software for security cameras. Should have good motion detection. Record on motion... Work should be done via TeamViewer. NOTE !!! Recommend software on your first reply. Job should be done today or as soon as possible. BR, H

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Dockerfile for MySql on Ubuntu host หมดเขตแล้ว left

  Please test out to run this script (this works in OS but need this to work against a MySql database running on a docker host, I have the ip address and a working Docker running MySql and can destroy and restart again and again. Standard port 3306 Need help with a Dockerfile to do these commands and load the dump of the database in “[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” mysql -uroot <<__EO...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I require VNC Server setup on a Ubuntu 18.04.1 LTS (Linux) via SSH. Once setup, a VNC client must be able to access it using a GUI (i.e. ubuntu-desktop). Some background information: Previous attempts made by myself have failed although my knowledge of Linux is rather mundane in this given use-case. I believe this to me a very straight forward task

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello, I have a react project which is mainly just a front-end site. I would like to install a SSL certificate on the vhost and make sure that the react project is configured for SSL.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  A java program which acts as a postfix policyd, and with the information received manipulates a database, and calls an url (with a variable part). Also I need a clean up program which deletes the old records from the database and calls another url.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  need postfix sever installed on my ubuntu vps server หมดเขตแล้ว left

  I need postfix installed on my ubuntu servered and a email address setup im running ubuntu 18.04

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Quite simple (well- hopefully for you... not so much for me). I have a Linux 18.04 Ubuntu laptop, and recently bought a printer. I'm a Linux rookie (despite using it for nearly 2 years). Struggling to install (via wifi, don't want a USB installation) Brother DCP-1612W printer I just bought. Drivers are available online, I downloaded them, launched

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello, I have an application written in c++ MFC (windows) and i need it converted to c++ but to run on ubuntu (qt). The application currently uses win api to paint 2 types of 2d charts + some arrows. I need it changed to use the graphic board (opengl) because the amount of data is huge and the app doesn't work smooth when scrolling/zoom in or out

  $1170 (Avg Bid)
  $1170 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Help me to deploy Flask app on Ubuntu with Apache2 หมดเขตแล้ว left

  I just can not figure out what is the problem, it gives error 500 all the time. mod_wsgi works good when I use an application function from the example here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] But, as soon as a replace application function with Flask app object, I get error 500. Even when I run the .wsgi file locally and do [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]() it does return a proper 200 response on a local server, b...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need AWS expert to setup Server on Ubuntu 16.04 หมดเขตแล้ว left

  I have setup on AWS EC2 instance ubuntu 16.04. But not working with some reason. Need to fix asap. Only bid you can fix it and work with teamviewer. Regards.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Harden a Ubuntu 16.04 or 18.04 VPS server หมดเขตแล้ว left

  We need a security engineer who would do at least these activities (if you suggest adding more hardening measures, you earn yourself a longer project and a preferred consideration): 1. install freely available security patches such as PaX, role-based access management, grsecurity (if any are freely available), enforce strict application sandboxing and other 2. hardenen chroot and secure grub and b...

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...installations script that installs: virtualmin, Nginx1.10, MySQL 5.7, PHP7, ProFTPd FTP Server, Postfix Mail Server, Dovecot IMAP/POP3 Server and ClamAV Virus Scanning Server. All these things should installed and configured automatical. You can choose between ubuntu 16.04 minimal and debian 8 minimal, what you prefer. This work should be done withing 3

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Increase PHP memory limit on Ubuntu LAMP on 18.04 in Digital Ocean

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล