ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  391,332 shell script remove single line file งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Edit language .exe file หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีไฟล์ .exe แต่ฉันต้องการเปลี่ยนให้มันรองรับกับภาษาของฉัน เพราะว่าตอนนี้มันไม่อ่านฟร้อน ไทยมันแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยม i have file .exe but i want change language is my language

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Face detection many people system หมดเขตแล้ว left

  Programming with c # or C ++ connected to the camera. Face Detection with Face snapshot datetime into the database with MySQL. CCTV ( Detection Face of multiple pages on a single ticket )

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Create an iMacros script to extract Facebook data 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...logged in to one's normal Facebook account): - run a script containing a sequence of around 100 actions - extract scraped web site data and save it to a spreadsheet in specific columns (either .csv or .xslx format) - extract thumbnails of images and save these to the spreadsheet - fine-tune the script to run at a slower speed (same speed as someone performing

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Brand identity and website design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Design for company " mesh Ai" & favicon - with 4-6 concepts 2. Stationary creation 3. Business card design and creation 4. typography 5. colour chart 6. messaging including tag line [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of iconography (3 icons for Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Bots) 8. Website design on word press- similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], or

  $715 (Avg Bid)
  $715 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Convert PSD file to wix website & mobile site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone who knows [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in and out (an expert). They will be remaking our existing website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We have had a designer remake our website all you need to do is convert it into a Wix website. Please see attached for visuals, once the freelancer has been chosen we will hand over all PSD files. Thank you and good luck

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Ai File to convert in Cdr 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have the Ai file and I want To convert it into the CDR format . Urgent

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Bid with your Work Sample Link E-commerce Website Required Single Store E-commerce Website with Android and iOS Apps English and Arabic you can use Magento 2.0 or Woo commerce or Opencart any platform as long as its meet my requirement i need very large scalable website that can handle large sale expected sale is 1000 to 10000 different sale

  $1520 (Avg Bid)
  $1520 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Write Blender Python code for simple automation tasks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Blender Autoamtion I am looking for a Blender python programmer who can write a script that does simple automation. Here is the Pseudo code: 1. Loop through all objs in scene and find obj that has “*symbol*” as part of its name Make it invisible for rendering / deactivate it 2. Create a dictionary that maps Material names to other material names:

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  jotForm custom widget 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...documentation you find here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The widget should show a teeth figure (32 single teeth, see sample). Users should be able to click to identify a tooth with a problem. On screen, you should be able to tick and un-tick a single tooth (show red x if ticked or similar). To Jotform the ticked teeth should be stored (e.g. 11 true

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need to add functionality to javascript program that draw multipolygons from two geoson files bearing coordinates of the polygons on a single canvas. I want that polygons from fileA be colored in red and labeled A1, A2, A3 etc. Similarly polygons from fileB will be colored in blue and labeled B1, B2, B3 etc. Implementation can be done in any javascript

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  clean my Wordpress websites from malicious files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need eight WordPress sites cleaned of malicious files, download them via FTP and scan with antivirus, remove the files and re-upload them. this is the link on how to do it from my hosting provider : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Adobe XD – UX-UI Designer for webapp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for a professional UX-UI designer for our webapp (mobile first). The project budget is fixed to $710,-- and should be done in AdobeXD. I will split the whole project in single projects (instead of milestones – see attachement). Before you give an offer, please read the attached description!!! The description is mainly for step 1. The details for

  $699 (Avg Bid)
  $699 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  Looking for a linux professional with script and coding skills 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hey guys, i am looking for somebody who is able to script and code somthing in linux.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Creatore contenuti per piattaforma di chat on line 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Per importante e rinomata piattaforma on line si ricercano persone che siano in grado di creare contenuti in lingua italiana e che siano dotati ti velocità di battitura. La risorsa svolgerà la propria mansione in modo totalmente indipendente. Si offre possibilità di collaborazione a lungo termine con orari completamente flessibili.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need someone experienced to remove malware from wp website. Selected candidate will have to work through anydesk. Please bid accordingly as I have limited budget. You need to mention 2 things in your bid. 1 - Time 2 - Cost

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...polyline from the edge extended to the polyline. That polyline/shape needs to be exported as a seperate DXF file (I think) and post process it into a CNC file (woodwop). I think we can do this very simple with a woodwop template where we can script the polyline into it. Other suggestions are also welcome. In the images you can see the workflow showing

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, Could you able to help us to solve to achieve our necessary. From a csv file need to show data of each row on an html divisions and its child divisions as per the id mentioned on the divisions. Language preference javascript. For example 1) CSV file Serial No. Name Standard Division School 1, John, 1, A, St. Alban 2, Mathew, 2, B, Christchurch

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Setup cpanel scipt (laravel) in vps environment

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...higher-order components and a good grasp of how to unit test front-end code. If you've read this start your application with 'eHealth'. Requirements Back-End: - Java - PostgreSQL - Shell scripting - SQL Requirements Front-End: - React - Redux - Material UI - Basic HTML and CSS - EcmaScript 5.1 Requirements Testing: - Integration tests - End-to-end tests -

  $1319 (Avg Bid)
  $1319 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Fix my wordpress website in 8 points 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...static images that are not following the SSL redirect plug in. - *Need to Fix SSL* 2 - Redirect the 404 to a thank you page ( pinkwetgirls url ) not other url like now 3 - Remove nodp from code in php there must be a code that returns nodp nodir. 4 - Take out facebook and g+ from bottom front page. 5 - Over 18 plug in. 6 - Cockie policy plug in

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  94 การประมูล

  2 single page webapps for chatbot that I have already trained in Dialogflow. They should look identical, two different pages redirecting from a landing page nav bar. The chatbot UI will be a generic UI with just speaker buttons at where the bot's speach bubble is. Meaning the user can write but the bot answers in speech only. Users should also be able

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Shopify expert to prepare and format Magento-exported XML file, before importing to Shopify.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Website template designer - use Bootstrap 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We need a template designer for our website. We need it to be fluid so a single template works on mobile, desktop,tablet so not fixed width separate templates as we have now. Site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Note this is NOT a Wordpress site. Its a custom job Design will be really quite similar to now. Although we probably lose the side menu. The site

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล

  hey! I run a custom apparel website, made on shopify. I need make a file upload button, at the checkout, where people can upload their design file and proceed with check out. On my end, i receive a file and work with it... I use Venture theme. If you can provide piece of code and description where to put it, would be great. Please let me know if you

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Customize Woocommerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...make a variable product we get the error message saying: Sorry, this product is unavailable. Please choose a different combination. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1) We want to remove this error message, allowing for the user to then click ENQUIRE and send a message regarding his variable product choice. 2) We want to move the enquire button up near the

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  ...the front label - Replace the logo with the attached pdf logo(on page 2). Leave the other info as is 2. On the back label – Replace logo with attached pdf logo (on page 2). Remove the words “June 2021” but leave “Good till..” and leave a space after Good till .. Also Replace the info in the black area to : Wild harvested in Malawi Repackaged and distribut...

  $15 (Avg Bid)

  ...EVERYTHING AND ANSWERS ONLY IF YOU CAN. English is skill important! "We need to convert one file to another using third-party windows application through the website. For example file is created by php, then we need to run application with argument ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -file)." I need to contact this people to discuss and be sure they understand and ready to...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We want a person who can convert our Equity Research Report format in pdf corel format to word format.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Nodejs Expert Compress Video file before upload 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We are running node based application. User upload video when user upload video we need to compress them before upload to gcloud bucket. If you already done similar before using node please bid. Need only expert Start now Cheers

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am looking for someone who can provide me her own voice recordi...looking for someone who can provide me her own voice recording files with the script that is written by English learner. The recording file will be used for the student to practice their pronunciation and accent. The file should be emailed to me in a few hours when I send the script.

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Wordpress Website Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. ...issue with category images not loading 6. Apply GTMetrix recommendations 7. Fix social share buttons duplication 8. Move some menu options to footer 9. Improve Blog Page 10. Remove unused pages and themes 11. Enlarge logo 12. Product descriptions unreadable in backend issue 13. Insert Free Shipping banner (provided) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  116 การประมูล

  I had a following page at "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". Need a good design to the html page. The functionality should not be changed so developer having experience in javascript frame work is preferred. To consider the bid check the page and provide a prototype of the design.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  need employers who best in microsoft excel, these files need to convert into single excel line. this is a long time project and bid only if you can work with me more than 3 months.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  First off,...awake right now and ready to work USA, let's start now if your capable of below:* 1.) We need to walk through how to configure and have "My data" csv file (link below) hosted on my AWS server so the .csv file does not download to folder but instead shows data on web page so it can be used in the following open source project (link below)

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Need malware removal quickly. Here their message: Hello, We are sorry for the delayed response. Please note that you need to refer the following link and remove/replace/clean the infected files mentioned in it. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We do not offer direct services to assist with malware removal for websites that have been compromised

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Adobe XD to Bootstrap. Single page. More details on the file. - Responsive Design with Boostrap

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Single page modification in Native Android App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to fetch some data from API response and auto-populate it into a form fields.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Data reformat 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to go through a spreadsheet and remove a prefix from an email address within a cell. 870 entries to clean

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  87 การประมูล

  I just wanted...site where facebook will send realtime webhook data in JSON. I only need the number of viewers from my livestream and will then be shown realtime in a page. E.g. 23 viewers (single extremely basic page on my site) I already have an app in facebook that's subscribed to a callback url. I just need the data sent by facebook to be shown.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  KLECT Upgrades 6 วัน left

  ...is built in PHP with a MySQL backend. It was built a few years back with no maintenance since. Items I am looking to have worked on. I am listing some out so this can be a single total project, or just a part based on complexity and cost. 1. move the 'browse catalog' outside of the user login/password. This will allow initial review for prospects and

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Email offer to small hosting companies 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...websites. We are offering the hosting companies affiliation fees (30%) from the expected revenue of each (estimated as average of 30$ per month for active websites), plus remove the headache of providing small web development tasks for the websites. We are aiming for the small (10-100 sites) hosting companies. We are looking for someone to get the

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...panel to change and manage settings with various options; as and when required. You'll have to provide us minor updates if needed from time to time and will have to help us to remove any bugs etc. If you have a solid previous app development experience with a good track record of proven successful and viral projects and you may also want to contribute

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  This should be a 1 hr project! (1) Please go to this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]! (1) Please go to this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (2) Please download all the excel files for all 18 regions. (3) Please combine into a single Excel worksheet with the correct headers. (4) THAT'S IT! Very easy.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  We are given a CSV file containing the prices of every item on every menu of every restaurant in the town of Jurgensville. In addition, the restaurants of Jurgensville also offer Value Meals, which are groups of several items, at a discounted price. Below is the file's format for lines that define a price for a single item: restaurant ID, price, item

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Work on my website, add new content provided by us and fix some issues 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...complete 100%. To do List: -remove Google+ icon link at all headers, replace with Instagram icon -Add some text on the main page to the left side of "100% satisfaction guarantee" picture -Make business logo bigger on all headers -Add payments methods picture on main page to right side of logo (picture provided) -remove "bedroom and bathroom fan installation&qu...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  Iam a NRE, My income in India is through Equity trading only. Require CA to Fill appropriate form as per my consolidated trading register and carry forward gain / loss for upcoming financial year.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi there, I have approximately 500 images to be edited within the next 6 hours. The images background should be replaced with a solid color that I'll provide to you and will require any hangers or holes etc. to be patched. Please edit the image attached and send it back to me with your proposal as well as how long you will require to be considered for the job. Thanks!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  [1 hour SOUND & VIDEO EDITING TASK] quick edits to video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a short video (~35 sec) with background music and announcer. I would like to remove announcer from most of it (except for a small part). Simple video editing would be needed as well if can finish within an hour. Need the work to be done within the next hour, please only bid if you can start immediately. Thanks

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล