ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  178,241 shell script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการซื้อ Travian Script 5 หรือ 4.4 ปราศจากช่องว่างและปัญหา รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา ตัวอย่าง

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> an...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Record a listing of every user in every account Record group(s) that each user is assigned to Record policies that each user is assigned to

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Record a listing of every user in every account Record group(s) that each user is assigned to Record policies that each user is assigned to

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write me a PHP script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Can you write me a cUrl script to login to a website remotely to be able to scrape page contents in members area.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  pine script treadingview indicators 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ‏Hi I want indicators exactly like “elite algo” but the settings would be like “lux algo” where the trader get to decide whether its a short term trade / mid-term trade / swing .. ‏I want it to have a backtest with a high rate of success.. and i want to add any supply indicator or ichimoku cloud so we can identify the support and resistance / reversals .. ‏most importantly i want a guaranteed updates incase of a malfunction or any updates i want to add .. ( if i want in the future to have anything more to add i want to know how much will it cost) ‏Last i want to ask how will the subscribers get the access to the indicator? Cause i want it done all in one time with you .. just put everything and do it all for me and give me the price at the end with...

  $2360 (Avg Bid)
  $2360 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  A script that gives OP to clients joining a channel and kicks out bans unwanted clients. With a config .txt file that with hosts/domains.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am trying to send emails on my script via sendgrid but I am getting errors. Let me know if you can fix this issue. Thanks

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Add Script to WordPress/Woocommerce for drop ship 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WordPress site under construction that uses the Woocommerce shopping cart. I'm integrating inventory from a vendor that will drop ship and need the cart modified to send the appropriate messages to them to kick off the order. I need to add a script (WSDL, PHP, or XML) to the cart based on my vendor's Direct Ship API, allowing for orders to be placed for drop ship. I will provide the documentation on what the vendor requires. This script can be custom or through the use of an plug-in. The price quoted in your proposal is the fixed price I will use to select a winner and what I want to pay. If you plan on quoting then renegotiating for an hourly rate, I will cancel.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I have a very simple ThinkScript (Thin or Swim) indicator that I want converted to pine script so that it can be used in the tradingview charts. open from 1 bars ago is less than MovAvgExponential("length" = 5)."AvgExp" from 1 bars ago and open from 1 bars ago is less than MovAvgExponential("length" = 12)."AvgExp" from 1 bars ago and close from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential("length" = 5)."AvgExp" from 1 bars ago and close from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential("length" = 12)."AvgExp" from 1 bars ago and SecondsFromTime("fromTime" = 930) from 1 bars ago is greater than 0 and SecondsTillTime("tillTime" = 1400) from 1 bars ago is greater than 0

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Install a script on Cpanel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will need to format my cpanel and install my script on the cpanel and should be fully functional

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Improve code performance of a python script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a python script written for interacting c# with the pyatv library but its performance is below my expectation. I don't have a lot of python experience so I would like some help refining the script. I would like you to review the code and make improvements where you think it's possible. particularly I don't understand very well the Python event loop so I made some workarounds that doesn't seem ok (using last_command) because I can't seem to make an async singnalr handler

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Script to download and rename product image using CSV file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using a CSV export from Linnworks (ecommerce channel management platform) I would like a script/app that I can use on a Windows 10 PC to download all of our product images and save them locally. I have attached the sample data and the desired output for the sample data. Images should be named as follows... ./"SKU"/"SKU"_"sort order"_"existing " The images are hosted on Amazon AWS using unique filenames...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I want to generate sequence of numbers. Any kind of numbers. I gave given a template in example for a small one need like that. example : Input : Number beginning series : 10000 Enter number of lines to be prepared : 5 Output must be generated in csv file 10000 10001 10002 10003 10004

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Install a PHP script correctly on Cpanel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have installed the script but i don't know its on larvel or what , it redirects wrongly .

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Cypress project with java script and cucumber from .feature file to .js Automate two of the test cases in terms of priority using cypress framework. Java, JavaScript, PHP, Software Testing, Test Automation 10USD - 60USD

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I have 25 line pine script that is currently working correctly. I would like to add IF conditions to the script so that alerts can trigger on the Tradingview Alerting engine when the condition is met. Please add "4re43" to your bid so that I know you are not a bot. Delivery time is max 1 day, please message to discuss. Thank you

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I want to add simple python script in wordpress or you can say I want to run a python file usng wordpress.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Modify to set expiry dates according to the typeId

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Turtle cap 3D design required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a Turtle cap design. Plastic protection on top of the Gas regulator. We need to make Turtle Shell in 3D, It should fit the regulator top. our product mascot is the turtle.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  build small php script convert json to array

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Chinese Script Review 6 วัน left

  Hello, I have a script in Chinese and I need to make sure it’s correct.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Ready ecommerce with wholesale ready script want to buy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, Ready ecommerce with wholesale ready script want to buy Thanks!

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  I React dev to convert Angular Script, 40$ as budget 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I React dev to convert Angular Script

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  php script to copy Mongodb documents to MySQL rows (Cron job) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello guys, I am looking for people experienced in mongodb, mysql and cron jobs. Would like to convert non relational database in mong0db to mysql tables, which should run automatically at end of each day.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Python Script to Process CSV data and write output to file. Please, see attached Jupyter Notebook "Explanation" section for the detailed explanation. This will require working with arrays using any package of your preference eg pandas, Numpy etc.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Modify a pine script -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who can add alert condition and text on chart for my startegy

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello Freelancers, We are having one existing script which basically automates few steps of web scraping but due to the recent changes in the target site (seems they have changed few parameters), the script is not working. Now, we have to debug and change the parameter(s) accordingly. For an expert, its just a 20mins task. Please note that this project is not for beginners. The freelancer should have adequate experience in Web-Scraping automation. Other details will be shares on the chat only. Thanks

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a scrapper to copy data from an ecommerce auction website. Some of the data I need are listed below, also see further requirements on spreadsheet attached and screen images for examples. The output must be in Excel format. I think your code can be done by excel VBA, Python, Nodejs There is about 20pages (1000 products) to scrape through, and your code should be able to complete within 1-2hours Your code should allow me to specify the landing page where to scrape from, also the URL where to search product data fields below. To retrieve 3 of the data fields below (sold price, title, page views) your code needs to be able to search the website for the auction page based of the auction number provided off the feedback landing page. Please note that the ecommerce website has 2 format...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  This is very basic project. if you can create a script and show me how to run it. I do not know how to use python, so you would have to show me/tell me how to install python and run the script you have made. basically, the script will need to download the images from from the image link in column b, and then rename the image, based on column A. all the images need to be saved in the same folder i need this done very fast thanks

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hi, I need someone to make me a c++ recoil script program that doesn't have LLMHF_INJECTED or LLMHF_LOWER_IL_INJECTED flags. The program must be based on an HID(Human Interface Device)aka(HID USB mouse device). The anti-cheat has a low-level hook as well. Here is an example table that is going to be used for a weapon. X is the x-angle, Y is they-angle, s is the sleep time between each shot/move in the x and y-array int x[29] = { -36, 6, -58, -46, 0, 16, 32, 38, 44, 46, 42, 34, 18, 0, -15, -36, -40, -45, -64, -36, -56, -35, -26, 5, 15, 50, 55, 65, 25 }; int y[29] = { 52, 50, 42, 44, 32, 30, 26, 22, 18, 8, 10, 25, 30, 35, 36, 36, 36, 32, 20, 10, 10, 15, 20, 25, 20, 35, 25, 25, 35 }; int s = 133; (Sleep time) To find this do the following calculation: 1000 / (RPM / 60). For Rust...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need a scrapper to copy data from an ecommerce auction website. Some of the data I need are listed below, also see further requirements on spreadsheet attached and screen images for examples. The output must be in Excel format. I think your code can be done by excel VBA, Python, Nodejs There is about 20pages (1000 products) to scrape through, and your code should be able to complete within 1-2hours Your code should allow me to specify the landing page where to scrape from, also the URL where to search product data fields below. To retrieve 3 of the data fields below (sold price, title, page views) your code needs to be able to search the website for the auction page based of the auction number provided off the feedback landing page. Please note that the ecommerce website has 2 format...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I Have anexisting script which auto updates a json file located on a web server depending on if the current date and time(today) is a holiday based on a list from an xml file. I would like this modified to reference 2x input files instead of 1x and return json output file with 2x entries: JSON output file should return true if holiday date/time is between the values, false if outside of those values: [{"ActiveHoliday":"true","id":"1"}] [{"BusinessHours":"true","id":"2"}] Existing script and input files will be provided

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Game Guardian Script Expert -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking for an expert to build a cheating game script for a game which can be used with android device

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  i am ann affliate for super affiliate system pro.i need make a video and some copy on my bridge padge to get people to go sign up and attend the webinar. i have a couple of bonus I am going to give away to get people to go and watch the whole webinar. i need some help on what to say in the video and in my sales copy. my optin poge I am giving away a free video teaching people how to grow there list. Is what I am promoting. Please take a look at the link and see if this is a job that fits you. thank you for taking the time to read this job posting.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Scrape a website and provide script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, here is all the description of the project: https://docs.google.com/presentation/d/10DbZNvl6W3DU8eDoPPTML12LCfw-ycHFtmBrU2PP9tE/edit#slide=id.g10cc7d6b6e8_0_4 - Budget: 35usd - Developer should teach me how to run this script

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Builder strategy crypto trading view script and rules indicator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to introduce in my current platform a builder strategy with indicators and trading view script builder automatically. Connection will be by API. Current version pending only builder

  $1214 (Avg Bid)
  $1214 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need a simple monitoring script, could by Python or Perl or Bash, that would do an snmpwalk and alert if an interface was down.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  L2 production support 5 วัน left

  Looking for someone who can handle Full time L2 Production support. Required skills, Java, Linux, shell-scripting with good communication skills. Time: 3-4 days a week. EST time zone

  $1145 (Avg Bid)
  $1145 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  sending Values from Python Script to Aduino Uno 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a python script that consists of 4 functions: 1. move- to ( coordination in cm), 2. rotation ( in degree), 3. magnet up-down 4. and magnet on-off (by taking 0 or 1), 5. and must send values to Arduino R3( Communicate With Arduino From a Python Script) 6. I do not want to write anything in the python console 7. after sending data to Arduino we will get ok as an answer that Arduino gets these values. 8. I do not need Arduino code, just python script .for example I want to do the process like <mt pos_x1 pos_y1> <take 1> <mt pos_x2 pos_y2> <take 0> That means "go-to source position", "magnet down, on, up", "go-to target position", "magnet down, off, up" or sometimes rotation.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  fix 419 PAGE EXPIRED after loggin php script

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We need an InDesign script that will break all stories in the document into single frames, preserving footnotes, paragraph styles, and character styles.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Deal Tracking Script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple deal Tracking Script fo my agents 1. Ability to manage Users add/remove/edit 2. User 1 should be able to submit deals and see his respective deals. 3 Admin should be able to see all deals. 4. Every deal should have a unique number identifier. 5. Ability to manage Data in a CRUD interface. I basically have multiple agents. I need to be ale to track their deals and performance. But they should be only able to see their own deals.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I have to get in on a timed purchase. The purchase will start at a specific time and I have to be among the first 10 people. I have to beat the others and get in. Is there a script or app or something that can be used for this?

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello, I want you to make a nice eye-catching HTML newsletter for a donation campaign and also PHP based script to send bulk emails with newsletter. This project is personal for : Sarath Thanks Maria

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Greetings, In an S3 bucket, I have files that are loaded daily. I want to create a script where those loaded files are automatically copied and renamed(Based on a naming convention that includes the current date) to another S3 bucket. This process will need to run daily.

  $476 (Avg Bid)
  NDA
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am interested to create a custom Bolinger Band Strategy. It will open or close trades, If price: OPEN trade (Once Per Bar Close) Crossing up, from bellow to above, lower BB Crossing up, from bellow to above, Basis BB Crossing up, from bellow to above, Upper BB CLOSE trade (Once Per Bar Close) Crossing down, from above to bellow, lower BB Crossing down, from above to bellow, basis BB Crossing down, from above to bellow, upper BB Please check the pictures that I have uploaded on project/files

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา