ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 shopify site งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for 5 site -- 8 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 Site -- 7 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 site -- 5 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 site -- 4 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 site -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 site -- 2 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for 5 site หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SEO for 5 site -- 9 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SEO for 5 site -- 8 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ WebTechSEO ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  การพัฒนาเว็บ หมดเขตแล้ว left

  ฉันต้องการเว็บไซต์ใหม่ ออกแบบและสร้าง ร้านค้าออนไลน์ Shopify &stripe

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Kuala Lumpur, Malaysia. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm searching for someone to design a modern website on Shopify for selling artwork. The exact type of art hasn't been solidified but will most likely include diverse pieces. Our ideal designer would have: - Extensive experience in website design, specifically on Shopify - A comprehensive understanding of modern web aesthetics - Ability to integrate elements for selling various kinds of art Although the type of art to be sold isn't specified yet, you should be flexible and prepared to incorporate different elements in your design. Showcasing examples of your previous work may be helpful, but I am primarily interested in your experience. If your expertise aligns with my vision, I look forward to potentially working with you.

  $1240 (Avg Bid)
  $1240 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Urgent Shopify Hydrogen Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an entrepreneur, I'm urgently in need of a full-time Shopify Hydrogen expert. The main responsibilities will be to assist with the Hydrogen design. The timeframe is urgent, requiring someone who can start immediately. Here's what's needed: Core Responsibilities: - Assist in the design process of my Shopify Hydrogen project. - Being able to put forward potentially useful features. Skills and Experience: - Expert knowledge of Shopify Hydrogen is essential. - An ability to work quickly and accurately is crucial. - Strong problem-solving skills will be an added advantage. Please note that the specific features required for this project have yet to be decided. This provides a unique opportunity for you, as the freelancer, to showcase your skill suite a...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  37 คำเสนอราคา
  Beauty Boutique E-Commerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engaging online boutique for my Health and Beauty products on Shopify. I require a freelancer with a keen eye for aesthetics and user-friendliness to help create a seamless shopping experience. - **Platform Set-Up**: - Customization of my existing Shopify account with a fresh, appealing template. - Organization of product categories for easy navigation. - **Product Integration**: - Uploading and categorizing my health and beauty inventory. - Establish a simple, secure checkout process. - **Brand Representation**: - Design that resonates with my brand's image and attracts my target demographic. - **Ideal Candidate**: - Proven experience in E-Commerce, particularly Shopify. - Portfolio of past Shopify stores, preferably in H...

  $459 (Avg Bid)
  $459 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (East Aceh, NAD, Indonesia) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) East Aceh, Indonesia • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, i...

  $10 - $13
  พื้นที่
  $10 - $13
  0 คำเสนอราคา
  Broadband Deals Comparison WordPress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional to build a WordPress website that replicates the layout and functionality of broadbanddeals.co.uk. Specifically, the website should include: - A similar home page layout - The capability to compare various broadband packages The main purpose of this website is to compare broadband deals. Therefore, the successful freelancer must have a proven track record in building comparison websites. Understanding of web design, User Experience (UX) and User Interface (UI) principles is a must. In addition, the website should be optimized for SEO. Therefore, freelancers with experience in SEO are highly preferred. A clear understanding of SEO practices and guidelines, along with a proven track record of improving website visibility on search engines is essential. ...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Create drop shipping Shopify Store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like you to create a Shopify drop shipping website I would like the theme and design to be minimalistic. I would want the products uploaded from AliExpress using the APP from Shopify to integrate it to AliExpress I would want custom descriptions or to reword the original descriptions transferred over from AliExpress. I would want maybe 300 different products uploaded from AliExpress on to the website. More details: The main product or niche I plan to sell on my Shopify store is Fashion and accessories specific design ideas Minimalistic design Key functionalities I would like integrated onto my Shopify store? Size guide

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  137 คำเสนอราคา
  Design your fascination 6 วัน left

  Greetings, I am embarking on a new business venture and require professional assistance. I aim to create a new dropshipping website and have chosen Shopify as my preferred platform. As for the type of products, I haven't made up my mind yet, so the final solution should be versatile and adjustable. What I Expect: • Site Development: I need an expert who can not only design but can also develop a fully functional dropship website on Shopify. The website should be user-friendly and aesthetically pleasing. • Product Categories: I haven't finalized what type of products I will be dropshipping. Hence, the site should be designed to accommodate a variety of product categories like electronics, clothing and accessories, and home and living. &b...

  $2056 (Avg Bid)
  $2056 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  Preciso de um web designer qualificado do Shopify para ajustar o meu site de comércio eletrônico. As principais tarefas incluem a implementação de suporte de chat, ferramenta do whatsapp, configurações do layout principal e alinhamento das politicas de privacidade e termos de condições/cookies. Requisitos principais: - Experiência em web design Shopify - Histórico de criação de sites de comércio eletrônico. - Capacidade de trabalhar dentro de prazos. Meu candidato ideal terá fortes habilidades em web design, uma compreensão clara das funcionalidades, estética e da plataforma Shopify. Um portfólio de trabalhos semelhantes seria preferido p...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Greetings, I am embarking on a new business venture and require professional assistance. I aim to create a new dropshipping website and have chosen Shopify as my preferred platform. As for the type of products, I haven't made up my mind yet, so the final solution should be versatile and adjustable. What I Expect: • Site Development: I need an expert who can not only design but can also develop a fully functional dropship website on Shopify. The website should be user-friendly and aesthetically pleasing. • Product Categories: I haven't finalized what type of products I will be dropshipping. Hence, the site should be designed to accommodate a variety of product categories like electronics, clothing and accessories, and home and living. &b...

  $2167 (Avg Bid)
  $2167 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  Luxurious Coffee Brand Site & Logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a talented individual or team to design and develop a website, including an e-commerce component, and a logo for my coffee business. • The brand is positioned as premium, exotic, and luxurious, and I expect the website and logo to reflect this. Logo Requirements: - The logo should be a combination of text and symbol. - It must convey the premium, exotic luxury of our brand. Website Requirements: - A product catalog and listings. - A shopping cart and checkout functionality. - Payment gateway integration. - The aesthetic should be glamorous and luxurious. Skills and Experience: - Proven experience in website and e-commerce development. - Proficiency with relevant programming languages and tools. - Portfolio of past projects that displays ability to create luxu...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  159 คำเสนอราคา

  Development of a custom store template for on Shopify's latest architecture (Online Store 2.0) using the provided custom design. The custom design has been provided by the merchant, and the details of the project have been discussed. Time frame for the project is 5 weeks

  $6501 (Avg Bid)
  $6501 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Quick Fix for Wordpress Site Display 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a WordPress site that's having some visual problems. Primarily, images are missing that are very important for branding and user experience. This issue is occurring on the Homepage, About Us page, and the Product pages. Whoever can carry out this job should have: - Extensive experience with WordPress - Proficiency in troubleshooting display issues - Knowledge in identifying and fixing missing images issues This needs to be resolved as quickly and efficiently as possible in order to prepare the site for a full update. Thank you in advance for your bids and proposals. Looking forward to working with you.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา
  Full Site Responsiveness Upgrade 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a tech-savvy web developer who can add responsiveness to my website across all web platforms: Desktop, Mobile, and Tablet. The website is an HTML-based site, and I require that all the elements - the Header, Navigation menu, and Content sections - are optimized for seamless navigation on all these platforms. This job will likely require expert knowledge of CSS, JavaScript, and HTML5. The ideal candidate for this project will have a rich portfolio of getting real-time responsiveness on websites and an up-to-date understanding of the best practices in this domain. Let's ensure that everyone who visits our website has an exceptional user experience, regardless of the device they are using.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...integrating Facebook/Instagram Sales Channel with my Shopify website. Even though I've added the sales channel and published the catalogue, the shop catalogue isn't visible on the Facebook page and Ad Manager isn't showing the Shopify catalogue. The Pixel that I've installed also is not tracking events accurately. Here's the specifics about my setup: - I've confirmed the installation of the Facebook Pixel on my Shopify store. - For my Facebook sales channel in Shopify, I've allowed inclusion of all product categories. - I'm using a third-party application/plugin to handle my Facebook/Instagram sales channel on Shopify. I'm looking for professionals who have experience in resolving such integration issues. ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  Hi Saadeldeen Y., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/shopify-site/Shopify-Theme-Developer-Design/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Shopify theme developer to bring my online store to life. Key Responsibilities: - Theme Implementation: I have already purchased a Shopify theme and need a developer to implement it smoothly. - Storefront Design: The primary focus of my store will be on my products, the unique brand story, and displaying customer testimonials. I require a design that expertly highlights these main elements. - Branding Consultation: While I do not have a specific color scheme or branding guidelines, I am in dire need of assistance in this area. I'm looking forward to recommendations and expert advice on this front. Skills & Experience: - Shopify Theme Development. - Branding and Design Expertise. - Prior Experience in similar projects. - Go...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  My mission is to create an engaging informational website focused on promoting my small Electrical Contracting business. The target audience will be the general public, so friendly user interface and appealing visuals are essential. The website should be able to give a brief description / history of company. It should also give a list of services provided. There can also be a page of pictures of past projects. There will also be a contact page with link to email address along with social media accounts. My company logo consists of 2 shades of blue and would like to base the website around that. I'm looking for a website that is clean in design but can be updated easily to keep it current as things change or to add new images of past projects. Ideal Skills and Experience: - Proven ab...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  CPU Usage WordPress site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  my wordpress site has high CPU Usage, and server on directadmin crashes. Need somebody who can anlyze this instantly

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Customizable E-commerce Site - 28/02/2024 11:52 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... ; This website is very user friendly and I would like some of their features to be implemented onto my website. I would require users to upload their logo and I would then outsource this logo for embroidery to this site. I would in turn be the middle man but capable of turning their design into an embroidered product and also capable of putting this logo onto items for the customer at a set price. ; I would be using this site to order a lot of my items so I would like to have a page where users can buy these products on my site but I would just up charge them 25% more than I would pay on this website. Using their items and color options and products so that I have product options available to my customer. These items would be listed on the clothing

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Shopify expert for order uploading has EZ Importer APP.. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone is expert in shopify to help us to upload orders start your bid with EZif you have experience with EZ Importer APP...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Confirmis Site Verifier (Minsk, Belarus) -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...() is a Singapore-based business information provider specializing in connecting businesses with global capabilities; comprised of industry veterans, Confirmis business model is designed to overcome perennial lack of data (let alone quality data) to support effective decision making, particularly in developing economies. As a Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis&rsq...

  $20 - $30
  พื้นที่
  $20 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Event Planner & Vendor Matchmaking Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...maximize the search categories/subs and other uses. Additionally, the website must host a range of API integrations, including but not limited to: - Secure payment gateways for transactions to occur with peace of mind. - Social media integrations to enhance profile depth and connectivity. - Functioning scheduling tools enabling organizers and vendors to arrange appointments directly through the site. - Systems for state-by-state taxation. - Messaging integration to streamline communication. Finally, it is imperative that your work encompasses thorough website testing, ensuring that all functionalities, links and integrations are not just operational, but optimized. The successful freelancer will have experience in the above areas and will demonstrate an understanding and commit...

  $2285 (Avg Bid)
  $2285 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา

  ...an expert to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Center, and Google Ads setu...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Shopify Homepage Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional with a keen eye for detail, who can design a simple, modern, and clean Shopify homepage for my online clothing and accessories store. The aesthetic we're aiming for is minimalist. Here's what I'm looking for: • Skill in creating a homepage layout that favors simplicity and elegance. • A good understanding of minimalist design. Please take note that the website will be dealing primarily with clothing and accessories, so if you've had experience or are familiar with the industry, then your application will be highly considered. Although not a prerequisite, previous experience designing Shopify homepages in this niche or a related one is appreciated. If available, please include links to your work or design po...

  $441 (Avg Bid)
  $441 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา

  ...an expert to help with setting up my Merchant Center and Google Ads for my Shopify store. I am branching out into online sales of physical products, but I don't yet have a Google Merchant Center account. Key Responsibilities: 1. **Google Merchant Center Setup**: You will need to create and properly configure a Google Merchant Center account for my Shopify store. 2. **Google Ads Setup**: Once the Merchant Center is set and sync with my store, the next task is to create and optimize Google Ads campaigns. 3. **Data Synchronization**: I already have a plugin that automatically syncs my product data with Google Merchant Center. Guidance on best use could be beneficial. Ideal Freelancer: - Proven experience with Shopify, Google Merchant Center, and Google Ads setu...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  WordPress Site Speed Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The problem with my website is that according to pagespeed we can find nearly 2.5 seconds just through adjust our 404 Error page (Java script) as well as generally improving the JavaScript on the website. Those two issues need to be solved to see what other adjustments need to be made to increase the loading time. Then there are couple of small adjustments to be made, like content is shown differently on the mobile than the website page, then when using the integrated translation plug in , some content is shown slightly different. And in general the mobile page should have a better appearance.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I need a freelancer with intermediate level proficiency in Shopify, e-commerce, and ads campaigns, particularly in a dropshipping environment. Your scope of work will include: - Shopify website management: Keep my website running optimally, implement updates, troubleshoot any technical issues, and manage app integrations. - Order Management: Monitor orders, manage any drop-shipping concerns, handle shipping and returns procedures, and ensure overall customer satisfaction. - Ads Campaign Management: Oversee my ads campaigns, analyze the data for performance improvements, and ensure that the ads are reaching the right audience for optimal conversion. - Product Page Setup and Research: Assist in setting up my product pages, including product descriptions, images, and SEO. Al...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced system administrator to carry out an SSL reconfiguration for my blogging website. I have an existing SSL certificate, however, it has been misconfigured and is causing access issues for my site. I'm looking for someone who can effectively diagnose and fix this problem to ensure smooth and secure operation. Key Tasks: - Reconfigure existing SSL on Cloudflare and Virtualmin - Troubleshoot and resolve website access issues caused by misconfiguration - Ensure SSL works seamlessly without little to no downtime Ideal Skills: - Strong experience with Cloudflare and Virtualmin - Solid knowledge of SSL certificate management - Proven problem-solving capabilities in network configuration and troubleshooting In conclusion, I need a freelancer who ca...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I’m seeking a proficient WordPress developer to create a match-making website tailored for users with professional interests. The main purpose of the website is primarily to enable users to connect based on shared professional interests. Key functionalities: - User Profile: Users should have the ability to create rich profiles, outlining their professional interests, skills and experiences for other users to view. - User-to-user messaging: Integrate a user-friendly messaging feature where users can communicate directly with their matches. - Compatibility Matching: Utilize an effective algorithm for suggesting matches based on shared professional interests. Ideal Candidate: - Extensive WordPress development experience. - Proven experience in building match-making platforms or simil...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Shopify Pro for Custom Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Shopify expert who can build an entirely new website for me. The crucial part is that I need someone experienced in the integration of apps, in particular, 'Arrivesby.' The appointed freelancer should deliver a solution encompassing the building of a functional, mobile responsive, and aesthetically pleasing online store which seamlessly integrates 'Arrivesby' app. Key Responsibilities: • Building a Shopify e-commerce store from scratch • Integrating 'Arrivesby' app into the site Ideal Candidate: • Proven experience in building Shopify online stores from start to launch • Familiarity with 'Arrivesby' app or other Shopify-compatible shipping apps • Solid understanding...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  I require the assistance of a well-versed WordPress developer to implement updates to my website. The work will comprise of: - Updating content across 6 to 10 pages. You should possess strong attention to detail and the ability to maintain the consistent tone and voice of the existing content. - Adding new images to enhance the visual appeal and reinforce the content. Proficiency in image optimization for the web would be beneficial. This is a one-time project aiming to polish and give a fresh look to the website's content. Professionals with previous experience in similar projects will be preferred. An understanding of SEO would be a plus.

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...experienced Shopify developer to assist with product listing and categorization on online store. In addition, the job entails developing a public app that features product integration, storefront customization, and functionalities for a storefront web component. Key tasks include: - Setting up product listings in the Shopify store. - Creating a public app with product integration and storefront customization capabilities. - Designing a storefront web component for the public app. - Exporting product and variants to an external API. Skill and Experience Requirements: - Extensive experience in Shopify development. - Knowledge of product integration into Shopify, especially exporting products and variants to external APIs. - Familiarity with creating publi...

  $4467 (Avg Bid)
  $4467 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert freelancer who can make some integral changes to my eCommerce website built with Laravel and Vue.js. 1. Modify brands module a) add feature to connect brands with categories b) show brands on shop page for customer in selected categories (now all brands in all categories) 2. Modify categories module a) remove subcategory, leave only category select b) if category have subcategory user have to select last available category which dont have another subcategory c) show product in all subcategories of selected category (if user add product in Electronic > Phones > Iphone display it in all categories electronic and phones, not only iphone like now) 3. Modify messaging module a) messaging module already included, need add option to "ask seller...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  *** FREELANCER ALREADY CHOSEN *** I need a Shopify Expert to finish some complex custom coding in a Shopify development that is approaching launch. You'll need advanced knowledge of metaobjects, metafields, Liquid and Javascript, as well as expert knowledge of coding custom functionality into page templates WITHOUT the use of third-party apps. You need to know Shopify CLI, and be an individual developer. I will not be hiring teams or middle men. If I find out you not the developer working on the project, I will dispute the job and force cancellation.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled SEO expert in budget friendly who can assist with a range of tasks for my e-commerce business (Shopify Platform). Key Tasks: - Keyword Research: Identify strategic keywords within the e-commerce industry to improve search engine rankings and drive organic traffic. - On-Page Optimization: Enhance website elements including content, meta tags, images and technical improvements to improve search rankings. - Link Building: Develop a solid backlink strategy to increase site authority and improve rankings. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with local SEO strategies and a strong understanding of the nuances associated with different search engines. - Proven experience in e-commerce SEO is crucial. - Strong understanding of the latest SEO st...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  As someone who appreciates fine aesthetics coupled with top-tier user engagement, I'm in search of a professional web designer who can give my adult site an elegant and sophisticated touch. Your main tasks will include: * Creating a stylish layout that reflects a sophisticated taste, yet still resonates with the nature of the content. * Integrating video streaming capabilities. This should be smooth, user-friendly and of high quality. * Developing a private messaging system that enables users to interact securely and privately. While I'm open to your creative input on aspects such as color schemes, I place heavy value on a designer who is experienced in crafting appealing, modern design themes. I would like you to exercise your artistic freedom and craft something that...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  Overview: Join us on a journey to redefine the fusion of content and commerce with our latest project—a content commerce platform powered by Shopify. This innovative undertaking aims to seamlessly blend engaging content with a smooth shopping experience, setting new standards in the industry. Scheduled for a 2-3 month development phase, we're looking for a dynamic individual to bring this vision to life in a fast-paced, agile environment. This remote opportunity is perfect for candidates located in time zones between GMT-01:00 and GMT+02:00, who thrive in collaborative settings and champion open, transparent communication. Role Description: As a pivotal member of our project team, you'll tackle the challenges of frontend development head-on, playing a crucial r...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...Developer possessing expertise in JavaScript, Python, PHP, Java, and C#. Framework and Libraries: - Strong proficiency in React and Angular is a must-have while experience in Spring Boot, ASP.NET, and Django would be advantageous. Project Purpose: - The primary goal is to create a high-performing, user-centric e-commerce website. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in e-commerce site development - Strong knowledge in JavaScript, Python, PHP, Java, and C# - Proficiency in React and Angular - Experience in Spring Boot, ASP.NET, and Django would be beneficial - Capable of producing clean, well-documented, efficient, and standards-compliant code with an eye towards performance optimization - A good understanding of server-side programming, server-side rendering, an...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน shopify site ชั้นนำ