ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  164 shopping cart payment gateway usin asp net งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Social media login only using hello.js หมดเขตแล้ว left

  I want social media login integration using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] usin asp.net for facebook, instagram, google+, pinterest, twitter, flickr,, linkedin template will be provided... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Operation needed... 1. Login through social media using popup windows enter on the page... (using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2. access data and save data into access

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Social Media Login using Hello.JS หมดเขตแล้ว left

  I want social media login integration using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] usin asp.net for facebook, instagram, google+, pinterest, twitter, flickr,, linkedin template will be provided... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Operation needed... 1. Login through social media using popup windows enter on the page... (using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) 2. access data and save data into access

  $192 - $577
  $192 - $577
  0 การประมูล
  Need to upload magento template in godaddy หมดเขตแล้ว left

  Need to upload magento template in godaddy by usin team viewer

  $47 (Avg Bid)
  $47 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  outlook addon หมดเขตแล้ว left

  want to create a secret mode for sending email usin outlook or thunderbird

  $343 (Avg Bid)
  $343 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  CRC for checkin the NVR integrity หมดเขตแล้ว left

  I'm working on a project where the microcontroller used must be e a routine in order to verify the memory integrity usin a CRC routine. The function should "scan" the memory using the CRC standard and verify each memory position won't change.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Hash table usin C++ หมดเขตแล้ว left

  Implement a hash table with bit-xor functions. Other details will be given if interested.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Usin C++, insert table into CEF หมดเขตแล้ว left

  using C++ and Ultimate++ @ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (use upp-mingw-10804.7z) and CEF @ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] insert the ultimate++ table into cef-browser (you may use cefclient of "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" to create a version of cef browser controlled by Ultimate++ and use it insert Ultimate++ table) Your result should be identical to the table in UWord example of Ultima...

  $268 (Avg Bid)
  $268 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  We need a bus booking website like redbus with the all the features usin searseller and Oauth api , If you already done the same ,you can do this easily, Let me know in PM. Start with the PM as BUSSITE, only with this bid should be considered .

  $146 (Avg Bid)
  $146 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Write a script หมดเขตแล้ว left

  Write a script that buys items from sites very quickly upon the release time usin inputted keywords.

  $1113 (Avg Bid)
  $1113 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล
  Bus Booking Website with Seatseller API หมดเขตแล้ว left

  Hi , We need a bus booking website like redbus with the all the features usin searseller and Oauth api , If you already done the same ,you can do this easily, Let me know in PM. Start with the PM as BUSBOOK, only with this bid should be considered .

  $285 (Avg Bid)
  $285 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Add advanced native ads Admob in Swift หมดเขตแล้ว left

  Hi developers! I need a developer that I can help remotely usin Teamviewer to add one native banner in my app. Using Admob (Google SDK mobile) Tutorial: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $191 (Avg Bid)
  $191 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  Trophy icon arabic caligraphy - book cover หมดเขตแล้ว left

  I need someone to design a book cover for a Bible usin Arabic It will be written Big letters إيى خبر smaller letters written under. مقدس إنجيل A5 softcover It needs to be a cover for a book with arabic caligraphy.

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน รับประกัน
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  78 ผลงาน
  Solidity bugfixing - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  I need support with obstacles encountered when programming icos in solidity and truffle It is one on one help usin Currently I need help for a few hours but need support continously

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac . Need help to fix up a code that sends a text once an NFC card is tapped usin an arduino uno, arduino gsm Module and an adsfruit pn533 board

  $102 (Avg Bid)
  $102 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  I would like to hire a Web Developer หมดเขตแล้ว left

  have experience in web development, usin, CSS, JSP , and Applications for web design, Photoshop, Flash Player, Fireworks ,After Effects

  $501 (Avg Bid)
  $501 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  develop an app for car wash หมดเขตแล้ว left

  ...registration with name, address, email etc. It shall also have payment solution usin Norwegian debeet and credit cards. The system shall be multilingual, but developed in English language with the possibility for us to add more languages. The system should also have a back end solution to see payment transaction, customer database and product database.

  $4846 (Avg Bid)
  $4846 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  182 การประมูล

  Hi i need small copy paste job done using mac automator or imacro i can pay 10$ for this task if you can do it under 10$ then only bid on the project. as project is too small

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  reactjs หมดเขตแล้ว left

  Need to design app ui usin ReactJs, webpack, webix

  $119 (Avg Bid)
  $119 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Project for usin หมดเขตแล้ว left

  Hi usin, I noticed this means to hire you; please confirm you received this.

  $200 (Avg Bid)
  $200 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล