ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  311,581 sign form module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1460 (Avg Bid)
  $1460 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am facing a problem in my website Social Media login or Sign up not working when i am using samsung galaxy 9S plus, and this is working if i use Browser default browser. Problem in Mobile only. My Website Developed with Codiegniter

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Drupal 8 custom module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need Drupal 8 developer to finish off some functionality for my site which is a custom module. You must have Drupal 8 experience.

  $756 (Avg Bid)
  $756 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  form fields should be the same as the json keys on submit it should output this json replacing values with form field data submitted. { "name": "id", "labels": { "en": "Id" }, "html-type": "number", "css-class": "", ...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have a web form that I need to have filled out 100 times. It's a 1 page form with 3 categories that need filling. I will provide an excel sheet with the answers to all of these. It's simple follow and enter. Each time through takes 20-25 seconds. Could knock this out in 90 minutes easily. I have projects like this come up every week or so. Sometimes

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  Need a Joomla plugin that lets you customise the system emails from Joomla (like password reset, account activation) in HTML / CSS This also needs to work with HikaShop BUDGET: The budget that has been set is based off existing extensions/plugins that are already available and do this.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...trying to make it function similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Fixing general code, codes for multilinguo are heavily messed up, you need to go through them and correct them first. 2. Sign up feature has to be fixed, accounts are only aliases, they're not unique which is wrong 3. Tabs have to be pages, right now they're fake hovering buttons that have no functionality

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  PHP CodeIgnitor project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...-Work on accounting module changes suggested by our team member - work on bugs reported by our team - provide changes to our functional team We need freelancers who work in team and who have experience of atleast 5-10 years in php CodeIgnitor so that they can find the solution rather than asking us what to do. We'll also need to sign a nda with freelancer

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Pdf form to be altered 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to alter a pdf form

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  create a signup for users and tutors (two different sections of an app)... the user's and tutors info is stored in the database for later use. the tutor should submit a picture of their degree and wait for account approval. when the account is approved they're sent an email. If you're interested in doing this then send me how long you think it will take to create this.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Excel VBA Form Project 6 วัน left

  I need some help creating a User From in Excel that takes user input then places it into a spread. Just like a database, each row in the spread sheet should be a different record with the columns of the spreadsheet representing the data-field.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Fix Wordpress site mobile display and contact form issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Correct site issues Smart phone view for siders Video placement and smart phone viewing ( home & start here page ) Enquire email is not functioning ( bottom Train with Me page) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Update Joomla website 6 วัน left

  I need some changes to an existing website. You need to redesign website look Fix any bug and make functional Change select date so admin select date for each school Change select class so admin manually enter each class for school Update payment gateway Add pictures to menu

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  MRP and Earned Value 6 วัน left

  ...duplicate material but may be assigned to a separate account and/or the same. It the same, the quantity and cost need to be summed. The material is summed into a kit or module and needs to be added together so that the sheet shows progress to complete. The data needs to be available on a dashboard tab that reflects earned value data and graphs

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...Constructions Tha Back office application will be completely ERP for able to set any industry for example it will have all ERP necessary Module Finance Module CRM Module HRM Module Payroll Fixed Asset Banking Module (Offline just internal Calculation) Sales and Invoice Purchase and Expense First Back Office Application will be Full ERP will cover

  $4418 (Avg Bid)
  $4418 การประมูลเฉลี่ย
  129 การประมูล
  Make HTML Page / Form 6 วัน left

  screenshot - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] when you click submit it needs to generate the below output FIELD NAME=VALUE FIELD NAME=VALUE FIELD NAME=VALUE FIELD NAME=VALUE

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  What I need is: I have an affiliate link for an event happening on April 30th. I need to drive targeted traffic to the affiliate link to hopefully get sign ups for the event with the hope they will eventually buy the product that will be offered. I have many headlines, jpegs, videos, etc. that can be used in ads. My problem is, I can't do this. I had

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  rf transmitter and receiver with gprs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  W...onboard GPRS. It will be powered by DC adapter but will have Lipo battery backup. You can use stm32 chips for microcontroller and a6 module for gprs. You can suggest other options. For transmitter and receiver module please check the attached PDF. You will need to provide guaranteed working gerber files with component list and required firmware

  $747 (Avg Bid)
  $747 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Form filling automation using Python's requests library 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com using requests library of Python. Please note, we will use login with Google in allevents.in. Please go through the site before you write a proposal and be clear of the form. If required, sample code can be provided but time is a big big constraint, so reply only if you're 100% sure. The data to post will come from our MySQL database. Here's the

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Need Form Filling Website that Export Docx. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...functions: Backend: Upload Docx template file. Create web form Link form with template View and edit templates View Sales View Claims (Faulty Documents) Front-end Portal: Welcome page User-friendly interface Select type of template See price and Understand the template features and limitations Fill the form View the draft in flash or as image (Client should

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  pcb and product design for fire detection and earth quakealarm 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Sensor Module Temperature sensor -Temperature and Humidity sensor Module DHT11 Flame detector-5 Way Flame Sensor Module EarthQuake Sensor ------------------------------------------ Accelerometer-MPU6050 3 Axis Gyro + 3 Axis Accelorometer Alarms ---------------------- Built in buzzer - Active Buzzer Alarm Module Relay - 1 channel relay module GSM

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I will provide the details upon request. Basically we need to a form that will send a POST request to a link. It has to be inside an array so if I can send more than one request I could. Some details has to be Objects(stdClass) and the other are arrays inside the array. For example: orderForm[0] { client {

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I am doing HRM essay and it is worth 60% overall. I will need to get at least 80% on the essay to pass this module. It is 1500-2000 words (excluding referencing). The work is due on 30th April at 9 pm. I would need the work before 9pm so I could submit it on time please. The question I must do for this essay is the following; 1) In recent years companies

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Creating Custom Brand Wordpress SEO Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to create our brand Wordpress SEO Plugin like The SEO Framework + Premium Complete our brand SEO module with api key sync. Example files incl. Please see the files before bid

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Integrate Stripe payments in a Joomla Site for 3 levels of users 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  L...integrate Stripe payments into a Joomla website. Users can sign up for a subscription with 3 possible levels. Each level will have a different payment and can access different features in application. Looking for somebody with experience in Stripe and Joomla. Also administration of server and backend web. -stripe -joomla -javascript -php -mysql

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Development Team for Skill Enhancement in Sports 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...if any - Certifications - Link to atleast 1 verifiable product deployment - Contact information incl. mailing address and telephone Accepted applicants will be required to sign a Non-Disclosure Agreement binding them for the aforementioned term length. The same will also include minimum remuneration guarantee scheme and workload distribution arrived

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Joomla multilanguage don't work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i need someone to take a look of my website and find where is the problem with translations.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...or postgress database in real time. 1.1) Note the service need track if block get discarded by the BTC network and adjust properly the transactions info. 2) Write a python module that will query the database and retrieve the total btc received as described above. 2.1) Note this approach need an optimal SQL database design to allow achieve the performance

  $238 (Avg Bid)
  $238 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Need to have Contact Us email form set-up to send me email submissions. I'm trying to use Contact Form 7. Site url is in uploaded file. Please do not use url in chat..

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I am searching for a Serious members to Recreate New York city on Edges and streets inside without textures only BLUEPRINT Module Serious passion for Shooters, Console or PC. Demonstrable experience creating gameplay in a 3D environment. Strong creative and technical design skills. Ability to conceptualize and communicate an engaging gameplay experience

  $2503 (Avg Bid)
  $2503 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Codeigniter, laravel joomla or drupal or magento framwork josn, javascript, jquery, xml api development, css3, html5, cms, mvc soap, api integration, angular,js, node.js, laravel 5.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  joomla translate some part 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i have old website with joomla i need some one know very good joomla for this job need add show translate to english on title on pages need make translate to spesific div transalte with google api need and search engine if some one write on english it's show the result on original language please only joomla programmer

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  2 simple Data scrapper (python3) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...from JSON text file into TreeMap 5) Save to disk (Pickle) 6) Load from disk (Pickle) All names (variables,functions) must be composed of 3 words minimum like : thisIsAName Module 2 (Parser) must be written very well, because we need to make some changes, so the code must be well organized very clearly. Must have a test mode to do only 1000 first items

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Making or integrating ready adaptive filter Python 3.7 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... "c:/AGCO/MADS cleaning shoe/rawData" Here is an example of adaptive filtering, for echo cancelation [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PyPI adaptfilt Adaptive filtering module for Python Here are 2 people are talking through Skype, one can hear himself speak with echo due to other part have to sensitive mic signal...The echo signal can be canceled

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...other technology experience is ok u can suggest any strong platform Want to build Cloud Base Online offline Synch Restaurant POS System with POS Module Delivery Tracking Online Ordering Complete Finance Module (English Arabic) on Angular or any platform you suggest that work online offline synch I want a complete Restaurant Point of Sale Application required

  $3281 (Avg Bid)
  $3281 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล
  Trophy icon Logo design 13 วัน left

  ...objetc that can be found in nature). Example: attached picture - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Sign: brand inscription can be separated from logo, can around or in the middle of the logo (designers choise), but it should be also possible to use it independently from logo. Sign and logo color: designers choice I also attached some examples of dioramas...

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Fun ESP-32 Project with Push Notification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that sends a message to the esp12-master. The esp12 then directs the ardunio to turn-off a solenoid & sends push notification to the app. The arduino also supports an HC-05 module linked to the android app. The simple app can open or close the solenoid. Arduino also uses a manual push button momentary switch to open or close the solenoid. Objectives:

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  PHP form successfully sent but not received on email address. Need a code review to sort out the problem. Teamviewer remote fix of the issue required.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Online fillable Model release form to send to my clients 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I have a model release form that I usually print but now I would like a electronic one that I can send to my clients so they can sign online and fill it out and I can store them in my email or computer. The form is for the clients to give me permission to use the photos I took of them for my portfolio. Waht I need help with si the fillable

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Form Based App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...traditional forms created using form building platforms do not always retain the look and feel thereby increase cost of training for the end user because they have to learn how to use and understand the new forms. in the end, we want to ensure that what someone sees on paper is what they can see on an Android tablet. Sample form included with this description

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The hosting hasn't been any help in fixing this. Send a quote if you can fix the contact form without needing hosting support to do the work

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Search for US long term inmates and send form mail 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to use several prison pen pal websites to seek any inmate with 15 year or longer remaining sentence in US prisons and send any one of several form letters (subjects, if applicable, with message) for my 24 clients. On May 4, I will have 2 phone services that will allow recorded messages to play back needed information and store responses

  $5 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล