ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  276,740 signup module email drupal smtp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Drupal หมดเขตแล้ว left

  ทำเว็บไซต์ด้วย Drupal ติดตั้ง ออกแบบ เว็บไซต์ Drupal

  $3554 (Avg Bid)
  $3554 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Email Marketing Mailchimp - Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need a Team or Freelancer where we can outsource our Email Marketing. The Job is to create Emails and send them to our customers 2 times a week. Configuration of the Mailchimp and Analysis. Experience in Tracker and all other functions is important. We need each 2 week a report.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We used an email marketing script in PHP here but it's old and we need the best one for now. For the new script, we also need your help in setup, optimization and make it's ready for use. Please bid if you know

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Fix Wordpress Site Health and Contact Form configuration errors 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to urgently fix website health, see screenshots attached. PHP version needs update, PHP module missing, site not using https, fix contact form configuration errors so it works.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Sage 300 ERP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to add "Purchase Return upload option in PO Module". Price will auto generate from system after upload (average price).

  ERP
  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  email marketing 6 วัน left

  how to make smtp server in ubuntu we have mooore pure servers and we need send e-mail marketing to big database email more than 2 million email how to setup and configure smtp server in ubuntu

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  oscommerce attributes system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need someone to build a new attributes module which will allow me to select a product in a category and ADD A NEW ATTRIBUTE to the product. so the fields are PRODUCT NAME, OPTION NAME, OPTION VALUE, PRICE MODIFIER. also the ability to COPY and PASTE the attribute/options to another product or products. this can be done or should be done in admin/catgeories

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Landing Page for a Cryptocurrency Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This for a LANDING PAGE not an actual cryptocurrency exchange . Must be current and look enticing and safe - READ THI BEFORE YOU BID its simple web signup page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Convert SATR 1.7 code to 1.7B with the RF baud rate chan...to 10kps and recommend after testing by you changes required to the main board to provide sufficient current to properly drive the TSOP1156 modules both the gun sensor (one module) and head sensor (6 modules). So note that head sensor has 2 boards and each one has 3 TSOP1156 modules in each.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need to get contacts of two directories online one has 60...contacts and one has 7000- I need all contact information - scrape and deliver in excel- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - you will get the names from these databases and then get an email from other sources like LnkI and FB I also wanted accredited investors in Hong Kong, Singapore, Canada, UAE

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hello all I am looking for 1 or 2 people to collect personal email addresses. At times I will provide you with linkedin links and at times I will provide relevant job titles and company name. You will than try to find the linkedin link of that person and collect emails. I need 100% valid emails. STRICTLY NO BOUNCE. Its mostly full time work. I need

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  personal email collector wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello all I am looking for 1 or 2 people to collect personal email addresses. At times I will provide you with linkedin links and at times I will provide relevant job titles and company name. You will than try to find the linkedin link of that person and collect emails. I need 100% valid emails. STRICTLY NO BOUNCE. Its mostly full time work. I need

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Email Marketing & Campaign. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ ALL BELOW. I am looking for someone to run an email campaign details listed below. (1.) I have 2 email list. List #1 with 1,000 for a monthly email new letter. List #2 with 10,000 for a monthly email blast. (2.) I would like a quote on cost to create/run campaigns, manage add/remove name as needed, and finally cost on adjustments. In

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  one side we have raspberry pi zero with sensor(DHT22,DS18B20,MCP3008,SEN0193 sensor,Sony sensor the IMX219 8-Mpx,)+Lora module other side gateway Raspberry pi3 + Lora module we need a script to run every 1hour (send data from node to lhe gateway end then save to a mysql database).

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Am looking for someone to build a node.js based website and material design UI. The website will be similar to the viper plagiarism check ...dashboard will be required showing pages scanned, new clients, revenue, best clients by sales etc. documents submitted for scanning will be stored in Google Drive. one can signup using Google, facebook or twitter

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  exportar aplicación existente en ionic para Iphone. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  necesito crear el instalador de una app creada en ionic 4. - solucionar un error al momento de cargar una imagen y enviarla a la API. - solucionar error " module FirebaseInstanceID not found". - probar notificaciones push funcionen correctamente - crear .ipa con mi cuenta de apple developer. lista para subir a la tienda. - explicar cómo crear ipa para

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Sell my EMAIL lists. I have 1 Million (yes Million) legitimate emails and contacts information in my Database. Docters, Lawyers, Multi-Level Marketing, Real Estate, High Net Worth Individuals with all kinds of interests. We pay to pay £200 per Sale bonus. Job is for £20 if you get a sale we pay the £200 bonus. The list should be Marketed at £497

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello, I am looking for a developer to create a very basic google chrome extension and a basic website in the Java. Project Description: 1. User can signup, Login from the google chrome extension only. 2. User can search different users from the extension 3. User can provide inputs from extension only. All these things will be stored in the database

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Develop asterisk Chan to work with SimCom Module on Allwinner H3 CPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...every simcom module from CLI (IMEI,IMSI,Phone Number , Signal Status, Sim Card status, Calls Status) - sim card Detection (so detect when use insert the sim card or take it out) - Dialing by simmodule name, IMEI, IMSI prefix, group, provider name (round robin or first free) - support simcom sim800c and simcom sim7600 - support multi sim module and multi

  $4572 (Avg Bid)
  NDA
  $4572 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Linguang L. 9 วัน left

  ...have cc2530 dev board that i want to use: a) One module - I want to add custom switch ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) it should remember last state of switch after power cycle. b) Second module - Humidity/temperature sensors with sleep and battery/signal status messages. c) Third module - Soil moisture sensor with one switch or rely

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a simple Android webview module for opening [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and grabbing user ID and Name of visited page

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Data entry 6 วัน left

  ...looking for software which can provide us the following modules. 1. Visitor/Appointment management (when visitor set up appointment and visit our centre). The visitor management module must be able to integrate with myKad reader (a USD device that can retrieve data from Malaysian Identity Card to reduce the waiting time). The in house customer (mother) can

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Complete Point of Sale with both Online/Offline sync option 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integration - Billing printer Feature: BILLING SALES MODULE Counter Billing Sales Bulk Sales Order Sales Return/Exchange Home Delivery Bar Code Interface Cancellation Reason Management Payment Options (Cash/Card/Complimentary) Discount and Tax Options Guest Feedback Form PURCHASE MODULE Purchase Order Purchase Received Purchase Return

  $857 (Avg Bid)
  $857 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Email Validation & Verification bug to fix SMTP error -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, The Email web app verification and validator has a small error, i want it to be fixed, its PHP. The smtp credentials don't work for some reason and need to re coded. Max bid is $10.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Drupal 8 feature - small automation script for youtube 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For a D8 website, the script would consist of: - getting the latest youtube video id of a specific channel - saving this ...of a specific channel - saving this id in an already created node - rebuilding the cache once a day around 11pm. If needed for the auth process, please consider using this module: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Laravel email problems 6 วัน left

  I want to hire someone to fix emails in Ralavel, i cant recieve mail in system administrator email address, i have configure via gmail smtp but it seems does not work!

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...flow meter. - Not use touch screen. Just use ordinary screen and keyboard and mouse. - Use a Arduino nano for flow meters and Arduino NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver Module for sending flow meter signal from Arduino to Raspberry pi unit. This is so the Arduino can be mounted with the flow meter and the Pi can be with the screen and I don’t need

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Nursing Home Management Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for software which can provide us the following modules. 1. Visitor/Appointment management (when visitor set up appointment and visit our centre). The visitor management module must be able to integrate with myKad reader (a USD device that can retrieve data from Malaysian Identity Card to reduce the waiting time). The in house customer (mother) can

  $4382 (Avg Bid)
  $4382 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล
  C programmierer für Schlösser 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Hinzufügen von neuen Features Das Projekt läuft auf Stundenbasis. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $40 - $40 / hr
  $40 - $40 / hr
  0 การประมูล

  I need to update a woocommerce delivery module who works with 3.3.4 for WooCommerce 5.2.1

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  1. Redesign opencart module user interface + make some fixes 2. This is how it must look! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. this is UI KIT table which i want you to use in redesign! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4. You can dl ui kit here https://bit

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...this script so it saves emails to CSV or you can use your own. I need email scraping too ASAP. *****DO NOT BID ON THIS PROJECT IF YOU HAVE NEVER BUILT EMAIL SCRAPING TOOL USING PYTHON ***** ***** DO NOT BID ON THIS PROJECT IF YOU ARE NOT EXPERT IN EMAIL WEB SCRAPING***** I NEED EMAIL SCRAPING TOOL THAT I CAN USE ON WINDOWS AND SCRAPE ANY WEBSITE FOR

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Redesign opencart module user interface + make some fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Redesign opencart module user interface + make some fixes 2. This is how it must look! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. this is UI KIT table which i want you to use in redesign! [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4. You can dl ui kit here https://bit

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Urgent - need email scraper, save emails to CSV 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a python script for scraping emails, you can modify this script so it saves emails to CSV or you can use your own. I need email scraping too ASAP.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  WP Events Manager - create new status and email template Waiting list 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Task 1: new action and status Task 2: create automatic email after event “Thank you for attending” Task 3: send booking emails “approve” and “reject” from event owner/ event admin email address

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  You will automatically identify accurate email addresses when provided the first name, last name and domain name of the target person (you will need to figure out the correct email address for this person. The email address may be e.g., firstnamelastname@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; or firstintiallastname@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; etc.) You will do this for approximately

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have a working strategy in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Objective: (Need an CQG python trade module api wrapper or other method to automatic send trade to CQG broker) CQG API sample link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Take the alert from tradingview (alert format : Symbol ES, Long,1, stop 3%) Using

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I a...reference for this is www.megabit.rw. I want to implement the same. WHMCS will help in management and control. On my side I will develop a custom payment gateway module and a domain registration module that is compatible with WHMCS. What I need from interested candidate is to help me in developing the documentation and implementation plan only.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Build Email Marketing 6 วัน left

  Hi, I would need help in sending bulk emails. I have nearly 200000 (2 lakh) mail addresses. I would like the mails to be sent from mail ID. Please quote for sam. Pradeep Kumar India

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Email Validation & Verification bug to fix SMTP error 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, The Email web app verification and validator has a small error, i want it to be fixed, its PHP. The smtp credentials don't work for some reason and need to re coded. Max bid is $10.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Subscription website with whmcs integrated 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...user will register and select a subscription package and choose how to pay, there will be two payments methods one will be paypal and you will have to create a custom payment module for whmcs, which will be based on a payment method called wipay, and then a confirmation page once payment was successful. The user account should be automatically added to

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Fondery ERP 6 วัน left

  All Features in ERP like a Account, Marketing, Inventory $ Stores, Purchase, Pattern / Die Management, Planning, M... Planning, Mold Preparation (Lost Wax / Lost Form), Production, Charge Calculations, Quality & Rejection, Manage Rejection, Job Work Out Source, Sales & Dispatch, Contract Module, Machinery & Maintenance, Other Functionalities / Modules

  $1689 (Avg Bid)
  $1689 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Mobile UI Mockup 6 วัน left

  Looking to hire a mobile app mock up designer for a generic app (Common UI for Android and iOS) The app will have 5 unique screens and will contain images, buttons, chat, signup sign in screens. Actual wireframes will be shared to winning bidder. Include links to your sample works done on mobile UI mockups.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล