ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,450 signup module email drupal smtp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hello ///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////...////////// //////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// Build SMTP plugin for prosody xmpp server for inbound and outbound email. we can do So, smtp module for prosody module inbound and outbound email with 1 prosody account

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Mail Client using MFC 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just need the c++ source code for which sends email with image attachment. So I'll set SMTP, POP3 and so on for setting privacy, urls for from and to and mail contents with image path, and source code should have the function to send mail contents with image attachment. I believe that much open source exists, but I don't have time. Please help me

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  PHP Mail / SMTP expert -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a PHP Mail / SMTP expert I have a contact form in PHP Mail. It has both " From " and " Reply-To " fields. They are different, for example: From: Address1 Reply-To: Address2 On some email providers there appear a " Reply to All " button which replies to both "From" and "Reply-To" emails. So two emails are sent. I want only ONE

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  experience with LUA and Prosody simple project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello ///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////...////////// //////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// Build SMTP plugin for prosody xmpp server for inbound and outbound email. we can do So, smtp module for prosody module inbound and outbound email with 1 prosody account

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello ///////////////////////////////////////////// //////////////////////////////...////////// //////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////// Build SMTP plugin for prosody xmpp server for inbound and outbound email. we can do So, smtp module for prosody module inbound and outbound email with 1 prosody account

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Visitor Registry Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...License Number, Company Name, Contact Name, Logo, Phone, Address, City, State, Zipcode, email, website, SMTP Settings, twilio settings, clickatell settings, Visit Email Template, Visit SMS Template, Recover Password Email Template Create Section Users: Full Name, email, password, repeat password, Picture, phone, User Type (administrator, user), active Create

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Build a simple task scheduler to Execute SQL scripts, Log success/failures, and send email notifcations including a CSV attachments of dataset output using this control: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The metadata, options, and settings for each job task are stored in a SQL Azure database table. Logging should also be stored in

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need a php developer who can set up 2 forms on a website to send via smtp details that I provide. If you can do this quickly and efficiently you get the job.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Based on a server migration we have a DNS problem. I have an analyze which shows up several DNS and smtp problems. DNS organized in Cloudflare. Payment per milestone.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Gmail SMTP Email 3 วัน left

  Hello, I need pear mail or phpmailer to connect from my hosting to gmail smtp to send emails.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Build SMTP plugin for prosody xmpp server for inbound and outbound email. MAX BUDGET 75EU

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Build SMTP plugin for prosody xmpp server for inbound and outbound email. MAX BUDGET 75EU

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Automated Microsoft Teams Meeting Signup with Online Form 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Microsoft Teams meeting. When they sign up with the form they will automatically receive an invitation to the Microsoft Teams meeting. Select Date from reoccurring event Signup with form Invitation sent from Teams (or Teams Plugin for Outlook) to person signing up with connection information and they are registered for the Teams meeting Please insert

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Email Client 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Email module: It is supposed to be a browser-based webmail client (similar to roundcube or other client). That would be a part (module) of our system which will provide the functionality of the mailbox and allow for: • configuration/downloading/sending messages • filtering messages • handling footnote • configuration of the webmail client with email

  $1134 (Avg Bid)
  $1134 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  we are having an issue with aws ses smtp. we have already created an account but on website it is not working. you will need to work with my developer to fix the issue you need to be well versed on aws

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Section 1: Final points to be verify and fix if any issues 1) SMTP to API for email via [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] api 2) Email and SMS notification alert for message from trade related 3) Validations in Register page 4) Multiple user session lock 5) Session Hijacking 6) Update mobile no otp verification 7)Sign In link expire on click for sign in 8) Ledger proper in

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Looking for someone who is well known with click funnels and who has worked with click funnels in the past. I am looking to connect SMTP and actionetics together. Also creating a membership access area. You need to be familiar with all click funnels aspects

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Need large bulk email sent to 70,000 emails 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a bulk email sent. 1. Must be sent from separate IP and SMTP 2. I need to get responses directly 3. No mail services, etc. List is text doc, email is in HTML

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Opencart 3 - not receiving emails หมดเขตแล้ว left

  We're not receiving emails from our opencart 3 store. There is also an error on the contact form that needs to be fixed. We've tried setting up the SMTP mail but it isn't working

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  api google gmail หมดเขตแล้ว left

  I need to configure google api library with a simple php script that permit to me to send php email with smtp including atachment

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Amazon AWS SES SNS EXPERT -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...on SES side in terms of controlling and limiting any kind of abuse from spam and bounce rate including but not limited to setting per hour and daily limit rate per SMTP user, also email notifications for any abuse/spam/bounce incident .. the balance between security and flexibility is a major factor, over protected measures may lead to end user dissatisfaction

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Software to send emails in VB.net หมดเขตแล้ว left

  I nee...from different email accounts each time. I have a code that sends SMTP emails from my gmail or yahoo email account, but it always shows the same gmail or yahoo email account as the sender. I need the code to be able to change the email account of the sender so that every email I send will show as if it is coming from a different email accoun...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Troubleshoot my Google Cloud Sendgrid Installation หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need to troubleshoot my Google Cloud Send-grid SMTP Installation so that i can send and receive emails and Make a video of the entire process to teach me installation for future references.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need CPanel And Mailling Master หมดเขตแล้ว left

  Hi I have buy server on Hostlyt for mailing. They setup server and install MailWizz app. Afer test all emails la...Hostlyt for mailing. They setup server and install MailWizz app. Afer test all emails landing on spam. I have tested with gmail and own domain like email@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Server using CPanel and PowerMTA SMTP Fix it to emails landing in inbox

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi I want someone in UK to register a new company , open bank account , do some signups online for the company and then sell to company to me . By transfer of all the rights to the New Director . Any Expenses of company will be borne by me.

  $25 - $318
  $25 - $318
  0 การประมูล
  Make a simple signup form หมดเขตแล้ว left

  I want to make a simple signup form with frontend and backend both.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Amazon AWS SES SNS EXPERT หมดเขตแล้ว left

  ...on SES side in terms of controlling and limiting any kind of abuse from spam and bounce rate including but not limited to setting per hour and daily limit rate per SMTP user, also email notifications for any abuse/spam/bounce incident .. the balance between security and flexibility is a major factor, over protected measures may lead to end user dissatisfaction

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  smtp configuration หมดเขตแล้ว left

  i have wp-mail bank plugin. need to configure on my servver and wordpress site. also need to create api and auth code

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix email and cloudflare issues หมดเขตแล้ว left

  Our business email is being rejected as spam, with following message: SMTP error from remote mail server after end of data: 550-5.7.1 This message does not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1 authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1 message has been blocked. Please visit We don't

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Zimbra Expert หมดเขตแล้ว left

  -Setting up multiple instances of Zimbra Email servers in Open sources edition -Setting up High Availability in Zimbra Open Source edition -Separating roles in multiple servers -Configuring Zimbra as SMTP Relay only Server -Automated backup (Full & incremental) -Email Administration Pro Tips

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Need code for an SMTP footer หมดเขตแล้ว left

  I need code for my email footer. The current code is this: <center><p>Company Name | 123 Address, City, State, Zip | 9876543210</p> <p><a href="#UN_SUB#">Unsubscribe</a></p></center> Instead, I would like the footer to print out like this, but centered, where "unsubscribe" is a link like the unsubscribe above. Copyright...

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Finish Up Event Ticket Website หมดเขตแล้ว left

  ... for example, if I give a logo or some basic artwork, they can adapt the artwork to make the website look professional. - Integrate Tickera with the SMTP function to send tickets to users via our email address. - Ensure that the website is responsive, light and easy to use. - Needs to be done in 1 week's time (7 Days) Its a very simple event ticket

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Small design for a newsletter signup sticky widget หมดเขตแล้ว left

  ...a webpage or a full footer: Just one line of text which will say: "Join our rewards program to get a free cookie" and next to it will be a text field with a label called "Email" and a dropdown which will have a label of "Location" and use SUBMIT for the button. Client wants to see a background color of #0774b5(blue) in use for one version, #b3be31(green)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...you to create an email client and UI from scratch if you don't have to. Try to find a third or open source web based email client for this project. It's only going to be used for sending emails, not receiving emails. We will purchase the licenses if you something that will work if its not too pricey. Its not the creation of an email client that is important

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  add smtp support for existing website หมดเขตแล้ว left

  add smtp support for existing website. php, laravel

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Need Cpanel Expert to setup SMTP หมดเขตแล้ว left

  We have email application which sends emails in bulk the issue is all emails are going in the spam. we are using linux Cpanel. IP is not blacklisted and all the records are pointing to domain. i believe there is some settings requires in cpanel or server which needs to be adjusted on other hosting it's working fine and emails are landing in inbox.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  The server is running Nginx, MariaDB, PHP right now. We need some help to finish setting up email on the server as SMTP is not working currently. Also, we would like you to help optimize our server to fully maximize its performance. Other small tasks will be required such as: SSL certificate related tasks SSH keys Setting up PHYMYADMIN etc.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Enable SMTP authentication in a PHP Mail script หมดเขตแล้ว left

  We have a PHP Script using Mail() function. We need to enable SMTP authentication.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  SendGrid + Opencart Integration หมดเขตแล้ว left

  ...SendGrid for sending SMTP mail. I have a SendGrid account and I am trying to use that to send an email through the admin backend but not having any joy. When I press send, I get the message "Internal Server Error" output to the screen. I perhaps have not fully understood how to set-up a SendGrid account so I can send SMTP email but hopefully with

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  C# GeckoFX Signup หมดเขตแล้ว left

  + Random name, dob, username + Signup [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Macro, click, input) as module + Save cookie, dir profile Gecko

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Setup SMTP on Windows server หมดเขตแล้ว left

  I need somebody to setup SMTP for mailing on windows server with plesk.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Build a Bulk Mail Sender หมดเขตแล้ว left

  ...setup our own Bulk Mail Sender, we need to use AWS/GCP and other cloud/VPS/Dedicated server along with Dedicated IP Pool to host our Bulk Mail sender. Great understanding of SMTP, spf, PowerMTA, Linux, cron jobs and Programming language of Python and PHP would be of great help. We are looking for individual who can work with us on long term on monthly

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Opencart SMTP email sending error หมดเขตแล้ว left

  I installed opencart 2.2.0.0. But email sending function is not working. I want to fix it with connecting by using teamviewer.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Wordpress site mail issue หมดเขตแล้ว left

  I have created a wordpress site and it was all working fine. Since last two weeks, I am facing mailing issues. I installed Easy WP SMTP plugin to make it work. It seems like all the testing mails are delivering properly. But when user subscribers to the site, clicks on reset password, when new user is added, they are not getting mails. When I check

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  SMTP Client/Server in java หมดเขตแล้ว left

  i want to produce a SMTP Client/Server that sends/receives on a port specified at runtime. this project is separated in two parts. This is the first part. After a short time period i'll need the socond part. Feel free to bid on this project. Also take into consideration that the lowest bid will be preferred.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  Hello i need Help To Get New users , for that i want to use my own serveur to send email to my clients . Thanks

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  wordpress login signup plugin หมดเขตแล้ว left

  ...existing offline wordpress site. We have booking tab, when a user click Booking tab system should display login / sigup option. Login : to login with existing email id or username, password Signup : To register Once user login with there user name, password system should show book appointment section which is our existing page. we need some one how

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Sparkpost With DRH Internet's Green Arrow. LAMP Stack Server. Green Arrow Will Be Sending E-Mails With Three Dedicated IPs And Would Have 3 Dedicated Sub-Domains. Sparkpost's SMTP Relay Needs To Be Set-Up With DRH Internet's Green Arrow. Sparkpost would have 2 different dedicated IPs and two different sub-domains configured. Both should be able to mail-out

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 การประมูล

  ...$config['protocol'] = "smtp"; $config["smtp_host"]="[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"; $config["smtp_port"]="80"; $config["smtp_timeout"]="30"; $config["smtp_user"]="contacto@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"; $config["smtp_pass"]="XXXXXXXX"; $config["charset"]=&q...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Dkim set up on opendkim and smtp fails หมดเขตแล้ว left

  ...problem with my dkim as when I send the email, it show invalid dkim. The problem happens when I have put "/^Received: .*/ IGNORE" in the /etc/postfix/header_checks so when I removed "/^Received: .*/ the dkim will be valid. But now I have a problem with send an email as I have receive an error "Failed to send data [SMTP: Invalid response code received...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล