ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  72,337 simple program งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...of experience in web service development I am having problems pro grammatically loading a login page that allows me to get a temporary key that is required. I need a simple, sample program that embeds two security codes into a web service call that then displays the appropriate login page. The code should written in VB.Net or C# and should be in a form

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Application in Scala 6 วัน left

  ...It must have a simple functionality. Open / save the file, find / find and replace, adjust the text to the left / right / center. Note taker The application should allow to take short notes (memos). Then they must be placed in a file (in some format). Each note must have an associated date and time when it was taken / edited. The program should allow

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Computer Vision 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a tutor to assist in writing a simple CV program that detect mountain bike and road bike or any combination of a two set of batch images

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  driver program 6 วัน left

  Using lex and yacc commands , device driver program needs to communicated to perform ioctl functions. step 1 : simple driver programmer with ioctl functionality program needs to created. step2 : lex and yacc with few commands to interact with driver program.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Intelligent Jerry Team - Email 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...footnote • configuration of the webmail client with email account e.g. protocols (IMAP, SMTP, POP3) and certificates (SSL, TLS) and ports (e.g. 110/ 25 etc.) This is a basic and simple description of this module, we have shared a detailed requirement file which we were sent on chat. Technical requirements for a module: - Laravel 5.6+ - Php 7.2 - Postgresql

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Simple videoplayer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need simple full-screen videoplayer. Without interface. The videoplayer must be playing set video files right after start (for example video01, video02, video03, etc.) any format of video files, the resolution is fixed, for example: 1280x720. Having an opportunity to play alternative video-files on pressing of keys (for example 1,2,3,4,5, etc. names

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...Polish, Czech,Turkish, Chinese, Slovak, Bulgarian, French, German, Japanese, Portuguese, Serbian, Romanian, Netherlands, Russian, Hungarian, Norwegian, Greek. The task is quit simple. Here you can see the text. It needs to be translated and the word YouTube should be deleted from this text. It need to be made very professional to not lose the idea of

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  Trophy icon Bottle label design 6 วัน left

  I am a small business owner with a small cafe. We will be making some hot sauce to distribute and i am after a label design in an adobe suite program. I am after the files so that I can make my own edits to the work similar to the attached Photoshop example. this example shows a mountain and bridge, water, sunset and sand. its very much 'inspired'

  $53 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I have a very simple program written in Go, that runs on the background as a Linux service. It works perfectly, but the problem is with the status. When I do "sudo service program status" it says "activating" all time. The code is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] $ sudo service program start ^C $ sudo service program status ● [เข้าสู่ระบบเพื...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a very simple program written in Go, that runs on the background as a Linux service. It works perfectly, but the problem is with the status. When I do "sudo service program status" it says "activating" all time. The code is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] $ sudo service program start ^C $ sudo service program status ● [เข้าสู่ระบบเพื...

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 การประมูล

  Bedzie to program służący do obliczania parametrów linii wysokiego napięcia w poszczególnych odcinkach (algorytm obliczeniowy po mojej stronie). Co musi umożliwiać program: -tabelaryczne wprowadzenie danych (o określonej liczbie kolumn i wierszy) -tabelaryczne zestawienie wyników (określona liczba kolumn i wierszy zależna od ilości wprowadzonych danych)

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Fix Automation Tool NOW 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a simple browser automation tool that was coded by a Freelancer here. It was working properly but now is really buggy. They're nowhere to be found so I need to get this fixed. It uses chrome driver to visit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], log into my account, register a phone number (we need to specify a list of bulk numbers for the program to get), and then once

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  AutoHotkey or Java VirtualPiano MIDI Converter and Player. 12 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi This project is a program which converts MIDI files into the Virtual Piano's keyboard script and plays it. It should play it impeccably. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The link above leads to a site with lots of MIDI files for you to experiment on. For you to have an idea of what it should sound like, press play. You've done it

  $138 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...exchange server but that can changed depending on the project I'm working on. -If there is no contact name for the email address pulled the program shouldn't fill anything in after the good morning line. -Program should pull information from Columns A & B, starting at line 3. A should be the name and B should be the email address. -Should be able

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Decompile Simple Exe FIle 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple exe file decompiled. The program is written in machine code. All I need is a copy of the code.

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...department for six months and in the end of this assignment I have to bring a new idea in order to develop my department, I have chosen one of the program that we don't have it in our department (Mentor Program for new firefighters), so I need to create an attractive power point presentation that must convince that higher management to implement this idea

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Program to Scrape Web Site and create Magento import XLS/CSV import file Program to scrape website and create Magneto import file Input: 1) Web site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2) PriceList Export File. Only rows with “SONY PROFESSIONAL” in column “MANUFACTURER” – <B> to be processed 3) File with additional UPC codes and Product weights 4) Con...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  The project should be done in java, it needs an Object Oriented approach to the design of Biological Neuron. Moreover, a sample is created in C programming language and it will be provided.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Human action recognition on unity 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a very simple program for unity if I clap my hands in from of webcam program recognise it and run [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("hand clapped"); programmer can use any action instead of clapping (jumping, typing etc..) the program should train itself from a dataset (here is the example link of dataset : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $309 (Avg Bid)
  $309 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Visual Basic exercise 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to write a seemingly simple program in Visual Basic. It's probably 30 minutes of work for an average person to complete it. Bid so I provide you with more details about the exercise.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  C programming (Sensors) 4 วัน left

  Simple C coding of sensors using Arduino. 1) Sound sensor. 2) Motion sensor. Rewrite my program such that it looks nicer.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hi, My team and I have been working on a simple windows chat program for the past month and we'd like to have people test it accordingly. If you have any questions, please ask!

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...department for six months and in the end of this assignment I have to bring a new idea in order to develop my department, I have chosen one of the program that we don't have it in our department(Mentor Program for new firefighters), so I need to create an attractive power point presentation that must convince that higher management to implement this idea

  $20 (Avg Bid)

  ...Germany. I wonder if you can program something for me. What I want to do is use the Google Cloud Speech to Text Service for transcribing longer (up to an hour or more) audio and video files (if video is too complicated, audio is perfectly fine). What I am looking for could be a program on my computer, or a simple website interface. It is not for

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Project is very simple and short, needed a password form which then proceed to main form after login, There are some data entry textboxes which print the entered values as well as their must an upload button to upload an Excel file and then further ahead print that Excel file. The printer that we are going to use is DMP (Dot Matrix Printer). we almost

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Using lex and yacc commands , device driver program needs to communicated to perform ioctl functions. step 1 : simple driver programmer with ioctl functionality program needs to created. step2 : lex and yacc with few commands to interact with driver program.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Create a simple Java trading program with API implementation that can execute calls from a Twitter or / and Telegram account.

  $1274 (Avg Bid)
  $1274 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Simple Arduino code 3 วัน left

  ...looking for someone with a good knowledge of Arduino to remote in to my computer and help me finish a sketch this morning. I'm working with a Bare Conductive touch board (very simple set up all working fine). This has 12 electrodes, and each individual press plays a MIDI note. So that's all working well too. Where this needs to get to is: - Every time

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Java program 3 วัน left

  Simple java program with Junit testing

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Simple text program. 3 วัน left

  i need a very simple text program. need to be able to put a couple thousand numbers in it and text to people with phones. pc based if possible!

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are working on an Augmented Reality project in Unity where an object is rotating in space and need a coder to program a few simple scripts such as: -pause when user taps the screen, and resume when user taps the screen again -Pop up window appears when user clicks on a designated part of the augmented reality object.

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are working on an Augmented Reality project in Unity where an object is rotating in space and need a coder to program a few simple scripts such as: -pause when user taps the screen, and resume when user taps the screen again -Pop up window appears when user clicks on a designated part of the augmented reality object.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  STM32 microcontroller 2 วัน left

  ...the circuit and test their devices with very simple programs. Flashing test Receive a serial port frames Send a serial port frames Receive a canbus frames Send a canbus frames I assemble the LED circuit and test the LEDs with simple program for handle led drivers by SPI interfase. Write the final program. I will report you by email. You can also

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  python program 2 วัน left

  Create a simple python program that takes current time from system and print value acc to given range. 12.00 AM to 06.00 AM : 5 06.00 AM to 08.00 AM : 6 08.00 AM to 12.00 PM : 12 12.00 PM to 12.00 AM : 8 ex - if system time is 12.00 PM then print 8

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...the second App. Will be called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In this case it differs from the club 1001 only for the different name, for the new logo and for new colors. So it's all very simple because you can simply copy and paste and immediately create 2 small windows for the web site and the 2 App. As the texts and the project are unique and similar. The 2 Apps

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Simple VB Program 2 วัน left

  I have a project in Visual Studio 2013. I want you to fix and update it. i'll give you details in chat

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I'm looking to have a bunch of new collages made to showcase my product catalog... I don't want basic, boring collages that can just be made with a very simple template, but I want you to use your graphic-designer's eye to: 1) Group pictures together based upon a theme / that they would look great in a collage together. 2) Make something that will

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Adruino stepper motor programming 8 ชั่วโมง left

  I need a simple program for a adruino uno board to control a stepper motor. I need the following to be adjustable. 1. direction 2. speed 3. steps to take This can all be manually input into the interface for testing purposes. I am just doing some tests. Here is the stepper motor i have and the stepper controller i have. Driver [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Form creation using SQL 4 ชั่วโมง left

  Hello, PLEASE READ BEFORE BIDDING! I have a software program that uses mysql on my server to save client information. I need someone to do the following: Create a simple program to select Customer from a list. From there, export Customer information onto a form template. You will have to create the template also. After that print the form, filled

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  2 App/2 website/2logo 3 ชั่วโมง left

  ...the second App. Will be called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] In this case it differs from the club 1001 only for the different name, for the new logo and for new colors. So it's all very simple because you can simply copy and paste and immediately create 2 small windows for the web site and the 2 App. As the texts and the project are unique and similar. The 2 Apps

  $1819 (Avg Bid)
  $1819 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  The project is to execute a simple online marketing campaign over the next 30 days that targets professional women executives for the upcoming Spring program of a non-profit women’s leadership development program. Timing: Begin immediately. Conduct simple online marketing campaign ending in mid-February. Objective: quality over quantity. Success

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We have a case that a program runs on a computer more than once Let’s call one program Program_A and the other Program_B (both are the same exe and we have the SourceCode) What we want to do: When we open Program_B we would like it should check if Program_A is running. If Program_A is running we want it should maximize Program_A and kill itself.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Tenant Management System หมดเขตแล้ว left

  I am a land lord wanting a simple tracking management system to keep track of my tenants,attach the contracts, issue invoices and process payment information, and be able to print reports for the accountant. All in all I have 10 tenants so an expensive system will not be an option. Details of the reports and further information will be discussed with

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi there, I need someone to help me out with some simple Arduino code for a Bare Conductive Touch Board (therefore this work would probably be easier for somebody who owns one, although may well be possible without). I'm working with MIDI through GarageBand at the moment, using the Touch Board as a controller. The basic idea, is that when a user has

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  needed Maya hair expert for animation หมดเขตแล้ว left

  I need Maya hair expert. It is very simple job. I don't need hair on character. Just add hair on object which are already animated in Maya program. You need to add hair on that and then render them. That's it. Get done this job within 2 days only.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build me a twitter tweet downloader หมดเขตแล้ว left

  I would like to have a simple program written in perl that will follow a given list of users to be supplied via mysql Table that will download each tweet since the last tweet collected for that given user. It should use the twitter API Net::Twitter and use a MySQL Backend for saving both the configuration of the users to track as well as all the messages

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build my website หมดเขตแล้ว left

  ...school tennis program. Each centre offers different services. Our main hub offers the following: tennis lessons, programs, court hire, group lessons, competitions, tournaments, venue hire, hitting sessions and caters to all ages. Our Second Hub, is purely court hire and you must be over 18 to book courts. And Third Hub is a school tennis program only offered

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  I need a program for WINDOWS to communicate with Arduino using bluetooth, I need to connect to the Arduino, once i am connected i need to download the eeprom data to my pc and then clear the eeprom, Just a simple program with a couple of functions

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Design a simple 2 page website หมดเขตแล้ว left

  1. Design a 2 pages website for me. No picture No fancy features just 2 simple pages as follow. a) The website is a simple flashcard for my students learning english language. It's a simple flashcard program using Google translate API for the dictionary. b) In the first page: we have only a text box in which students add a word, phrase or a sentence

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  บทความชุมชน simple program ชั้นนำ