ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,469 simplex method vba code excel งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Create a scoreboard that can go up or down using iPad Powerpoint. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to create a scoreboard that can be changed when using PowerPoint on an iPad and on a MAC. Not sure if macros / VBA will be the best way. But it needs to be able to go up and down by hundreds.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I would like someone to write a macro for me that can read an JSON file from a directory and parse the data into a readable worksheet. I will attach a file as I have many of them on my computer.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Shipping Method for magento customization. We need shipping method in the attachment file , its more likely ebay got. Regards

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Excel VBA VLookup - Running too slow 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a project with Excel vba vlookup that needs modified. The tables are large and the vlookup is very slow. When I read documentation, the suggestion is to use a double vlookup, which I am not able to get the syntax right,. This is the line that is working, but slow: LookupResult = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](LookupValue, LookupRange

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  VBA programming for an already prepared excel-folder. See commentary in the attached excel-folder (sheet "ZZZ": A4, B3, C5, E5, F5 and in sheet "aaa" A3)

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Programare excel (VBA) 5 วัน left

  Vreau sa creez o funcție (VBA) care sa convertească un fișier txt în Excel la apasarea unui buton. (function)In acelasi timp sa se poata Introduce manual calea de unde se ia fisierul txt respectiv, unde va pune fisierul excel, anumite informatii adaugate manual. Am anexat mai jos cum arata fisierele text (2 tipuri de format) si de asemenea cum trebuie

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  VBA Array processing 5 วัน left

  I would like to hire an Excel Expert to correct a faulty Excel VBA Sub. I want to 1) Transpose a column to a row, 2) Multiply that row times a conforming matrix, and 3)Transpose the result to a column. Attached is an Excel spreadsheet with some data and some defined ranges. It contains a macro triggered by the only button on the spreadsheet. There are

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  The idea is creating a list of companies and the primary key is the registration number with the ability to amend the list or create a new list. and then to import excel files contain a large list of companies and in case one of the companies were inputted in the before it showed show as red flag. (More like a vlookup table) So, we will have two interfaces

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล
  View Serializable method 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have my code program but i stuck in small part, however, I want to complete that part wich create a method for "View Serializable" .

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  method for databases java code 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have already code for my program, however, i stuck in small part, that coding a "View Serializable" method .

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Boa tarde, O meu nome é Gil. Estou á procura de alguém que faça um ficheiro excel para controlo de produtos. As funções que gostava que tivesse, são: Tabela de produtos, inserção de produtos na tabela, remoção de produtos na tabela e consulta de produtos através de filtro.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Here is everything you need to understand in the video: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please see attachment which contains all the files you'll need to get started Here is a link to access all the files: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Let me know if you have questions, Thanks, Jai

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Charts and reports in Access DB 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need Some reports to create in Access DB using SQL queries or vba. Based on that sql queries need to draw charts to display the data in charts.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Translate VBA in Excel to Javascript in G-Sheets -- 3 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a spreadsheet in excel with a set of macros and buttons written in VBA that i want to convert to google spreadsheets, where macros should be written in Javascript. The file is attached.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using SQL.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need you to write a research method of finance and accounting

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  Currently I am updating my personal program using excel manually. Since i have no knowledge using VBA

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Bus 1 is slack bus,bus 2 is pq bus. convergence tolerance is 10^-6. use newton-raphson and decoupled newton-raphson method to code it on matlab. i need code and comments on it to explain it

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  convert excel file to exe 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  convert excel file that contain VBA to exe with password to protect the formula and protect VBA

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Urgent - VBA Mac Not Windows - I need a VBA macro to run on MAC to search a folder and all its subfolders for a combination of files like excel and word files and copy all files found to a new folder. Your code MUST run on MAC.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Want to get done a spreadsheet using Macro and VBA for sending emails via outlook for list of recipients.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Simple 15 minute Excel VBA project. Push a button and it puts a name which is typed in into a list and clears the field for the next name to be input.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  VBA data entry 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using VBA and FORM in Excel to build data entry with option buttons. 2 days

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Using Matlab software.. with 2 assignment as attached file

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  exel macro and vba 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a programmer. I had an excel file of renters for a residential & commercial building. I prepare this file monthly. It consists from columns with Flat numbers, it’s kind (residential or commercial), renter name and rent And the era paid for rent at its time it is in Hijri calendar from...to... You can get and update all information from last month

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  machine learning method in email spam detection 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we aim to develop a machine learning method in email spam detection. The project is between 2018.12.08---2018.12.31 We hope the candidate have good programming capability and excellent at research writing.

  $1298 (Avg Bid)
  $1298 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  i need VBA prommer for CRM type programme 17 ชั่วโมง left

  as like CRM, complete sales solution from customer entry to dispatch

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Excel VBA coding 8 ชั่วโมง left

  I have some work, in an Excel spreadsheet. Need a quoting system build in excel, using our data base

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Word 2016 Templates And VBA 7 ชั่วโมง left

  I'm looking for someone who can create VBA Word 2016 templates for a law firm, based on our needs as they come about. We have current small access db, that some of our templates pull from, that can be used when needed.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Instagram Growth Method 6 ชั่วโมง left

  Hi, Looking for someone to set up a slave/child/fan page account system to support some main accounts. These accounts are carrying out normal strategies like - follow/unfollow, commenting, liking, viewing stories, DM-ing to other people. Tks

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Re-Write Asp.Net API Method หมดเขตแล้ว left

  Currently the method is set to receive a List<string>, I need it altered to accept a string as a parameter but return a List<string>

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Finish incomplete VBA Excel Macro project หมดเขตแล้ว left

  ##Advanced VBA skills and high experience automating excel will be needed to understand the code written so far, debug and complete the work according to spec## A VBA programmer has done most of the work according to the attached Statement of Work, however due to personal issues he has not been available in weeks to complete the work. This has been

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Excel VBA for Business หมดเขตแล้ว left

  Customers, Agents, Sales, Inventory, Reports, schedule, time in time out .... and more in excel

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Excel Macro VBA - assistance with VLookup in VBA หมดเขตแล้ว left

  Excel Macro VBA - assistance with VLookup in VBA Hello The purpose of the macro is to process each row, and when there is a certain condition, correct the entry in the cell. I am using (attempting to use) VLookup to access the values in the 2nd sheet and correct the values in the first sheet of the workbook. Receiving the following error when running

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I ...estimates, if you have a high budget, I'm not interested, do not apply. Tell us: 1) reasonable budget 2) development time (we are not rushed) You will be given the access code, so you can access the website. SUBMIT: Portfolio and examples of pages that this payment system has installed in order to evaluate it and choose the winning candidate.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  build a macro which will copy data from one excel workbook to another. for each row in one excel file the macro should create two lines in the other excel workbook. in the column A of the new file CA should be written in the first line and SL in the second one. also in column E should be filled with text "y" as many as rows

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...you can get high performance code out really quickly - without wasting any time on trying to interpret the spec or figure out what the client really wants - which increases your throughput and lets you have fun doing it! OUTLINE OF THIS MICRO-JOB: Code for a minimally-simple Add-on for Google Docs, and a tiny C# method that can send a text string to

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Excel VBA: Create a Warehouse Management System หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an Excel VBA programmer. I need to develop a Warehouse Management System in Excel with the help of VBA programming. The task is to setup a Master-Data file (Excel) that should function as a database. I need you to create an excel for every team where they are able to store data in Master-Data and retreive information from the Master-File

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Hello. I want someone to help me write the code to exclude the GOP Cash On Delivery ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) payment extension from some particular categories (using category_id ). The settings of the extension has a field to insert the code : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] so no vqmod or

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello, I want to streamline some tasks for my colleagues so I want them to be able to do three things using separate buttons on an Excel sheet. I can do the buttons and attach the macros but writing the macros seems to be beyond me. I need as follows: From one button: Save a template .xlm file as a new file in a specified location with the file

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Excel VBA Code Needed Calendar Mapping (Urgent) หมดเขตแล้ว left

  I am interested in having an automated calendar creator with vba code combined with multiple task calendars. Essentially someone should be able to copy multiple calendar task sheets into one excel workbook organize the columns in a standard format. The format being "Deal Name", "Task & Description", "Key Date", "Organizer", and "...

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have got a VBA Macro for Ms Excel coded by a VBA Expert. I want some changes in it, need to delete something & add few new contents. It should be a simple project for an expert so lowest bids will win this project.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  MS Access Database หมดเขตแล้ว left

  MS Access Database VBA Code to program Database to make query routine and function

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Excel VBA Code Needed Calendar Mapping ASAP หมดเขตแล้ว left

  ...you-------- -----------------PROJECT DESCRIPTION: I am interested in having an automated calendar creator with vba code combined with multiple task calendars. Essentially someone should be able to copy multiple calendar task sheets into one excel workbook organize the columns in a standard format. The format being "Deal Name", "Task & Description",...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Advanced VBA needed in 24hrs

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Advanced VBA needed หมดเขตแล้ว left

  VBA programming, auto graphing and data sourcing needed

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Small Excel VBA Project หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a small Excel VBA project to be completed. Data is not large but needs to just be automated to fill data to a template. Need a good knowledgeable person to help me out. I will send the files later. Need this to be done around this weekend so you need to be available then. Budget -10$. Any bids for excess value will not be considered. Thanks

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Fix access database หมดเขตแล้ว left

  Hi, if you are an expert with VBA, access and word, this project will be very easy for you. I have a * very small and basic* invoice database with client, invoice and billing tables set up and need some functionality, user interface and reporting added to it: Functionality Each "client" entry has multiple invoices and each invoice has multiple billing

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Plane finite element method หมดเขตแล้ว left

  Hi , I have assignment soloving plane finite element 2d-3D I have sample of the answers, need someone familiar with Ansys workbench

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล