ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,267 simplexml load file not working งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Load products on Wordpress Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Load 64 products with 10 variations. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Setting AWS untuk load balancer aplikasi ASP.NET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Setting Network Load Balancer & Application Load Balancer menggunakan aplikasi ASP.NET IIS dan dan database SQL Server

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  mikrotik firewall load balancing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a lod balancing with 4 WAN and 1 local lan (dhcp [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] configured on lan) • Mikrotik LAN IP = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] • Fiber optic Router IP = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] / INTERFACE NAME = WAN1 • DSL2 Router IP = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] / INTERFACE NAME = WAN2 • DSL3 Router IP = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] / INTERFACE NAME = WAN3 • DSL4 Router IP =...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Create a KVM load balancing firewall in proxmox 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, i need someone who have an experience in KVM firewall creation. i need a reverse proxy load balancing firewall such as "OPNsense" or if you have a suggestion i will consider. that will be connecting to 2 servers each of them have a pair. total 4 KVM servers. only people with experience will be accepted. thank you.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...from a php file based on passed on attribute value. The data should be loaded into a form element and then at the end there should be an option to submit. Example. <ul> <li><a href="#" id="1">Item 1</a></li> <li><a href="#" id="2">Item 2</a></li> <ul> If you click on any of the items. It ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Our wordpress site loads in average about 4-5 seconds and sometimes it takes 7 seconds. i'd like the site to load in 1-2 seconds for every page.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  load image .vmdk to our VS with hosting co. and bring website online 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have our customers Image file .vmdk and .ovf, .mf, and need to load that image on our VS at our hosting company and bring customer online. The site was written in Drupal. The old company was using ISP Config as their dashboard. They were online before and the hosting company stopped their hosting business

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Reduce Page Load Time 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Our website is currently running on Magento CE 2.1.9. Please do not just put in a quote with the comment "I can do it." Please make sure that you FULLY UNDERSTAND the scope of work required to undertake this project as we will pay the amount on the quotation only. We will not award this job to you just because you were the first to reply! If

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Arduino Dynamometer measuring RPM and Load cell 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Arduino based RPM, torque from a load cell, temperature reader with calculation of power output. Has to measure up to 90,000 RPM, should be auto-calibrating and have a keyboard input plus display. Data logging to be added as future requirement. High precision requested on both RPM and Temperature readings. Has to be used in electromagnetic noisy environments

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix a problem on wordpress where images won't load properly. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We were doing some speed optimization on the website today and after a few hours, images stopped loading. we have enabled browser caching and gzip compression. I need someone to find the problem and fix it.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...already made 'test' project as a ZIP. For $10 or $20 dollars I am looking for someone that can get unsecured urls to load. I have no issues with secured sites...it's just that any unsecured site will either partially load or won't load at all. Research says there is a bug in Mojave. The project included has the particular site I am looking to 'fully...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I've already done this project myself, however I cannot get unsecured sites to load. I have no problem with sercured sites (https://), it's the unsecured ones that will not load or only partially load. I am on Xcode 10.1, Mojave...several sources claim Mojave has a bug.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...you're not an expert on this then don't waste your time. BACKGROUND I have thousands of JSON files as .txt and only one JSON file should be loaded dynamically when the user clicked that book. I tried to use require(), but as you know it works only with the static path. I declared thousands of file path by dynamic like this in one js file. export

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Resolve PHP Error resulting in High CPU Load and Delayed Email Queue 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for experienced PHP developer to resolve issue resulting in High CPU Load and Delayed Email Queue. Website is on AWS an developed on Open Cart

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Building me a python script to load data from csv or excel into postgres database. This is to run every week, so csv file comes with a different date limiter every week. After loading data we need to execute a function in PostgreSQL as well to do merging.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...SNIPPET that can do the following I have one page that has several tabs: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1) When I come to this page I do not want always the first tab, but a random tab to be opened. 2) The SNIPPET should have the option to exclude one or several tabs from this random opening. So these tabs are never

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am having a hard time trying to get photos to upload to my LinkedIn and YouTube accounts. I would like to send you pictures and you can edit them so that I can upload them easily.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Build me a simple website like the up load.. budget $250 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a Hair extension Website integrate with Facebook, and Instagram, social media

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  I need to run a three phase unbalanced distribution load flow MATLAB code for IEEE 13 bus. After that using WLS I need to do the State estimation for Voltage, angles and Powers. Anybody interested and highly experienced in this field will be given the work and payment will be high too. Once you show your interest I will share all the required data,

  $3857 (Avg Bid)
  $3857 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  MySQL Expert to Optimize DB, Reduce Load & Space 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert in MySQL to speed up the db performance, prevent queries from hogging ram and set inflated tables to auto archive to prevent the db from growing too large unnecessarily.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Speed Up Shopify Page Load Time 5 ชั่วโมง left

  We need one of our shopify product pages to load faster. As you can see by the results here it is loading very slow: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you can do this job quickly and accurately please bid and let us know if you have experience

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Make website load faster without changing the look or removing content 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] right now it takes 12-13 seconds to load. I would like to at least cut that time in half.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Load website into WKWebView 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to open URLs in my small browser app (macOS, Swift, Storyboard, NSDocument) not only through the viewdidload function. There should be a function which I can use to load websites in the WKWebView through the code or via an other ViewController. I will send you the existing Xcode project so you can start instantly.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Increase my website load speed - make my wordpress website super fast

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I need someone to teach me how to load and update on github and configure with codiac I need to learn to upload and update files on github, and then synchronize to my server by means of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  Git
  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Decrease my website speed to 3sec load time หมดเขตแล้ว left

  Hi, i want to decrease my website speed to load 3 sec load time for a shopify website. Job need to be done asap. Best price win, let me know if you want a quick job

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  The...purpose is to control the position and attitude of the quad-rotor on a desired trajectory in order to move the considered load with constant length of cable. Proposing and designing an anti-swing control algorithm for the suspended load is the objective. It will include robust control techniques like SMC, Backstepping Control, And Fuzzy PID etc

  $796 (Avg Bid)
  $796 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hello, my Website is slow to load. Need to have 90/100 at Google PageSpeed test minimum. Need the best to fix it. Best regards,

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Pile Load Test Design and Documentations หมดเขตแล้ว left

  Write and create documents about pile load test. Based on ASTM standards for static deflection tests. The work can be an ongoing hourly rated project with a max hourly rate of $4/hour. Any offer higher than this rate will be rejected.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Load and Render .obj 3d file to cesium หมดเขตแล้ว left

  Hello. I am looking for someone who can import .obj 3d file in cesium. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we can discuss the detail through chatting. best regards

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  open cart product re-load and SSL cert หมดเขตแล้ว left

  open cart product re-load and SSL cert

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  open cart product mass load and SSL cert หมดเขตแล้ว left

  i have a open cart website that i will love to load new products and also put ssl secure on website

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Necesito configurar Sakai con un balanceador de carga I need configurate Thin Client or Thicker client for sakai project

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Website showing threat and won't load หมดเขตแล้ว left

  Hi my website is showing a security issue and won't load.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I am looking for someone to make the website load speed recommendations for my website (See Attached Report Before Bidding).

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...odeaguirre [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need to enter to the file administrator throw Filezilla, we don´t have Cpanel. The site must be operative during the work, because we have a lot of campaigns in curse. If you have experience with Salaesforce

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need load balance paypal button หมดเขตแล้ว left

  Need a paypal button that says, "Load Balance" and a input to put how much the user wants to load his balance with and when it is clicked it will have the user login to paypal and complete the transaction. After the transaction is complete I then need the user balance to be updated in a mysql database Please do this in paypal sandbox so I may test

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  speed up load time and improve google score หมดเขตแล้ว left

  ...above-the-fold content Will no longer appear? I have CSS files created by installing plugins, some of the extensions use only in product page, can these files load only where they are used and not on the homepage? Do you reduce the number of calls to the server regarding css files and images My URL is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I use a template

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a website and on the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] page it loads scripts from a third party. Unfortunatly some elements from the scripts don't load all the way until I refresh the page once. If someone could please help me fix this I would be more than happy. Thanks

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Load data onto Zoho Creator หมดเขตแล้ว left

  I need someone to load some data onto Zoho Creator. The import process isn't always flawless so might require some manual changes.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Load http content over https iframe หมดเขตแล้ว left

  So i have a file called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and what i want to do, is to load through an iframe an "http" website on a https one ,keeping the current domain. PM me to send you the file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  load testing of implant -- 2 หมดเขตแล้ว left

  an STL file of a heel bone titanium implant to be tested for cyclic loading for stress-strain and total deformation fatigue failure

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Make website load faster with less requests. หมดเขตแล้ว left

  We need someone that can do changes to our wordpress site and theme. We have a site that loads hundreds of small favicons each time a visitor loads the page. Causing longer download times and many requests. We want an easy way to put all these icons into one request. We belive its called sprites and that those sprites are called through CSS. This should be done automatically in the background a...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...progressive image load. In the attached .zip you find the example code. At the html doc you see a fullscreen image in the parallax function. the progressive image load is applied but doesnt work. further down in the document you see to another images outside of the jarallax environment. they work. please fix the progressive image load in the jarallax

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Transform a 3DS model Load into ThreeJS หมดเขตแล้ว left

  The next 3D MAX model shall be transformed in a file format such as glTF or PBX and loaded into ThreeJS. The idea is to get all textures, lights and shadows. See [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Under frequency load shedding and restoration หมดเขตแล้ว left

  I have almost done the simulation on PSCAD. I need an expert on PSCAD to finish my simulation from where i left.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Load cell data transfered ot computer wirelessly หมดเขตแล้ว left

  I am a Senior Plastics Engineer, I optimize plastic part designs, mold designs and process designs for Major Medical as well as Consumer Product Companies. Th...I am tasked with designing all the plastic parts and molds for and getting it into production. The first project is to just make a system for proof of concept. The attached file explains more.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Google Cloud Load Balancing with PHP APP หมดเขตแล้ว left

  Hi i need setup a loadbalancing php app on google cloud, Need a expertacion in gcloud

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...due to too much data, so I need a solution. I believe the solution is as follows: Add some sort of load balancer in front of the queue, and mirror the queue so there are multiple servers running their own copy of the queue. That means a) the load can be shared across multiple queue servers and b) there is redundancy if one of the queue servers fails

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Website Performance Testing - Load/Stress Test หมดเขตแล้ว left

  We have a website ...wanted someone to create and execute a stress test with increasing load of concurrent users from 200 to 3000. The test should match real customer usage with multiple clicks and wait time. Require someone with good experience in running and analyzing tests. Should have executed past load tests using Jmeter, Gatling or Selenium.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล