ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,497 sip tls srtp windows งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Web development 6 days left

  I need a new website. I need you to design and build my online store. Service provider company:- - Credit report, - Home loan, mortgage loan, personal loan, busines...Service provider company:- - Credit report, - Home loan, mortgage loan, personal loan, business loan, gold loan, car loan - investments, fixed deposits, insurance, mutual fund, SIP.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  The business is a provider of cloud based communications which includes: Skype For Business Microsoft Teams Cloud Contact Centre Office 365 Sip Trunking Hosted PBX We require assistance in developing and revamping our website content, feature guides, product bundles, resources for customers (How2Guides/FAQ etc) some of which we have but need updating

  $2413 (Avg Bid)
  $2413 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I have all details .i need to configure sip and configure asterisk server . VIP experts

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...Main goals to be meet : - ESP8266 need to connect to local wifi - able to establish the connection as a mqtt client to a cloud based mqtt broker (a [login to view URL] file provided for TLS encryption, n broker is additionally password protected ) - continuously send a sensor data to mqtt broker on a fixed interval of 5 sec - subscribe to a topic and on receiving

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Asterisk And Kamiliao Engineer Needed 4 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...security, quick SIP registration with a proxy, easy call routing management, multi-tenant PBX for each user sign up and billing system ready for online payment 3) Integration with CRM. Technology expertise 1) The engineer must possess good knowledge of Asterisk and Kamailio system 2) The engineer must have an in-depth knowledge of SIP layers 3) The

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Voip Sip Filter 3 days left

  Hello i need to bulid sip filter to filter Retail Voip traffic

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mobile app 3 days left

  We are looking to develop a mobile a...integrate specific API from our middle ware platform. Initially the app will only need to be for android devices. The mobile will need to integrate with a telephony platform for sip communication and a messenger platform. The majority of the mobile devices will not have cellular service and will be strictly wifi.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล
  Configure trunking in Cisco Call Manager CUCM 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for assistance in configuring Cisco call manager for sip trunking.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  SMTP/Bulk mailing software - FIX, UPDATE and DEBUG. 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  ...programmer that has years of experience with the language and also has allot of experience with SMTP/Bulk mailing applications and all the SMTP email security protocols such as SSL/TLS. Programmer must know how to do multi threading and also know how direct mailing works (sending emails through DNS without any SMTP). Must also be able to implement everything

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a very simple customisation of a Android based free / open source SIP client(sCIPsimple,Linphone or anything). I want the default values of my server to be populated in place of blanks in configuration forms. So, all you need to do is replace the values and compile and give me.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello. We are looking VOIP Tunnel software solutions to bypass voip calls in blockage area . It is encrypts/decrypt SIP and RTP packets and send voip traffic between soft switches without blockage . We are looking experienced guy who already developed or worked on this .

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We'd like to create an asterisk-based calling system for internal communications, including multicast messages and intercom calls. Incorporating a basic effective web interface, similar in effect to solutions such as Freepbx, with some custom functions and inputs.

  $1379 (Avg Bid)
  $1379 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We would like to install a fresh FusionPBX on VPS server what we need it secure: a. Firewall b. SSL / TLS (Let’s Encrypt) c. XML RPC d. Fail2ban Do test make sure everything works for multitenent clients etc. . Please message me for more inquiry that i need. Thank you.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...initially provide reporting capabilities on Twilio's SIP trunking product. Using Twilio's REST API, you'll build the following: 1. User auth 2. Dashboard with usage data (much like what twilio provides now, but for the subaccount) 3. Historical reporting - whatever twilio provides data-wise on the SIP trunk side of the house (call date/time, ANI, duration

  $4360 (Avg Bid)
  $4360 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I need an application that runs on Android phones (4.0 or above) and can send/receive calls through SIP (Can use any sip stack like sipdroid) and forward it to the GSM network. The application should then forward the audio and convert from SIP to GSM and vice versa. Full description below. Please review and message me with considerations. If any

  $1321 (Avg Bid)
  $1321 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...wondering if you could make a modification for me. It seems that Etsy now require TLS V1.2 for REST requests and the program does not work with this. If you could fix it for me, let me know how much? I have tried, but I can't seem to get Delphi's REST Client / REST Request to use TLS V1.2. I have modified the original program slightly, so I will need to send

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Basically converting BICC to SIP and SIP to BICC using OpenSS7 or any other proved open source library. Performance and stability is an important factor

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  In Need for SSTP/TLS VPN Client for andoid 1. create Profile 2. Add certificate server certificate must be signed by CA or Server Client must match CA imported 3. Add default route or add speficic IPS/DNS to be routed through this tunnel 4. Start in startup option 5. Icon /run in background 6. Auto reconnect /save password option 7. enable mschap

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We need experienced users who have already done similar projects We need integration of embedded SIP cilent woth WEBRTC to work with FREEPBX with all functions supported : hold transfer - attended , unatennded dial etc .. link : [login to view URL] regards

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on PCs. Windows. The server side it's done and use Asterisk server with PJSIP. I would like that the developer use other solutions to do that, doesn't start by the zero. I hope at least these features in the 1st step

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on Android and iOS app. I would like that the cost of project be showed in separeted Android and iOS and hope that the developer use other solutions to do that, doesn't start by the zero. I hope at least these features

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I want to build a customized SIP/VoIP Softphone with one new Skin design as per choice and my logo for unlimited user license that runs on PCs. Windows and Mac. And in the future on mobiles.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...experience in this field , this is simple problem. This is my result to run my code. ***********My code************ from pycall import CallFile, Call, Application call = Call('SIP/flowroute/18882223333') action = Application('Playback', 'hello-world') c = CallFile(call, action) [login to view URL]() *******************result******************** Traceback (mo...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...streaming HLS and HTTP streaming support Security Features: Hotlink protection (restriction of HTTP referrer) Secure Token (secured URL) Shared SSL (TLS) Custom SSL (TLS) Let's Encrypt SSL (TLS) OCSP stapling Block bad bots DDoS protection Pull Features Push Features: Instantly purge zone caches or single URLs - Upload content to your FTP

  $12197 (Avg Bid)
  $12197 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  hello, community I am looking for an engineer in networks for making a set up of an extension in a sip server remote.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  dear all , i have pcap file which it capture from wire shark for my sip switch .. i want such script which will locate pcap file , and extract audio data from it .. it is RTP ... but i do not know the encode format (g711 or g722... ) the one who can have this project should first extract audio from sample i will send to him then we can start

  $957 (Avg Bid)
  $957 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need build a sip app with vpn, sip and ssl, please contact for detail

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...если все правильно и звонок пошел, то ему вылетит окошко, что вам звонят. Скрипт формирует USSD команду, исходя из введенных данных, форму которой я вам дам, логиниться на SIP сервер исспользуя Логин,Пароль и адрес сервера и отправляет комманду на сервер(делает вызов), отправляя эту команду происходит звонок с подменой номера, как только трубку поднимают

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Company is looking vibrant developer who can build a SIP stack on a currently developing application. This facility will run on an existing app that is only available on Andriod. SIP stack must be designed to perform on single task. 1) Press a button to dial a fixed number on a SIP network.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...project named "VIBER WHATSAPP WECHAT FACETIME SIP GATEWAY", that you have finished it 90% can we talk about this and maybe you can develop this for me also? Hello, We need to develop a SIP to Viber, Whatsapp, WeChat and Facetime gateway. The gateway should be able to pass voice calls incoming over SIP and forward them through Viber, Whatsapp, WeChat

  $2764 (Avg Bid)
  $2764 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I have a Centos 7 server (cloud) that I need a single machine to connect to with OpenVPN, lets call the server SERV and the client C...be completed on SERV including any firewall configuration (access will be provided) with configuration sets for CLINT provided for me to connect and test. Lastly, I require TLS encryption to be used for the connection.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Basic router configuration (IP Address, hostname, access credentials)  SIP Trunk configuration from Cisco Voice Routers 1 and 2 to Genesys Virtual IP  ISDN PRI ports configuration  Dial Plan configuration  Inbound and Outbound Calls Testing

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello, We need to develop a SIP to Viber, Whatsapp, WeChat and Facetime gateway. The gateway should be able to pass voice calls incoming over SIP and forward them through Viber, Whatsapp, WeChat and Facetime to complete the call to the called party number. The development platform/operating system is not important. The project should be completed

  $2771 (Avg Bid)
  $2771 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...tarjeta SD - Diagrama de conexión entre la raspberri pi y el telefonillo (speaker, mic, bell, DoorOpen) - Indicaciones necesarias sobre cómo añadir nuestra propia configuración SIP a la Raspberri....

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need Sip Dialer With Include OpenVPN. Sip Dialer connect by OpenVPN. OpenVPN Connect only Sip dialer..... you need use PJSIP OpenSource SDK for SIP Dialer. I need Very Simple Apps... i need support g729 voice code. I can you OpenVPN server side. if you have good experience please contact me.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  HI, I need to make linksys pap2 work via SRTP on my voipswitch. The ATA (client / pap2) should register to my switch via a proxy server i.e. SRTP server. I would need setup and training on how to do so in future.

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have A2billing server and we are building an app for our resellers to topup customers through app. We need the working API to Create and Manage custo...are building an app for our resellers to topup customers through app. We need the working API to Create and Manage customers - mainly Create customer with Callerid (including sip account) and topup.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hola Przemyslaw B., I would like your help with CentOS ser...another issue that you may also help I have another CentOS Server that has some issues with the mail, currently it is sending and receiving it, but I can not get it to work with TLS and since it has some domains I would like to get a header or helo per domain instead only of the main domain.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...design infographic images for our blogposts. Two examples of them are as follows: 1- for this blogpost: [login to view URL] I want to depic usage of SSL/TLS like [login to view URL] 2- for this blogpost [login to view URL]

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Hello. I need to build a Windows application that given a URL ([login to view URL]), will gather information for the SSL certificate as follows: 1) SSL / TLS Versions Supported by the server 2) SSL Certificate Information 3) Check if SSL RC4 Cipher Suites Supported 4) Check if SSL Cipher Suites Supported 5) Check if HSTS is Missing

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  download elastix pbx and connect it with sip and Asternic Call Center Stats Lite

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a website where I could sell mutual funds and insurances to my clients, and post regular information about the best funds and insurances. Also site must have SIP calculator and loan calculator. I need it preferably on wordpress.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Mandatory Skills: 1) Hands on expertise in SIP, RTP and RTCP 2) Good knowledge on TUN,STUN, NAT 3) Free-switch working knowledge on audio conference using SIP and Web RTC 4) Good knowledge on RTP Proxy and routed audio conferences concept where media would flow via free switch RTP Proxy 5) Working experience of High Availability and Cluster 6) SDP

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  This is a special project for Evans. others do not bid.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm looking for programming help with [login to view URL] and Kamailio. Must have experience with SIP and preferably experience with [login to view URL] library. Will need 1 - 4 hours per week for 3 - 5 weeks.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We would like you debug and fix our sip trunking /Ext to Ext calling setup to work with our providers so that we may use Elastix MT 3.0 to the fullest with multiple organizations and users per organization, Elastix MT.3.0 has been installed already just need to fix some bugs. We are currently able to have our handsets receive registration, and our

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล