ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,645 small android app code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hello everyone, I need to make a small change to the application "NEXTCLOUD TALK", this app when the calls arrive send a single notification, I want that when the calls arrive the application will start ringing until the call is not hung up or rejected (as happens in the android version) This is the github source code: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Fix AirPush ads in my android app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an android app which has AirPush ads code. But at the moment it doesn't work. Please help me to fix it. IMPORTANT NOTES:- ** This is a small project. The code is already written but I need you to fix it. ** This is for Android ONLY. I don't require any iOS development ** To work in this project you have to either: (1) Be located in Europe...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  New Scraping for my app and New Development Team 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...update often. My android app is very simple but for Film and TV series it adopts the scraping method! Currently the app works well but since a TV series site has changed domain, we need to redo the scraping! I also have the source code but it is of the previous version; in addition to redo the scraping I would also need a very small favor: replace two

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Machine Learning Demo with GOOGLE ML api (google Lens) 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...first requirement is to implement a code that show us you are able to work with the request skills . The flow will be as follow : 1) create an app page IOS or Android , where we can detect the image to elaborate , a result page and details page with add it button to store the item in ta shopping cart 2) create a small DB where the items are cataloged

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  i have an app already on the android and app store - Qwork i have 2 small changes that shouldnt take longer than 10 minutes for the android app i will send over the code and then when youve finished you can send me back and ill upload to the android store its to add a cross into the corner of a pop up so users can close it and to edit one...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need someone to create and build a events booking social media app. They will be native apps for iOS and Android, a respective responsive website will also be needed. I want the design of all three to be professional consistent, clean, and the main colours being: white, blue, red and black. Both apps will need to incorporated the following and be

  $1582 (Avg Bid)
  $1582 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Build me a - Dating App หมดเขตแล้ว left

  ...create a dating app that matches people based on location and interests and then each person receives a QR code. Both codes must be used with the person they matched with to get a discount on an activity like a free small popcorn for a movie. I do have design frames of what I want the app to look like please message me for them. The app would be for both

  $1214 (Avg Bid)
  $1214 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล
  Urgently Need Android based very small app -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi Very urgently looking for Android based expert to do very small app work. YOu are required to design and code a mobile application that displays a digital clock to a user. The deadline is 8th october and please check the attached file before applying. Thanks

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Urgently Need Android based very small app หมดเขตแล้ว left

  Hi Very urgently looking for Android based expert to do very small app work. YOu are required to design and code a mobile application that displays a digital clock to a user. The deadline is 8th october and please check the attached file before applying. Thanks

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Senior Ionic & Firebase developer needed หมดเขตแล้ว left

  Hello, I am looking for a Senior JavaScript/Mobile App developer who is well versed in multiple JavaScript frameworks such as (Ionic, Angular JS, ReactJS, etc.) and Firebase. You will need to be familiar with using Ionic to create Android and IOS apps (***Important***) Our small team is working on creating an entertainment platform and you will be

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Android Inshorts Application along with Admin Panel หมดเขตแล้ว left

  Hi , I'm looking for a developer to create a mobile app for Android that has the same features and functionality like inshorts app.I need this built from scratch for Android, using only native elements and using only the best practices and the final app will have same features that inshorts app have. So all you need to do is the mobile apps that fetch

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  3. It should use mysql/website instead of any other web panel to store app/user data etc. 4. The end user may collect points (converted in currency) and user can raise support ticket for gift card or money transfer to his account. 5. Other small things like minimum withdrawal amount to be described before withdrawal button enabled etc. Pls suggest other

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Android and IOS simple application read QR หมดเขตแล้ว left

  ...Play (Android). Programming language / platform is free for you to choose. When you finish the proyect, I need the code and a simple documentation of what you used so then I can install IDE in my PC and make fixes / upgrades on your code and recompile. The app is simple: i have a website, and i need a small part of the functionality in an app. It'...

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Rework Unity App Game for Android หมดเขตแล้ว left

  I purchased source code for a slot machine casino app for Android made in Unity 5.3.4. The code needs to be updated for current versions of Unity. I also need help improving the overall quality of the code (better graphics and audio). Most importantly, inputting additional assets to make the app profitable, (i.e., social networking with Facebook, option

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  create simple 5 pages website หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business Solution One month - One mobileapp (Si Om-Om) What is Si Om-Om *sub section #1* - Si Om-Om is a fast, massive, quality and affordable mobile / web application development solution. - Si Om-Om is made because innovation today is closely related to software innovation

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Mobile App Project Manager/Consultant Needed หมดเขตแล้ว left

  ...native mobile app development for both IOS and Android platforms. We are in the process of changing app development firms and need the assistance of someone make sure our best interests are looked after and our backend is set up correctly. We are a small startup and need the help of a Project Manager and Q&A person to help us hire an app development

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล
  Senior develop in Kotlin wanted หมดเขตแล้ว left

  I have 2 android app developed in Kotlin + PHP Laravel. Need a senior developer who is able to understand the source code and do some small bug fixes , and trouble shooting, Q&A for users. Paid monthly. Good English communication is a must.

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  scanning app for medications -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hello i am pharmacist so i want to give my patients an app where they can : 1- Scan any drug ( that has bar code ) or Vitamin or over the counter like tylenol , advil and it will give a- Indications , and all relevant information b-bigger letter for easier reading c-ability to add it to my drug cabinet for later checking interactions etc 2- if

  $14724 (Avg Bid)
  $14724 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Edit and Improve iOS and Android App. หมดเขตแล้ว left

  ...help improving this app, its a few years old and needs some modernisation in terms of code. plus Ive got some small edits to make on there. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will also need you to turn this ios App into an Android app to. I do already have an android app for iManage, butte code is so old it might be

  $21 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล

  I will be posting many such projects going forward. So I am looking to develop long term relationship. Develop Zipcode lookup Android Library with test App. Check requirements: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you satisfy following criteria please contact me with your portfolio and

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Android and iOS Responsive App หมดเขตแล้ว left

  Need someone the create two views...someone the create two views for our app. One for Phone and one for Tablet. I need this developed as Android and iOS Core applications in Xamarin. I will provide the complete designs. Need this finished in three days. We have design. Just need to develop the UI as per our design. Small task. I will need source code.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Android screenshot daemon service หมดเขตแล้ว left

  We are in need of an android process that periodically takes screen captures of the entire visible screen then saves them off locally (on the device) as jpeg images. This work is a small part of a much larger application. Moving forward the 'starter app' mentioned below will not be needed. It is only discussed here as a mechanism to 'get the daemon

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Asterisk on Android creating SIP-GSM gateway หมดเขตแล้ว left

  I need an application that runs on Android phones (4.0 or above) and can send/receive calls through SIP (Can use any sip stack like sipdroid) and forward it to the GSM network. The application should then forward the audio and convert from SIP to GSM and vice versa. Full description below. Please review and message me with considerations. If any

  $1328 (Avg Bid)
  $1328 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build Android Item / Inventory Management App หมดเขตแล้ว left

  ...(barcode or qr code). Those items stay on the site for a while, then can be dismissed, returned or moved on another site. Basically we need a DB where we can add those items and track statuses. We have dedicated servers (Windows/Linux) to support the development. It would be nice to also be able to access this DB both through the android app and a web server

  $946 (Avg Bid)
  NDA
  $946 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล

  ...messaging ( Android Studio ) very well. please do not bid if you not expert in this topic. I has a small and simple android app for communicate with my clients. Now you want to develop a single screen, admin to send text and image messages to users. The app has 2 parts : 1. for (Admin ) posting my products, and display to customers, who installed my app...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  MERGING MY APP TO MY WEBSITE หมดเขตแล้ว left

  ...multivendor and was buying an android app e-commerce multivendor in codecanyon, the problem is that the app was made by opencart and our website is all made by full PHP, so as we are facing that problem to merge the app to the website, we do need a freelancer to merge the app and the website. its a thing about database some small change in design and th...

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  team viewer work This is code need to change { //String str = productSN(paramString); String str = paramString; //Log.i("yy", "sn=" + str); if ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("-")) str = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](1, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]()); //Log.i("yy", "new sn=" + str); String usid = null; Class...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  team viewer work This is code need to change { //String str = productSN(paramString); String str = paramString; //Log.i("yy", "sn=" + str); if ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]("-")) str = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](1, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]()); //Log.i("yy", "new sn=" + str); String usid = null; Class...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  small task for android and iOS หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a small task for Android and iOS app. I will provide you source code and explain the task to the selected freelancer in PMB. I need this task to be done by today only. So bid only if you can do it by today. The app is very big but this is a small task to check the quality of work. Thanks.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Reskin App Template to Signed Game. หมดเขตแล้ว left

  ...re-design a game app for affordable price (19 small things to do) Looking to hire 9/1/2018 Here is what I bought: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Devices: ANDROID AND IPHONE (NEEDED TO BE RESKINNED) Clean, simple and easy to understand fully commented C# code Unity Dev. Will

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Build ios App หมดเขตแล้ว left

  We already have the code ready and it's working fine in android. I need you to create a project, build the app and publish it in ios. It's built with ionic/cordova It's a small project which MIGHT lead to long-term projects as we are looking for ios developer with affordable prices and good quality.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  clone my android app to ios หมดเขตแล้ว left

  I modiefied an android boilerplate project and added 2 pages, small functionality changes with the signup (you can only register with an invite code) and revamped the design. The requirement is to change the same boilerplate project for ios, to have the same pages, functionality and design as the android app. I provide the android source, ios base

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Android Engineer หมดเขตแล้ว left

  We are looking for Android Engineers to join our Barcelona Office on a 6 months contract, there will be possibilities to extend the contract afterwards. We are Shedd - a fashion marketplace for regular people, stylish fashionistas, designers, and small businesses to post and discover unique, original, desirable, interesting and obscure fashion items

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...help with development of a 5-tab app for a small restaurant business. We are creating the iOS version and we need help with the creation of the Android version. ** THE APP MUST BE ADA COMPLIANT: Americans with Disabilities Act FOR ACCESSIBILITY ** 1. Splash screen: Small animated logo sequence (fade in) 2. App Icon: We will provide artwork The

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I need a clean code for Similar as OneAD application , it should offer Free Gift Cards, Refer system and earn or can be described as piggy bank where users can register and make money by watching videos, installing apps, spinning wheel etc. (you may provide other available options we may include to make it more user friendly or to get viral instantly)

  $641 (Avg Bid)
  $641 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Build me a Android App หมดเขตแล้ว left

  ...make an android application. Interested & experience candidate please message for more detailed information of app and the terms. Notes: 1> Its a small application which should finish within a week or earlier with all possible testing. 2> Please check the size of the project and then bid. 3> No upfront payment... all payment once deliver the app and

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Update an existing iOS and Android App หมดเขตแล้ว left

  ...and Android App currently in use and we want to make a couple of tweaks to the apps. We have the source code and we have a new UI all you have to do is following: 1. Add a two or three new links (url to other webpage) to our apps. 2. Update and improve UI with new UI library we designed. 3. Add Google Analytics for analytics. 4. Other small tweaks

  $291 (Avg Bid)
  $291 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Build an android application หมดเขตแล้ว left

  To make an android app for billing and follow up with User and Admin Login Back end Admin can create, edit, delete new Room, Room type ,and its rent Admin can allot room for users with their details Admin can create, edit, delete new users Can see all the users and their status, paid bill, pending bill ,accommodation date etc Can create agreement

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...Java).  Once I have the code for the new software solution (which decodes the audio without using the dongle), I'll use the code in an Android app I'm developing. I have a tailor-made BLE receiver app, (made in order to grab a proper PCM file from the micro-controller) along with the raw code used to make the BLE receiver app, ...

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Protigi android app frontend development หมดเขตแล้ว left

  ...develop an android app UI for "Protigi". We want to implement certain features of "Protigi" in the android app that maintains similar theme and usability as it is available in the web pages. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ui should be user friendly, aesthetically appealing, very responsive and at the same time the code footprint should be as ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Build me an Android demo app หมดเขตแล้ว left

  A small demo app for an Android device wrote in Kotlin. I want the app to access the Github API using Retrofit and return a list of users on a page. Then have the app user click on a Github user, a new page loads and then more detailed information for that user appears. I have some of the code done already and would like someone to finish it for me

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Android Mobile Application Modifications หมดเขตแล้ว left

  We are a small IoT startup working on different devices that monitors the temperature of refrigerators. We are working with an open-source server for the backend called Blynk. We used to use the provided mobile app by Blynk but now we need to change this. We have native Java mobile application source code that works with servers other than our uusing

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  ...I will give you a little java code which you will have to copy-paste on Android Studio, plus the XML File, in order to run the App on a Cellphone with Android 8, and show me through a Video Call if it works well. Of course, you will be able to revise the code before you run it, on security purposes. It will be a small test, which won't require more

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Unity - APP - Jigsaw puzzle หมดเขตแล้ว left

  ...to get a jigsaw puzzle game done. From design consept to final product: The app: The app will be a free downloadable app with option to buy a pro version of it that unlocks more puzzles. The puzzle game will be from beginner to more hard puzzle game. Beginner typical small childre, and then it can be harder. When a user has done a puzzle, one question

  $1767 (Avg Bid)
  $1767 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  ด่วน ปิดผนึก NDA
  build a unity mobile application หมดเขตแล้ว left

  ...wont spend anything but we will get income ) to get 5 turns each correct bet will earn 10000 virtual coins 500000 coins will redeem 5 USD amazon or dominos or google play or app store etc gift card or paypal as per value and option set by admin for country for referring a friend via facebook or google user will get 1 turn for every reward video seen

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Full-stack Website & Mobile developers needed หมดเขตแล้ว left

  ...right web developers (and mobile app developers later) to work on two projects. We’ll deal with the developers directly, and allocate our own database / SQL developer to work with web developers. Most of the work can be done remotely. But initially we need to meet in Atlanta or Shanghai to sign NDA. Project A: A small size Windows desktop program written

  $2073 (Avg Bid)
  $2073 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Need simple bug fixes for Android App หมดเขตแล้ว left

  I have a streaming app (it streams audio from a url) The app is fully developed, I need simple things added to it: 1) Fix: stream will stop playing after a period of time, I want it to play continuous 2) Fix: volume when increased all the way high, will decrease after a period of time (i want it to stay at the same level volume all the time, whatever

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Whatsapp dual messenger app Icon+Intent to open หมดเขตแล้ว left

  Hi , my project is very small , i need an android app in which you will have the whatsapp secondary app that is dual messenger app only when if its enabled in phone , lets take an example to understand it better: Suppose I have a Note 8 Phone in which i am using two whatsapp , one is primary and second one is of dual messenger so now i have two whatsapp

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  [Mobile App] Need webview + notifications หมดเขตแล้ว left

  ...mobile apps developer. I developed my website (it's a web based game) from scratch. Since I have no experience in app dev, in this case, I will need you to be more than just a develoepr - I expect you to think, plan, and code wisely. This code will have more evolutions in the near future. This project very important to me and this thing is gonna be really

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล