ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  273,203 smooth scroll box stage งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Micro controller หมดเขตแล้ว left

  1) ชุดควบคุม ที่รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ 1-6 input แล้ว นำข้อมูลมาประมวลผล และสั่งการ ทั้งแบบ PID และ Relays output 2) จาก 1st stage พัฒนาต่อยอด เป็น IOT on desktop and Mobile.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  ด่วนที่สุด: Snack Box Stickers หมดเขตแล้ว left

  1) DIY Box Stickers & Cooking Steps: Ready but only amending some patterns & info 2) Snack Box Stickers: Could amend from 1) TIMELINE: WITHIN TODAY 17-APR-2020 อยากได้งานแก้ไขวันนี้ค่ะ โทร0891750044

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  ...QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED บริกำรซื อยำ

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...ั้งสิ้น*** รายละเอียดแบบฟอร์มมี -ชื่อ -นามสกุล(text box) -เพศ(radio button) -วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)(calander) -เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(text box) -ที่อยู่(text box) -ตำบล(text box) -อำเภอ(text box) -จังหวัด(text box) -รหัสไปรษณีย์(text box) -อีเมลล์(text box) -โทรศัพท์(text box) -อื่นๆ(text area) -ปุ่มตกลง

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Motion Graphic หมดเขตแล้ว left

  ถ้าลูกค้าอยากได้ งานดี และไว เรายินดีทำให้คุณ ในแบบที่คุณต้องการ ภายใต้สโคปที่กำหนด เราทำได้หลากหลายประเภท เช่น - Info Motion Graphic - Composite TVC - Event Stage ( Standby หน้างานได้ ) - Pack รายการ - Motion โปรโมทสินค้า หรือสามารถปรึกษาเกี่ยวกับงานได้เรื่อง motion ยินดีให้คำแนะนำครับ - Showreel : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Portfolio

  $2055 (Avg Bid)
  $2055 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  in box my facebook : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  ... google search box f - Twitter – instagram หน้าแรก

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Revision of word macro 9 วัน left

  Hi Mateen, I require some revisions. O...last boxes Incomplete, defects, non-defects and total must tally up from the individual Item boxes below, they do not currently add up. In each individual box tthere is a defect category box and the value must calcultate on the defect category list. It currently only captures one cost if multiple are added .

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Code MQL 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  User parameterizable fields: Number of Lines Up Number of Lines Below Master Line Distance Points Enter parameteriz...second will be sale and vice versa. - Only one order can be opened at the same time, if there is already an open order by EA, it will not be able to execute another order. Stage 2 Add Trailing Stop by moving SL with channel lines.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Landing Page Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a landing page that is essentially six panels that you scroll down to read. The Landing page needs to offer links to 14 different websites and 2 or 3 links to a subsequent panel belonging to one of the 14 websites. I'd also like to be able to have popup bubbles when the cursor is moved over an icon to explain what the icon is about. Example is

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  I would like a cartoon version of myself to use for magnets, stickers, t-shirts, etc. I'm a pro...in Hollywood. I want the cartoon to be styled off the 60s sitcom, Bewitched. I've attached examples from Bewitched for inspiration. I'd really like a swinging 1960s vibe. My stage name is Felix Jones, so that would be great to incorporate my name as well.

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Edit pictures 6 วัน left

  I need 10 pictures, portrait type to be edited. lighting, background, hair, smooth skin, make it look professioanl.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Trophy icon NEW LOGO DESIGN 6 วัน left

  Looking for a new logo for my live on stage DJ brand. It should look very clean and recognizable. It should say “SPENCE” in all CAPS with an emphasis on the “S” The S should look like the image i have attached for reference and the rest of the letters should be in the same style. Get creative and fun and keep it clean and very legible. I dont have a

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Improve my wordpress site's speed.(adult) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...you to improve the overall speed of the site, and make it possible to use page cache (WP-Optimize or other plugins) and server cache (Cloudflare) without problems. (At this stage, the display speed is even slower when the cache setting is turned on) This is an adult site, so please apply only if you don't mind about that. <Work flow> 1) Investigate

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Unique Logo Design 6 วัน left

  Seeking skilled logo designer with out-of-the-box talent and ideas to create a fresh logo brand for our sustainable apparel client.

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา
  Restyling Logo E-commerce -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a brand restyling project for an out-of-the-box, innovative and top quality ecommerce. Only applications with projects of international importance will be viewed.

  $865 (Avg Bid)
  $865 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I want to change a field on the backend of a Wordpress plugin to use a freetext box for a URL instead of an Image Media field. The data model for this plugin already supports it (it works correctly as I want it in the Classic Editor), however the UI for the Gutenberg block on this plugin has a limitation and only includes an Image Media field (whereas

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...store page as well as creatives for user acquisition campaigns - images must have the highest possible image quality: clean and bright colors, an overall realistic style with smooth objects and no noisy textures; - images should not be dark. They should be bright and colorful. - the racing cars must be in the center of the image, background can be simplistic

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...with him, so need a new mentor. Pointslist 1.jpg. This is my quotation sheet, on which I double click a cell in a specific column. Double clicking brings up a drop down list box. The listbox contains the names of 'named range's' that I have configured on a seperate named ranges sheet. When a specific 'named range' is selected, the entire named range

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Need to design a product 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to design a Kit Box/Cupboard to store minimal home gym items like dumbbells, barbell, plate, yoga mat etc items. The product should be sturdy, with a fine finish and user friendly. We would need 3D design options to finalize.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  build me a dapp 6 วัน left

  ...we could add a graph like in dodo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but I want the swap to be a little bit more to the pacnacswap side just more smooth has for the lottery I like the pancakeswap lottery [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but maybe we can try to turn down the gambling vibes just a bit has for frames I like

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 คำเสนอราคา
  build me a dapp -- 2 6 วัน left

  ...we could add a graph like in dodo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but I want the swap to be a little bit more to the pacnacswap side just more smooth has for the lottery I like the pancakeswap lottery [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but maybe we can try to turn down the gambling vibes just a bit has for frames I like

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon Build me a logo 2 วัน left

  **** Please Follow Directions Below *** Build a logo Name- Digital Trapping Icon- Laptop I would like the color of the words to be shiny metallic ...laptop to be a shiny metallic gold Here's how I would like it done Digital Curved overtop of the laptop Laptop in middle Trapping Curved under the laptop Think outside the box with this project

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  Require dedicated flutter developer having MAC running Android/IOS Emulator to finish exist...Achieved. Start Shifts/End Shifts - Sucessfully achieved and tested, Do improvement if you can Show Event Details to Users - Showing rest event tabs details and smooth opening / showing information from ERP. Please find attached for more details

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a beer bottle. 29 วัน left

  ...customers. The design of the bottle has to make people feel thirsty only looking the image of the bottle. The name of the beer is Boxlite. The style of the letters will be Box in small letters and in manual written style . LITE in block letters (in the center) and Premium Beer under LITE and in manual written style. Then a little space of the information

  $581 (Avg Bid)
  การประกวดชั้นนำ

  It's a pretty small p...easily doable within one day. If interested, let me know. Stage 1: Extract and filter data from a CSV Stage 2: Reformat the data into dictionaries Stage 3: Calculate similarities via cosine similarity Stage 4: Predicting likes Stage 5: Evaluate predictions Stage 6: Make recommendations Stage 7: Apply scripts for large C...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Project Unicorn 13 วัน left

  Hi designers, I am looking for the best design for my company logo, gift box and box sleeve. You get to pick the colours for my company. My online business is into gifts, hampers and flowers for babies, children, women and men suited for many different happy occasions. I like something masculine and classy that will last for a long time. I’d like

  $148 (Avg Bid)
  การันตี

  Only quotes with topics and idea will be reviewed 1000 words What is the stage of cryptocurrency in India Future of crypto in India How to invest in crypto Where to buy crypto No upfront payment Good if you can promote the article in your social media after posting in blog. This is going to be a long term work. Newbies welcome. If your

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Google Maps Dynamic Webpage 9 วัน left

  ...event data which is also coming through pubnub. This needs to be redone to look a bit more professionally and mobile friendly. Would only consider javascript options at this stage. Please don't judge the current site, it was my quick attempt with no Javascript skills. Needs to have the following: - The ability to upload the GPX coordinates in, either

  $286 (Avg Bid)
  Looking for a TikTok Ad Specialist -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...up an Ecom Store in Home Decor and Living room space in the USA, during the initial phase of the product I intend to use TikTok ads in Awareness, engagement and Conversion stage. I need somebody who has had experience creating TikTok Ad strategy and running ads for the same, I just need you to come in draw a strategy and roadmap how the same will be

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  WP Plugin and Developer Required – Approx 10 Days to Fix Bugs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...identified will be finished well within 10 days. How to Submit Your Application If you are an Expert Full Stack Developer and Extremely Reliable, and can think “Outside the box” to Deliver High Quality and Fully Tested Work, with an Innovative approach, then Please apply now by responding to the following 4 Questions: 1) Please grade yourself between

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Wordpress Plugin and Developer Required – Approx 10 Days to Fix Bugs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...identified will be finished well within 10 days. How to Submit Your Application If you are an Expert Full Stack Developer and Extremely Reliable, and can think “Outside the box” to Deliver High Quality and Fully Tested Work, with an Innovative approach, then Please apply now by responding to the following 4 Questions: 1) Please grade yourself between

  $787 (Avg Bid)
  $787 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...identified will be finished well within 10 days. How to Submit Your Application If you are an Expert Full Stack Developer and Extremely Reliable, and can think “Outside the box” to Deliver High Quality and Fully Tested Work, with an Innovative approach, then Please apply now by responding to the following 4 Questions: 1) Please grade yourself between

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Create a Design 6 วัน left

  Need design for my service and products , for social media and some for my website to be used in scroll inages website - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Encrypted sip communications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I understand this is partly written with vendor supplied rest apis. I need 2 things; something Akon do signal messenger without the extra call yes/no box their developers will not. Take out. Driving and dialing with extra steps can be danger. Just removing that unnecessary prompt or adding a config button to disable is quote 1. Telnyx sells sip trunks

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Need OpenVPN and KickIdler installed on a Linux box. Need someone to start immediately. Thank you.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We have bundles of raw novels in Image format and we need any individual candidate to copy type those novels in notepad or word pad As per given instructions in chat box which we will provide you soon. Requirements - > Data must be type in horizontally format in notepad > Candidate typing speed must be more then 28 wpm. > Requirement of accuracy

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...identified will be finished well within 10 days. How to Submit Your Application If you are an Expert Full Stack Developer and Extremely Reliable, and can think “Outside the box” to Deliver High Quality and Fully Tested Work, with an Innovative approach, then Please apply now by responding to the following 4 Questions: 1) Please grade yourself between

  $416 (Avg Bid)
  $416 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...freelancer acquiring this project. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] force-filled matrices. 3. Each member must complete Two Steps in consecutive order to qualify for the full payout of their matrix in any Stage. (Step-1: send their 1st two sales to their 2nd Upline, their Sponsor's Sponsor. Step-2: send 6 sales to their 3rd Upline, their Sponsor's Sponsor's Sponsor). *Script need ...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Tambola game 6 วัน left

  I want to generate tambola game sheet with the following conditions in core php • 100 Sheets in total • 6 box per sheet • Every Box has 5 Numbers • Each box will have 15 Random Numbers • Cells can be empty but rows or column can’t be empty • Column #1 will have 1 to 9 numbers • Column #2 will have 10 to 19 numbers • Column #3 will ...

  PHP
  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Shopify Website 6 วัน left

  I am looking for someone to add options to my shopify website: 1) When click on main menu options (For example "Bracelets", it will scroll down to "bracelets" section on the Home page. 2) Have a sticky menu to follow all the way.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Design a picnic/tool box for the back of a Ute/Pickup truck 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We would like to design and manufacture a picnic box for on the back of a ute/pickup truck. Would need to be able to be taken off and on easily. Will suggest ideas and do concept sketches as needed. Have got a model of the ute deck in IGS file, but its too big to upload.

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  The breakfast bunch 6 วัน left

  ...designed, that my team and I can use for our NFT. We are wanting 10 stages to the game, with each stage being a puzzle or little game that you need to pass to move onto the next stage. The puzzles/stages get harder as the game goes on. At the start of each stage, our NFT (which we can give you) will explain the game/puzzle. If the player completes all 10

  $1168 (Avg Bid)
  $1168 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Logo Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design a logo for Australian Corporate Advisory. Australian Corporate Advisory is a brand new company, that helps startups and growth stage companies reduce their risk through better governance and strategic planning. We want our logo to include our company name (Australian Corporate Advisory) and a graphic that would inspire startups to work with

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  Trophy icon Event Pamphlet 1 วัน left

  ...will read as follows: What’s most important to you? Underneath the above question there will be 4 options, there are: (add a space in front of each to someone can “check the box”) Buying Businesses Merging Businesses Scaling Your Business Selling Your Business Page 5 Text will read as follows: Notes Underneath Notes fill the page with lines

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  ...sitios web en Wordpress, alojado en BlueHost, pero tengo un gran problema de Malware y no quiero seguir lidiando con esto. Mi web es muy sencillo, tienen la funcionalidad de Scroll-Down de una sola página y lo que quiero es convertirlo en HTML para eliminar todo lo que tengo en mi Hosting y subir una instalación completamente limpia y nueva de mis webs

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...sitios web en Wordpress, alojado en BlueHost, pero tengo un gran problema de Malware y no quiero seguir lidiando con esto. Mi web es muy sencillo, tienen la funcionalidad de Scroll-Down de una sola página y lo que quiero es convertirlo en HTML para eliminar todo lo que tengo en mi Hosting y subir una instalación completamente limpia y nueva de mis webs

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Dream Dezine, I want someone to design a packaging box that will contain healthy food.I need a product label. It must be consistent, creative, and attractive The name of the brand is VITAMED. The company name is Germanmed GmbH. I need to highlight: a German product, that it is essential to everyone, the box contains 100 tablets I need very wow and advanced

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา