ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  115,450 so rcvbuf speed งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  AdvTV (โปรแกรมป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ป้าย LED) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม AdvTV หรือ โปรแกรมโฆษณา มีเดียต่างๆ เป็นโปรแกรม ต่อยอด จากโปรแกรมออกแบบป้ายประกาศบนจอ LCD แต่โปรแกรม AdvTV นี้ สามารถเล่นไฟล์วีดีโอ พร้อมกับการแสดงตัววิ่งข่าวได้ เหมาะเอาไว้สำหรับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน้าโรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการที่ต้องให้คนมารอคิว รับบัตรคิวเพื่อรอ โรงพยาบาล ร้านหมอ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I need a pic18f2420 fan controller to be intergrated with esp32 or similar so i am able to output the temprature humidty and fan speed control values via home assitant. I would also like to adjust those values remotly as and when required. the controller is an ecotechnics evolution controller.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Electronics Lab 6 วัน left

  Hello I need help with circuit creation in tinkercad. The circuit is known as digital dice. A digital dice is a good alternative of an old fashioned dice, it cannot be biased or deformed. It operates at such high speed that no one can cheat. Then I made more research on the digital dice and I found this circuit online. How does it work? There will be 6 LED lights lined up in a row on the breadboar...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  adjust and Improve woo-commerce website content and pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create web sitemaps for search engine submission Optimize on-page SEO Including utilising website header tittles Improve mobile and Desktop speed index Avoid an excessive DOM size First Contentful Paint Speed Index Largest Contentful Paint Time to Interactive Total Blocking Time Cumulative Layout Shift I will send a screenshot of PageSpeed Insights for more clarifications

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Schematic will be provided. Once completed give us a designed project source with Gerber Files generated. Contact Only if you have experience in designing high speed circuits. We will give you the libraries we have them.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Need JSP developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The restful API project has been built based on pure JSP. Some APIs use thread and its response time is too long. So, I need to speed up its response time. Let me know if you have any suggestions. Best.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Dear SEO / Speed Optimization expert, We have a Wordpress Woocommerce digital store (with over 10,000 listings) on a dedicated server with great server specs. Currently our GTMetrix score is F and pagespeed score is less than 20 for all our product pages. What is required to be done to achieve is this: 1)Theme change to a faster WP theme such as Soledad / Kadence / Astra and Front page design cons...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Hi I am needing someone to code a 16F88 for use with a custom Knight Rider Light. It must be a PIC16F88. In the end, I request that I have the complete C code written for this project, not just a hex file. I am a electrical engineer designer and interested in making a Knight Rider light for my own vehicle. I have tried to code my own 16f88 but can not write the code to achieve what I want from th...

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Looking to make an impact locally and nationally? Look no further! We are hiring individuals able to complete training and work remotely. Ability to create a dedicated work space free from background distractions is REQUIRED. By answering the call to join Call Experts, you will help people when they need it the most: Dispatching service techs to homes for emergency repairs. Guiding customers t...

  $1013 (Avg Bid)
  $1013 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Making a Plugin for a Video Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to hire a Person that can help Develop a unity Plugin for a Video game called ECO. This Plugin would Allow adjustable road speeds with a command. A User could type /speed 5 and it would set the road speeds to 5x for them. It would have to use a Config file that we could set a min speed allowed and a Max allowed. Thank you

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I dont need new website creation or something like that, what i need is: 1. Someone who has Domain ownership of legitamate business website (like physical goods or more) Like lets say, physical goods like clothing shoes , sunglasses or something like that. The reason why i need this is because Skrill is not supporting my business model which is gaming so i need some type of different model in ord...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Developer needed- incomplete e-commence site with theme builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an e-commerce site with an image theme builder. The site is not fully complete yet. More or less 60% done. We need an experienced developer to complete the site for production within short time frame as we are already behind due date. Site developed in WordPress with theme builder with php and java script. What we need is as follows: Fixing the builder to function appropriately with t...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We have an e-commerce site with an image theme builder. The site is not fully complete yet. More or less 60% done. We need an experienced developer to complete the site for production within short time frame as we are already behind due date. Site developed in WordPress with theme builder with php and java script. What we need is as follows: Fixing the builder to function appropriately with t...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  I need JSP developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The restful API project has been built based on pure JSP. Some APIs use thread and its response time is too long. So, I need to speed up its response time. Let me know if you have any suggestions. Best.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Need quick support getting my Facebook Pixel setup on my SamCart page and confirmed. As well as getting Google Analytics setup. I seem to have done the Facebook pixel right but facebook is still not confirming that it exists. I'm getting the below error. If someone could support me immediately speed will be awarded more than anything.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Build MVP for a web application with a compatible Chrome extension that would allow users to organize and save future purchasing ideas and share with friends and family. About Us We are an early-stage start-up looking to develop a minimal viable product to launch in the market. We are looking to partner with an experienced full-stack developer to help with the development of this MVP. In this pr...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  SHOPIFY STORE EXPERT DEVELOPER NEEDED 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our Shopify store CONNECT4CANCER. needs help. You must be a coder. We need to update the speed (43) and the sales capacity. We are looking for a serious person who quotes honest time to do the work. You MUST review our store at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] BEFORE making a proposal. Your proposal should include a statement indicating HOW HIGH YOU CAN INCREASE THE STORE SPEED? STATE THE NUMBER IN YOU...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  perl: speed: 1048576 (11: Resource temporarily unavailable) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I got a lot of the same error in nginx log "perl: speed: 1048576 (11: Resource temporarily unavailable)" work will be only in teamvewer or anydesk

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Dear SEO / speed optimization expert, We are running a Wordpress Woocommerce digital store (with over 10,000 listings) on a dedicated server with great server specs. Currently our GTMetrix score is F and pagespeed score is less than 20 for all our product pages. We'd like to have a WP WooCommerce speed expert to work on our website and achieve the following results for our website (produc...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Our project is to create a new crypto coin with the following properties: - To be forked from bitcoin - Will have its own blockchain - POW mining (No POS) - Mining hash algorithm to be decided. Must be ASIC and GPU resiliant. - Project will be totally Open Source - Our own node, mining, wallet (forked from Electrum, also Electrum server) software will be produced, forking from open source project...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Xamarin Cross platform mobile app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read thru end , understand and then respond. Please only provide relevant info about this project in your response. We have a Xamarin (latest MS Vis Std) mobile cell project that should provide.... 1. Cross platform 2. Interface with Google maps on cell – extract current Lat/long location, nearest building name, speed and display on the form. 3. Measure distance of an object in cent...

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Greetings I am looking to work with one English speaking digital assistant, preferably with some marketing training, who can help me collect approximately 40 emails per day for at least one week, possibly two depending on speed. I have 10 industries in mind but you can focus on two or three to begin with. The task will be to google search for companies in these areas with a specific brand feat...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Wordpress Woocommerce website SEO and Speed Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please check website in google page speed insight the website page speed is bad and also need good SEO to rank higher on google for phone case We are running a Wordpress Woocommerce mobile case store (with over 1,000 listings) Currently our GTMetrix score is F and pagespeed. Website URL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  Need a server which can grab/create huge amount of proxy for instagram accounts and account creations of social media, pls dont dm me and say can give free proxy or anything i want private proxies and i need ROTATING proxy and if you want a spare computer to run this project i got that anything you want like sims mobiles ill manages but i need something which can make alot of proxies and i am smm ...

  $20 - $168
  $20 - $168
  0 คำเสนอราคา
  Website Creation via Wix - Looking for Wix Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi we are about to set up a website in German for a project to protect colombian rainforest. The website is going to include videos and more content about the project and the area. Goal of the website is that visitors subscribe for a membership to protect the area. There has to be a process to collect contact data and create a database. Payment is either going to be via Bank account transfer or cr...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Modify app 5 วัน left

  A Kotlin contacts app needs to be modified to do the following 1) Currently the user gives permission to access phone contacts - need to change this so that the app works even if permission is denied 2) When permission is provided, the app should start work automatically by syncing new contacts from the app to the Phone Contacts and Vice Versa - contacts with similar details to be merged.... to ...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Web Design-seo 5 วัน left

  Web Design and Development, High-Quality Link Building, Technical SEO audits, Comprehensive Niche Analysis, Keyword plans and Promotional Campaigns like Google Ads, SMM (Social Media Marketing). Over the last 10+ years Have improved rankings and reputation of a wide range of websites 2250+ projects are now in my portfolio. Focused on achieving business results. ? SEO (on-page and off-page optim...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need a python based game developer who can develop a game for kids from scratch. The contest was for most addictive game for android idea for Name of game : Cobra Run , MR royal , Joker Run , Loyal Run , mission cobra Game model based on subway surfer or temple run. Means unlimited speed game. And score based game. Endless games Also Mention your game engine. we are starting new g...

  $24 (Avg Bid)
  การันตี
  eCommerce portal for online business. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a professional freelancer/company to build an eCommerce portal for our online supermarket business. Technology: WordPress With Wocommerce Features: 1- All standard eCommerce Functionalities 2- Shipping - No need to configure any courier partner right now. We deliver items using our trucks and therefore would like to deliver the items to a set of preconfigured postc...

  $995 (Avg Bid)
  $995 การประมูลเฉลี่ย
  146 คำเสนอราคา

  Problem description • There are total 1000 cases with each case having its own set of node features • Each case has time series data for 123- time steps • All the 1000 cases have same edge connectivity and same weight • Global features of the graph vary for each set of 100 cases. o For example, global features are same for cases 1-100 and another set of global variable are app...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Need a experienced PYTHON Developer ( 3 - 10 YEAR EXPERIENCE) Deep knowledge about TCP listener and Socket Programming in PYTHON. You can check details of current software below links. Required GPS Vehicle Tracking Software Functions Live Tracking (On google map) Map View ( On google map) Route Replay Ignition Logs ( Means vehicle ON,OFF and Stop Report) Trip Report Daily Logs Report Monthly L...

  $869 (Avg Bid)
  $869 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Deep Learning and Machine Learning - Identify many image angle The image is rotated by random angle from 0-360, you should write an program to Identify the angle relative to the source image, i do not have the source big image. but i have 1000 images for now and also have all of the correct angle of these images. I am using C#, your program need to make sure speed and accuracy and also the memory...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Tidy Up Website 5 วัน left

  I have built a website using Wordpress and Elementor but have some loading speed issues to fix. I do not know coding so need some help to get it loading faster. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have a picture of some product. I have an improvement I want to make to the product. I'd like to explain what it is to you via zoom, and then have you draw it via computer. I will accept any art style as long as the final result looks good. It is a very simple drawing. Super simple. It's just a modification to a bowl type product. That's it. If you are attentive, should only...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Deep Learning and Machine Learning - Identify many image angle The image is rotated by random angle from 0-360, you should write an program to Identify the angle relative to the source image, i do not have the source big image. but i have 1000 images for now and also have all of the correct angle of these images. I am using C#, your program need to make sure speed and accuracy and also the memory ...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I want my website speed optimized to score at least 8-100% in page speed insight

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Wordpress Expert Wanted 5 วัน left

  I need someone who knows wordpress inside out. Someone who can update my site successfully without any downtime, who can optimize the speed etc and keep it operational.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  we need our website speed enhanced and a few tweaks on the images done

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  We are on the process of hiring freelancers to work remotely on some files uploading, downloading and synchronizing e.t.c A step by step training and guidance will be offered freely. This opportunity is a quick and short term project, it's depended on your speed and ability to follow instructions after concent. Reach out forimmediate recruitment. Requirement: Precise following of instructio...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We were running our WP site initially on godaddy but due to bad speed we have shifted it to our own NGINX server which is running it but now we are facing folder permissions issues and additionally need optimisation for best performance of the WP site on the NGINX server

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Wordpress site speed 5 วัน left

  My wordpress site is broken. I'm not sure what happened. Anyway, when that's fixed I also need it to go much faster. The website is www. XXX extraview XXXX .io - just don't use the X's and that's my website.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Unity Game Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  OnWard - No real AI needed. Assets are usuable by the player We dont need any AI, is more of job training Virtual Reality. Oculus - you can use the technolgies Real or Unity. We can start creating a Dump Truck or Excavator we need to include all the functions plus include what happens in a crash, speed, rollover etc..

  $2317 (Avg Bid)
  $2317 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Email collection for lead generation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Greetings I am looking to work with one English speaking digital assistant, preferably with some marketing training, who can help me collect approximately 40 emails per day for at least one week, possibly two depending on speed. I have 10 industries in mind but you can focus on two or three to begin with. The task will be to google search for companies in these areas with a specific brand feat...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Configure Poli Payments so nudge works 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  magento 2+ Cant figure out poli payments nudge. Cannot get it working. Need help please . Module already installed working but just nudge

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Welcome this is my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , which requires professional developer & graphic designer to: 1- Improve website site appearance - (according to developer's point of view). 2- Improve speed score to above 90% at google analytics speed score. 3- Activate RTL option 4- Complete Arabic translation editing ( for items not translated ) 5- Install the paid plan of google tr...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Senior web developer & web designer & Mysql expert required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must be GIT expert and understand Woocommerce and plesk Need to remove tables, fix corrupted tables or Rebuild DB if necessary on Woocommerce website IONOS hosting expert - PLESK expert PHP mysql wordpress expertise required GOdaddy expert no hourly work and milestone will be released when work is complete. All functionality will have to be working again after any changes some more details ...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Need A Best Premier Wordpress Website With CPanel And Nest Hosting Service, Premier Themes And Plugins And SEO Optimized Wordpress Website Same Like This Website Only [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Need My Website Responsive And Fast Loading Speed On Google Page Insights. make My Project As Soon As Possible For My Personal Blog

  $7192 (Avg Bid)
  $7192 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา