ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,275 software control led using usb port งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  AdvTV (โปรแกรมป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ป้าย LED) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม AdvTV หรือ โปรแกรมโฆษณา มีเดียต่างๆ เป็นโปรแกรม ต่อยอด จากโปรแกรมออกแบบป้ายประกาศบนจอ LCD แต่โปรแกรม AdvTV นี้ สามารถเล่นไฟล์วีดีโอ พร้อมกับการแสดงตัววิ่งข่าวได้ เหมาะเอาไว้สำหรับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน้าโรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการที่ต้องให้คนมารอคิว รับบัตรคิวเพื่อรอ

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  ...want ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) You can easily find more picture on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] banner 1 Size 870x560 -> 220v Led strip text: Check in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Link: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] banner 2 small 290x180 -> Commercial quality text: Check in ToDo

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I need to link receipt printing of Odoo's POS to an USB Serial ESC command receipt printer on Android (click on a button on a webpage then send the command to the printer), the documentation of the printer has attached below, the SDK (.jar file) will be provided.

  $66 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  SSH using keys for non-root user and FTP using SSH instead of port 21/22

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I am looking for outdoor illumination for a hog feeder. This will need to be weather proof, battery operated, led in the 940nm range and motion activated. Needs to be reproducible at a cost effective scale.

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need to create a unique encrypted usb key (Dongle) to run an application on Centos. You can visit this Link, to have an idea of the product: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you speak Spanish, it would be good to treat us, but it is not mandatory.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a project that uses a very small LED circuit that's only made from 3 electronics components (including the LED itself). Currently, I am having a small electronics firm assemble these where they use a PCB to attach all 3 components into a single circuit. However, I'd like to eliminate the PCB altogether and not use a board at all. My application

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Expert for Port Forwarding by Dnydns 32038 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who will Open port forwarding with dinamic ip.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Select parts to fit into small housing for Fan, that we have already. We need controls to match to fan and USB parts, we have a limited space to work with in our fan housing, so the goal is to fit as much of the components into a small as space as possible. We need to have complete selection of parts and documents.

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Open Port Forwarding by No-Ip 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who will Open port forwarding to sharing PC. Port name is 32038 by No-Ip

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Port Lightning Browser to Xamarin Platform C#. Lightning Browser Source code is here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $912 (Avg Bid)
  $912 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  It cant take more than 1 hour imo if you are a true node js developer ;).i need port my file parser function using unpack and gzuncompress methods to node js. The code parses files with a specific extension.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have domain from big-rock and my website is hosted on my own server. I need to host and connect my websites with domains based on port number.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Title: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Baseline: Le spécialiste 100% francophone [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is the old template, the new logo will be used on a more modern and mobile template

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Port Drive 3 วัน left

  My Family and I are working on a business starting with importing molten glass bowls. We decided to come up with the name Port Dr. It was meant to resemble Land and Sea. I'd like a simple modern logo. I've attached the P that I really liked, because it shows the shape of the ocean (water) within the P. The 2nd attachment was for the color scheme

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  USB Game Controller for Windows 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...would like to develop a simple USB game controller for Windows. I understand this is very simple to do with hardware such as Arduino atmega32u4. I have successfully created a controller using Arduino Pro Micro, however, Windows reads the controller as Arduino Micro. I would like to hire someone who can write software on a single write microchip, so

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  We have recently opened a non-surgical aesthetics practise in the Midlands, we are the first plastic surgery led clinic and are focussed on offering the best treatments and the highest standard of care. We have a strong social media presence but have not done any SEO work and are missing out on the older client base who seem not to rely on Instagram/Facebook

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...up with a kit that would allow a common purchased LED light bar to be ran behind the glass similar to an undercover squad car. The idea behind it is to avoid any potential damages while on the trail, being stolen, creating wind noise and giving it a cleaner look all of which are common issues with LED bars being ran outside the glass. I'm looking to

  $1023 (Avg Bid)
  $1023 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...call it from port 5000 and pass the parameters in URL. (2) Port 5000 is not accessible all the time. We have to occasionally login and do following commands : pkill gunicorn gunicorn app:app -b 0.0.0.0:5000 (3) We do not know what the problem is (4) We want to solve the issue that port 5000 is available so we can call our app using URL (5) link

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...new software installed by technitians that don't know anything about linux. Therefore I need help to create a Bash script for a USB-drive that autoruns on insertion of the USB drive, set proxy settings for apt (/etc/apt/apt.conf.d/95proxies), upgrades the machine and then install software listed below. Script functionality: - Autorun when USB drive

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We're a university that wants an in...emerge. One of our staff got very intrigued with this idea and led the work on producing a beta using microsoft powerpi. His betas of it were so good that when he posted some of his work on linked it, it actually got him a job elsewhere! So now, we need to complete the visualizations using a full data base. .

  $2361 (Avg Bid)
  $2361 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Just one function Transfer file (e.g. .png or .jpg) to Android SD card via OTG use, this OTG will connect to GPIO of Raspberry Pi to Android device connector via USB OTG. Raspberry Pi will run by Debian system or Ubuntu. It will trigger by one physical button which connected to GPIO. Once GPIO level is high, procedure will be started to transmit files

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  This is a relatively small C++ project which is essentially a "wrapper" around a third-party library. It was originally compiled in Visual Studio 6 and I'd like to port it to Visual Studio 17.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Emulate a USB mouse 1 วัน left

  ...connected to the custom device with its own USB cable. Custom device will receive that input and modify the input. The modified input will change it so if the left mouse click is pressed and held, it will continiously click at a set speed in the code. Custom device will then get that changed output following with a USB and it will be connected to the PC.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Photography of Digital LED Screens 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a photographer to get approximately 20 high qual...quality images from multiple angles for two General Pants store locations 1) George Street General Pants 2) Elizabeth Street General Pants These sites have large format LED screens at the entrance of which photos are required. Format: .png, uncompressed .jpg or RAW (.cr2) is acceptable.

  $106 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  MediaCenter has been deprecated with the introduction of Windows 10, but was available in Windows XP and Windows 7. I would like to recreate this Screensaver for Windows 10, however the source of the images should be selectable folders in Google Drive / Google Photos. Please refer to this video for how this screensaver worked: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  C# - Capture data from LPT and USB 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Need C# expert who has experience in data hooking. I want to capture print data which is sent to printer through LPT port or USB. UI is not important, You can show capture data in simple form. I want logic code mainly. if you're confident in this field, please bid for me. My budget is 50$. You must write "Capture" tag at a head of your bid message.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Reading PJL in USB printers 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We need a project that reads USB printer information using PJL commands, @PJL INFO PRODINFO and @PJL INFO PAGECOUNT. The application will only read on USB printers only! No readings will be made on the network printer! The code should be done in Visual Studio so that our programmers can enter the code in our project.

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Logo for a usb cable company 3 วัน left

  I need a 3d logo for a company that seel USB-c cables, it must have a monkey and something that is similar to USB cable. I need a black background and something innovative a project. the name of the website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $180 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  Mikrotik Port Forward Setup Help 12 ชั่วโมง left

  Good Day, I need assistance with Mikrotik HeX Router to setup port-forwarding from a public IP on the Mikrotik WAN to an internal IP and port. I need the freelancer to be able to talk me through the steps to diagnose where the issue may be. I have followed some online guides but something is not right and we need to dig deeper. Thanks.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Raspberry Pi External USB Modem Configuration หมดเขตแล้ว left

  ...and we need a command line and GUI software set up that can reserve and send fax messages (send files as well as text) We don’t need you to develop this, just need to install and configure a existing software. We try to configure hylafax but could not get it to work. Here is the external USB fax modem we are using: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  How to make stream DVR using android studio without port forwarding.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...Language port for the ANSI C12.21/C12.19/C12.18 protocol, we have a working Python implementation as a starting point for this, and a DNP3 protocol ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) C Port. Both will be using the MSP-EXP432E401Y Dev Kit( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) The ANSI C12.21 port will communicate over UART, while the DNP3 Port will

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  open port in an ubuntu web server หมดเขตแล้ว left

  i have an ubuntu web server and i want to open a port

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  PCB design: 328p + RGB LED array + ESP8266 หมดเขตแล้ว left

  ...use - MAX7219 is fine or you might have some other ideas due to the large number of LEDs (especially since the LEDs are RGB). REQUIREMENTS: We'd probably like to use this led: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Ideally this will be a 2 layer PCB unless you think that isn't possible. Ideally there will be a minimum number of vias. The

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Linux Server Port 80 Not connecting หมดเขตแล้ว left

  Hi, Our linux VPS is not connecting or listening on port 80, so websites in this server are down. Need help in restoring it back and make all our websites in VPS are live.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Open Port scanning -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I require a python expert for a open port scanning job for a range of ips this task require a scan of specific ports or scan entire multiple IP range on a particular port Fast and stable multi-threaded IP scanning Fully configurable Port Scan Save an open port ips into text file A simple, user-friendly interface makes operation easy for users IP

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Need port forwarding experts for tp link router. หมดเขตแล้ว left

  I have static ip and I want to access my web server on raspberry Pi [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] help me in this.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Arduino project - impact displayed by LED bar หมดเขตแล้ว left

  ...visually on a LED bar of 20 LEDs, depending on the real time acceleration being measured, each LED will illuminate based on measured value being 10g for 1 LED, 20G for 2 LED, 30G for 3 LED and so on up to 20 LED for 200G. The above scale of "G to LEDs" should be adjustable via software programming easily, so the scale might change to ...

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Setup a usb caller id device on centos 7 หมดเขตแล้ว left

  I have a HID based USB caller id device which i want to use to get caller id on my pstn and inject the callers number and date and time in mysql database . If you can do that please bid this will be only on centos7 linux environment and it needs to run 24/7 on the server if it fails anytime it needs to try and reconnect or send failur email to admin/root

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Custom LED 12V light หมดเขตแล้ว left

  Im looking for a strong and powerful 12v LED for automotive car use. It needs to be able to put out 13000-14000 lumens comfortably with out over heating for extended periods of time 6-12 hrs. Looking for high quality components and someone who can design or build a housing for the light.

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Raspberry pi serial port (HC-05) หมดเขตแล้ว left

  ...final year project which involve using raspberry pi 3. I am a beginner that never used raspberry pi before. I am currently trying to get the serial port working with my bluetooth module HC-05 to transmit some data to another bluetooth terminal which run on my android phone I read online that the default serial port is used for console and I’ve followed

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Add user interface to existing software program. หมดเขตแล้ว left

  ...encoder The Encoder will be input for user to enter the quantity of coils to produce. -Do we need an “ENTER” button to confirm users input? -Soft Reset Which clears any error LED and buzzers Can this be multi use? press to clear error, hold to clear counters of requested and processed quantities? -Hard Reset From Arduino, will clear any stalls and restart

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...addressable LEDs to show the time. LED driver is the TLC59711 IC. LEDs are arranged in a circle, like the numbers are on an analog clock. Displayed should be hour, minutes and seconds. There are limitations on what can be displayed, so PWM should be used to help convey some meaningful information. For example - the minute LED should blink once a second to

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Looking for affiliate tacking expert หมดเขตแล้ว left

  Hi Im looking for expert t...for expert to fix my s2s postback tracking system in affiliate netowrk, as I have to integrate it with other networks like hasofeers, libertex and get information about every led and conversion made. The system is builded but it not working, dont know why. NOTICE: Only developers that have experience with Postback systems.

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  port a Shopify App to OpenCart หมดเขตแล้ว left

  Can you port a Shopify App to OpenCart successfully? It's a drop shipping app, btw. Your input would be good. Please bid accordingly, I will reject the generic proposal.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I need a relay switch box with 1 HDMI input , 1 Display Port , 2 USB Ports , that is connected to a windows PC . and output can be programattically configured to be HDMI + usb port 1 or Display Port + usb port 2

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  The Port and Barrel หมดเขตแล้ว left

  Write articles on coffee, roasters, cafes, Etc.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Port Access VBA Syntax To Java หมดเขตแล้ว left

  I have an access db that we need to port the roughly 10 lines of code over to Java. So the Java app would connect to an access database and instead of executing the VBA syntax below, once the Java app connects to the Access database JAVA code will be executed to perform the task below. These are the lines of code - Dim tblNamesArray As Variant tblNamesArray

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล