ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  18,294 something translate งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Translate thai language to english

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Translate a Thai certificate document into English (frond and back (2 pages))

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  รับสมัคร บุคคลทำงาน partime online ที่สามารถแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยได้ เงินเดือนตามตกลง ผู้ชายจะรับพิจรณาเป็นพิเศษ สนใจ ติดต่อหมอ 0877823068 ขอบคุณครับ

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I purchased what I believe is a Japanese bento bowl. There is an inscription on the bottom. I need it translated please.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Translate something from English to Lithuanian LT -- 2 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  We need a native Lithuanian speaker to translate some tables from English into Lithuanian. It is a test task only for further big tasks. Warning! It is ONLY for people from English speaking countries or who can prove he/she is a native speaker. All firms from India, Bangladesh, Pakistan etc will be banned!

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  English to Danish translation (holidays) 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  ... You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Translate Something 3 days left

  translate from english to italian 4 word pages

  $35 (Avg Bid)

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  500 words translation from English to Korean 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hello there, I’m looking for someone who can translate some words for my site (494 words). Original text will be in English, it’s about violin making, it’s not techinical, it’s mostly biography. Translated text HAS to be written beneath the original text, please don’t delete the original, it’s the only way for me to understand wich part has to be replace...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...long as the text provided is still kept (and in the same order). All logos must remain the same but you can replace all clipart looking graphics (such as the arrows) with something better. Please use adobe stock for any required stock photos, you can use the free previews they provide for now, and once I validate the final chosen photos I will buy and

  $144 (Avg Bid)
  ด่วน
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  My assessment is to translate a Chinese children's story into English. This story book is for 2 ~ 6 years old children . So the words must be simple. In addition, this short story is about a child with congenital heart disease, and is in order to tell people something about Love. Therefore, it has to be easy to understand and make readers feel touching

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need a native Greek Speaker. You will get a testtask and when you do it well you will get a lot to do in future. Firms from Bangladesh, India etc. will be banned.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello all First this documents will use it in University so i need official(Professional) statement and grammar also i need the document within hours its one page (246 words )

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We need a native Lithuanian speaker to translate some tables from English into Lithuanian. It is a test task only for further big tasks. Warning! It is ONLY for people from English speaking countries or who can prove he/she is a native speaker. All firms from India, Bangladesh, Pakistan etc will be banned!

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...like an app that translates speech from one language in particular English to Thai and vs Thai to English. To get this started I would like to use google translate database unless you know of something more accurate and for ease of development maybe a toggle switch to choose your desired language to send and receive in. I would like this to also be able

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Recently we launched a we...Swedish to English translator who is willing to take upon the project. You will receive around 142 documents to translate at once. When the project is complete you might receive additional 1-3 pages to translate if we notice that something is missing. There is no need of special skills to understand the content in question.

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...only once gymnastics is kicking off the ground. The articles must have the list of requirements as per below - Contain different type of content from pictures, checklist, something interactive, sometimes videos (kids playing or gym stretching guides), maps, etc. - We will open comments and reviews so the content must be well written with no grammatical

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...and Spanish version. If you cannot translate English to Spanish please do not bid on this project and waste my time and yours. I would like for this project to closely resemble a typography image I found online using my list of words. Does not need to be exact but I loved the design and would very much like something similar. I will give a list of English

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a new project from the UN that we are quoting. I know it is tiresome but hopefully soon we will be able to get a confirmation on something. Please see instructions below for the translator in order to quote what is actually translated. If you have any questions regarding the instructions please advise. INSTRUCTIONS: Document 334 India;

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Are you native Cantonese speaker? I have a project for you. I need to translate something from English to Cantonese language. Please apply here as soon as possible.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ... You have about 11 000 words to translate. The content is more or less repetitive (10-30% of repetitive elements). Some paragraphes repeat themselves , it is ok. Looking for manual translation from natives only. Mind that this is not an easy project as you might think of since it is sometimes difficult to translate local holidays of some countries

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Translate Something Ended

  Hi, I have a product price list written in Italian, I need this price list translated into English.

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน NDA