ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,545 sort email domain perl งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  sybase to postgres migration using perl script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to migrate the Sybase connection,library and SQL to PostgreSQL using perl script

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...want a programme that will open a specific website. It will download pdf files from it and then transfer content from those files to an excel (again programmed with VBA) to sort contents in columns. The programme should also be able to open 2-3 more websites and download query results into the same excel and compare these results with the contents from

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...want a programme that will open a specific website. It will download pdf files from it and then transfer content from those files to an excel (again programmed with VBA) to sort contents in columns. The programme should also be able to open 2-3 more websites and download query results into the same excel and compare these results with the contents from

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Woocommerce sort order 5 วัน left

  I am having an issue sorting products within the catagories

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have a text file (comma delimited). I need to read file, sort data by one column, then write to a file.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Looking for R language or perl language experts it will take hardly 15min

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We have an extensive amount of Perl code running a portion of our online platform (we refer to this portion as the Engine) -- and we need to find a Perl expert who can quickly learn our existing Perl code base and then make several improvements. This particular project is for the first two improvements only (numbered list below), but we have a significant

  $543 (Avg Bid)
  NDA
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  i need a book keeper to sort and organize statements into write offs 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a book keeper to sort and organize bank and credit card statements so i can send the info to my accountant. A years worth of bank and credit card statements

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  longpoll Perl script to register user name , country , province , city , client id , phone number , subscription and program enrolled on telegram bot. if user re-register to the bot, script should take it as profile update. script will delete the user info if user want to unsubscribe from the list. script will trigger with bot start and give option

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . 4. If all files are available , run a Cmd file “[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]” and halt the long polling for next 16 hours. 5. If any of the file is not present , email to the email address set by variable “ EmailVO “ with content as name of missing files and subject as “ Missing files / Today date and day / current time&...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Skills Required: Web Scraping, Excel automation, VBA script, XML HTTP requests, Java script, headless browser, Anti-blocking, user-agent string, etc. Please see attached files: - Project Description - Starting Excel Spreadsheet with headers - Screenshot of one webpage from where scraping is to be done, showing the values Please do not send automated responses before reading the description first, ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It's about this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] As the Websocket Orderbook...error('subscribe') }) .catch((err) => { [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](err) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]() }) }) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]('error', (msg) => [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]('on error', msg)) your job is just to sort the cobin_data ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Debugging F5 in Perl หมดเขตแล้ว left

  I need my program F5 to be debugged urgently

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We've forked the Mojo-Poker Open source project and need to add a few extra gameplay features to the client. Our server will be communicating with another backend (that handles user profiles) so some of the work will be simple and involve calling APIs to that backend (receiving some variables and sending some variables; JSON) Other items will be the addition of functionality into the existin...

  $434 (Avg Bid)
  $434 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Easy excel function to sort email หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have an excel file with a few columns. This file store all the email addresses that I've used in the past. I am wondering would it be possible to come up either with an excel script or something to merge a secondary excel file with my main one and export the difference in an excel file or to another column/sheet?

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Sort Values in Excel หมดเขตแล้ว left

  Sort values ​​in an Excel spreadsheet. I would like to have all the values ​​in a row (see Picture). My Excel Table has total of 4400 Rows.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  perl script that can connect to a pop. server with login and password to send html formatted emails with the minimum of modules

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Use EVIEWS to help me sort out some data questions หมดเขตแล้ว left

  WHAT I have a set of questions i need someone to help me work through on eviews. A data set will be provide HOW 1. Do the questions on Eviews 2. Send me a step by step document of how you did them 3. Explain reason behind why the results come out like that I have a good idea of finance and economics so you don't have to over simplify your steps and thought process. Just send me step by ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  If You are not familiar with XVideo Sharing (XVS) Script please dont bid. Every detail will be explained in chat. I put the price as lower as possible, but You can ask for higher price after You understand the details.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Sort and Filter หมดเขตแล้ว left

  I have: Abt 160 ppl. I need:1-To count the number of people:meal w/various combos of food prefer2-Good format for collecting/ importing info in future

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  SNMP WITH PERL AND PYTHON หมดเขตแล้ว left

  Good knowledge in SNMP required, NET SNMP for using and deploying the SNMP protocol (v1, v2c and v3 and the AgentX subagent protocol),Applications, snmpget , snmpwalk etc

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Update/Fix Perl Script That Scrapes Website(s) หมดเขตแล้ว left

  I have a perl script that goes out to 4 urls and scrapes market index data. The problem is it does not consistently return data. Not sure if it is because it times out on the server or what is causing the data to not be found. I did not write the script. I need someone to debug and fix it.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  perl Instagram scrab project หมดเขตแล้ว left

  Hi! my friend did for me a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] adapting a file founded in GitHub for Instagram scrabbing. Actually it works very well but I have some problem in few accounts, probably is a simple error in format with post that has more than 10.000 likes. I need to solve that Thanks Mirco

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Using a formula sort and excel sheet หมดเขตแล้ว left

  Need to modify an excel sheet to show room night relevant to the correct month

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  PERL OPEN RELAY CHECKER หมดเขตแล้ว left

  I made a code using Perl. The code checks a list of ips:port in a text file line by line for open relay connection. I want the programme running very fast check each line with new thread and not waiting for it to finish before start for another line. See screenshot attached.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ... - GET MX DNS entries for given recipient=... domain - check which hosts are up and test, if up hosts, support STARTTLS - if one out of all up hosts, support TLS, exit on first hit and return OK - exit when last host has been checked and non support TLS and return FAIL. - record status for given domain for pre-defined time in db to redude DNS lookups

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a Perl CGI script that uses the WebScripter CPAN module with the associated JavaScript plugin that can scrape two specific data strings from the JavaScript-rendered content of web pages of a particular format. The process involves programmatically simulating three clicks on onscreen JavaScript elements in order to get to both of the needed output

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Sort Order Drupal View หมดเขตแล้ว left

  I have a view in my shop with a table. Please see screenshot. I only want to change the sort order of this 4 articles by price / Preis - this way: 12 € 8 € 4 € 0 € Thats ist.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Sort out Worfence Issues หมดเขตแล้ว left

  Trying to run scans on Wordfence but continually timing out

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  xml sort order หมดเขตแล้ว left

  Sort xml files for a column in ascending order

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi everyone, I'm looking for an assistant video editor to sort, trim and colour code wedding clips and edit speeches in Adobe Premiere Pro CC. This is a very simple editing job. You must be able to: - Edit in Premiere Pro CC - Speak and understand English perfectly (you'll need to go through speeches and understand them) You will be provided: - All

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Working with Data in Perl หมดเขตแล้ว left

  I need to work on some biological data using Perl. I will provide the details in chat.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Sort Programming assignment หมดเขตแล้ว left

  Write a simple todo list application. This will require use of classes, objects, and possibly structs. Here are the requirements: 1. Menu-driven - upon running the program, the user should be prompted to press one of the following: 1. View all Todos in list 2. Remove a todo item from the list * if there are not any todos, the user should be prompted and sent back to the menu * choose a todo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am looking for a independant php/node, react js expert that can work with me from time to time to sort out minor bugs that come up with our core code or to make updates and add minor new features, for which we'll typically wireframe or mockup with videos. Our code has been in production use for several years but from time to time we create new features

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - File 1 Details : It is a log file with console messages. In some lines, we have a line where description and MAC addre...is urgent and would like to be done by Sunday 16th Dec max. Looking for a long term relationship between ourselves and you. IMP - The code should be executable on Starbertry Perl latest version using Visual Studio Code.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Sort out woocommerce forms หมดเขตแล้ว left

  need some work done to woo commerce forms on a live site .. experieced woo commercers only please

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  we have a complex application which has some bugs we want to have looked add. please only respond if you have a sound knowledge of centos linux, PERL, JAVASCRIPT, UTF8 encoding in combination with mysql/mariadb solution. You will be working on the command line so make sure you have the right experience. Issues at hand: - javascript field validation

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Sort and reply to emails หมดเขตแล้ว left

  We need 2 part-time email support agents to communicate with our clients in our webmail app. The hours of this job are flexible. Fluent written English required.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล
  Perl scripting scripting หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] scripting

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Perl script -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux. And perl script

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  quick bash/perl/python script หมดเขตแล้ว left

  I need a script in Bash, Perl, Python or PHP to read inside of <script></script> tags and remove it if a specified string is present. I have almost 900 files to read. Budget is 15 USD including freelancer's fee.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello. Please note that I am looking for a full-stack senior developer with great perl-skills and with a lot of experience / super ratings. Also with excellent english language, written and oral. Please do not apply unless you meet these requirements. Background: I am a Norwegian online travel entrepreneur, having succeeded establishing online

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  write “I have done this video solution before” in the beginning of your bid. we need video problem fixed on existing html. video has to show on mobile view as seen on: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - the difference is that on our version the video comes right under top menu on mobile view - video can`t expand, enlarge or open in another page/window when pressing play button. shape and si...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. Go to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and please let me know if you can create this API from this source

  $834 (Avg Bid)
  $834 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Perl setting module to work หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need some expert able to install Perl module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on macOS in order to link the module to a given Tcl/Tk installation. It should be possible to "move around" the module and Tcl Installation (frameworks) without the module losing sight if the Tcl installation. The methods to achieve this are described (in a very general way) here: https://metacpan

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  DNSSEC Perl script help หมดเขตแล้ว left

  ...have a "dnssec-keyrotation" script that runs via cron that rotates all the KSKs yearly and ZSKs every 12 weeks and signs with dnssec-keygen. The problem is I don't have much Perl experience and have to manage this script now, so hoping for someone to provide better understanding by commenting the script, and resolving a couple things noted in the details

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hey! I'm looking for someone to build and create a whole website for me. There is a bit of work...bets the user has made. So I'm just curious to see if someone can manage to build this website, and how long time it could take. If you're interested then, please send an email: [Removed by Freelancer.com Admin - See Section 13 of Terms and Conditions]

  $1548 (Avg Bid)
  $1548 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I have a text file with many emails. All emails begin with the fol...Cc: CC Name<[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]> Sent: Thursday, 22 Nov, 2018 At 8:50 PM Subject: Email subject I'd like a script that can parse the file, and output to another text file, in date order. Will be used on a windows computer. Prefer powershell but can be Python or Perl if required.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Sort out a snag with Wordpress site หมดเขตแล้ว left

  I've transferred a website to a new test domain before I transfer the domain but have one snag that I need help with to sort out a gallery viewer/slider.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  PERL Developer หมดเขตแล้ว left

  Work with cross functional teams to design, develop, and test Perl/Javascript code for web applications that are highly scalable. 1) Develop and update web content code. 2) Write, design, and implement code using OO Perl and other technologies using a pre-defined time-line 3) Confer with management and cross-functional teams in the development process

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล