ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,651 source code iphone gps tracking app งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Sales Gps tracking AIS140 system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  On-Field sales for GPS tracking system. A mandate by [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Maharashtra. Huge commission upside

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Android app with google form to fill + gps tracking background allways o (even if the app is not used)

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We are planning to install some GPS device to the vehicles and track it online. We have GPS devices like Concox GT800, Wetrack lite. We need a socket program using PHP / JAVA to process the data received.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I want a food delivery app with real time gps tracking. The project should include three apps and one control panel. A rider app, a restaurant app and a customer app.

  $1309 (Avg Bid)
  $1309 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Develop a GPS tracking web app 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The project involves the development of a web app to interface with a GPS enabled vehicle, using Java and webSockets. The app includes: - Login view - Map view (Google Maps) with filtering by route, region, date. - The database should be in MySQL - Should consider interfacing with the current EPR system (Oracle) - Also experience in JS, CSS

  $4047 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $4047 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  Required GPS tracking app for vehicle tracking/personal tracking

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  GPS softaware 2 วัน left

  I need to create a software for a new form of gps

  $2700 (Avg Bid)
  $2700 การประมูลเฉลี่ย
  98 การประมูล

  Design a system to integrate my application so that u can log in application on restricted coodinates radius

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello Freelancers, I would like an source in picbasic (proton IDE compatible) that i could use for my project. I use the old 16f877 chip with an adafruit gps antenna (i use the Ultimate GPS breakout v3). The only thing need programming is to set the gps antenna in 10hz mode, and a check if it is still in this mode (once every sec. will do). Im fine

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  GPS app programming 1 วัน left

  I need someone that can program GPS modules. I need a phone as well as desktop app. I would need general info such as: location, speed, TEMPERATURE at the gps module to be displayed onto my phone/pc. I would also then need ad-hoc reports generated such as top 10 fastest moving objects etc

  $1171 (Avg Bid)
  $1171 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  I have a simple application that needs some tweaks to the code.  **If you are not familiar with implementing GPS solutions into an android project, and can not test the project on a physical device outside while moving around, do not bid on this project.**   My project has a timer which counts down from a time selected by the user.  When the countdown

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  GPS网站二次开发,包括流媒体。 10 ชั่วโมง left

  一个GPS平台,需要在原有的功能上做二次开发 增加一些报表及数据图表化功能,以及流媒体功能(这个单独报价) 有做过GPS项目的优先。 开发预期效果见:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 开发要求请见附件 提供相应的开发技术文档 接口文档:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 开发文档:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 以及其它的相关资料请跟我联系

  $868 (Avg Bid)
  $868 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Government Tender (GPS) 4 ชั่วโมง left

  looking for someone who would be responsible for government tenders

  $1070 (Avg Bid)
  $1070 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Livraison et suivie GPS หมดเขตแล้ว left

  Je cherche un faire une application comme Uber Eat et Déliveroo. Je voudrais que les produits soit misent en vente part les restaurants eux même qui ont un profile sur le portail ( produit nécessite une confirmation après mise en ligne) , et d'autres commerces. Puis après la commande par un client, la commande est envoyé aux livreurs selon la gé...

  $1395 (Avg Bid)
  $1395 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Build me a GPS website game. หมดเขตแล้ว left

  ...I need a GPS gaming website. Website is for school: teacher can log in useraccount and choose topic and location (location comes with OpenStreetMap) map view - where she can add gps points with exercise. Exercise types can be answering question. If teacher gets all the questions and marks done, then after pressing button done - gets a code. Student

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Report on Global Positioning System (GPS) หมดเขตแล้ว left

  Guidelines for the Final Paper: The paper should include at minimum the following sections: a. Title page: Title of your paper, student names, course number and title, semester. b. Introduction: A discussion of the subject matter, how the topic was selected and general background. c. Operation: clear discussion of how the sensor works, what is the sensing mechanism used, how it is fabricated,.. ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  GPS government tender หมดเขตแล้ว left

  I need some help with finding some leads.

  min $35868
  min $35868
  0 การประมูล
  GPS/GSM/Bluetooth IOT Module Firmware หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an experienced e...working with motors and controllers, COMM and Bluetooth modules and development boards. The project involves developing custom firmware requiring interaction with GSM/GPS and Phone App for data exchange. Data exchange with sensors and electro-mechanical devices, and data communication with server is also required.

  $876 (Avg Bid)
  $876 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  build me a quadcopter with waypoint gps navigation หมดเขตแล้ว left

  a quadcopter with waypoint GPS navigation feature. the quadcopter should be able to fly autonomously to a gps location selected by the user.

  $803 (Avg Bid)
  $803 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Add basic gps taxi meter on open source project หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using Javascript.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  GPS tracking system หมดเขตแล้ว left

  Making a GPS tracking system for merchendisers

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Gps To SMS Android 4.4 and IOS 5 (minimum) หมดเขตแล้ว left

  For a road assistance company. app for the customer. You had an accident. Press the button ans the app will send sms with long,lat and car plates. Nothing else.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Our Research and Development team is looking for an individual or group with experience in LoraWAN (or similar) telemetry systems to design a very compact GPS Tracking module with LoraWAN transmission of data. We need someone to assist us in the design and the unit, part lists and sourcing, in addition to providing us with guidance on LoraWAN system

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  GPS program หมดเขตแล้ว left

  I want to make a basic GPS program via JAVA language. GUI is not required. IMPORTANT NOTE: the code must be unique. if it has been given to someone before me then it won’t be useful!

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Traccar GPS software Customization หมดเขตแล้ว left

  I want to Customaize Traccar GPS soft ware , the candidate should have good knowledge in Java and Traccar Software

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  GPS Based iOS Application & Design หมดเขตแล้ว left

  Basically what is needed is an application for iOS, a server ba...iOS, a server backend and the whole design for that, possibly modern and very minimalistic. In particular it is an app tracking a cars location via GPS, and once it’s parked it determines its position and marks it as a parked car on the app. Further information will be given later on.

  $2656 (Avg Bid)
  $2656 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I have an Adafruit Huzzah32 Feather, Adafruit OLED Breakout 1.27", and an Adafruit Ultimate GPS breakout module that i want to configure to display the coordinates onto the OLED. This is just the first milestone in a larger project so if the work is good, there could be a lot of follow up stuff.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Looking for App like uber -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...build me an app like Uber. It must have full admin and be able in android and iPhone. Must also have a website. I am looking for an app to help grow my company which transfers furniture instead of people. Features Installation Docs Logo Splash Screen App Name Setup FEATURES Native IOS App for Driver and Rider ios app ios app Native Android Ap...

  $4649 (Avg Bid)
  $4649 การประมูลเฉลี่ย
  131 การประมูล
  Build me a GPS tracking device with web interface หมดเขตแล้ว left

  I need a GPS tracking device wherein I can check the tracking details through a unique id onto a web portal.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need help for installing and testing a node js script similar to this-> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We have modified version it so ...in Firestore DB We have correct connection with Firestore and from the script we can write in the DB. We open IP port, but we did not get it to interact with the Teltonika GPS devices.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Script to convert GPS Coordinates to Address หมดเขตแล้ว left

  This project is to c...Location (this is what the app would write back - 1965 Greenspring Drive Timonium MD 20193) The app would simply read the spreadsheet, check the coordinates via a mapping service such as google maps and then write the results back to the spreadsheet. It can be written in anything but should run on Windows as a standalone app.

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  LAPSSAV GPS หมดเขตแล้ว left

  LAPSSAV GPS Tracking System for Vehicles.

  $752 (Avg Bid)
  $752 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  The idea is to build a small device which just sends GPS location to whattsapp once or twice a day. Idea is to make the device as small as possible with minimum power. It should have smallest size GPS module, smallest sim slot and battery the is utilized to the minimum.

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Modify project " Teltonika GPS Server Node.js " to save data on Cloud Firestore instead of MySQL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Only make your proposal if you have carefully reviewed the project. Do not waste our time

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a new freelancer / Android Developer from Pakistan at LOW budget I need a serious and hard working person I need with good knowledge of GPS Location setting

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Busco programador que sepa programar en Android e IOS para actualizar una app/red social de mascotas. La idea es agregarle una nueva sección de Mapa a la app. En esta sección se verán los lugares con importancia para vos y tu mascota, y que sea cerca de tu ubicación. Los lugares cercanos a mostrar en el mapa serán: veterinaria, tiendas de mascotas,

  $1009 (Avg Bid)
  $1009 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  GPS sales professional หมดเขตแล้ว left

  I need some help with selling something.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Требуются, разработать сервер GPS мониторинга на базе платформы с открытым исходным кодом OPENGTS или traccar( traccar web ui) . Поменять основной дизайн и код данного web - сервиса.

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Sample GPS page with c#.NET หมดเขตแล้ว left

  I need sample page that shows a GPS map using "mapquestapi", page must have a button that read current GPS position of user. I need that code is entire in codebehind page and write in c#.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Java or similar script that receive Teltonika GPS protocol data and upload to Firebase Cloud DB If possible, work like daemon on Firebase Cloud too suggestions accepted ;) That is all... Something that can be useful: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I like to have a system which works as a GPS tracker and also displays and does announcement of upcoming station.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Captura de posición GPS หมดเขตแล้ว left

  Mediante una aplicación en android, necesito capturar posición GPS, fecha, hora, foto y ID de teléfono... y esta que se envie a una BD en mysql. Luego con una aplicación desktop (.Net de preferencia) poder mostrar la información en tiempo real de las ubicaciones enviadas y sus fotos en un google map.

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  TCP listener for GPS GPRS หมดเขตแล้ว left

  I need TCP/IP port listener, which collect the data from GPS tracking devices and store it in MySQL database. It must accept multiple connections at the same time. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] sever (communication) software will listen on TCP/IP ports, collect the data from tracking devices and store it on the MY SQL database. It must accept multiple connections at the same

  $709 (Avg Bid)
  $709 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  GPS Service Application Android +iOS หมดเขตแล้ว left

  ..."start": "08:30", "stop": "18:30", "distance": "10", "interval": "5", "key": "03630B562DF15C64C77A8E12CB1C216A" } using the above data, service will send its GPS position, key value, imei and phone number to a webserver via http post to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] if distance...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  GPS based android application หมดเขตแล้ว left

  ...headphone output with speaker system. What I need from you, I want to develop an android app which has Sync Feature: It can communicate with Central webservices to get all the configured route in the system. Each route has a name and list of stoppages ( GPS Location ), time of stoppage,distance form the previous point and approximate time required

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  GPS tracking App หมดเขตแล้ว left

  To finish development of a basic GPS tracking app (13 main screens), part of the code is written. Log in with social networks, invite friends from social networks, connect device, create geo zones with notifications, track activity. Will provide app user flow upon request. Integration with Mapbox preferrable. API is ready & tested

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  GPS tracker หมดเขตแล้ว left

  Build a GPS tracker using raspberry pi and an iridium module using python. Transmit compressed message to API.  Update message frequency remotely.

  $3878 (Avg Bid)
  $3878 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Need a webpage which spy gps coordinates of visitor and upload it to firebase.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Simple Tizen/Galaxy Watch GPS app หมดเขตแล้ว left

  I want a simple app for Galaxy Watch/Gear S3 with a button on it; when I press the button I want it to take my GPS location and send it to a webpage.

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล