ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 speech writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  As a content creator in the tech industry, I am looking for someone with the following requirements: * Native...Your main task will be to create compelling and accurate content for the electronics industry. It's crucial that you have a deep understanding of this domain and the ability to articulate complex concepts in simple language. You should also have a good understanding of SEO concepts as contents need to be optimized for search. Skills and Experience: * Flawless Polish writing and communication skills * Strong content writing capabilities, particularly in the tech/electronics sector * Knowledge of SEO best practices Your native-level fluency in Polish language will greatly help in creating authentic content that resonates with our audience. Sound like a fit? P...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  The Pair British Natural Conversations Recording 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of two british speaker to record natural conversations in British English for an artificial intelligence project. The aims of this project are: - To generate data for the development of a speech recognition system - To specifically advance machine learning capabilities for customer service applications The ideal freelancer for this job will have the following skills and experience: - Fluency in British English - Have partnert needed to be gathered on the same room -Using phone These recordings will ultimately contribute to a more personalised, user-friendly AI customer service experience.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...editing expertise to take on the correction of my critical reflective writing in healthcare. The writing was returned by my marker with feedback and I'm looking for a meticulous eye to help me address these issues: - Grammar and Spelling Corrections: My marker pointed out some errors in the language I used. Please conduct a comprehensive proofreading of my work to correct these mistakes. - Clarity of Ideas: The piece isn't as clear as my teacher expects. If you can focus on clarifying the ideas I've presented and making sure they are easy to understand, that would be great. - Marker's Feedback: The specific feedback I received indicates the need for critical analysis evidence, a deeper level of investigation, and improved writing skills. Id...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for an Italian female writer with a flair for passionate, sensual romance fiction. Your task will be to craft compelling narratives that stir the heart and captivate the imagination. - Skilled in Romance Writing: As this is a romance fiction project, it is essential that you are adept at building tension, creating chemistry, and developing romantic arcs between characters. - Passionate Tone: The tone of the stories should be sensual and passionate. - Italian Language: Since I am seeking an Italian writer, fluency in Italian is needed. A deep understanding of Italian culture will also be appreciated. Come join my project if you love creating romantic tales that leave readers longing for more. I can't wait to hear from you!

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Employment Verification Specialist Needed [Gauteng] 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a detailed and accurate employment verification service. The primary goal of this project is to verify the job responsibilities of a potential employee. The deliverable should be a comprehensive, written report that provides in-depth information about the job responsibilities o...in-depth information about the job responsibilities of the subject in question. The ideal candidate for this project will have: - Proven background in pre-employment verification, especially in roles that involve providing comprehensive information about job responsibilities. - Excellent investigative skills to accurately identify the candidate's past job responsibilities. - Exceptional report writing skills. The ability to convey complex information in a clear, concise, and coher...

  $10 - $40
  พื้นที่
  $10 - $40
  0 คำเสนอราคา

  I require a professional who possesses expertise in listing products on eBay from our Etsy Store. My inventory consists of event decals spe...for vehicles. These products have their own unique designs, requiring individual detailed descriptions to accurately represent each piece. Some of these details to be included are color and size variations. Suitable candidates for this project must have: - Knowledge and experience in product listing on eBay - An eye for detail to address the uniqueness of each product design - Proficiency in writing product descriptions that consider specific characteristics such as color, size, and design variations - Previous experience with decals and/or vehicle-related products would be a bonus Please note, this project does not involve listing product...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I would like to translate a Hindi speech into English. Therefore, I require an experienced translator proficient in these languages who can efficiently execute this task. The project requires: - Expertise in Hindi and English languages - Prior experience in translating speeches from Hindi to English - Deep understanding of cultural context and nuances for accurate translation Please, be sure to keep the emotional intent and the tone of the speech intact during the translation. The translator should be able to handle complex expressions and be meticulous about the job, ensuring grammatical precision and linguistic consistency. A background in literature or performing arts would be a plus. The ultimate goal is not just a literal translation, but a creative adaptation which is...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...who can effectively generate content with a technical writing style. While I don't have a specific type of content in mind, the freelancer should possess the ability to adapt to various forms, including but not limited to blogs, articles, and social media posts. The successful freelancer will have: - Extensive experience in technical writing - Ability to propose detailed project plans - Strong research and analytical skills Please note: I value detailed project proposals over past work or experience. This means you should outline how you plan to approach the task at hand, the research necessary, and how you might tailor your writing style to my project. This is an ideal project for those who are keen on applying their technical writing skills in a v...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Electronic Testing Instruments Technical Writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled technical content writer for our company's website, specializing in manufacturing electronic testing instruments. Target Audience: - Business Partners - End Users Content Focus: - In-depth product descriptions - Detailed technical specifications - Current industry trends The ideal candidate will have a background in technical writing, specifically with electronic instruments, understanding industry jargon, and able to create compelling, informative content. They should also be aware of the latest industry trends to offer valuable insights whenever needed. Your responsibilities will also include understanding the needs of our business partners and end-users to create relatable content.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We’re looking for a scriptwriter for social media reels (1 min. long) in the food/travel niche, which will ...3-5 word tagline for each video. Requirements: - Someone who loves to read. - Someone who loves food. - You can write up to 10 good scripts a week. - You're excellent at writing in English. - Must not sound “salesy.” - Must not produce an AI script (but can use it to guide). Quality Checks: - Your vocabulary will emulate the tone and pitch of the music. (fast music = short sentences) - Use words that help people see, hear, or feel your script. - Choose words that paint a picture and match the music's speed. - Write in a way that speaks to people's hearts. - Don’t use computer-generated scripts. We want real, human writing. - Sp...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Freelance SEO Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Company: 98thPercentile Experience Level: 2-3 years About the company: 98thPercentile offers online, after-school, enrichment, and acceleration programs in Math, English (Reading & Writing), Coding, and Public Speaking for Grades K to 12 students. Our enrichment programs are designed to enhance the child’s overall academic development. Responsibilities: As a Freelance SEO Specialist, you will play a pivotal role in enhancing our digital presence. Your responsibilities will include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis. - Implementing on-page optimization strategies for improved website content and structure. - Executing effective off-page optimization through strategic link-building. - Regularly monitoring and analyzing websit...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialist for lead generation in the business setup industry. My focus is particularly on service-based businesses offering business services. Key tasks include: ...Identifying and targeting potential leads interested in setting up a service-based business - Implementing successful strategies for lead conversion - Regular updates and reports on lead generation progress Ideal Skills: - Proven experience in Lead Generation, specifically in the business setup industry - Comprehensive understanding of service-based businesses - Excellent communication and report writing skills - Exemplary abilities in strategy development for lead conversion Your innovative approach to generating and converting leads would greatly contribute to the successful start up of these b...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Professional Website Content Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled content writer who can produce structured and informative website content that appeals directly to the demographic of working professionals aged 26 - 50. Key requirements are: - Experience in writing professional, clean, and reader-friendly content. - Knowledge in creating compelling copy that directly appeals to working professionals. - Strong ability to produce informative content that provides clear and precise information. Ideal freelancers should have a track record of creating engaging and structured website content for professional audiences. Previous work in the same demographic field would be advantageous. The primary aim is not to promote or engage, but to provide informative and meaningful content for my website visitors.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am in need of 20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project s...20 Google reviews. I am looking to have these posted gradually over time, rather than all at once. The emphasis of each review should be on the quality of our customer service. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing and posting Google reviews - Ability to produce professional and formal sounding reviews - A good understanding of customer service and the ability to highlight it effectively in their writing Please submit your bid with a timeline for posting the reviews and examples of your previous review ...

  $29 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in need of an experienced PL/SQL developer who is efficient in Oracle database management system. The scope of the job would include: - Creating stored procedures: Structuring new procedures for data manipulation, validation, and reporting. - Writing triggers: Implement a triggering system for efficient database management. - Optimizing SQL queries: Ensuring that SQL queries are optimized for best performance. The PL/SQL code will be used for data manipulation, data validation, and reporting & analysis. Experience in Oracle database is a must for this role, along with a strong understanding of PL/SQL development to ensure the efficiency and accuracy of the database management system.

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Advanced Fishing Reels Insight 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an enthusiastic angler, I'm intrigued by the advancements in fishing reel technology and would like to share my interest with other passionate fishing enthusiasts. Speci...with thoroughness and depth, explore: - The underlying mechanism of these new reels - The benefits they bring to the fishing experience This article should not only be informative but also evoke the readers' enthusiasm and intrigue for new fishing reels technology. A background in fishing equipment and fishing reel technology would certainly be advantageous. In summary, I'm seeking for: - Writing experience on fishing gear, specifically reels - A writer who can engage and educate while maintaining a professional tone - Knowledge about new fishing technology and an ability to explain complex m...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  English-Spanish Translation Expert (Native Spanish) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a Native Spanish translator to translate a various documents from English to Spanish. Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overa... Key responsibilities: * Translate written text from English to Spanish with high accuracy. * Retain and reproduce the technical content and overall meaning without any loss of information. * Proofread the final translated version and refine as needed. Ideal Candidate: * A native Spanish speaker who is fluent in English. * Proven experience in translation. * Must have excellent grammar and writing skills in both languages. * Good attention to detail to maintain the initial format of the text document. * Knowledge of other languages is an ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced Wikipedia editor and writer to create a Wikipedia page for my company. The focus should be on providing an extensive overview of the company's history, explaining our diverse range of products and...their uniqueness and value proposition. • **Achievements and Accolades** - Highlight our proudest moments and well-earned recognitions. I do have some references available to support these points, but you'll need to be able to help with sourcing more, ensuring all content aligns with Wikipedia's guidelines for notability and credibility. Ideal candidates should have: • Significant Wikipedia writing and editing experience. • Excellent research skills. • In-depth knowledge of Wikipedia's standards and guidelin...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a reliable personal assistant to help me manage timelly correspondence tasks. I need you to send prebuilt emails if certain conditions matches on timelly manner. -Responsibilities include: * Sending emails when you'll receive the signal The ideal freelancer for this task would be one who can send emails on time. All email texts will be given. No email writing required, just combine text and send. This is part time job. You might need to send 1-10 emails daily.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I require a subject matter expert in financial accounting for 12th standard students. The ideal candidate should be capable of creating well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum...well-structured, accurate, and easily comprehensible study notes. Responsibilities: - Collecting, understanding, and structuring the curriculum content of 12th grade financial accounting. - Developing comprehensive study notes on assigned financial accounting topics. Key Skills: - Profound knowledge of financial accounting with a firm grasp on 12th-grade levels of study. - Excellent communication and writing skills. - Teaching or tutoring experience is preferred, with an emphasis on simplifying compl...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  SQL Server Query 6 วัน left

  I am seeking a proficient freelancer who is experienced in SQL Server to assist with writing a query. Single table. Need to return all rows that fulfill certain specific condition. Also, need help with the 'return type' for passing the query data retrieved. Language I am working on is c#. Amount: $10

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Enhance AI Management eBook - 22/02/2024 01:44 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the eBook's focus, a clear understanding of management terminology is essential. Familiarity with these concepts will enable you to maintain the integrity of the subject matter. - **Flexible Style Adherence:** While no strict formatting style is mandated, a consistent and professional approach to presentation is expected. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in professional writing, proofreading, and editing, particularly within the management or tech fields. - A strong grasp of management terminologies and the ability to accurately interpret and convey complex concepts. - Familiarity with identifying and rectifying plagiarism. - The capacity to effectively rewrite sections for clarity and impact without diluting the technical content. - Exceptional attent...

  $342 (Avg Bid)
  NDA
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Catalao Brazil Pre-Employment Background Checks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced professional to conduct thorough background checks on potential employees. Our aim is to assess candidates' qualifications and character. Details: - The main focus is on employment history, education verification, and criminal record check. - No temporal restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal fr...restrictions; all previous records must be verified. - Must be able to conduct checks within the legal framework of Brazil. Requirements: - Familiarity with local and national laws related to employment background checks. - Proven experience in conducting background checks. - Excellent investigative and reporting skills. - Fluency in Portuguese and English language for communication and report writin...

  $40 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Compatibility with Android devices. - The app should only support English for captioning. - In cases of unclear or inaudible speech, the app must display "(inaudible)" and resume captioning immediately after. - The app being able to overlap other apps to allow ease of access and being able to move it freely to where the user wants it - Easily able to access it via the accessibility button or any other function to allow users to get captions the moment the call is detected and imitatedc Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Android app development. - Experience with voice-to-text technologies. - Ability to implement effective error handling for unclear speech. - Strong understanding of UI/UX principles to ensure the app is accessible and easy to use. - K...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled content writer for articles, blog posts, and website content. This also includes sophisticated social media marketing content. The tone should maintain professional and be aimed at consumers. Excellent writing and communication skills with prior professional writing experience are preferential. Only those with an aptitude for capturing the attention of a consumer-focused audience should apply.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Longboard and Skateboard Brands Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned writer to generate ten well-researched blog articles about the best longboard and skateboard brands. These articles should be manually writ...various longboard and skateboard brands - Identifying common issues faced by intermediate and advanced skaters - Discussing the benefits of the brands in addressing these problems - Developing engaging content that resonates with my target audience The ideal candidate for this project is someone with : - Strong writing and research skills - A good understanding of longboarding and skateboarding - Experience writing for intermediate or advanced longboarders or skateboarders. Your writing must be precise, insightful, and engaging, with a natural flow that will keep our readers anxious for more. ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Professional Writing & Editing (artist events) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...identity. * Revise and refine content based on feedback from stakeholders and clients. * Stay up-to-date with industry trends, best practices, and emerging talent in the event and artist communities. Qualifications: * Proven experience in writing event proposals, event briefs, event templates, and artist bios. * Strong understanding of the event management process and the needs of the artist community. * Excellent writing skills with the ability to craft clear, compelling, and concise content. * Exceptional attention to detail and accuracy in research and writing. * Professionalism and ability to work efficiently under tight deadlines. * Strong communication and collaboration skills. * Creative mindset with a passion for storytelling and creativity. * Proficiency i...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  I'm in search of a knowledgeable historian, or a passionate writer with a deep understanding of World War II, particularly its social history. I require compelling content of 50-500 pages, capturing the societal changes and social scenery of that era. Your Lieu of Word: - Must be skilled in historical research - Should have prior experience in writing history-based content - Fascination with WWII era and understanding of its societal impact will be advantageous Your Task: - Write an engaging book focusing on social history of WWII - Ensure factual accuracy and captivating story-telling - Project should be comprehensive yet user-friendly Join me in bringing this historical epoch to life through the pages of a book. Your expertise will help audiences discover a new perspect...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Graphic design for a unisex t shirt 6 วัน left

  I need a design for a unisex t shirt on the back of the t shirt I would like it to say “A grateful heart is a magnet for miracles” the t shirt will be white the writing can be a black script

  $40 (Avg Bid)

  I am in need of a skilled copywriter for my website. The primary role is to create detailed and informative content that caters to potential clients or customers. The tone should be well-crafted, formal and professional. The ideal freelancer for this job would possess: - Exceptional writing and editing skills. - Experience in creating web content targeting potential clients. - Proficiency in drafting formal and professional copy. Your duty will involve: - Understanding the purpose of my website to align the content accordingly. - Identifying potential customer needs and addressing them in the material. - Creating easy to understand, yet formal content to provide necessary information and resources. This is an excellent opportunity for anyone looking to showcase their knack for p...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Speech-To-Text Transcription for Medical field 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in building and implementing a speech-to-text model specifically intended for transcribing live speech from doctors into text. The aimed model would support the conversion of audio prescriptions in a clear, efficient, and accurate manner. Key Responsibilities: - Develop a system capable of converting live speech into written text - Integrate the model with our existing system - Ensure high accuracy levels with medical terminologies Ideal Candidate: - Prior experience in speech recognition and text transcription systems - Familiarity with the medical industry dataset - Great problem-solving skills This project requires precision and deep understanding of both audio processing and the medical field dataset. It will be a 6 months j...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a proficient script writer to assist with our YouTube videos. Key responsibilities include: - Developing clear, engaging scripts for educational content that accurately present research data and insights on various topics and trends. - Tailoring the language and content to suit a target audience of teenagers and adults. Ideal Skills: - Excellent writing skills with a knack for making complex ideas understandable. - Capability to write in a way that speaks to teenagers and adults. - Strong research and fact-checking abilities. - In-depth understanding of YouTube's platform and audience. - Past experience in scripting for educational content is a definite plus. If you excel in narrative building, simplifying research content into relatable scripts, and ar...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Dual-Language Partnership Contract Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...explanation of dispute resolution mechanisms, the contract must clearly explain the steps for mediation, arbitration, and litigation. It should recommend the most suitable method(s) for our partnership, taking into consideration the best ways to handle potential disputes while minimizing impact on the business operation. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in both Arabic and English legal writing. - Extensive experience in drafting partnership contracts, especially in scenarios where partners contribute differently (e.g., capital vs. labor). - Strong understanding of dispute resolution mechanisms in a business context, with the ability to clearly explain these to clients. - Knowledge of international business law is a plus, given the dual-language requirement. I am ...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Residential Tenancies act 1999 -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skills and Experience:** - Expertise in legal writing and defense strategy. - Proficient in analyzing and referencing existing legal documents. - Ability to simplify complex legal jargon for clear understanding. - Familiarity with the court's submission requirements and processes. - Experience in similar cases is highly preferred. **Project Requirements:** - Review all provided legal documents pertinent to the case. - Develop a coherent and compelling written defense. - Advise on any potential improvements or adjustments for clarity. - Ensure the response aligns with legal standards and procedural requirements. **Ideal Candidate:** The ideal candidate for this project will have a proven track record of successful defense cases and exceptional writing skills. They sh...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Supercharge Your Productivity 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a detail-oriented and highly organized virtual assistant to take my efficiency to the next level. With my busy...Knowledge of Amazon and BestBuy platforms, with the ability to compare and contrast products effectively. - **Intermediate Experience:** While this role does not require you to be an expert, I am looking for someone with a solid foundation and experience in similar tasks. **Characteristics:** - Highly organized and able to manage schedules efficiently. - Excellent communication skills, especially in writing. - Self-motivated with a keen eye for detail. If you're excited about making a significant impact, being part of a dynamic workflow, and have a passion for efficiency, I’d love to hear from you. Together, let's embark on a journey...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  urgently seeking a multi-talented music producer to help bring my vision to life by creating beats, composing lyrics, and executing top-notch mixing and mastering. Key Responsibilities: - Beat Creation: Crafting unique, catchy beats that align with the hip-hop genre. - Lyric Composition: Collaborating on the writing process to produce emotionally compelling and rhythmically engaging lyrics. - Mixing and Mastering: Fine-tuning the final product to ensure a professional, polished sound. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in creating hip-hop music - Proven expertise in beat creation, lyric composition, and mixing/mastering - Ability to work under tight deadlines - Strong communication skills to effectively collaborate on this project. Looking for someone who can ...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Make a project run and make modifications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...knack for creating efficient automation scripts tailored specifically for Windows environments. The primary objective of this project is to enhance our workflow efficiency dramatically. We aim to leverage Python's capabilities to streamline our processes, ensuring smoother operations with minimal human intervention. **Requirements:** - Strong proficiency in Python programming, with a focus on writing clean and efficient code. - Experience in developing automation scripts that run seamlessly on Windows platforms. - Proficiency in identifying bottlenecks within existing workflows and deploying effective solutions. - Capability to design and implement scripts that significantly reduce manual effort and error, ensuring tasks are completed faster and more reliably. **Ideal Skil...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  HD Picture Transformation for Vinyl 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm aiming to transform a specific picture into a high-resolution version suitable for advertising purposes on a large vinyl print. The pictur...Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom. - Strong portfolio showcasing previous projects involving image enhancement and object removal. - Experience in preparing images for large format printing, with a specific focus on vinyl material. - Attention to detail and a strong aesthetic sense to ensure the edited image aligns with advertising goals. -Delete the bottom writing of banner This project is perfect for a freelancer who excels in transforming everyday images into extraordinary advertising materials. Your expertise will directly impact our brand’s visibility and appeal through this large-s...

  $68 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Professional Website Content Creation - 21/02/2024 19:51 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled content writer to write high-quality content for a professional audience. This involves providing comprehensive and clear information about various services offered. You need to: - create persuasive points while describing the product - get the reader excited about what the site has to offer - really...skilled content writer to write high-quality content for a professional audience. This involves providing comprehensive and clear information about various services offered. You need to: - create persuasive points while describing the product - get the reader excited about what the site has to offer - really understand your audience and get inside their world Experience: - Previous experience in writing winning content - Demonstrable work with professiona...

  $351 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I am in need of a translator who can proficiently translate English into Japanese. The focus of the project will mainly involve web content translation. Key responsibilities: - Translating written ma...original meaning and format. - Proofreading translated texts for grammar, spelling and punctuation accuracy. Ideal skills and experience: - Proficiency in Japanese and English. - Proven experience as a translator. - Excellent proofreading skills with the ability to identify grammar, spelling and punctuation errors. - Familiarity with web content translation. Please note, this job involves daily writing tasks, hence time commitment and consistency are crucial. This expands beyond a mere language swap, fluency in cultural nuances and a deep understanding of the target audience is ...

  $20 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Delta API for Portfolio Monitoring 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...monitoring of portfolio performance with minimal latency. - User-friendly configuration options for setting PNL thresholds and other relevant parameters. **Ideal Skills and Experience**: - **Expertise in Cryptocurrency APIs**: Familiarity with Delta Exchange's API documentation and a solid understanding of cryptocurrency trading nuances. - **Proficiency in Python**: Demonstrable experience in writing efficient and reliable Python scripts, preferably with projects related to finance or trading. - **Algorithmic Trading Knowledge**: Insight into trading algorithms, specifically those that can calculate and execute based on PNL analysis. - **Data Security Awareness**: As this script deals with sensitive financial data, a strong emphasis on security and data protection practic...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking a Criminal Law professional to help draft a criminal complaint related to a gang-related assault by mob, theft, robbery, obstruction of justice, disorderly conduct, disobeying a police officer, and conspiracy to commit a crime/felony and any other charges you believe apply based on the incident. This case is personal and I desire a concise yet ...analytical skills to sift through details and select potent information. - Effective in communication, offering clear guidance on evidence gathering. - Appreciates the importance of brevity and strength in legal documentation. Your expertise in turning a complex situation into a comprehensible and strong legal document will be key. If you have a passion for justice and a knack for clear, concise writing, your ski...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Efficient Telegram Group Joiner Script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...designed to automate the process of joining multiple Telegram groups. These groups have varying levels of entry safeguards, and overcoming these to successfully join is a primary requirement. The end goal is not to manage or interact within these groups, but purely to become a member of a large number at once. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in Python, with a strong background in writing efficient and reliable scripts. - Experience with the Telegram API and understanding how to interact with Telegram bots. - Knowledge in bypassing common group entry safeguards without violating Telegram's terms of service. - Ability to work with minimal supervision, delivering a script that's easy to run and manage on my end. **Specific Requirements:** - A Python scri...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  CV and LinkedIn Optimization in Tech 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional branding within the technology sphere. The chosen freelancer should ideally have proven experience in: - Writing CVs that are tailored for the technology sector and Senior Engineering Manager positions - Highlighting specific skills on LinkedIn and CVs The focus of my revised CV and LinkedIn summary will be on technologically oriented skills. In particular, knowledge and experience in the following areas should be emphasized: - Technical coding languages - System architecture design The goal is to refresh my professional branding and increase visibility within my industry, hopefully opening up new opportunities for career advancement. If you have previous experience in CV writing or LinkedIn optimization, particularly within the tech sector, your skills wo...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน speech writing ชั้นนำ