ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  16,078 sql server 2000 export import job งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Outlook Export Macro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Outlook Macro - to export current (focus) folder - filename = outlook folder name - destination folder = hard code in macro

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Brochure for import export company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Would like a brochure easy to send by internet or to print in order to present the company quickly. Spirit is to show an old company but modern look. The company name is SMI and the actual website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and some material is available at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thank you

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  89 การประมูล

  The video will need to include an interactive menu (so that users can select different videos to watch, like DVD menus). There are four video files to link. The assets are all available to download and we have created the desired menu layout, we just need someone to make the menu interactive, link the videos to the necessary menu button and render out into a video format that can be put on USB and...

  $7 - $21
  $7 - $21
  0 การประมูล
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Trophy icon Data Export to CSV from Web Site 1 วัน left

  ...interest and I'll answer any specific questions. Summary Create a (version 2.0) web-based application that will allow a user to bulk validate addresses automatically and EXPORT to CSV. Details Create web functionality that compares addresses in a CSV against a Google (api) map ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Previously, I could go to the

  $300 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  I have Shopify account hooked up to my domain name [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want to export about 150 products FROM Lazada into my ShopiFy account. I have about 80 products now.... I want about 150 more. And if there is an app that will automatically order the product after the buyer purchases from my site, I would like that installed... I know buyer

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  2000 word Text about Beijing rental Housing / Apartment market 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Write 2000 word text about the Beijing Rental Market. How foreigners can find apartments in Beijing and the different types of properties. Deadline: 1 week

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Please support me with some research on some topics. If you are able to do plagiarism free work follow harvard referencing style and give proper grammar work in a timely manner i have many orders to share with you. please cooperate do bid only if you accept the rate otherwise don't waste time as its fixed.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need someone to write a sales copy for me as soon as possible Budget:$10 More work for the right writer.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Add XML import/Export on multivendor php 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a multi vendor website. Php Mysql Need to add XML import / Export for each vendor. Only products in seller shop will export. Update Trigger each time URL is hit. Import, from XML. Product will only show in vendor where import is chosen Options: add /update products Or delete all and import new. Format for XMl will be provided Update Trigger

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We are launching a new cold calling services in UK market. Product is already established in US with around 10,000 with inbound. Now going outbound on UK market.. If you are willing to earn extra money. Feel free to contact !

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Script import and export of goods format XML-YML 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  There is a CMS on Codeigniter, you need to write a script so that vendors can point to their file in YML or XML format or download the file. Next, see the vendor data from the file and indicates what information where to enter. In the database there are product tables (Title, images, etc.) Also, the script when importing goods must download pictures of goods and write to the database information a...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Unity export animation 3d 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have paid for an animals package animation on Unity. I would reduce poly numbers of animals and export animation. I need 3ds sequence, max 10 frames for animation.

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Do you know MageBees (M2) Import Export Products?? 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a freelancer whom can show us that he is a master in using MageBees (M2) Import Export Products Yes, project is about adding products to our Magento2 store. We add them via MageBees (M2) Import Export Products. Your task will be to create the spreadsheet so that we can import the products. I reckon there is about 100 products For you to be considered

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need some one who could help me from scratch ...how to start export business in USA for non resident citizens.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Two .dat files. Both .dat contains only numbers and text, maybe separator as well. All the numbers are messed up/rle/compressed in hex/binary. The original data should be in excel format given from the data at the last few lines. Item should be on its own data. Slk are multiple .slk compressed into one. I need it within a week. 50usd.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Using Maya 2015 Create a scene exporter script using Python. All of the model groups in the scene have to be exported to a specific format such as Model Unique ID, Location, Type, Size, Rotation, model path and other custom values. More information in the attached file such as exporting format and example.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a professional that knows how to use both XD Adobe and Sketch tools in order to export existing XD prototypes to the Sketch prototype format.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Daily Virtuemart order export in excel 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to export daily orders made till 13.00 from a virtuemart eshop in an excel sheet. The fields are known and we only want Customer ID, Name, Address, City, Telephone, Postal Code, Price, Payment method, Amount to pay. Template used is attached

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We need macro script built to split all CSV data and remove white empty spaces.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  export dbf to sql to update prices on prestashop store

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Greetings! Lately I have found a person here to create a facerig model for me. Sadly the software itself wasn't familiar with the creator. He has prepared the model, rigged it and tried to put it into facerig, but facerig somehow doesn't see it. I need a person who can fix that! What I need from you is to turn my model into a facerig working character. The task shouldn't be hard a...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Explain API usage for python and export data into excel 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have already a written code for an API request. I need an explanation on how to use it and also how to export the data into Excel. I know this is a very little project but if the work was done good I have bigger python projects in the pipeline. Best regards, Alpenworld

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Excel spreadsheet of 2000 pages หมดเขตแล้ว left

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for a person which can design a full set catalog of our export fertilizer products, the catalog will be used to show the products detail, introduce our company and attract the client. Our products is environmental friendly so the theme will be same to website too

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Front end Reactjs D3 - charting Relicate functionality of attached tableau workbook (you will need to download the free tableau reader) Back end Python Postgres The idea behind this project is to replicate the attached tableau dashboard in reactjs and D3, this includes all tool tips, filters, dropdowns, click through filters, sub charts etc A dataset has been included The proof of concept sta...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Export phpMyAdmin database using PHP. หมดเขตแล้ว left

  I lost access to my hosting account. Good thing i have access to upload files to the directory like php scripts. I want to creat...access to my hosting account. Good thing i have access to upload files to the directory like php scripts. I want to create php script to export all of database Must be ready to work in the next 6 hours and finish the job

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  PDF Production Form Import & Export หมดเขตแล้ว left

  ...PDF production form which we collect all values inside of this page. And want to create new PDF files against to input values on PDF form. 1) Have some fields which need to import via API into Production form. 2) Need to create (Packing List, Label and Inspection Report) new PDF files with input field values on Production PDF Form. 3) Need some calculations

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Export XLS - Wordpress Plugin หมดเขตแล้ว left

  ...Description - One Click Export Excel Button What i need, details: - that plugin already have csv export - when you export as csv it just shows 1 column in everything in that csv. It should seperated, but not export column as column - and should be supported utf-8 latin extended characters - that plugin shows when you are export 3 steps, we need just

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  My website of 2000 words needs to be translated to Chinese (simplified or traditional, both fine as it is aimed at the Chinese and Taiwanese market. I think I can convert myself). The text is about a medical device which is used for the esthetic market. So medical/esthetical terminology is used, although not much. Being familiar with biological terminology

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  Writing 10 contents about stock investing with the following qualities: - 2000+ words each - Flawless - In-dept and well-researched - Write in a conversational tone - Solve problems - Use properly main keyword and semantic keywords - PEOPLE want to read candidate should have: - 2+ years experience in stock investing niche - A portfolio of blog post

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  English to Russian / 2000 words หมดเขตแล้ว left

  Hello, I have a project which contains 2000 words, that must be translated to Russian. It is easy job. Please let me know if you can help me :)

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  121 การประมูล
  Excel VBA code to export a sheet to a .xml file หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a person who will write a code in VBA that will convert an Excel spreadsheet into a .xml file. .Xml file compatible with UTF-8 encoding.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  el sherif trading export and emport หมดเขตแล้ว left

  el sharif company trading for emport and export for fruits and vegetables from egypt since 2000 we looking for someone build a web site and logo for this company address refrigator 22 amb 2 el obuor market whole sale trad

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...urgent need to have an existing X-Cart 4 IIF export process ported to X-Cart 5. Basically the module needs to allow for date and payment type inputs and generate an IIF file of orders that can be exported for import into Quckbooks desktop edition. High level looks like this: Quickbooks PO Export Export all orders that are payment type purchase order

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Sabai Discuss Customization - Export Excel หมดเขตแล้ว left

  - One Click Export Excel Button What i need, details: - that plugin already have csv export - when you export as csv it just shows 1 column in everything in that csv. It should seperated, but not export column as column - and should be supported utf-8 latin extended characters - that plugin shows when you are export 3 steps, we need just click and

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need different Articles about import/export challenges in different Industries. 1-Food & Beverage Taking into consideration the following sectors: Processed Food Canned Food Food Additives 2- Manufacturing Taking into consideration the following sectors: Pharmaceutical Manufacturing Food Processing Manufacturing Packing Materials Manufacturing Fabrics

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Pomoč pri import/export izdelkov v woocommerce หมดเขตแล้ว left

  Uvoz izdelkov iz csv, xml datotek v spletno trgovino wocommerc paltformo. Sortiranje in priprava dobaviteljevih datotek v excelu za import.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need an export to upload app to apple/play store หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have a project developed on react native and I need an expert to compile IOS build and Android build on apple/play store. Thanks

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Magento 1. 7 I need a plug-in to export products from orders in "sales_shipment". The .csv export must contain: -grouped products -sku# Good rating modules from market are welcome thank you and happy binding

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  Need someone to export ca. 60 Prestashop products (each have 2-3 version's) and import in Google Merchant, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] as CSV or XML with cronjob and API application.

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Export data from Google Tables to Google Calendar หมดเขตแล้ว left

  1. There is a Google Table file containing three columns, each row containing accordingly brief text (e....to create calendar entries: title, date and location is taken from the table, and notification is always added for, say, 8:00 am CET on the day of the given date 4. The said export should happen automatically as often as possible (at least daily)

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi! we need to translate 2 documents. About 2000 words each. They have to be translated in the term of 12 hours or less, depending on what time you start with it. Payment is in the term of 30 days(1 week or 3 weeks) anytime in the maximum term of one month. Please quote in US$ per word.

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Hi! we need to translate 2 documents. About 2000 words each. They have to be translated in the term of 12 hours or less, depending on what time you start with it. Payment is in the term of 30 days(1 week or 3 weeks) anytime in the maximum term of one month. Please quote in US$ per word.

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi! we need to translate 2 documents. About 2000 words each. They have to be translated in the term of 12 hours or less, depending on what time you start with it. Payment is in the term of 30 days(1 week or 3 weeks) anytime in the maximum term of one month. Please quote in US$ per word.

  $263 (Avg Bid)
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi! we need to translate 2 documents. About 2000 words each. They have to be translated in the term of 12 hours or less, depending on what time you start with it. Payment is in the term of 30 days(1 week or 3 weeks) anytime in the maximum term of one month. Please quote in US$ per word.

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล