ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  853 steps needed set company งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  document compile steps for rovaslice หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++.

  $191 (Avg Bid)
  $191 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Wisdom of the Twelve Steps - IV หมดเขตแล้ว left

  I need the workbook Wisdom of the Twelve Steps - IV formatted. I have uploaded the book and want you to provide a sample of your formatting abilities. Pick out enough to represent your skills and provide a quote for that amount. I have two other workbooks that need formatting after this one.

  $151 (Avg Bid)
  $151 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  wordpress multi steps questionnaire plugin หมดเขตแล้ว left

  Before you bid, read carefuly I require a wordpress plugin that allows the admin to create a multi step questionnaire, the questionnaire is a sequence of steps, each step contains one question and multiple answers, basically the same step repeating itself over and over (with a different question and different answers) until it reaches the end. as you

  $202 (Avg Bid)
  $202 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  SEO Audit and Next steps Report หมดเขตแล้ว left

  We have a basic Shopify based website. My goal is to understand what is required to get it to rank hig...for someone to provide me an audit report and TRAINING on the phone, through emails and chat apps for about 4 hours so I can understand how to take the next steps. I might even hire you/your company to do this but I have to learn what I need first.

  $80 (Avg Bid)
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Cartoonish-Illustration "House Building" in 10 steps หมดเขตแล้ว left

  ...The software is for MacOS only. For showing the progress of the text, we want to use the metaphor of constructing a building: A text is like a building, that follows certain steps of construction: First the foundation, then the scaffolding, the walls of the first floor, second floor, roof, windows, interieur etc. until it is finished. Every stage of construction

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  just 2 steps ahead tour and travel หมดเขตแล้ว left

  I want bloggers to write about my business and its product so as to generate the traffic in the internet and website

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  ...management system) based site from the static files. This project will describe the first few steps; further work may be posted at a later date to help complete the project. Once accepted, I will setup several intermediate milestones to reflect the steps described. 1. Create Templates. Take the existing HTML files (either directly from the AWS site

  $159 (Avg Bid)
  $159 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  customize woocommerce checkout steps หมดเขตแล้ว left

  I configured the payment method with paypal and now i want to customize the checkout steps of woocommerce. Also i need to integrate the woocommerce with the ultimate member so users have their profiles and info, in the account page and no need to introduce it each time they make a purchase.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Wordpress store product design by steps หมดเขตแล้ว left

  Hi Freelancer, We are looking to add in our website a store where you can design your own product from different parts. T...different parts. They will be adding items from scratch until create the final product. Every step will have different items from where to choose and there will be 4 to 5 steps. Let me know who is up for this project. Thanks

  $232 (Avg Bid)
  $232 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล
  Summarize the steps in this book หมดเขตแล้ว left

  The book "The Prodigal Father" contains steps for fathers to face themselves and reconnect with their children. I want someone to take all the steps and exercises from the book and put them together in a step-by-step format. The book is 6x9 and 257 pages.

  $430 (Avg Bid)
  $430 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  55 การประมูล
  Illustrator vector diagram qty 5 steps หมดเขตแล้ว left

  ...vector diagram qty 5 steps please see two attached examples need the 5 steps in Dorset Crosswheel Buttom making recreated in illustrator as vectors need it in your own style so its not exactly the same. One example is from a book the other 5 examples is how another company have illustrated it, so need to you to illustrate the 5 steps but in your own style

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  Want to have gilding step by steps how to use the CMake to build Nuitrack SDK Examples C Sharp Sample programs and transfer the Nuitrack C# examples sample programs to C# WPF Source Code programs. For this project, you need to download the Nuitrack SDK for Windows and Need to have Visual Studio 2013, .NET 4.5, Nuitrack SDK for windows link https://nuitrack

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  ...What I need is the DETAILED steps to create a TensorFlow Light module and to import it into my Android project which is built using Android Studio. I have already installed Python 3.6.5 (64-bit) on my PC, and installed TensorFlow using the following command: C:> pip3 install --upgrade tensorflow The needed steps should CLEARLY cover the following:

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  licenses and steps needed for business หมดเขตแล้ว left

  I need to find out what licenses and steps that should be taken before starting an adult site.

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Build me source and exe PYTHON program - very SIMPLE project, 3 steps only หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  for Python 2.7.15 for Windows there is needed: a) source code so that it can be compiled, step by step instructions needed b) exe working file also needed WHAT IT SHOULD DO? 0) simple UI with three buttons, click box with arrow inside square, picture box, text box and label box 1) when we click on a button1 it should define three variables. var1 should

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...optimizations steps -nav menu distortion when scaling page size to 110% or up - a page fouter size fix -search field help text font must change -nav menu highlight item when selecting another item must fix -add switch html slider to switch bitween plans table - center some images -integrate simple image to plans table even seem many steps will not

  $124 (Avg Bid)
  $124 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล

  Looking for someone that can help with the following: 1.0 Package an APP properly, using PhoneGap or PhoneGap Build 1.1 Verify the html5 contents in the “www” folder are proper. 1.2 Verify the icons are proper and in the correct folder. 1.3 Verify the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and other related files are properly formed. 2.0 Upload APP to PhoneGap “Build” using our...

  $508 (Avg Bid)
  $508 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  7 Steps for Employees to be Successful หมดเขตแล้ว left

  ...single job in accordance with the 7 steps copyrighted by author, Les Cowie. Les provides the functional design layouts showing how he wishes the job content to be captured. Information captured must be stored in a Cloud-based 'Job Database File'. Information captured in the first four steps is later used in steps five through seven but arranged in

  $7176 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $7176 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Salesforce Automation Steps หมดเขตแล้ว left

  ..."Consultant" add account tiers: Global / National / Local - For Account, Add Field: Primary Account Contact For the following I can populate the email templates but need the rules set up: - "Email Opportunity Contact 3 days after Opportunity Contacted to check they have been contacted and have the receievd the required information. ""Have you been contacte...

  $295 (Avg Bid)
  $295 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Verify steps to deploy node app correct หมดเขตแล้ว left

  There's some documented steps to deploy a webapp into a cloud environment. Follow the documented steps and if you find any errors or road blocks document and figure out a way to get to the end.

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Bossy Girl Series : Little Big Steps Book Cover หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Cover must look good at 1inch size as will go on biz cards and in promo materials as well as full sized book cover, 6"X9". Will have back cover and several pages inside the book to do later. These 3 slides have elements I want: 1 Basic layout of this 1st one is my idea, surprise me! (not using photo with cigar, rather use top hat photo in #3 instead) 2 Just a sample ~ ACTUAL WO...

  $106 (Avg Bid)
  $106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  Trophy icon Bossy Girl Series : Little Big Steps Book Cover หมดเขตแล้ว left

  Cover must look good at 1inch size as will go on biz cards and in promo materials as well as full sized book cover, 6"X9". Will have back cover and several pages inside the book to do later. These 3 slides have elements I want: 1 Basic layout of this 1st one is my idea, surprise me! (not using photo with cigar, rather use top hat photo in #3 instead) 2 Just a sample ~ ACTUAL WO...

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 ผลงาน
  Trophy icon Bossy Girl Series: Little Big Steps book cover หมดเขตแล้ว left

  This is a book cover of a instructional book that will be given to new patients in the hospital...the series to be TRADEMARKED, Bossy Girl How To Series can encircle the photo with lips even Or make the photo and "Bossy Girl How To Series" be like a logo little big steps the title, must be dominant with BOSSY GIRL Thank you for your creativity.

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 ผลงาน
  Build A steps Form for collecting information หมดเขตแล้ว left

  Application form step by step, no forks no AI, just multiple choice or type in an answer. Document upload at the end.

  $164 (Avg Bid)
  $164 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  ...Instagrammers to join my iOS and perform couple of steps likes - 1. Upload profile/cover photo. 2. Put links to 3 of their social profiles 3. Add a 1 minute video (multiple clips) You MUST have 10K+ followers on Instagram and 1000+ likes per post. THIS IS A MUST. If you have this and can do above steps then I can pay $10 for anyone who joins, meets

  $35 (Avg Bid)
  $35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  Create calculation of foot steps for my running apps using accelerometer

  $252 (Avg Bid)
  $252 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  STM32 ASIM Field Oriented Control Last steps หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++. Field oriented Control for Asynchronous Motors using a STM32F405RGT6. The Project is made in eclipse and needs to be finished. Clarke and park transformations are implemented using arm_math functions. A current control (PI) is also active but parameters aren’t calculated for the machine. T...

  $245 (Avg Bid)
  $245 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Detailed CAD drawing for flight of steps หมดเขตแล้ว left

  I have started building a restaurant in Indonesia. I need architectural drawings of the steps I would like to add into it. The dwg file below has all the sections that I am looking at. The images show what I want the steps to look like with measurements. Drawings have to be of sufficient quality that carpenters will be able to work from

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Steps to deploy Angularjs App to Server หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I created an angularjs app and I need the steps to deploy to web server. It is not Angular 2-4. It is Angularjs or Angular 1. And I cannot give you access to the server or app, I just need a video example or steps to build and deploy. I built in Visual studio using basic web application and now I need to build and deploy to have work on my web server

  $31 (Avg Bid)
  $31 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  I have a large Java project started around 2014 using maven, hibernate, mysql, spring. The code is in a SVN repo. I need a java expert to document the steps need to launch it locally, production and staging profiles. The application is completed and still running online in production. Lost the original developers.

  $1104 (Avg Bid)
  $1104 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล

  ...overview of what is needed: Screens: 1) Landing page - with social media log in / account creation , required fields at least first name , last name, phone number, email address (with sms verification for mobile number) 2) Home page - tap for collect [i.e. an order] / settings / FAQ / Price list 3) Order processing steps - customer enters

  $1062 (Avg Bid)
  $1062 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  88 การประมูล
  Edit The Book "First Steps" หมดเขตแล้ว left

  I have a book that was created that needs some editing

  $90 (Avg Bid)
  $90 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  64 การประมูล
  Jquery steps and Mysql post to table หมดเขตแล้ว left

  ...made with PHP/jquery that needs to be indexed into steps. You need to help me make the steps like this : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and post entries to mysql. You need to make the mysql table + code + post + setup the jquery steps (as explained above). I suggest you make 4-5 steps , show me how to code it and then I do the rest.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Steps to promote an individual on Facebook หมดเขตแล้ว left

  I need Steps to promote an individual on Facebook. It's a college election campaign, so it should reach the students

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Automate Few Steps in a Web Aplication หมดเขตแล้ว left

  I need to automate those steps that are shown in attached video. So i want to click on a exe program that opens Internet explorer , inserts the password, , click on that, insert values, click, click, right click .. exactly how you see and the last click that means to Activate all that things that it was inserted... The last click should be at 9:00

  $449 (Avg Bid)
  $449 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Woocommerce multi steps online order หมดเขตแล้ว left

  Woocommerce multi steps online order Selling sandwiches on a woocommerce theme. Need online order page with 5 steps: 1. choice of bread 2. choice of meat 3. choice of sauce 4. choice of extras 5. choice of brevage Will provide details Thank you

  $64 (Avg Bid)
  $64 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  51 การประมูล

  Word Limit:- 6000 METHODOLOGY literature survey case study/interview of practitioners and stakeholders such as...of the key factors that influence the rate of reuse activity in the sector plus identification of such factors that are common to the sector Propositions on practices & steps that may help to increase the level of reuse in the UK

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  can you make some pages out from one of my website which have code plugins. and make it become available to install in any other theme. (could be install or follow your steps to install)

  $139 (Avg Bid)
  $139 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  10 Steps to Referral Success หมดเขตแล้ว left

  ...The book will be called: 10 Steps to Referral Success: A Practical Guide to Monetizing Relationships We are looking for 35 pages, so on Word, with Normal Margins and Double Space, it should be about 370 words. That's what we need to fill every page of the published book. Each Step will be a small chapter. The steps are as follows: 01. Introduction

  $208 (Avg Bid)
  $208 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล
  Next Steps logo หมดเขตแล้ว left

  Next Steps is a logo to be used in our church. Under this overarching theme, we will have four categories of Connect, Grow, Serve, and Give. The concept should focus more on the font of Next Steps. And font of categories should be compatible, because they will be used together. By the logo/concept focusing more on font, the color pallet is then easily

  $69 (Avg Bid)
  $69 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  76 การประมูล
  Drupal 8 Rules Redirect Steps หมดเขตแล้ว left

  Drupal 8 Need step by step directions to create a rule to redirect page(s) ( ex. node/16, node/17, ...) on load for anonymous users for Content Type "Redirect" to an external URL. Only fields for Content Type "Redirect" are Title, Body, and {{ field_redirect }} which is the external link.

  $61 (Avg Bid)
  $61 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  debug jquery dependant steps หมดเขตแล้ว left

  I have made some dependent form steps with jquery / PHP / mysql. I have some issues in writing correct code so you need to check my code errors.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Form with multiple steps (2-3 steps) หมดเขตแล้ว left

  So, the project is quite simple. it's a multiple steps form which is needed to use bootstrap. There are about 20 fields which is necessary some validations. It can be done in only one html page if you want, because I'll adapt in a project. It's necessary like 2 ajax requests to get data and fill the forms. (using jquery if possible) Some notions

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล
  Trophy icon 1st of 250 | Training Article - Write short training steps หมดเขตแล้ว left

  ...whatever you're showing; e.g. How to create a new document library] KBA Summary: [this would be a summary of the tip following the example provided] KBA Steps: [these are the actual steps with relevant images to do each step. I'm not providing that example, but imagine a step "click upload button" you would put in an image of the button] KBA

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 ผลงาน

  Document the detailed steps of creating a Ubuntu VM machine with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $82 (Avg Bid)
  $82 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  autostart xampp service and file to .exe installer we have finished application. Currentl...sts the final result like the attached picture we need all of this step run inside the executable file (.exe) with autostart xampp service. here is the file that is needed to be done: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $446 (Avg Bid)
  $446 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล
  Automate web tasks & some steps in Tinder app หมดเขตแล้ว left

  The bot should be able to login via browser to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] edit infos (upload pics from fb/bio) then login to tinder from the app & activate tinder plus then automate some other tasks in browser the bot should be done via c# or vb.net & it needs to be multithreads bot.

  $574 (Avg Bid)
  $574 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  valentine day event between the host and the marketing company the designing is very important to show the creativity of the event and the event will contain a lot of interesting activities like gifts;

  $60 (Avg Bid)
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล