ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,344 stock chart real time งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ปัจจุบันผมเทรด Option ผ่าน Optionexspress และ FX-pro (ซิ่งน่าจะเป็นตัวหุ้น) เช่น aapl ,amzn ,goog etc.... อยากให้มีสัญญาณเตือนโดยการ Run EA ใน Fx-pro เพื่อไปเข้าคำสั่งที่ Optionexspress แบบ Manual ครับ

  PDF
  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Stock Price Realtime Data Feed(SET/TFEX) หมดเขตแล้ว left

  ต้องการระบบรับ Realtime feed จากตลาดหลักทรัพย์ (SET/TFEX) ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ Ticker/BidAsk5ช่อง/CandleStick 1MIN/15MIN/30MIN/60MIN

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 การประมูล

  I would like my spread sheet to be formatted so that I can read the font on the two axis, not all text is showing in the vertical axis. chart seems to be plotting OK however the text in the vertical axis is not all present

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  dynamically updating highcharts chart using external xml file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...using Highcharts to create a chart from an external xml file. The chart already successfully loads using the external xml file data. What I need to do is for the chart to update automatically (without the chart page refreshing) at a set interval (every 10 seconds). So if the data in the external xml file changes, the chart will display the updated data

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have a website [Details to be provided to selected Freelancer] that provides financial news in Kenya. I am looking for financial analysts to help me do the initial (comprehensive) research reports for companies listed in Kenya as well as OTC counters. Please indicate your quote per company report. If you have IT skills, it will be an added advantage.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I am trying to use some existing source code from a mac app I own to make a new real time stock ticker mac app. I will provide more details to qualified bidders via private message.

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  A React project is attached. It renders a simple chart, with parent/child cells that can be re-ordered with drag & drop 1. The chart should be rendered in a tree structure (currently it is list structure) 2. Styling should be applied to the cells to match the attached image 3. The moveHandle needs to apply to the entire cell. Remove the moveHandle

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Pivot table and Pivot table chart 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to have a pivate chart created based on different criteria . Need it done ASAP

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Needing to create a bubble chart that will use conditional formatting to display green, yellow or red icon sets (bubbles) to indicate the status of equipment, preparedness, etc. of each educational institution. (IMPORTANT: The provided spreadsheet is a mock-up. Therefore, I only need the formulas that will yield the desired result. Please see attached

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  React: Chart styling 5 วัน left

  A React project is attached. It renders a simple chart, with parent/child cells that can be re-ordered with drag & drop 1. The chart should be rendered in a tree structure (currently it is list structure) 2. Styling should be applied to the cells to match the attached image 3. The moveHandle needs to apply to the entire cell. Remove the moveHandle

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I am a futures trader using Sierra Chart as my trading platform. I need a simple indicator that shows the close of the bar with a dot instead of a line as a most candle stick charts have. I can provide most of the code, just need it ported to my platform from NinjaTrader or Tradovate.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Stock market gauge 4 วัน left

  I want to create an interactive speedometer (gauge) to display changes in data. (See attached image). This would be put on a webpage. The visitor to the site does not see the data that controls the dashboard. The data is updated using a data feed which controls the pointer that moves like a needle on a speedometer. There will also be a log in for registration and a password to access the inform...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Boa tarde, O meu nome é Gil. Estou á procura de alguém que faça um ficheiro excel para controlo de produtos. As funções que gostava que tivesse, são: Tabela de produtos, inserção de produtos na tabela, remoção de produtos na tabela e consulta de produtos através de filtro.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Organizational Chart and income revenue to be translated from English into Arabic by using exell sheet and word language

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need to implement Black Scholes Stock Price Model in Matlab. I will provide the details in chat.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  looking for a person who can do Australian stock market analysis 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for a person who can do Australian stock market analysis .. investment company wants to hold share and you need to do analysis... what information you need to do analysis of company listed in stock exchange...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Looking for someone that is willing to build an application where users can bet their friends on the performance of U.S. trades stocks and receive rewards for their bets.

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Build Stock Fantasy App 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone that is willing to build an application where users can bet their friends on the performance of U.S. trades stocks and receive rewards for their bets. Looking for someone to work for free.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create gantt chart 2 วัน left

  Hello! I want you to help me with creating detailed critical path planning in Gantt Chart format - complete in excel and within few hours. The topic is: Implementation planning report for Jack Wills children-wear launch. I need only Gantt chart, not the report. Thanks!

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...easily Transferred to anyone. THE BUSINESS - Trade Scape is basically a Stock Market Literacy Platform wherein we conduct Workshops & Webinars on ‘How to Trade in the Stock Market’ for beginners across the world with a Simple Mission to make Trading & Investing in the Stock Market approachable to one & all. The Acquirer can charge Good Fees & ...

  $3830 (Avg Bid)
  $3830 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build a website for Stock Market courses and webinars 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for a stock market courses registration 1. Online webinars 2. Course modules , Description, Participants , Events calendar , fee, payment and registration reference : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  The requirement is to visualize a floor map and drill down into the details of the shop/unit in Power BI.

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello! We the company CCL Design Munich are developing a QA-Software via PHP/HTML/MySQL and we need to evaluate data from our database. It should be visible as a bar / pie chart (whichever the user chooses) and it should be possible to filter and search for certain data. You can use PHP 7, HTML 5, MySQL and Javascript for development. If you have

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I have handwritten process diagrams that outline a customer journey. I would like to convert these to an editable softcopy

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need someone to re-create an organisation chart in powerpoint format so that it can be edited in the future. See the attached SVG file. I need it made into a powerpoint so it fits on one slide and is readable.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Stock Management Software 7 ชั่วโมง left

  We are Event based Company We need to Manage our inhouse stocks, for the events we have to take out the stock and after the event is over we have to take in the stocks

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  stock market screener หมดเขตแล้ว left

  Interactive Brokers platform, TWS API 9.73.06 python3 just a screener no entries or exits. I would assume you will need an account to test script.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Develop Wordpress Plugin - Top Song Chart หมดเขตแล้ว left

  ...running a chart show for local indie bands and would like to have a Top 50 chart on our Wordpress based website. Every week (or so) we will manually update the chart so that there will be a new chart. We would like to have a wordpress plugin to achive this. OUTPUT/PRODUCT The output should be a simple modern design like the Billboard Chart https://www

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Chart to vectorize หมดเขตแล้ว left

  Vectorization of one (1) stream graph chart (jpeg ~50kb) for high resolution print (A0 paper)

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...for someone to manage our Shopify stores and products (health-related products) FULL-TIME POSITION - 40hrs per week with DAILY reporting (how many hours worked, how many products added, how many products removed, order processed) * Ensuring new products and stock supplies are up to date (we have 4 Shopify sites so if you do a good job you'll get to

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  MAKE PROGRAM IN ACCESS AND VB LOGIN, STOCK, CONTACT BOOK, SALES BILL, REPORT, USER RESTRICTIONS

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Stock Ticker Mac App -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am trying to use some existing source code from a mac app I own to make a new stock ticker mac app. I will provide more details to qualified bidders via private message.

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  JavaScript Chart for Bow Tie Assessment หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a JS developer to build a customer javascript chart for use within the Yellowfin BI platform ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). I've attached a word document to outline the specifications of the chart. Please respond with your quote for the development and the hourly rate for any additional work that is required after completion of the initial scope

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...use a search bar to enter a product description / SKU and will then display a list of products that match the search with all distrobutors that have stock of this product (or hold stock even if out of stock) with the price next to it. It will need to have the ability for me to bulk upload images and product descriptions (also from a datafeed). This will

  $626 (Avg Bid)
  $626 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Add Arrows (Up or Down) in the Price Bar Chart, as Signal Alert to Buy or Sell ... ie. Add ARROWS or PAINT Color BARS to "Show Alert " of RSI & Stochastic Cross-Over ... in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], which use Pine Script

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  React chart amends หมดเขตแล้ว left

  Make some styling changes to a React chart

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Update an organisation chart V2 หมดเขตแล้ว left

  I have an existing organisation chart that needs updating please.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Build a stock market application for android and Ios หมดเขตแล้ว left

  First read the description and only if you have knowledge about this then only send bid. Requiremnets: 1. Knowledge of super trend indicator in stock market. 2. Knowledge of stock market (BSE, NSE). I want to build an application in which we can add companies from NSE BSE then if supertrend indicator is hit then we will get notification.

  $840 (Avg Bid)
  $840 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...core java and J2ee is required. Primary requirement is to work from office during the period of development Other requirements are: 1. Code is being developed for various stock market charts over web 2. Framework is developed and we just need to replicate several calculations to generate various series 3. Candidate must be familiar with GWT, tomcat

  $1403 (Avg Bid)
  $1403 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...for someone to manage our Shopify stores and products (health-related products) FULL-TIME POSITION - 40hrs per week with DAILY reporting (how many hours worked, how many products added, how many products removed, order processed) * Ensuring new products and stock supplies are up to date (we have 4 Shopify sites so if you do a good job you'll get to

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  197 การประมูล
  Develop Wordpress Plugin - Top Song Chart หมดเขตแล้ว left

  ...running a chart show for local indie bands and would like to have a Top 50 chart on our Wordpress based website. Every week (or so) we will manually update the chart so that there will be a new chart. We would like to have a wordpress plugin to achive this. OUTPUT/PRODUCT The output should be a simple modern design like the Billboard Chart https://www

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I want a video created using stock videos and animation. It is to showcase a digital advertising product which targets people using data. I will need help writing the script. this needs to be completed in 2 days please provide links to videos you have created in the past thanks

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Fix Header and Out of Stock for Shopify Store หมดเขตแล้ว left

  ...in this code for me so I can email customers when the product is back in stock. I have the code, I just need someone to do it for me. I also need help with the theme that I have, I need the header to stay in place and the main logo to only stay in the home page. - Out of Stock email notification - Keep header in place - Main logo only on homepage

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Stickers and reward chart หมดเขตแล้ว left

  I have a logo that I need putt...have a logo that I need putting into a sticker either circule or rectangle. I have one main logo but need 4 more creating based on my on logo. I also then need a rewards chart creating to Stick the stickers to. Main sticker spaces 42 Size 40mm Themed Stickers 4 Easter, Halloween, Christmas, Gold Dragon Size 60mm

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Visio + Flow chart หมดเขตแล้ว left

  Drawing a diagram by Visio + Drawing a Flow chart for a ready pseudcod (algorithm) I want this project done within 5 hours

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Trophy icon Build an Excel Chart หมดเขตแล้ว left

  Need to build an excel chart in Excel combining a stock bar chart / diamonds and markers superimposed on the bar chart and a two line graphs one using a secondary Y axis. sample data set provided with detailed instructions produce the graph so that i can use it to chart other datasets with similar if not exact columns mostly this job is about

  $48 (Avg Bid)
  Design me Ring Size Chart หมดเขตแล้ว left

  I need "Size Chart" for rings for my website. Requirements: 1. For each size should be included : UK size, Circumference (MM), Diameter (MM), US size In that order mentioned above. 2. My logo should be also included in the chart. Have no requirements for specific design. Should describe what I need and look beautiful and professional.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Automate Stock Trading หมดเขตแล้ว left

  I have a live data set from excel. I would like a switched on coder/programmer to take this live updating data from excel and then interact with my web browser and input my trade buy/sell/close signals.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  build a chart woth excell spreadsheet data หมดเขตแล้ว left

  ...daily wins and losses data and make a candlestick chart with trendlines with green for winning days, red for losing days and yellow for even days. See the attached excell sheet, you will be using columns T,U,V,W for the data. Each days data will flow from left to right and be on the bottom of the chart. The win percentage will be on the left side and

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล