ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  399,874 stream files without megaupload generator งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  พัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพจาก Social Media เพื่อแยกประเภทตามโครงสร้างหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องใช้คนทำงาน Can develop an automated system for collecting quality information from Social Media in order to classify according to various types of structure as needed on the website. Without using workers

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  hacking on a whatsapp account without access to the target's phone

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ...marketing services in a succinct fashion that differentiates us from others in our market. 8. An excellent writing and speaking ability. 9. The availability to work 40 hours per week from 9:30 am to 5:30 pm CET for EU and or 9:30am to 5:30pm EST for USA. 10. Private, reliable high-speed internet connection for working remotely. 11. Headset, Laptop/pc availability. 12. Quiet working environment without background noise. YOUR DUTIES AND TASKS: 1. As a Business Development Representative, you will cold call from a self made list of prospects in our focus industries and regions. 2. Develop prospect lists and prospecting methodologies using company-guided priorities and targets. 3. Use, maintain and improve company-provided cold calling scripts or materials. 4. Following up...

  $3386 - $5643
  $3386 - $5643
  0 คำเสนอราคา

  source code needed must be based on Visual Studio Dotnet Core C# Xamarin Forms android and ios such as the form in the attached image. Without adding external packages and codes such as Java, JQuery, Angular, React, and others it is no need. What is required is as follows: 1- A very simple, uncomplicated example 2- Create containtPage that it displays the small POS printers via Bluetooth and Wi-Fi and save the printer data and settings as 58mm or 80mm for example to use it later in another page. 3- create containtPage to Print the invoice directly that is selected in the printers setup page before It is not required to create a database 4- When printing the invoice, the previously saved printer is selected and printed on the required fields, such as the form in t...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As soon as we edit an article or add new ones some categories don’t show the articles anymore. We’ve tried adding some cronjobs but that didn’t seem to fix the problem so we need a permanent fix this time. This so we can edit/add products without having to worry about articles not showing on the site anymore.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  This project is simple: - Help me build a server (by picking out the pieces, explaining the values in what, etc) in my home that will satisfy the tasks below I'm very new to server building, but I have a decent knowledge of how everything works on a single machine. What I'm doing: - I plan on giving friends access to their own VM to stream to via OBS using NVENC - I already have some beefy GPUs (RTX 5000, RTX 2080ti) and would like to know how many live streams I can encode - I need help picking out a CPU, - Lastly, I need help learning about how to virtualize the GPU so my VMs can utilize it

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo redesign Bodysculpt 6 วัน left

  I need to redesign my gym logo...it should be without people in the circle...it is possible to put siluet but without big muscles, more oriented on health, body and mind well-being. Possibility (not necessarily) to incorporate letter V (from my name)...option with styled O above name and incorporated.

  $33 (Avg Bid)
  การันตี
  GOOGLE ADS MANGER 6 วัน left

  I NEED A GOOD GOOGLE ADS MANGER FOR MY SAUDI ARABIA LEADS GENERATOR CAMPAIGN FOR MY COMPANY IN THE UAE , I NEED TO RESET THE CAMPAIGN AND THE AD SETUP FOR THE BEST RESULTS FOR THE LONG AND THE SHORT TURM

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  A Small Circuit Design With Bluetooth Module and Charger or Batteries 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to control a curve led display via bluetooth. I need this circuit powered without connected to any computer etc. so I need batteries or a charger too. I prefer microcontrollers rather than boards for a cost efficient design. No coding needed. Only the circuit design with proper components, a bom list and a report of why you chose those components is asked. I can give the required info of the curve LED in chat. Please ask me for it in your bid.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Looking for lead generator with % sharing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I am running and IT company and providing all kind of Infrastructure Management and Software Development. I am looking for someone to generate leads. I would like to have % sharing the the person who generates leads for me instead of pay per lead.

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  IPTV Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Create certain packages where I can iptv divided into packets Live View on the homepage And it must be running nginx *************** Specifications: *************** All with VLC and FFSERVER Video / Audio Format ********************* + MPEG2/MPEG-AVC/H264 + AAC/MP3 Containers ********** + MP4, Transport Stream, MOV, 3GP, 3G2 Streaming Protocol ****************** + HTTP + RTSP + RMTP + UDP Multicast + Re-Stream Protocol + HTTP MPEG2/H264 TS + HTTP ASF (H264) + UDP/RTP MPEG2/H264 TS Live Encoding Protocol ********************** + UDP Multicast + RTP Multicast + RTP Unicast + UDP Unicast + Recorded TV on Demand + Record TV programs to archive + Master / Slave Server + Act as a Master Server, a Slave serv...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Looking for India-based partner for GSM VoIP business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A small team of VoIP professionals is looking for partners worldwide. We are interested in partnership with anyone who can help us building the GSM gateway in India and interconnect with our existing VoIP network. Small technical background of computer networking and hardware required, but not much, we can always guid and assist you. Only legal retail traffic, without any fraud of any kind.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon NEED A LOGO DESIGNER 2 วัน left

  URGENTLY Need a logo designed for my new business, its a photography and videography business in 2 hours Logo name ...vision of the logo is a brown bear carrying a film camera with a light umbrella behind me. I want a logo with the name and without The umbrella needs to be a camera umbrella (See attached umbrella file) The bear will need to be holding a camera like (See attached camera file) Colors - Bear can be brown and black, Umbrella can be any color but white please, with the camera being gold maybe (See attached camera color file) So please read the details carefully and designed logo accordingly please No copyright issue please....I need creativity with your ideas on my logo Note : No mockup will be accepted, Please submit your entry with plain jpeg format I NEED VECTOR AS F...

  $10 (Avg Bid)
  Publishing app on Google Developer Console 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for developers who have experience publishing a Gmail app with Google Developer Console. My team of developers need to build an app that requires a restricted sc...ready yet. But I have setup the website, privacy policy, and terms and conditions. Now, I need to publish the app in the Google Developer Console so that the Google will give me official permission for scope. Your job is to provide me with the consultation of what the Google's team wants to hear in order for them to approve the request, so that I succeed in getting the approval without wasting much time on back and forth. Your job will be finished once I get approved by Google. You can ask me any questions if you have before making a commitment on this task. PAY: 600 INR + 1 great 5-star feedb...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  GOOGLE ADS MANGER 6 วัน left

  I NEED A GOOD GOOGLE ADS MANGER FOR MY SAUDI ARABIA LEADS GENERATOR CAMPAIGN FOR MY COMPANY IN THE UAE , I NEED TO RESET THE CAMPAIGN AND THE AD SETUP FOR THE BEST RESULTS FOR THE LONG AND THE SHORT TURM

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  AutoCAD GIS import files and georeference them 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a bunch of j2 Image files containing the geoposition of this image file. Suggested software to read the files Qgis Required outcome Having one AutoCAD dwg which loads all pictures as XREF On top of each picture in the dwg we put a number text (Layer : H14-ORTHOPHOTO2020 NR) so we can leave all xrefs off by default in the dwg and turn on the one with the number we see *** 1st Read the pictures and position them on an autocad dwg properly ? Autocad Template file should be "metric" -dwgunits - meter / scaling none ddunits - meter / scaling none As example of the pictures pls check here and download the "" *** 2nd Convert the

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Please read the project and reply so that I can see you actually looked at the files and the description

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am seeking some individuals with native English writing and SEO content/copywriting skills who can provide a daily word count of a minimum of 1000-2000 words without compromising the quality of the content. To start working with us on a long term basis, you will be screened under three levels:- 1. We would like to see your past work experience. 2. You will be asked to write a topic with specific guidelines (To check how well do you follow any guidelines that you are provided) APPLY ONLY IF 1. You are willing to learn new skills. 2. You are sincere about your work. 3. Most importantly, you should meet the deadlines and submit the work on time. PAY-RATE would be 0.15 PER WORD Start your proposal/bid with "CWS WHM" so that I know you have read the project properly.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Lead Software Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  8+ years in IT industry in management/leadership roles with flair of working on the Telecom OSS/BSS projects preferably using the Agile methodology. The role demands managing technical design and software development as well as the direct people management for module team. S/he possesses prior experience of Java based enterprise applications, managing multi-stream deliveries, coaching the teams. S/he should demonstrate strong solution understanding, technical delivery planning modules and tasks (development/integration) and executing to a quality standard. Working experience in a multi-vendor system integration environment in COTS systems is definite plus.

  $749 (Avg Bid)
  $749 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Python script to push files to SFTP Location from s3 using lambda 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Python script to push files to SFTP Location from s3 using lambda 1. Lambda function needs to use AWS Secret Manger to store SFTP Logins like HOST, USER Password 2. If File sent to SFTP Location successfully, it needs to send Slack Notification. 3. If File sent to SFTP Location Failed, it needs to send Slack Notification and E-Mail as well. 4. I want to keep E-Mail as optional, If we don't supply E-Mail, It can ignore. 5. I want to log that data to Splunk using splunk Token.

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Document Reader & CK Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A PHP Project: 1. Currently my learners are downloading documents. However, I would like them to read them on the system without downloading. 2. The documents learners upload, can I mark them online? In the same way pdf allows adding of texts or ticks on the document. 3. CK Editor 3.1. Upload and play audio and video files using ckfinder or any appropriate plugin 3.2. Remove the demo limitation on ckfinder

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Essentially looking for a directory lisitng platform that can be used by Escorts, Agencies and models across the globe. We want the platform to have several features listed in the document attached below. Please check and let us know if you have done anything similar in the past. Also how you think is thebest way to approach the project and deliver it in full without any glitches.

  $800 (Avg Bid)
  $800 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Network Marketing 6 วัน left

  I am a distributor of Vestige Co. .We brought the opportunity for each student,worker or a person without qualification and Cost,So that all of the needy people can earn to develop their standard of living.i am providing you the opportunity to earn at home without any Investment and Risk. No game playing,No competition, No hardwork is required and you can earn upto minimum ₹20000/$355 in the intial Month and ₹200000/$3555 After 3 months..And this is completely Legit as i can also provide you text who so ever is interested.

  min $33345
  min $33345
  0 คำเสนอราคา

  ...essential core is widely recognized to be a public good it's demand and supply cannot therefore be left to be regulated solely by the invisible had if the market nor it can be established on consideration of utility maximizing conduct alone what makes just for the health care system even as an ideal four criteria could be suggested first universal access and access to an adequate level and access without excessive burden second fair distribution of finincal cost for access and fair distribution of burden in rationing care and capacity and a constant search for improvement to a more just system Third training providers for competence empathy and accountability pursuit of quality care ad cost effective use of the result of relevant reasearch last special attention to vulnerabl...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Looking to build a simple application that can check if an app is monitoring a user or using a users asset without their permission

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a minimalist logo 6 วัน left

  I need a logo for my lifestyle aromatherapy business. Brand name is 'No Feet Bird'. I need a innovative and creative designer who could do a minimalist logo (Line Art preferred) of a bird without feet that DO NOT look like twitter. I like it on a Black background with Lilac Color logo. If you think you are up for the challenge, send me your design! Thanks!

  $14 (Avg Bid)
  การันตี
  Metronic HTML Theme Entegration With Laravel, InertiaJS and Vue3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All; I purchased Metronic theme from ThemeForest and tried to build a SPA with InertiaJS and Vue in a Laravel Project. The external scripts of Metronic Theme is not working without refreshing page. I think it's something about loading of scripts before DOM. I could'nt make it work so i need help to make it work. I would be happy for assistance. Thanks...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  tip calculator and tax 6 วัน left

  i want to write a C++ code for Tip calculator with taxes where we calculate every week, monthly and yearly earnings and pay tax of 20% without deduction.

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Travel API: switching from demo implementation to live 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I did the following project 3 months ago using a demo account API https://www.freelancer.com/projects/php/Travel-API-integration-30170175 The demo was done with CodeIgniter Framework and you can see print screens attached Now i want to switch from demo account to live account API. I will need someone with experience in PHP, WebServices, Mongo, Node.js progr...travel projects to do!!!! Please provide a list of sites you have done with travel API integration you have implemented. Example of answer: I have implemented xxxxx API in We will ignore proposals Providing just the name of the APIs or just the name of sites. We need both sites and APIs related to each site. Do not provide hotel Word Press Sites Do not provide travel agency sites without online booking engine Thanks

  $602 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  - Access to all the device-specific features, including GPS, camera, gestures, and notifications. - Can be used without an internet connection. - Provides a full experience to the user on their iOS or Android smartphone. - A most responsive option that is key to usability. - virtual pet walking, virtual pet training, online fitness, skincare, and therapy services.

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก NDA
  $1500 - $3000
  30 คำเสนอราคา
  Simple html and javascript project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a simple map system, an object like "player" and a camera system accompanying it, in javascript without e dom without using html 5

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Our company is one of the leading peanut oil producing company in South East Asia. We require a filter to reduce the quantity of FFA in oil without using chemical processes, as per our research activated carbon should be talk of the town. Commercial requirements:- >Filter 20 tons in 24 Hrs. > Cost of filtration should be less than 500usd for 20 tons of oil. >Should be user friendly and economically viable. >Total budget for the project is around 50000usd. I expect the interested candidates to have a elaborate discussion about the same with me and briefly explain the principles and process of the filtration. Any other ideas regarding improvement of oil quality and reduction of FFA are most welcomed. Waiting to hear from bright minds soon!!!!!

  $4094 (Avg Bid)
  $4094 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  data entry 6 วัน left

  It’s absolutely possible to be a wildly successful freelancer. We hear stories all the time of freelancers who have achieved an impressive income stream on our platform. This guide should have answered many questions

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  i have found this details at the seller so who can do this project ? " ATM Skimming without any physical contact. This Skimmer will work without a physical connection to ATM/POS Machine. This product is our best-seller, and is most popular credit card skimming device Worldwide. This is GSM data receiver – skimmer. It receives credit card data and pin from ATM`s and POS terminals. Small size 5×4 Centimeters, antenna length 17 centimeters. With one charging it can work up to 8 hours and the manufactured memory can capture about 100000 credit card data, with antenna it can take data in radius of 50 meters. Device can work from (-25 to +45 degrees). "

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  create a comical poster 6 วัน left

  I am looking for someo...looking for someone to take create a poster sized photo of two people with a short text. something resembling a fashion magazine cover (but without all the article text). I will supply a bunch of pictures of each of the two people. you will choose whichever ones fit your creative style and make it seem like they took the picture together, or another style if you believe it works better that way. you may use a background of your choosing. by the time we go ahead with the project i will know if we go with style #2: maybe we create a sensual picture with super imposed faces to get a more sensual poster: see the sensual cover picture in the attached files. I attached some examples of styles that will work. I plan on going ahead with this project ASA...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Reverse DNS repair Plesk Obsidian on dedicated dedicated server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need DNS settings in PLESK Obsidian specifically the HELO and rDNS: to match and be formatted correctly to stop Gmail and Hotmail to block or mark as spam on dedicated server. Specifics: there are 4 dedicated Ip's on server. The IP's in question are not the s...and Hotmail to block or mark as spam on dedicated server. Specifics: there are 4 dedicated Ip's on server. The IP's in question are not the server default IP whatever record that needs to be added to pass rDNS test matching HELO and rDNS servers A success project results in a successful reverse dns test on and be able to successfully send a default email to gmail and hotmail without rejection or being captured by spam filter. a copy of all server and hosting setting will be provided for correctio...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We have an excel spreadsheet with 13,000 links, that lead to a graphic file. We need all 13,000 files in column A, downloaded, and each file named with the file name in column B You have 24 hours to complete this project. You will put any files not found in a txt file. You will put the 13,000 files into one or more ZIP files (about 300 mb) and attached to the project

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...hour/day (20 days/month). ✻ HOW TO APPLY ✻ Please do *not* bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_1_hour_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_1_hour_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ THE PROJECT ✻ You do *not* need an ESP32 (which is similar to Arduino). You will help me build a consumer IoT (Internet of Things) product using MicroPython on the ESP32. MicroPython is a subset of Pytho...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...normally work 8 hours/day. ✻ HOW TO APPLY ✻ Please do *not* bid on this project the normal way. Instead, to apply for this project please paste... Python_Full_Time_28_Nov_2021 into your Freelancer profile. I will search for... Python_Full_Time_28_Nov_2021 If your profile were to interest me then I would invite you to bid on this project thereby enabling you to bid on this project "for free" (without spending one of your bids). Please wait *patiently* for up to 48 hours for me to invite you because I do *not* have a bot; I would need to manually invite you to bid. ✻ YOU MUST LIVE IN... ✻ Albania, Bosnia and Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Kosovo, Mexico, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, Uruguay, or Venezuela. ✻ EXCLUDED RE...

  $1519 (Avg Bid)
  $1519 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Logo Redesign RVS 6 วัน left

  I need the logo color changed from gold to chrome. I would like a different font that matches the look of the logo image. something a little thicker and "bling" looking. the color would also be chrome. I need a copy with the words and one without.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Our company (Informatech) regularly uses LinkedIn to advertise achievements, to welcome new staff and to post new job opportunities. At the moment we are using stock graphics that are not very polished, or we are simply writing something in post without images. Our competition are using standardised, branded templates for these sorts of posts and we are now looking to do the same. I need a designer to come up with 5 x UNIQUE post templates using our style guide/branding as follows: 2 x Welcome to the Company Posts. Examples are attached. 2 x Job Ad posts. Examples are attached. 1 x Special Announcement Template. Example is attached. The format used needs to be something that we can edit quickly and cleanly ie for welcome posts we will take a photo of the new employee and need to ...

  $358 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  I need a demonstration web page with a 'Download' button. Pressing this button should trigger a JavaScript routine that allows the download of a sample binary file via Fetch API. This should be an AJAX GET call, which should happen without page refresh. This application should work for any binary files. The application should work on an Apache server without Node.js or jQuery. The sample binary can be placed in the same directory as the web page.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Write from scratch a video audio streamer/player. Data need to be ex...audio streamer/player. Data need to be exchange in UDP and in option in TCP. Data compression/codec is needed from audio and video for be compatible with poor internet access. Audio need to be a MP3 96Kbps like. Audio Card / Webcam sélection menu needed. Multi thread design needed for have capability to more 50 users. No text chat system is needed, only audio and video method. No design GUI, only stream system and server and a sample form. Dont use external ActiveX or OCX. Sample form: [Audio Device] [Video Device] [Audio bitrate] [Audio Sample] [Audio Mono/Stereo] [ Video bitrate] [Video resolution] [Video framerate] [Video Quality 0-100%] [UDP Streaming or TCP Streaming] [IP Address Server] ...

  $1384 (Avg Bid)
  $1384 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking sound advice on how to get my Facebook ad account reactivated without making it worse. I haven't even set up a single ad yet and I've been restricted. I fear that I'm at the mercy of a bot, and they'll be no recourse if my ad account is permanently suspended. I need someone who understands how this whole monstrous and monolithic system works. I just need a short consultation.

  $48 / hr (Avg Bid)
  $48 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write a report on how Pension Funds achieve interest rate immunization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...wealth following either strategy. So how does this relate to pension funds? It’s simple, many if not most pension funds tend to be significantly underfunded, meaning that the easiest condition to achieve is when the difference between the duration of assets and liabilities are greater than zero. Which again, is the most desirable state to be in if interest rates rise. A pension fund administrator without any strong risk aversions may wish to take advantage of the rate of return movements if indeed the long-term trend is that they will increase over time. But this is the key, there are three factors that should be kept in mind. The second element is basis mismatch, which is essentially the exposure to other rates such as US Treasury or swap rates, which are different from th...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  emscripten simple secondary test loading wasm or js with function call 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  codeblocks to set your compiler to emscripten and it should be ready to compile without needing to set source path to emsdk.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Project for Ahmed8033 9 วัน left

  Hi Ahmed8033, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need td1 mrz code generator

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...chapter 16 has two sentences of German, make ONE AUDIO FILE called and place it inside folder 16. (ie, dont make two files for one page) I need you to make 70 folders 1-70 and put the corresponding line number as mp3 file name, such as or and put it inside the correct folder. Requirements: 1) Born and raised in a German speaking family in a German speaking country (MEANS NO BIDS FROM INDIA-PAKISTAN-BANGLADESH PLEASE, and I am not interested in 'we have every country on our team fantasy stories') 2) Must have high quality recording equipment 3) You must possess enough mental clarity and dexterity to put the correct clip in the correct folder without creating havoc with the entire project. So if you have cloudy thinking please avoid this project. 4) YOU MUST H...

  $300 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  AR.js without maker HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I want to be able to view 3D object with camera using but without marker

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา