ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,650 student projects cloud computing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Setup an OpenVPN Cloud Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to do a complete setup to an OpenVPN Access Server on a cloud host and generate all the required certificates and configuration files

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Irina B. 9 วัน left

  Solving questions related to parallel computing.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I'm planning to set up a centralized student management. Students will have a GPS locator (suggestions or solutions would be welcome). The app should track them within the school boundary. Students moving out should request approval from in-charge/teacher. If not approved, a series of alerts would be sent out to the management/parents. Role-based access

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  On Call Support for Dockers/Kubernetes/Google/Amazon Cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am interested on getting support on an on-call hourly basis during the deployment of Engineering Software t...am interested on getting support on an on-call hourly basis during the deployment of Engineering Software to the cloud infrastructure. Candidates should have and provide verifiable experience using Dockers/Kubernetes/Google and Amazon Cloud.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are IT services company and are specialised in services like Agile, DevOps, Cloud computing, Big data & analytics, Open source customisation, ERP and CRM, Mobile app development , Artificial intelligence and Strategic Resourcing We would want you to prepare a professional capability deck presentation *Removed by Admin* Company details Website:

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon WordPress on google cloud 2 วัน left

  I installed WordPress on google cloud server. And I activated the template. 1- Now I have a domain and I would like to configure DNS. 2- Also, I want to activate SSL on this domain. Who can help me ? this task should not take more than 20 minutes for expert people

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Buscamos alguien que gestione las cuentas de SEO y SEM, con conocimientos en programación así como en google cloud para un e-commerce.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We have a big database in Google Cloud. Database is PostgresSQL. Now I need a expert who can quickly and efficiently manage a database in Google Cloud. If you do not know Google Cloud, do not bid. I will test you before offer about general topic of Google Cloud.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Student database app 6 วัน left

  Need a simple android app for student database . With insert delete edit function.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Write an original 2-page article on how issues with goal commitments of students affect students' adjustment/retention in UK university. You must APA cite minimum 8-10 references from literature Budget : $20.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Write an original 2-page article on how pre-entry (prior to gaining admission) personal emotion of students affects students' adjustment/retention in UK university. You must APA cite minimum 8-10 references from literature Budget : $20.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  100 articles on Alibaba Cloud Computing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a freelancer with expertise in Alibaba Cloud Computing to write 100 articles with screen shots on Alibaba Cloud. Each article will be of atleast 750 words. Require completion as soon as possible.

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  need help with docker swarm nginx on google cloud windows docker 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need someone who can quickly help me to setup Nginx load balancing on windows docker. I am running docker swarm cluster on windows. and have IIS docker running. Now I need to put a nginx docker in front of it to make it work. All the work will be done on TeamViewer.

  $28 - $35
  $28 - $35
  0 การประมูล

  ...to enable PXE discovery), as suggested by a consultant. All machines lying in office in SFO Bay Area. Can drop in and set up OpenStack on them. Want to set up as Triple-O Cloud with HA. 1 UnderCloud, 3 Controllers and 6 Overcloud (Compute + Storage). I tried doing this with a remote consultant. But given that UEFI / BIOS / PXE config is involved, figured

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...build me a google cloud function for invoking google API. I have already got the API endpoint and rest command to invoke however I want to run via a function. Please refer reference documents with example for creating this function. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] https://www

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Cloud Software 5 วัน left

  I have online software, I install the software for customers, every customer have particular database, My Requirements: Change the software to work for many customers from one database

  $1484 (Avg Bid)
  $1484 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...communicate with Local embedded device on local wifi (Scan for particular wifi SSID and connect over same ) 2. local data communication on TCP protocol. 3. Remote data access via AWS cloud platform, controlling 2 parameter with read and write 4. We will provide a GUI sample ( in case any input is suggested it will be most helpful) looking forward for suitable

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Mobile and web school student information platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to Develop a mobile and web platform that helps organize school students information in a way that tutors or parents are able to see and track the academic progress, daily homework, attendance, year calendar, disciplinary calls of attention, merits, partial grades, honor roll table, additional materials request and notify any scholar events. The platform must also be useful for teac...

  $1543 (Avg Bid)
  $1543 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล

  ...works with an EHR system for a clinic, but I would like assistance in building a small prototype in Java incorporating a voice recognition system to test on it. Using google cloud speech to text, I would like to receive 2 recordings from separate microphones on a PC, transcribe them and then process the transcribed inputs through cTakes. From those

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Modify project " Teltonika GPS Server Node.js " to save data on Cloud Firestore instead of MySQL [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Only make your proposal if you have carefully reviewed the project. Do not waste our time

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi I believe a mutual acquaintance (V.Y.) has informed you of a piece of work I need to be carried out. I wish to install Postfix and Email filtering and any other email security measure you feel appropriate on a remote rack server collocated in the UK running Ubuntu Server 18.04 . The domain name is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and is registered with Namecheap. I would like to be able to receive e...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Gurtav Cloud Services, I need some help in configuring this package.. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] do you have experience with it? Lets discuss if you are intrested..

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build me a google cloud function to invoke AutoML Natural Language API 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...google cloud function for invoking AutoML API. I have already created the AutoML model looking to run via a function. Please refer reference documents with example for creating this function. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Salesforce Health Cloud developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Health Cloud developer. As a first step, we need to integrate some forms, API and a simple dry App for tablet or smartphone to use as a sample for clients. On the other hand, we need to create useful dashboards, analytic for risk stratification, Einstein. We would like to find developers to improve this project along the time.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Convert point cloud to dwg 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have xyz color point cloud file of a house. I would like to convert it to 2D .dwg floorplan with measures Xyz [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Attached sample of floorplan

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Cloud software 4 วัน left

  I have online software, I install the software for customers, every customer have particular database, My Requirements: Change the software to work for many customers from one database

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need to set up audio to text transcription using google cloud speech-to-text. I need to set up the google cloud environment and let everything automated have been that I just need to upload the audio file and give a few clicks to the google API to do the transcription for text. I want to upload upload the audio file, give the command to transcribe

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Please read before putting you bid, bidding with description how are you achieve this project, what technology , planning strategy and programming language, This is the fixed price project between $1500 – 2800 USD. This project is two parts, a web portal app and a mobile app run on cross platform. This project is similar to square pos, loyverse pos, and open source floreant pos. I provide ...

  $2821 (Avg Bid)
  $2821 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Mixed Agriculture Business Plan with Funding 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...strategy has put us in a better postion not to over invest if an irrigation system is seen as the best way forward. These Project is managed and sponsored by Master level Computing/ IT trained person. He has keenly being developing and would like to develop further more scientific methods of analysis of  production data in terms of yields and quality...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I am Embedded Developer and having 6+ year of experience in Embedded based PDLC Now, I am Designing TEMP+RH GPRS Based Data Logger for this project I want some cloud Based Platform so if anyone having good experience in this so please contact me

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I am looking for a person who has experience in developing web based application on Google Cloud Platform. I have a project I need to develop but at the same time i need to be shown what and how's of GCP as I am new to it. So training and development go hand in hand. Also help me pick the correct tools and packages as its a Service bases website. Be

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We have a function that performs several sequential sets of calculations. Profiling the function, it was identified that a significat...MySQL expert that can help us in such a task. We will provide the environments to test and benchmark the function with real data. Evidence of previous experience in parallel computing with PHP should be demonstrated.

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi, do you have experience in google cloud? Attached is the way to make a small script to have twitter feed and have the nouns, adverbs of the tweets

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We need someone to help build/customise OpenWRT firmware. Primary Focus : 1. On first boot the device should connect to the predefined Cloud Controller and wait for configuration to be pushed. 2. Once config is pushed the device should act accordingly Add-on : 1. Device should be able to detect WiFi device around the area and should be pushed back

  $645 (Avg Bid)
  $645 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  AWS Cloud Security Sales Consultant 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A independent sales person that can get contracts signed. We are a Cloud Security Firm (aws) and looking for contractor to pump more leads Into our sales pipelines you own the pipeline from first contact to signing th contract. Your compensation will be a flat fee when the sale closes and a monthly percentage of the contract.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Google Cloud Config 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Tensorflow Model that I want to configure on Google Cloud ML Need someone with actual experience installing models to Google ML Engine and configuring them to process jobs. Ideally, you know how to trigger a job based on a new file uploaded to Google Cloud Storage Auto bids will be deleted

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Important: if you have not done any research or writing project similar to this one or same field, please do not bid or you will be reported as spam. Dear Freelancers, I am now looking for a writer/researcher ( Pharmacist, Medicine Project ) with a background of education in the same field. The topic that I need the right freelancer to start working on is : 'Development of corticosteroid...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Fix a Cloud bug (Kubernetes, Docker, GCP) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a project in GCP kubernetes that utilizes single pod, container to container communication via localhost. ...machines. Albeit there is no kubernetes on our local system, but it is simply two docker containers communicating using different ports within localhost. For an experienced cloud individual this problem will take 30 minutes to debug!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Teacher - Student each one has a different: ( User name - password ) 1- Management: Teacher and Student information is fully integrated with image three times. 1.1 - this is for TEACHER sign up ( full name - trainer number - email - mobile - address - input image three times - subjects - divisions number - students names ). 1.2 - this is for STUDENT sign

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  React Studio ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) its not well documented for beginners. I need a basic template to learn how to interact with Firestore with React Studio The structure of the Firestore database is simple: apps - app1 - menus - menu1 - item1 - item 2 - menu2 - item3 ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  To help us out in our Campus Ambassador program, we need a telecaller who would call these campus ambassadors brief them about the program and onboard them.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Android SDK Docker Image for Google Cloud หมดเขตแล้ว left

  ...looking for a advanced google cloud admin with android SDK knowledge. We need to build a working docker image with android SDK which will work on Google Cloud. It’s necessary to run the android SDK over google cloud with virtualization to take advantage of nested CPU. So you need to be familiar with Android SDK, Google Cloud, Virtualization and Mobile

  $1467 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $1467 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Build a Android SDK Docker Image for Google Cloud 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...SDK Docker Image for Google Cloud Task: we are looking for a advanced google cloud master, who is able to build a working docker image with android SDK. It’s necessary to run the android SDK over google cloud with virtualization to take advantage of nested CPU. Please only reply if you are familiar with Google Cloud Docker Images Android SDK

  $1145 (Avg Bid)
  $1145 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...TOGETHER FOR AN AWARD WINING P R OJECT. THE CREATIVE MUST MEET THE MISSION AND THE END GOAL IS TO TAKE BACK THE POWER AND GIVE THE BORROWERS A VOICE T-- THAT HAS PASSION FOR PROJECTS. NEED A BUSINESS PLAN WRITTEN WITH THE HIGHEST END TYPE OF TOOLS INCORPORATED IN THE BODY OF THE PLAN. DYNAMIC INTERACTIVE ..BUT YET A CLEAN PLAN TO LAUNCH A NEW ASSOCIATION

  $1147 (Avg Bid)
  รับประกัน

  1. student registration website for an activity centre where students can select the activity and pay their fees... 2. admin panel where the teacher can see the students status and details... 3. messages using sms gateway to parents for alerts and information sharing. 4. payment gateway integrations for payment options 5. child

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ¥ The application creates a user interface which can be accessed by student, Instructor and administrator -each of them are given different access grants. ¥ It eliminates duplicate data entry and monitors proxy attendance. Student will be not be able to mark proxy attendance (for other students) and eliminates unauthorized access with the help of authentication

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล