ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  289,536 subscribe module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  Creating the corporate website for a chemical company with eCommerce function. Able to search 300000+ items and show suggested result while typing, login to see price, can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our n...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have a system in windows sql, where the transactions are posted. We would like to post these transactions automatically on Odoo accounting module in the form of journal, invoice, bills, creating customer. APPLY ONLY IF YOU ARE ODOO EXPERT.

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  1 คำเสนอราคา
  Scalable Mobile Matching Machine Learning APP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  50% of the project is done We are building a mobile social networking app for users and business with subscription freemium paid plans. This will be help users to connect with like minded people interested in same area, explore local business and other opportunities. Whereas on other hand this will be a powerful platform for business through which they can extend their business locally and connect...

  $8739 (Avg Bid)
  $8739 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] tours take customer bookings via its website. We need front/back end repairs on the booking calendar custom coded plugin module. Custom codes on the plugin allow for tour confirmation and rescheduling and create email receipts to the customer and also a confirmation copy of the transaction to Planetxv with proper time and date of bookings. These custom codes calculate the ...

  $150 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We are a startup who's looking for a React Native or Flutter developer for sports app. We are focused on building an MVP which is a booking module for sports facilities. We are starting with both - app and desktop versions for two parties - players and facility administrations. We already have UX/UI designer and back-end developer on our team.

  $2200 (Avg Bid)
  $2200 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  Need some modifications in joomla website

  $468 (Avg Bid)
  $468 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Find a complete DataSheet. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can find and share "DATASHEET" a few electronic components. example : Data Sheet of: - Camera module - Micro controller - ROM - Bone conduction module - Microphone - Audio amplifier - RAM - WiFi+ Bluetooth module - Speaker - Touch sensor

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Joomla website Plug-in restore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am using plugin "Babel-U Exams". I was trying to update it which was not updated successfully and now the previous version also is not there. Need to restore that plugin.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  module or module customization to create rules for mass edition of the regular price, this is the result of the calculation of the cost of goods field, plus the percentage or fixed price applied to the entire category, subcategory, or chosen product, this must be created in rules that have to run by cron automatically according to programming, there are many dynamic price modules but they are all ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi, for this project im looking for someone that well know JAVA and how to browse APK decompiled file : the main job is to decode and write the (JAVA coded) block into a python,GO,Nodejs (your choice) script : the function that need to be decoded is an encryption class with some basics encryption module such as b64, and array manipulation, this job require : - Cryptography knowledge - JAVA fr...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need my website local PG module fix.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Subscription based Car servicing app and website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking forward to building a subscription-based car servicing app and website. We are a start-up and would require the basic features to start off with . Primary features will include ADMIN APP Register Mobile unit Add field agent details Add Pin Location to be serviced by that unit Add Services and pricing to be provided Maintain Customer list Add Promotional Offers View Payment...

  $1076 (Avg Bid)
  $1076 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  HTTPS POST using GSM Module SIM800A & SIM800C 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to connect remote server and make HTTPS post to it using the given parameters. Either this can be done using AT commands or TingGSM. 4 APIs need to be added to same server. 1/2 day effort and 1000/- will pay

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  App development 6 วัน left

  Hello! My name is Moritz Nißle and I’m writing to you because I want to collaborate with you if you are open for business. I would like to do an mobile app for musicians, that connect them worldwide and let them form own bands, like Tinder, but for musicians. The main idea is that you can create your own profile, visit other profiles, create your own content and of course chat with str...

  $915 (Avg Bid)
  $915 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Hello, For a client of me I'm looking for a programmer who can help build a simple calculator on a Joomla website. Preferebly in RSForms if possible. The calculator is part of a quote request for a loan. First field is a free field where the visitor can say how much they want to spend every month for the loan (e.g. 50 euro). Second field is a dropdown where the visitor can select how long ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  We have B2B payment gateway module which was built with Magento2.X. As per backend API changes, we need to update some features as well as bug fixes. And also, I need support as part-time after completed task (publish module, support client's request, version management, etc)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  My project Display list of document name with achor tag when i click on anchor tag it hides that list and show iframe on page after that when i want to go back to my list again to view another document i click on browser back button but after clicking on browser back button it should hide ifram which display document and show only list of anchor tab but it is not hides that iframe on single click...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Our project is similar to course hero, and has adjacent functionality. Users are expected to sign-up, log-in, and have payment options through payment gateways in the MENA Region, specifically Saudi Arabia. The project allows users to search for and upload documents, categorize them based on [Document Type, University, Course Type] to help users search for documents via category (See attached imag...

  $1297 (Avg Bid)
  $1297 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  apple wallet gift card in my asp.net web form 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to build a project to have my own passbook(apple card) to my website when the user visit my website he can subscribe to my own card and the feature is -user register and add the card to his apple wallet -user receive our notification in ourside we have to check in the page is ios or not check the user has our card or not we can send a push notification by user or all check if the user stil...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hi, Looking for Graphical, Design Content work for Creating a Audio based Learning Module. Roughly it will be around 40 Min Audio, which needs to be presented in Animated/Graphical way.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We have a ship management web solution with a number of modules. We are working on building apps for each module, we have a couple of apps already developed in Xamarine. We are looking at outsourcing the development of the next module which is procurement.

  $591 (Avg Bid)
  $591 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  New Handheld device 6 วัน left

  Looking to have some PCB development completed around the ESP32-WROOM module. An existing design was completed but has issues and the designer is no longer available. The existing design files will be made available (easyEDA) but happy for a winner to start again as the overall requirements are pretty simple. Device will have the following requirements - Developed around ESP32-WROOM - Powered by...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I got multiple issues -the Developer needs to edit the PHP Code. Change some HTML Files for PHP Background; Some scripts needs to install ; Rewrite the Script or Code work for Task -2: here got 2 Independent PHP Scripts - Need to combined them Challenges at Task 2: 2B. (i) There’s nothing in the code to easily share sessions with an external site nor authentication. Your users will need to...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm trying to automate the ingestion of data from Pub/sub to Bigquery. I need help writing a cloud function to subscribe to a pub/sub, do some processing on that data to apply a certain logic, and then insert the data into Bigquery. I intend to use cloud scheduler, cloud pub/sub, cloud functions, and big query. Do not intend to use an apache beam as the volume of data is very low. (<100 re...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have two YouTube channels with are monitized with 28k and 100k subscribe. But these channels are dead no active subscriber. I am busy with other works so don't find time to work on these channels. I am looking for a self motivated video creator who can do research on trending topics and make vidoes related to facts knowledge with voiceover. It's gone be long term project. And curr...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Converting Sketchup file to TRNBuild -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to convert a module from Sketchup to TRNBuild (Transys 17)

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Install Clickcease Code and Tracking Templates 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am about to subscribe to Clickcease and I need someone to install the appropriate code on the header of the checkout page and landing pages of my store, CMS OpenCart with Journal theme, as well as the tracking template on my Google Ads account. The Clickcease instructions are here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Expertise in OpenCart, Google Ads and Google Merchant and ClickCease required.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am trying to run a python script via Jenkins, by checking out a git repo, and then in "Execute Windows batch command" of jenkins 1.) set path to python installation 2.) creating and activating a virtual env 3.) installing packages from requirements txt file 4.) Run the script I am getting an error: "ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I have some .beam files that I want to decompile back to .erl. Can you decompile it? Please reply to me and we will negotiate the price.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We need to do some configuration settings in a Joomla EShop Joomdonation store, we need to configure the texts of the emails in the confirmations (Customer and Administrator), we do NOT require a payment address, only a shipping address and we want the customer to be able to see their orders in a nice final report and set up a discount coupon if they buy several specific products

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm Looking for someone who can edit my products sheet on the backend and frondend. Here is a example picture of my idea. Someone can edit my idea better as well. 2. I want my category list on my website to look better and to stand out..

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm trying to automate the ingestion of data from Pub/sub to Bigquery. I need help writing a cloud function to subscribe to a pub/sub, do some processing on that data to apply a certain logic, and then insert the data into Bigquery. I intend to use cloud scheduler, cloud pub/sub, cloud functions, and big query. Do not intend to use an apache beam as the volume of data is very low. (<100 re...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Upgrade Module from Odoo 12 To Odoo 14 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Upgrade Module from Odoo 12 To Odoo 14

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am looking to develop a casino suite of games. The games to be developed are as follows as individual apps as well as One Super App. 1) Blackjack 2) Poker 3) Roulette 4) Teen Patti 5) Slots 6) Rummy 7) Uno 8) Super app which has all the above games and shares the universe/data with the above apps Some high level features of the apps are as follows: 1) Each game will have their individual ga...

  $10002 (Avg Bid)
  $10002 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  i want to create a meme page that i can use to post photos and videos. i already have a page on instagram and i want to include a website aswell. i want a home page with a cover and bio of myself and whats inside the website. then i want a main menu that shows the latest photos and videos of that day. in the above i want sections like memes and wholesome. which would then break down into drop down...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Develop a customized shipping module to work between our desktop shipping software, our OMS Api and ShipEngine Api/SDK, which will have the following features: Shipping module will be install on a Local workstation. • Shipping system will iterative directly with our custom build shipping Program • Validate address and send alerts if an action is required. • Verify items being shippe...

  $2739 (Avg Bid)
  $2739 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  This is the file [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] , I want to understand it as well as create my own file ingest module?

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Data export in Power Point (PPTX) format with .Net Core 3.1 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All, we need to provide a Power Point (.pptx) export of the answers given to a custom survey. Such an export will be available on demand in a web app. What we ask you is to provide a module / project library to be integrated in our master project which: - get the data to be shown (questions, answers, numbers) and the relevant language resources (25+ languages supported) as input - create the ...

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  design brief: Modify this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To take Enviromate and to change the 'Heat' component from a simple On/Off driven by a timer to a PID driven PWM AC dimmer based on the input from a Thermostat and a timer. Specifically: 1) Heating to be controlled based on a manually entered 'set-point' target temperature via the GUI on the touch screen 2) For that heati...

  $714 (Avg Bid)
  $714 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hello! My name is Moritz Nißle and I’m writing to you because I want to collaborate with you if you are open for business. I would like to do an mobile app for musicians, that connect them worldwide and let them form own bands, like Tinder, but for musicians. The main idea is that you can create your own profile, visit other profiles, create your own content and of course chat with str...

  $963 (Avg Bid)
  $963 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา