ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  274,687 subscribe module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  Creating the corporate website for a chemical company with eCommerce function. Able to search 300000+ items and show suggested result while typing, login to see price, can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our n...

  $4602 (Avg Bid)
  $4602 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I am trying to research costs to recreate magento 1 module for magento 2. If line item in shopping cart is less than tier qty, suggest adding difference to cart and display saving per unit. The complete scope is written in attached MS Word or Libre Writer document. Our website will sell product to customers with tier price discounts available. As a note, we have a module that will only give t...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need an Android app. I would like it designed and built. and also created from zero a GSM data reciever able to capture ATM wireless info sent through network (GSM module plus android app that work together)

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have a static website around 10 pages that I want to be converted to Joomla, this is to include the template so that the new Joomla site looks similar to the existing site. I have all the pages and images so it should be a pretty straight forward job.

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  we are looking for an expert developer who has huge experience and deep knowledge with website speed up and performance. - NO Wordpress Speed UP - Joomla - Magento - Shopify - php/CI/laravel website - other CMS we are company specialized website optimization, please apply with your proud of area([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and Shopify) and relevant website link / speed up result. This is long term po...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have customized non public webshop, written in ASPX. In one code behind part, there is an old interface to create PayPal invoice for the client. This invoice interface of PayPal is obsolete. What is needed is an paypal mechanism to submit product items with description, single price, VAT tax and summary to create the invoice and let the user pay his bill. Our ASPX Page will proide data like ...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi I'm using the Siberian CMS App Builder. I'm using my app for my customers to stay in touch with me and update them about the stuff a do. To complete my app I need a custom messenger module with following features. I am able to message every registered customer from inside the app. My customer is able to message me from inside the app. There is an Inbox Icon in the app overview. The In...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] a aesthetic and fluid website where student ,teachers can login. 2. Teachers or students should be able to register to the website through facebook/google/any faster means/OTP is also fine. 3. Teachers upload worksheets(PDF,document).In Display PDF reader should be available. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] primary focus is that teachers should be able to upload worksheets which ...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi, I am Jordi Magem, project manager in ServiShopping company. We need a quote for a module development for Odoo 11 POS that allows to change the POS session date at any time and record sales and payments with that new date. Regards! Jordi Magem [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Node JS EDI project for SFTP, SOAP and REST using message broker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  DON'T SEND A PROPOSAL IF YOU HAD SENT ONE BEFORE Real world experienced NodeJS developers to create a module for: 1. SFTP - strong SFTP knowledge required 2. SOAP using "Strongloop Strong-SOAP" - SOAP and WSDL knowledge useful, 3. REST API's Know how to configure message brokers (e.g. MuleSoft, Rabbit MQ, AWS message broker, Google Pub/Sub) to handle message transport, deliv...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need to update a custom Prestashop module. The module it's already up and running. The module has a front end and a back end, both require updates. Here is the link to the front end: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] With the required changes is going to be something similar to this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It's mostly about the front end layout

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  App for Movie or music to enable user subscribe Just like Netflix, HBO NOW, and Hulu, Spotify Line Netflix Tinder HBO NOW Pandora Radio iQIYI LINE Manga Sing! Karaoke Hulu etc I need a brilliant developer with excellent idea. Plan is set up to make money. Subscriptions In-app purchases Inbox me immediately

  $1700 (Avg Bid)
  $1700 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Edit an Opencart Import/Export Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an opencart Website that has an Export to Excel Module The problem is that when i import the excel File Back to my Website the Product Options are [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Happens even if i don't Edit The File

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  JS API Client 6 วัน left

  Hello! I need a developer to write an api client for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (as a module for node.js). API specifications can be found here: https://developers.qase.io. I will provide an access to the API (as it is available under paid plan). Library should be covered by tests. Please, provide an estimates and costs in job application. It will be a great advantage if you provide an examples o...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Visa and master card payment pluggin for prestashop 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are located in Africa and cannot process credit and debit card payments into our bank in Africa. All prestashop modules require a bank account in the USA and australia or other places. We need someone to write a payment module for prestashop which processes credit and debit card payments into a bank in Africa. The Bank is ready to provide their API for visa and mater card pay.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Laravel projec 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a module to be make. Attached word with all details. - Purchase Bill Module (A module for comapmny to record stock purchase) You don't have to create a whole new project. I will give you all the scaffolding with all required things like - customers, suppliers, items everyhting made. However everything related to this module you have to create. Lots of front end calcualtion such as tota...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hello, I am currently looking for a provider to create my website (e-commerce) under Prestashop (other options to study). I’m located in France On this site, I would like to install a fully configurable MLM (Multi Level Marketing) module. I want my shop to be accessible only to members. To be a member, you must have been sponsored. The site must include 2 axes of communications. The first ...

  $1187 (Avg Bid)
  $1187 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Project for Zhongbo S. 9 วัน left

  Hello, I am currently looking for a provider to create my website (e-commerce) under Prestashop (other options to study). I’m located in France On this site, I would like to install a fully configurable MLM (Multi Level Marketing) module. I want my shop to be accessible only to members. To be a member, you must have been sponsored. The site must include 2 axes of communications. The first ...

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Accounting Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to build a comprehensive accounting module for India and Middle East

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Build PHP binding for GEOS, that supports PHP 7.3 14 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We use PHP bindings for the GEOS library ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). These bindings need to be compiled into a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] module. Whenever I upgrade PHP I follow the instructions here to rebuild the module: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This procedure worked for PHP 7.2, but doesn't like 7.3. We get errors about undefined symbols. I don't know if that's our setup, or what ...

  $117 (Avg Bid)
  ด่วน
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I'm planning on using this awesome script for my work based project just to try a few things but I would like copy trading function to be added in this script. Just a page to display the list traders available to copy, their personal statistics pulled from database table. With a user account I should be able to follow the trader. Again I don't want to integrate this script to anything, j...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Im searching for a developer fo adopting a wordpress module: is a calculator for 3d print services. The user upload a .stl file (typical format for 3d printing) and based on the API (material/price) the calculator returns the price. Then the customer can finalize the order by "putting" its project in the woocommerce cart and paying options would be PayPal / invoice. Maybe you can also re...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Project for Rohit S. 9 วัน left

  Hello, Please give me a quote and timing for the following work. Our website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We are using PORTO theme: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Theme has had code customised and when we upgraded Magento version it breaks the front end theme and there are many issues where installed apps do not work. We restored to previous version. The known issues / improvements we are looking to...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Folks, Here we are offering a long term Magento project for the experienced magento developers. Bid from only experienced developers, who have handled the big domain projects and have master level skill set would be accepted. Before allocating the project we would like to have one-on-one conversation with the developer for discussing project details and will also have a look on his previous p...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need a module for our android application so that our app can run on all common mobile platforms. Transworld Technologies Ltd. is making a tracking mobile application for Human safety and for that we need one module of program. This application effectively works when GPS and Mobile Data is Turn ON. The application must have work in all android platforms. The module code must have design in Andro...

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build me a website 6 วัน left

  A YouTube like video hosting web app, allowing registered users to upload videos, and providing built-in video editing capabilities: User can easily break apart their videos into different segments, and write some rich text for each segment, to create an eLearning module from the video

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Modify prestashop module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Basically, the project consists in modifying the existing stripepro module in order to add a new block in the user's private part. The module has already a subscription management and it directly adds a block, so it has the hook and the specific tpl. In this case, you just have to add a new block in the tpl with the option "my cards". To display the cards, it will be necessary to ...

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Update: AWARDED this project through Freelancer profile Looking for a React Native developer who has the following knowledge / skillset: * GitFlow * Redux * React Navigation * Styled Components * WebSockets Deployment targets are iOS and Android App Deployment to store experience is beneficial but not required The task is to develop a CRUD (Create, Read, Update, Delete) type module without the...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Grow numbers of Subscribers for a Website / Channel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Grow numbers of Subscribers for a Website / Channel IMPORTANT: Please visit before link before bidding [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Task: Task is simple. 1. to increase number of subscribers by 1,000. So 1,000 people subscribe the channel within 21 days. OR 2. to increase number of subscribers by 300. So 300 people subscribe the channel within 21 days. You may specify task 1 or 2. It's about...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Zoho Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want to built a mini ERP which includes purchase orders from clients (customers), Bills of Materials, Production, delivery, invoicing or Xero integration. Inventory module, ordering etc CRM Zoho Campaigns

  $777 (Avg Bid)
  $777 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need an existing website rebuilt. I need you to build a website for my small business. I currently have an old existing site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and would like it rebuilt in Wordpress allowing me to add, adjust and manipulate fully in future. This was originally built on Joomla. I would like to have full control over it once complete also.

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  163 การประมูล
  Amend shopify plus site 6 วัน left

  Changes I need made include uttons - Change font weight from Bold to Regular. When you hover over the buttons make them reverse out to pink writing on back background (instead of changing to the darker pink). Candle care and Custom candles pages - Do we want an image at the top of these like for the other pages? If so could he add in a section for us to add an image. Header promotions banner - C...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I need an expert laravel developer to develop this two pages [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is a new module where I can add,delete and edit. The frontend design is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to start. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] NOTE:I can only manage $70

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Java Developer required 6 วัน left

  Required Java developer for small module development along with payment gateway integration.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We want to integrate our POS system (Backend) into Wordpress, Joomla as Frontend. We will provide API for frontend web site to query and show on screen. API call supported / required by Frontend: - Customer login / register using normal way / facebook / google - Product category (Use for grouping) - Product list - Courier service - Add to cart - Checkout - Payment gateway Note: - We only provid...

  $2281 (Avg Bid)
  $2281 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Google AMP for Drupal error fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, I tried installing and configuring the amp module but it has errors, can you fix it? also need to extend the functionality of amp to include custom home page and views.

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Project for Avdhesh K. 9 วัน left

  Hi Avdhesh K., I have another simple module. Hope you will be willing to do it for me. I would like when a user where employee_type_c == Reseller that the Employee menu is hidden. Can you help?

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  mailchimp wordpress 6 วัน left

  I need someone to set up my MailChimp to work with website so I can make a newsletter easily and connect this to the list of ALL registered members so I can automatically send newsletters to all with their name, and a form to ask visitors to Sign Up for or newsletter and the code/link to use to ask anyone in an ad to subscribe. I want to be able to have it so automatically everyone registered or r...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Hi! I want a website for news. It can be built on wordpress, joomla, whatever you can do it better. It will operata like a news feed added by admin only. Users can also recommend news by sending message via a contact box. This news website I want to be specialized on financial news only. People may rate the news whether are influencing the market. What I want to be able to do from admin dashboard:...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi Freelas, Joomla 2.5 1) Fix my User Register Form to selecting Coutry > States > Cities; 2) Fix my Selecting Listing Filters in Ads Page. 3) Fix field insert a word words and listing this word / words 4) Final testing working in all browses, like: Chrome, IE, Opera, Fire Fox etc. FINAL price to do this 3 fixes. Regards, Robin

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need a iot/Wifi-direct module to connect android wifidirect 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm trying to build a circuit that will connect to another device using WiFi direct. Once the connection is established, some content must be transferred. Can use esp 8266 or equivalent chip

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล