ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  279,015 subscribe module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  Creating the corporate website for a chemical company with eCommerce function. Able to search 300000+ items and show suggested result while typing, login to see price, can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our n...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1448 (Avg Bid)
  $1448 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We have a filter that allows people to use one of two drop down menus and need someone to help custom code that module

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Full knowledge of multilingual Joomla usage required. Traducerea tuturor elementelor din engleză în română. Creare/ Completare de conținut fie prin preluare din surse deschise fie din resursele companiei noastre în ambele limbi.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We are a used car dealership and need to build a stock search filter. This current website is build in ReactJS so we need a module also written in ReactJS that we can plug into the home page. The data for the stock list will be made available via an API, which provides a JSON list of vehicles that have the parameters to filter. We want our stock search screen to look like the screen shot attache...

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Hi build a practice test website using PHP Include PayPal gateway to be used to subscribe exam Develop backend to be used to administer front end (user management, questions management, payment/transaction info) I will provide all the highlevel steps of the work flow. Thanks

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Magento 2 based site. ff would be required: - Help in selection of a Magento module component/plugin for item auctions - Wire frame and design files will be provided (no need to design your own) - Full e-commerce features: sales, likes or bookmarking, cart and checkout, delivery tracking, customer service/client messaging system/chat support, mailing list, email support system, contact form - ...

  $1256 (Avg Bid)
  $1256 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Opencart module customization !! -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note: Apply only if you have worked on Opencart 3x Need to start at today only We have this below module and need some customization on that. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  MOVING HOUSE FM -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which is currently on Joomla I would like to Buy a new theme and move it to Shopify Also amend layout of a few pages

  $367 (Avg Bid)
  $367 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Opencart module customization !! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note: Apply only if you have worked on Opencart 3x Need to start at today only We have this below module and need some customization on that. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  admin module in angular,node js and mono db- 7 screens 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to develop admin module for maintaining food data data base with 15 field and habits data base with 8 fields. will have screen to add, modify , disable data. Also need admin module to respond to customer complaints by marking them as closed with comments and a rest service to share share records of a specific customer and a rest service to accept the request/complaint.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Customize Joomla Extension 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [ Please see attached PDF for full description ] INTRODUCTION We need help customizing a Joomla extension we are using on two websites. The extension is a restaurant table reservation system for Joomla. (FYI, this job is not about just changing some Joomla backend settings or changing some CSS for a Joomla template, you will need PHP coding knowledge etc.) WEBSITE INFORMATION Two websites...

  $1265 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1265 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Build a Video edit/ sharing App. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We would you like to build from the ground up a video sharing app ( Just original coding, or existing frameworks, opensource ) please only bid if you are considering these option. So, to the APP. A simple video sharing app, that will allow for users to select from a range of background music files ( we provide the files) and record a short video. Once uploaded it will be available to ...

  $2085 (Avg Bid)
  $2085 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล
  SMS Gateway and API with Arduino 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create an sms gateway using an Arduino UNO and GSM module that I have. I would like to send an http request that will include the message and the phone number in the request. I would like to send the request from any network.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, how are you? PLEASE READ THE PROJECT DETAILS CAREFULLY BEFORE SENDING PROPOSALS. About Us: We are a business group that owns a product distribution company and some solutions for the dropshipping market in Brazil (which is still well behind). In other words, we have our own products (our own brand) and we have products from other brands in our inventory. We basically provide the product an...

  $3704 (Avg Bid)
  $3704 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Need help to manually transfer a Joomla component between Joomla sites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am re-developing a site that uses an older component ("Directory Tools" from JoomlaXTC) that I can no longer find for download. I need an experienced Joomla expert to help me "manually" transfer the component into a new site via FTP and phpMyAdmin.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  IOT Sensor node HW and SW test program 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, Its needed to design a sensor node that its used to get the weight(as a bathroom weight scale up to 200kg), temperature/pressure/humidity and location then transmit the data via the Lora module. This HW shall run on battery, so overall its requires a low power consumption. The transmission range shall be up to 10KM(~6 miles). To complete the project its required to deliver HW...

  $767 (Avg Bid)
  $767 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  1.) New module, very simple, i need same module as "Call ti acrion", but i need two more version. Left aligned and right aliogned button. 2.) Video addon module. I need a similar module as "Full size image", and 1/2 floating image left and right. (total 3 version with little css modification), but image replaced with youtube video insert link. Video is playable in email. Pleas...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Freepbx installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Freepbx 15 installation on DEBIAN or CENTOS OS. I tried many times but it never worked (calls drop after 32 seconds, or I hear nothing) I even would like to use API REST or other module to call url when incoming call to specific number, then this url respond with number that asterisk needs to callback.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  App improvements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need following works for my ios and Android mobile app, TAP Social. Will setup as three milestone payments. Before release of payment, will need proof of iOS and Android app working and all final source codes for both iOS and Android is uploaded on Freelancer platform. Milestone 1: 15% cost 1. Fix userguide loading 2. Fix missing profile photo 3. Fix iOS app crashing 4. Update TAP time...

  $903 (Avg Bid)
  NDA
  $903 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  My site uses Joomla to create iframes for security purposes. The iframes are not adjusting to each page's content height. I'd like someone who can go in and either fix the iframes or remove them. Only looking for freelancers in the US.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  opencart module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a module which can help us to create product bundles with fixed price and an option to select the product under that bundle and also fixed price with fixed product. 1. Bundle stock setting. a. We should have the option of setting the stock count for bundle. b. Products included in the bundle should be subtracted from the product master stock count (applies for every individual ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Develop an user-mode intercepting (non-)transparent proxy targeting Windows, in order to intercept web browsing and email communication for the purpose of providing additional service (security, privacy etc.). The proxy should support the following application protocols: • For web browsing control o Ability to inspect/alter any HTTP request or response  URL  Content ...

  $2901 (Avg Bid)
  $2901 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need help with EasySocial configuration on Joomla website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am re-developing an older Joomla site that uses EasySocial. I have created an updated version but need some help figuring out where some configuration settings are in EasySocial. I am looking for someone with experience using EasySocial for Joomla that can quickly point me in the right direction.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Create a Proposal for Joomla Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proposal for the methodology, architecture technology being use to setup for Joomla website. Whoever achieve this proposal will be award for next project for development

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need an app written for Android using the latest B4A (which I also use, so it has to be only that as I will need to make modifications to the code). I will need readable full source code and all rights released to me. I have to be able to compile (with B4A) and produce a working binary myself, or else it's not acceptable. The app will take ICM-20948 (or even BNO055?) time stamped reading...

  $274 (Avg Bid)
  $274 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Populate and fill a Joomla! website template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to help launch a Joomla! website – changing text and images on the template. Urgent and quick turnaround.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Enhance my Website with Joomla 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to create a proposal for Creating Website with Joomla

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Hello, i have issue with installing of Mailchimp for Magento2. I try it to install the Mailchimp via Composer, after installing i run php bin/magento setup:upgrade And the error is this: The XML in file "/var/www/html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" is invalid: Element 'topic', attribute 'is_synchronous': The attribute 'is_synchronous' is not allowed. Line: 9 E...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a module (regular zip file to be installed) for PTT Credit Card Payment System

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a website 6 วัน left

  I want a wordpress web appplication for peer-to-peer (P2P) postal services. This is site will be similar to a dating website whereby a Man creates a profile searching for a woman, and the woman creates a profile searching for a man. In this case, A traveler creates a profile and indicates he is traveling to a destination (example, Cameroon). This traveler is willing to carry an extra bag or bags t...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Require Individual or One Team to Develop/Customize Odoo ERP 13 integrate with Mobile Apps (Andriod& Iphone for Security Services Company ) Flow Upon inquiry received by email or website, the Estimator will quote to the customer, receive order, then use Event Management Module to create task job by adding one or multiple security supervisor under which security personnel will be defined, for ...

  $1466 (Avg Bid)
  $1466 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  POS Printer sdk, Home Search Supported Printers Topics Printers Please pay attention not only to the printer model but also on the interface through which this model works. If some model of the printer works with one interface, it may not work through another interface. Receipt printers compatible with Loyverse POS on Android devices: Star TSP650II / TSP654IIBl (Bluetooth); GP-58130IIC (Bluet...

  $2530 (Avg Bid)
  $2530 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Odoo Modules Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I required a python developer to build a modules on Odoo erp Some specs range in the 1 day to 7 days range and the modules will be across Version 11 to V13 for Odoo ERP The first module required is attached. Please send pricing and number of days to complete this module

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  need Opencart module customization expert -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Apply only if you have worked on Opencart 3x have done any module development in opencart?

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mobile app development 5 วัน left

  1. A mobile is the high speed to run the application within mobile. 2. Run the application creative and motivational. 3. privacy the application of mobile app and safe the data. 4. thy are not miss use the data for any application. 5. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 6. program of safe the mobile.... dependencies { def nav_version = "2.3.0" // Java language implementation impleme...

  $1733 (Avg Bid)
  $1733 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Inventory mangement Developement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need one devleoper who will be able to handle backend and frontend for Inventory mangement product [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] skill required GOLANG/JAVA SPRING/FLUTTER/MONGODB. We are developing the product from scratch all the required modules for managing an Iventory/warehouse : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] catalog [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Module [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL...

  $751 (Avg Bid)
  $751 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I am a retired software engineer and I have been tasked by a non-profit organization for the elderly to implement a very simple app so that at the touch of a button two elderly people can communicate from any web-enabled device (and any browser) and avoid the complexity of current mainstream apps which most elderly can’t manage. I can do all the rest myself, but we need a better video-chat H...

  $419 (Avg Bid)
  $419 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  3d models design 5 วัน left

  Mini cafe in a shopping center. It is necessary to design a mobile module for retail.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  SETUP A NEW SIMPLE JOOMLA SITE 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Just Install: - new Joomla site (latest version) - Purity III template with customization options. - JCE or best Admin Editor - Video Plugin. - Youtube Plugin. - Security Plug-in - and What needed for the new Joomla site...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Development of a Full New Web Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Someone specialized in web programming and Web design is needed for the development of a Full New WebSite. taking as a reference "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" The Idea is to Build a Very Similar and Better website than "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" I don't own the Original Website and the Full "back-up" of the New web project Will be Requested By Me before to end the a...

  $834 (Avg Bid)
  $834 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Joomla Fixes 5 วัน left

  My site is set up using Joomla. This was done by an ex-friend and I need to make some adjustments. Specifically, he installed iframes for security purposes and I'm having issues with them. They're not adjusting to the size of the window's content. I'd like to fix this or remove the iframes. Will only consider freelancers from the US.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล