ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 supplier sourcing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สนทนาภาษาอังกฤษ หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ เรากำลังนำเข้าสินค้า แต่ว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ดี ต้องการสอบถามคุณเกี่ยวกับให้การพูดคุยทางโทรศัพท์กับ supplier ที่เม็กซิโกและอเมริกาโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการสั่งซื้อค่ะ น่าจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการสนทนา ขอบคุณค่ะ

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Expert Home Sourcer for Flipping -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to help identify prime fixer-upper single-family homes in the Houston, TX area that we can renovate and flip. Key Responsibilities: - Identifying low-value properties that are being sold cheap due to their poor condition. - Extensive and informed access to property auction sites where these types of properties are likely to be listed. The Ideal Person: - Proven track record of sourcing properties for flipping. - Proficient in the Houston real estate market. - Vast network of contacts within real estate circles in the Houston area. - Able to identify and evaluate good investment properties for potential flipping projects. This is an excellent opportunity for experienced property sourcers to contribute to a lucrative flipping operation and create a long-ter...

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient data entry specialist to input numerical data sourced from online resources into an online database. Specific Tasks: - Sourcing numerical data from various online sources - Accurately entering the numeric information into our online database Preferred Qualifications: - High degree of accuracy and attention to detail - Quick typing speed, especially with numerical data - Previous experience with online databases - Knowledge of data collection and data entry best practices - Familiarity with online data sources

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...expand my clientele specifically among homeowners in my local area. To help me achieve this, I'm seeking a competent professional with demonstrable experience in lead generation, particularly residential leads. You should be deeply familiar with the dynamics of the local market, and able to focus on homeowners within my specified location. Key responsibilities will include: - Identifying and sourcing valid residential leads. - Focusing lead generation within the local area. - Pinpointing leads specifically targeted towards homeowners. The ideal freelancer will have solid experience in local lead generation, preferably within the service industry or related sectors. Your application should demonstrate your understanding and knowledge of the local area and its homeowner...

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  LOGO DESIGN 6 วัน left

  WANT A UNIQUE LOGO WHICH CAN REFLECT MY COMPANY PROFILE....... WE ARE SUPPLIER OF CEMENT, PAINTS RODS AND OTHER HARDWARE ITEM...... The meaning of Navkar is : Supreme mahamantra of jains, The body of stories associated with a culture.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  TicToc Ecommerce Warehouse Coordination and Product Sourcing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a liaison to manage commodity warehousing for my TicToc Ecommerce platform. This role involves sourcing and overseeing multiple categories, including Electronics, Food and Beverages, Health and Beauty, and Household goods. Given the scale of operations: - A good understanding of commodity warehousing in USA is desirable. - A good understanding of different product categories is required. - Experience with TicToc Shop is a must. The ideal individual should have experience with eCommerce product search, warehousing and inventory management, and excellent organizational skills. Your role will directly impact the efficiency of our operations, hence experience with coordinating commodities in an e-commerce setting is preferred.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Sourcing Medical Use Product A 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a specific type of product: Product A. This project is targeting those with expertise in sourcing or procuring medical equipment or machines. Key Requirements: - The desired product, Product A, must be specifically designed for medical use. I need it to help in streamlining certain medical processes. - It is fundamental that the Product A sourced is completely machine operated, a detail that should be meticulously adhered to. Ideal Skills and Experience: - Experience in product sourcing, specifically in the medical field is a must. - Candidates with a keen eye for details and strict adherence to product specifications are preferred. - Knowledge about medical machines will be a significant advantage. Your help will be crucial in procurement of a machine th...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  WordPress Image Content Refresh 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer well-versed in WordPress to help me with content updates, specifically images. - I have a selection of pictures and I need this updating to be seamless and visually appealing. - I'll provide the images, so there's no need for searching or sourcing additional photos. Experience in WordPress and image optimization is crucial to this project. Familiarity with image layouts and aesthetic consistency will also be advantageous. Please ensure you're comfortable with these requirements before making a bid.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  Siamo alla ricerca di un recruiter esperto (Lavoro Remoto) per un ruolo a tempo pieno in una rinomata azienda di head hunting. Questo ruolo richiede un impegno di circa 40 ore a settimana con una certa flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze aziendali. Competenze necessarie: - Competenze di sourcing - Competenze di valutazione - Competenze di negoziazione Requisiti di esperienza: - Esperienza comprovata in ruoli manageriali o di assistenza impegnativi, con una forte capacità di leadership e gestione delle persone. - Orientamento ai risultati - Capacità di lavorare sotto pressione per rispettare le scadenze I candidati ideali avranno un forte track record nella selezione del personale e metteranno in evidenza un forte orientamento ai risultati. La...

  $1220 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1220 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from Engl...and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business acumen would be a plus in...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled translator who can assist in both written and verbal communication from Engl...and vice versa, aimed at advancing business objectives. This individual will leverage their linguistic skills to facilitate communication in both areas - written documents and verbal conversations, focusing specifically on product information in the shower production domain. Ideal Skills and Experience: • Fluency in both English and Chinese • Prior business translation experience preferably in sourcing and product information • Familiarity with shower products would be beneficial • Exceptional attention to detail • Strong communication skills in both languages • Adaptability to translate across different media • Business acumen would be a plus in...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...engine to drive this content * Digital Media content hosting like club logos, wallpapers etc. we woful maybe need to help building this content, but would want a whole host of downloadable media. * Sponsors business club searchable by trade area, this area we would like our sponsors to be able to add content offers etc to their page, the page could be the same page but its content driven from a supplier portal where they can add / change information add special deals etc links to their own site. Navigation: * Main menu with drop-down submenus or sidebar navigation, whatever looks best. We are open to suggestions. Design: * Modern and minimalistic Ideal Skills and Experience Required: * Proven experience in Web Development * Proficiency in modern minimalist web design * Experi...

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา
  B2B Lead Generation from Zoominfo 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional who is skilled in sourcing B2B leads via Zoominfo. My interest is specifically in job role-specific leads within the manufacturing industry. Ideal Candidate: - Proven experience in B2B lead generation - Knowledge of Zoominfo platform and its functionalities to ensure maximum benefits - Strong understanding of the manufacturing industry - Great organizational skills to structure the leads in a usable manner In your proposal, please mention prior experiences with similar tasks and how you plan to approach this job. Looking forward to your bids and our potential collaboration!

  $118 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm requiring assistance with posting full-time roles on Indeed. The main objective is to attract qualified candidates for positions within the Sales/Marketing industry. Your job will be pivotal in streamlining the hiring proc...attract qualified candidates for positions within the Sales/Marketing industry. Your job will be pivotal in streamlining the hiring process and increasing the visibility of these openings. Ideal Skills and Experience: - Broad experience with Indeed job posting - Proficient understanding of Sales/Marketing industry - Excellent communication and organizational skills - Previous experience in sourcing and attraction of candidates - Highly efficient with a detailed-oriented mindset. With your help, we can secure the best talent for our expanding sales/...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm requiring assistance with posting full-time roles on Indeed. The main objective is to attract qualified candidates for positions within the Sales/Marketing industry. Your job will be pivotal in streamlining the hiring proc...attract qualified candidates for positions within the Sales/Marketing industry. Your job will be pivotal in streamlining the hiring process and increasing the visibility of these openings. Ideal Skills and Experience: - Broad experience with Indeed job posting - Proficient understanding of Sales/Marketing industry - Excellent communication and organizational skills - Previous experience in sourcing and attraction of candidates - Highly efficient with a detailed-oriented mindset. With your help, we can secure the best talent for our expanding sales/...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...details). In suppliers table I have column named id, uid, name, mobile, email (here uid is the uid of user who is adding suppliers and name, mobile, email are the suppliers’s details). And in transactions table I have column named uid, amount, txnTo, txnBy and txnType where txn stands for transaction (here uid is the uid of user adding transactions, txnTo uses the mobile of customer/supplier, txnBy is CUSTOMER/SUPPLIER which will also be used for request filter). So if someone has added my mobile as suppliers then he becomes customer for me. So in this case when I want to see my customers list then I should see data from table customers where uid is my uid and also I should see the uid, name, email, mobile from table users of that user who has added my mobile as s...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Thematic Analysis of Cookbook Content 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a content analyst with knowledge in culinary literature to conduct an academic content analysis of a cookbook. The process will involve: - Examination of writing style - The recipe organization - Ingredient sourcing My primary goal is to identify themes and patterns within its pages. I'm particularly interested in examining: - Historical and cultural influences that have shaped recipes - Nutritional information provided - Different cooking techniques and styles used The ideal analyst for this project will have experience in content analysis, nutrition, culinary history, and varied cooking techniques. Your findings will help provide a deeper understanding of the book and its context within broader culinary literature. This task may suit a candidate who is also...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...details). In suppliers table I have column named id, uid, name, mobile, email (here uid is the uid of user who is adding suppliers and name, mobile, email are the suppliers’s details). And in transactions table I have column named uid, amount, txnTo, txnBy and txnType where txn stands for transaction (here uid is the uid of user adding transactions, txnTo uses the mobile of customer/supplier, txnBy is CUSTOMER/SUPPLIER which will also be used for request filter). So if someone has added my mobile as suppliers then he becomes customer for me. So in this case when I want to see my customers list then I should see data from table customers where uid is my uid and also I should see the uid, name, email, mobile from table users of that user who has added my mobile as s...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Mid-Level Hiring Manager Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a proficient hiring manager with mid-level experience. This role specifically requires: - Recruitment expertise: The ideal candidate would be adept in distilling job requirements, sourcing potential candidates, conducting interviews and making informed hiring decisions. - Culture cultivation: The hired manager will not merely oversee the process of hiring; they are also expected to infuse and foster the company culture among the employees. Candidates with a solid understanding of labor laws will have an advantage. The position involves substantial communication; therefore, a candidate with impressive communication skills would be preferred.

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a program to accurately transfer data from complex inventory lists, presented as PDFs, into our pre-existing Excel sheets. This will require expertise in data management and programming. Expectations for the program: 1. Handle PDFs: The PDFs are inventory lists with multiple fields to consider like item, quantity, cost, supplier and location. Your program needs to take this multifaceted data and accurately transpose it. 2. Excel Transfer: The data will need to be transferred to our Excel sheets, following specific formatting and arrangement requirements. Ideal skills and experience: • Programming (ideally Python or similar) • Experience with data extraction and data management • Familiarity with PDF and Excel file i...

  $689 (Avg Bid)
  $689 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Robust Amazon Product Hunting & Dropshipping 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the two platforms, ensuring that stock levels are maintained, and orders are dispatched on time. The perfect candidate for this project is someone who has significant experience with Amazon FBA, eBay sellers, dropshipping, and retail arbitrage. They should have a deep understanding of the Amazon marketplace, e-commerce SEO, and possess excellent research skills. Previous experience in product sourcing and listing optimization is a must. Proficiency in using Amazon seller tools will be a plus. If you believe that you have the necessary skills and experience for this project, I look forward to receiving your bid....

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Expert Home Sourcer for Flipping 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to help identify prime fixer-upper single-family homes in the Houston, TX area that we can renovate and flip. Key Responsibilities: - Identifying low-value properties that are being sold cheap due to their poor condition. - Extensive and informed access to property auction sites where these types of properties are likely to be listed. The Ideal Person: - Proven track record of sourcing properties for flipping. - Proficient in the Houston real estate market. - Vast network of contacts within real estate circles in the Houston area. - Able to identify and evaluate good investment properties for potential flipping projects. This is an excellent opportunity for experienced property sourcers to contribute to a lucrative flipping operation and create a long-ter...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Fashion Guru Virtual Assistant Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...weekly. Your primary responsibilities will be: - Conducting product research and sourcing across unisex fashion. It will be integral to keep a keen eye on fashion trends and to provide recommendations on products that can give my business a competitive edge. - Building and maintaining relationships with suppliers. You must have fantastic communication skills and be able to negotiate with suppliers to ensure I have the best prices without compromising the quality of items. - Managing inventory and order fulfillment is another vital task. You'll need to keep track of sale items, new arrivals, and ensure that shipping is seamless for our customers. Ideal candidates should have a solid background in product sourcing, communication, order management, and a love for the f...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Commission Based Recruiters Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Recruitment Firm in the Philippines directly hiring for our Global Partners. I am after recruitment professionals who specializes in niche hiring specifically for Support, Executive, and Information Technology related roles. Must be experts in Sourcing, Leads Generation, Recruitment and Talent Acquisition. I am expecting effective, productive, and quality results. The freelancers are preferred to have: - Strong sourcing abilities - Good to Excellent communication skills - Experience in technical recruiting is a must You must be able to source, screen, and monitor hiring of suitable candidates for the IT sector positions. Ideal candidate has a background in recruitment, with proven experience fulfilling similar requirements. This position is commission-based. Recr...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking an interior architect to help me renovate and design three main areas of my home: living room, kitchen, and bedroom, i...aesthetic is desired. Bedroom: I want a tranquil space with plenty of storage solutions. The bedroom should offer a peaceful place to relax after a long day, again, in keeping with the modern theme. Ideal Skillsets: 1. Experienced with modern interior design. 2. Demonstrated portfolio in residential spaces. 3. Ability to present concepts/ideas in 3D visualizations. 4. Solid knowledge of material sourcing and space planning. Please note that while I desire a modern aesthetic, I do not want to sacrifice on comfort or functionality. I expect your insights and expert advice throughout the process to create spaces that bring together form and functi...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...professional freelance HR Recruiter proficient in hiring within the health and medical industry. Your tasks will encompass: - Identifying and sourcing potential candidates that fit specific job descriptions. - Assessing candidate applications for suitability. - Conducting initial interviews. Our focus is chiefly on mid-career level positions, so experience in this area would be particularly advantageous. Ideal Skills and Requirements: - Strong understanding of the health and medical industry. - Ability to identify and attract top talent. - Experienced in conducting professional interviews. - Familiarity with various job boards and candidate sourcing tools. - Excellent communication and people skills. - Ability to work independently and deliver results. - Relevant HR c...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  BossJi is a new career-tech startup on a mission to end fresher unemployment in India. We help overlooked candidates to launch their careers with insi...(typically Rs. 5-15 LPA packages) in B2B SaaS and fintech startups. Role description: Your role will be to source and screen candidates as our clients will take over the recruitment process post-shortlisting our candidates. We'll give the mandates (from our clients), screening questions, and message templates as well as share feedback. Who's this role for? Recruiters confident of their candidate sourcing/screening abilities who can close mandates quickly Those who need flexibility: set your own hours and WFH (We don't care what hours you work as long as you generate a consistent flow of strong candidates.) Locat...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Development of Web App & Mobile App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Enry’s Island S.p.A. World’s First & Only Venture Builder listed on a Stock Exchange is seeking for a supplier to develop an innovative Web App and Mobile App that allows users to purchase products or services and suppliers to manage their orders and relationship with its customers.

  $69049 (Avg Bid)
  $69049 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา

  I am looking for a dependable professional to help me obtain a fridge for my wooden hut. The ideal item needs to be suitable to store a medium quantity of food and beverages, sufficient for approximately a week's supply. We are placing 2 vending machines in different locations on our farms. The vending mach...will be mono-pitched. For both locations we will need to do some groundworks, although one will require a lot more than the other. Both locations will need parking for 3 or 4 cars (if possible – space may not allow for this in one of the locations). - Food Storage: The main usage of the fridge is for provision storage. The perfect freelancer for this task should have vast experience in sourcing home appliances. They should offer well-informed recommendations...

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for an experienced engineer who can help me complete the design of a magnetic ski holder for a car roof. The design of the stand is completed however, I need help to find a specific magnet sheet that is us...on the car paint. - Assembly: The magnetic sheet must be suitable for being glued to the plastic stand design. - Load Capacity: The stand should be able to hold a weight of 10 kilograms. The design of the stand is attached in the PDF document. Finally, I also require supplier sourcing for the project, ideally from the market known for quality and affordability. For this project, the ideal candidate should have expertise in engineering, strong knowledge of EU safety standards, and have proven experience in supplier sourcing. Can'...

  $19 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As an individual looking for a highly efficient event manager to take care of two types of events; social gatherings and ...food-related, ensuring high-quality meals and refreshments are provided for the guests. Must be able to suggest personalized menu items, taking into consideration preference, dietary restrictions and kids-friendly options. - Entertainment Planning: Curate appropriate and enjoyable entertainment packages for both adults and children. Must have a great network of entertainers or a robust system for sourcing entertainment. Ideal candidates should have previous experience in managing similar events, possess excellent organizational skills, be highly creative with an eye for aesthetics. Knowledge about local vendors for venue, catering and entertainment will be a ...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Remote Sales and Administrative Assistant (1 day/Week with the option to take on more days in the future) Are you a highly organized and self-motivated individual with exceptional communication skills? We're seeking a remote Sales and Administrative Assistant, working three days a week. As a remote Sales and Administrative Assistant, your role will include lead sourcing, telesales, email communication, data entry, CRM marketing emails, and general administrative duties. Start date: Immediate Looking forward to hearing from you! This position is only available for South Africa.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  LOGO DESIGN 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WANT A UNIQUE LOGO WHICH CAN REFLECT MY COMPANY PROFILE....... WE ARE SUPPLIER OF CEMENT, PAINTS RODS AND OTHER HARDWARE ITEM...... The meaning of Navkar is : Supreme mahamantra of jains, The body of stories associated with a culture.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Minimalist Brand Logo 4 วัน left

  I'm in need of a creative and experienced graphic designer to create an image-only logo for my brand, a pet product supplier. The key objective of this project is to boost brand recognition. I would like the logo to be of a silhouette of two dogs, a rottweiler and a golden retriever. Key requirements include: * Craft a logo that is modern and minimalist in style. * An image-only logo, meaning there should be no text incorporated into the design. * Understands color theory and can apply it effectively in a minimalist design. The ideal freelancer for this job should have: * Proven experience in logo design, particularly in the minimalist style. * Ability to think creatively and a strong sense of visual composition. * A good understanding of brand identity and how a logo co...

  $13 (Avg Bid)
  การันตี

  For our cutting-edge Computer Vision Product website, we're on the hunt for talented individuals capable of providing captivating and informative multimedia content. Your task will revolve around delivering images, GIFs, and videos that will both enhance the appeal of our site and showcase our product's features succinctly. Key Responsibilities: • Deliver high-quality images, GIFs, and videos. • Tailor content to both visually enchant visitors and highlight product features. Ideal Skills: • Strong graphic design expertise. • Videography and photography skills. • Experience in tech-oriented or product demonstration content creation. Please note, as this is an ongoing project, the number of required media files per month may fluctuate. Consequently...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Multimedia Content Supplier for Tech Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For our cutting-edge Computer Vision Product website, we're on the hunt for talented individuals capable of providing captivating and informative multimedia content. Your task will revolve around delivering images, GIFs, and videos that will both enhance the appeal of our site and showcase our product's features succinctly. Key Responsibilities: • Deliver high-quality images, GIFs, and videos. • Tailor content to both visually enchant visitors and highlight product features. Ideal Skills: • Strong graphic design expertise. • Videography and photography skills. • Experience in tech-oriented or product demonstration content creation. Please note, as this is an ongoing project, the number of required media files per month may fluctuate. Consequently...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am seeking a specialist in lead generation who is proficient in sourcing phone leads of C-level executives within the Information Technology industry especially for SAP Business One and customized ERP Software Sales in the United Arab Emirates mostly catering to Medium sized organizations. Skills and Experience: - Proficiency in lead generation strategies. - A background in the Information Technology industry will be a huge plus. - Familiarity with the United Arab Emirates market and its key players. - Proven track record of successfully reaching out to C-level executives. Your tasks will involve: - Developing a strategy for successful lead generation. - Identifying prospective C-level IT industry contacts for an organization having a minimum 25 and above employees, where there...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  This is a 50-5...you will handle the business with your expertise and knowledge. 50-50 payment will be from profit, looking for serious candidates only. Key Responsibilities: • Handle complete drop-shipping process on Amazon. • Assist in finding the best-suited products to sell (exact category yet to be determined). • Aid in locating a reliable supplier or manufacturer. Ideal Candidate: • Proven experience in Amazon drop-shipping. • Familiarity with product sourcing and supplier management. • Quick and open communication is a must - availability for regular check-ins to ensure progress. • Strong knowledge of the Amazon platform, including it's selling policies and procedures. If you're up to the task, I'd be glad t...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Expertise Needed for International E-commerce Launch 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking seasoned professionals skilled in the initiation and management of a high-profit, international E-commerce store. I am relying on your knowledge to identify and market suitable products. Key Responsibilities Will Include: - Product identification and sourcing - Online store setup and management - International market analysis and targeting Recommended Skills and Experience: - Profound knowledge of high-profit products - Experience in international E-commerce - Strong understanding of market analysis - Expertise in sourcing and retail This project is about leveraging your skills to set up an impactful, profitable business. If you are experienced in international commerce and have a keen eye for profit-driving products, I look forward to hearing from you. ...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...and majestic wildlife to tranquil rivers and mesmerizing waterfalls. Each video should transport viewers into the heart of nature, offering a peaceful and immersive experience. Key Responsibilities: Content Creation: Produce 10 nature-themed videos, each 15 minutes in length, showcasing various natural landscapes and phenomena without any man-made elements (e.g., boats, houses, people). Footage Sourcing: Utilize copyright-free content, ensuring all videos adhere to copyright laws and YouTube's guidelines. Original content creation is a plus, provided it meets the project's thematic and quality requirements. Editing and Production: Edit footage to create a seamless viewing experience, incorporating calm, background music that complements the visual content. The final pr...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Shopify Dropshipping Expert for Business Launch 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m in search of a proficient dropshipping expert well-versed in product sourcing, store setup, and marketing strategies for a brand new Shopify business. Main Responsibilities: - Sourcing high-demand, profitable products - Setting up a fully operational Shopify store - Implementing dynamic marketing strategies for business growth To be considered, freelancers need to present comprehensive project proposals reflecting their understanding and strategy to take this project to success. Knowledge of Shopify platform is preferred. My ideal freelancer has a track record of establishing and growing successful dropshipping stores, and is proactive, creative, and results-oriented.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Elite Window Coverings Branding Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an artistic designer who can conceptualize an elegant and premium branding package for my special window covering supplier and installation company. The required hue is black and gold, giving it an air of prestige and admirable elegance. Key Perspectives: * Integrate our business name, illustration, and a significant shape or symbol into a classy logo design. * Create an impressive business card that communicates our brand identity convincingly. * Implement an engaging, user-friendly website that reflects the same sophisticated black and gold color scheme. Ideal Skills: * Graphic design and branding experience, particularly in executing premium and elegant styles. * Expertise in web design and user experience aspects. * Keen attention to detail and an exceptional sense of c...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm looking for a experienced electrical engineer to assist in the development and design of a Printed Circuit Board (PCB) for a consumer electronic device. Key Asp...power. Ideal Skills and Experience: - PCB design, Circuit Design and Firmware creation. - Experience in working with consumer electronics. - Knowledge in signal processing and power management systems. - Prior work with Bluetooth and Microphone enabled speaker systems would be beneficial. In conclusion, I am in need of a professional who can take care of end to end solution from PCB-Components sourcing-Components assembling-circuit designing- fabrication-firmware programming- overall development. Note: We would highly prefer locally if someone belongs to Delhi NCR region. I will look forward to the active r...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Polaris Pool Cleaner Cogwheel Replacement 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a specific part for my Polaris pool cleaner, model 920. The part in question is the small cog wheel that propels the wheels. This little component is crucial for my cleaner to run seamlessly and reliably. I am seeking a professional with: - Extensive knowledge in Polaris pool cleaners, sp...pool cleaner, model 920. The part in question is the small cog wheel that propels the wheels. This little component is crucial for my cleaner to run seamlessly and reliably. I am seeking a professional with: - Extensive knowledge in Polaris pool cleaners, specifically the 920 model. - Ability to source the exact small cog wheel. - Skilled in installation if needed. If you have experience in sourcing and installing these parts, please reach out. Thanks in advance for your a...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  "China-based Video Product Sourcing" 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm Eduardo, I live in Brazil. I'm looking for Chinese people only. I need a service to sourcing for similar profiles and videos on Chinese social video networks. Basically I need 3 things: 1- Search and List the top 10 largest profiles (viral product videos) from the top 3 largest social video networks in China. 2- Instructions on how I can search for these types of videos on these social networks in China 3- Creation of an account on these social networks. The profiles to look for are profiles that produce videos of viral products and launches, such as the profiles listed below: Can you provide this service? What is

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Finding people who are good at speaking English and willing to do outbound customer service calls. Making sure these people have their own space at home to work and are okay with being contract workers (not full-time employees). The people you find should be living in the Philippines We're hoping to find someone who can successfully get us 40-60 qualified people in the next 15 days. We'll pay you by the hour, and how much we pay will depend on how well you do at finding the right kind of people. We'll give you all the details on what these workers need to have. We also want to know from you how long you think it'll take to find about 60 suitable candidates. If your initial work is successful, we might ask you to find more people. This job is for recruiters who ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled Shopify developer, preferably from Patna, Bihar, to help me create a dropshippi...create a dropshipping store from scratch. Your role will not only involve website development, but also assisting me in finding products and suppliers for the store. Key Responsibilities: - Creating a user-friendly, visually appealing Shopify store - Assisting in sourcing and adding products to the online catalog - Integrating necessary plugins for smooth operation Ideal Skills: - Robust knowledge of Shopify platform, including its backend mechanics - Prior experience in dropshipping store setup - Capable of product and supplier research Your expertise will be instrumental in the successful launch of my online business. Let’s create a store that will wow custo...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in need of...deals and identifying prospects comfortably in the market of small business owners, this job is for you. THIS JOB IS COMMISION BASED Ideal Skills and Experience: - Strong communication skills to build and improve client relationships. - Deep understanding of, and ability to target, small business owners efficiently. This role requires a balance of maintaining existing relationships while sourcing new ones, to help expand the reach of my agency. Your core role will be to execute an outreach strategy to generate fresh opportunities, via cold emailing, mainly in the small business sector. If you've got the mix of toughness and finesse to get a 'yes' out of small business owners, we want to hear from you. visit: to learn more bout my agency

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Comprehensive Shopify Market Research, Store Setup & Marketing 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Google, Email and so - bonus. - Sourcing Verified American Suppliers and past experience working with suppliers. - Past Shopify Stores Successes - app installation for increased sales I'm gonna give you a free hand in market research and niche selection, as well as in the shop design: However, it is important that it will be done while thinking of the marketing aspect and targeting ease of the avatar client, as well as having the understanding of competitors and a high percentages of success in marketing and selling the product that will be selected - large demand on the one hand and relatively low supply - that will enable getting a larger "chunk of the cake" and make a booming store out of it. The product should be sourced from a verified American supplier...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Looking for a sourcing expert in Vietnam 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who has experience in the wholesale, branded products, sourcing And is located in ho chi min city. I want to know how we can source products here and I want to meet some potential wholesale suppliers I need someone urgently

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา