ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 symfony php งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เรากำลังพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP (No Framework) โดยจะมี UX/UI มาให้แล้ว ให้ทำการเขียนต่อด้วยภาษา PHP และมีงานที่จะให้เขียน Web API ด้วย PHP เพิ่มเติมด้วย ปริมาณงาน - เขียน Web page 10 หน้าจอ (ต้องเขียน JavaScript,JQuery เพื่อเชื่อมต่อ Web API ด้วย) - เขียน Web API เพื่อรองรับหน้าจอ Web Page ข้างต้น

  $1032 (Avg Bid)
  $1032 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ต้องการทีมงาน Programmer จัดทำเว็บไซต์ bootstrap + php + MySQL โปรเจคละ 20k - 100k รายละเอียด คุณสมบัติ - มีความรู้พื้นฐานทางด้านเว็บไซต์ - พัฒนาภาษาโปรแกรม bootstrap + php + MySQL รายละเอียดงาน - พัฒนาออกแบบระบบเว็บไซต์ และอื่นๆ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - สามารถส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ทำงานเป็น Part time Freelance ระยะเวลาการทำงาน - Part time Freelance 2-3 เดือน วิธีการสมัคร ส่งรายละเอียดเข้า Line id : tuindy7 รายละเอียด - ชื่อ-นามสกุล - เบอร์โทรที่สะดวกติดต่อ - ตัวอย่างผลงาน ติดต่อสอบถาม Line id : tuindy7 Tel : 0814667776 คุณตู่

  $917 (Avg Bid)
  $917 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ทำเว็บไซต์ php, javascript และ mysql

  $3856 (Avg Bid)
  $3856 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  สวัสดีครับ ผม ชิณพล คือผมทำแอพตัวหนึ่ง เรียก php เพืออกใบเสร็จจากมือถือ ปกติพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ทำได้ครับ แต่ตอนนี้พอดีมีลูกค้าต้องการพิมพ์เป็นภาษาพม่า (myanmar) ผมใช้ฐานข้อมูล mysql ผมใช้ Code PHP ประมาณนี้ครับ // printer_select_font($handle, $font); $BillUnit =iconv("UTF-8","tis-620",$objArray[BillUnit]); $ProductName = substr($objArray[ProductName],0,40); $text = iconv("UTF-8","tis-620",$ProductName); printer_draw_text($handle, "$i.$text/$BillUnit", $left+0, $j); // พิมพ์ภาษาไทย ก็ใช้ได้ปกติ แต่ตอนนี้ต้องการพิมพ์ภาษาพม่าผมไม่รู้ว่า ต้อง ใช้ utf หรือ code อะไรให้พิมพ์ภาษาพม่าได้ พอมีคำแนะนำมั๋ยครับ และราคาเท่าไหร่ ในการแก้ไขป้ญหานี้

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  php craewler Search หมดเขตแล้ว left

  ทำเว็บ ค้นหาร้านเสื้อผ้าที่เราจะสามารถซื้อเสื้อผ้าชนิดนี้ได้ถูกที่สุดจากเว็บเว็บไซต์ที่ขายของอยู่ทั้งหมด อย่างน้อย 3 เว็บไซต์ ดึงข้อมูลของเว็บขายเสื้อผ้ามาเก็บไว้ เก็บราคา รูปภาพ ลิ้ง เพื่อเอามาเปลี่ยบเทียนดูตอน search mี่หน้าเว็บของเรา

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องเพื่อนที่มีใจรักด้านการทำเว็บมีความคิดสร้างสรรรักงานบริการไม่เห็นแก่เงินไม่ขี้โกง มาเป็นหุ้นส่วนพัฒนาเว็บ แนว Buy & Sell ในรูปแบบ Social Network มี Code ให้แล้วเพียงแค่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น มาเป็นหุ้นส่วนกัน 50/50 ดูตัวอย่างได้ที่

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Fix PHP Rating Script Errors 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm having issues with the PHP rating script on my website. It's not functioning properly and I need a professional to handle this. when i choose a rating and press rate its not getting registered so remains in NOT RATED state some bug somewhere or deprecated function all files are inside the zip included

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Host PHP/JS File IO Obfuscation Deonstratio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled professional who can assist in PHP/JavaScript file Input/Output obfuscation and implement AES GZIP Deflate/Inflate Lines. Here's what I need: - An expert who can read & write obfuscated files in PHP/JS line by line. Prior experience in securing code and protecting intellectual property will be preferred. - The chosen professional should also be proficient in using AES GZIP Deflate/Inflate. This functionality is critical for compressing/decompressing and encrypting/decrypting files for efficient storage and secure data handling. - Familiarity with improving data transfer efficiency and bandwidth consumption is a plus. Skills and Expertise: - PHP - JavaScript - Code Obfuscation - AES GZIP Deflate/Inflate Lines - Data Encryption a...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Hi, i want to add a Hover function in PHP page Thanks

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Wordpress PHP Modification for Secure Accounts 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled WordPress developer who can modify PHP code efficiently. I'm aiming to enhance security in my users' accounts by displaying only the last four digits of both their bank and credit card numbers. This change must be applied across all pages, not just certain ones, to maintain consistency. For now, the only modification strictly required is masking most of each user's account number. Therefore, specific skills and experience in PHP and WordPress security would be extremely advantageous. Your understanding of financial data protection will be key in delivering the ideal outcome for this task.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  API Expert for PHP License Response 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned PHP developer who can work precisely on managing APIs response and validation. Task Details: - Work with a response API. - Handle validation of license keys. - Conduct verification of license status. - Send and get response via server. Necessary Skills: - Profound experience in PHP. - Solid understanding of working with REST API. - Proven expertise in license validation. This project requires a deep understanding of license management systems and experience working with PHP based APIs.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Urgent PHP Website Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Customize Exiting PHP Website and add new features and frontend design

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา
  "Custom PHP, SQL Developments" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced PHP, SQL Developer who specialises in customisation. The main focus of this project is on, • Database integration • User authentication • Customised CMS development These are crucial as the website I'm aiming to develop is heavily based on PHP. The primary functionality of my site revolves around the representation of information using infographics or charts. Hence, the developer would need to be proficient in these areas: Skills and experience required: • Deep understanding of PHP and SQL • Experience in Database integration and User Authentication • Experience in creating customised CMS • Ability to translate data into infographics and charts In essence, the primary purpose of my projec...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  PHP Expert for Website Maintenance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled PHP developer who can effectively maintain an existing PHP codebase. Your main responsibilities will include: - Debugging and resolving compatibility issues - Enhancing the system's performance - Addressing and fixing security vulnerabilities A deep understanding of PHP and experience in bug fixing are paramount. You should be able to troubleshoot compatibility problems and enhance performance. Knowledge in web security is also desired to ensure codebase's robustness against vulnerabilities.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา

  Requireme...Profile, Modify their Profile etc … 4. External link to verify the Certificate (We will provide a Certificate number/Roll No, and Date of Birth, So any external party can verify the Student Certificate -------------------------------------------------------------------------------------------------- I'm in need of a skilled PHP developer for building a new website from scratch. Particular emphasis is placed on the following requirements: - Proficient experience in PHP web development. - Demonstrated ability to build a website from scratch incorporating a user registration system. This is a critical aspect of the project as users need to register on our platform. Relevant portfolio showcasing similar experience will be highly considered. Looking forw...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Dedicated PHP Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled PHP developer capable of handling both front-end and back-end development, with an understanding of database management. Objective: Our primary goal is to build a web application with comprehensive features. Skills Required: - Proficiency in front-end and back-end programming languages. - Proficient in developing and managing databases. - Understanding of user interface and experience design. Functionalities: Key functionality we require is a robust data analytics report system. We are aiming for an application that can provide insightful and actionable analytics. Experience: A proven track record in similar projects would be a plus. Please include portfolio or examples of your previous work when applying.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need a developer proficient in PHP and MySQL to develop a script that will import a CSV file into a MySQL table. This isn't a straightforward import, however, because it should only import rows where the Column 2 value equals 'going'. The CSV file consists of comma-separated values, hence knowledge on parsing CSVs is essential. Simplicity, efficiency, and readability of code is paramount, as I require future flexibility for modifications. The ability to comprehensively comment on your code is needed, to promote easier navigation and understanding.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  PHP Automation for Educational App Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a digital project manager who regularly handles several educational applications, I am seeking a skilled PHP developer that can create a reliable automation system for mobile app installations. - KEY TASKS The main purpose of this project is the automatic installation of educational mobile applications. Your coding expertise will help streamline our operations and improve our efficiency. - SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will possess strong expertise in PHP programming, with a specific focus on automation of tasks. Familiarity with mobile applications, particularly educational ones, will be highly beneficial. - GOAL: The end goal is to have a system that can not only install these applications automatically but do it in a way that saves time, improves accura...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced web developer who can upgrade my current PHP 8 version to PHP 8.1 my site is on laravel botble This job requires careful attention because of three key areas that are in need of updates to compatibility. - Database Operations - User Interface changes - Backend Logic Implementation If you have a solid background in PHP upgrades and adjustments, I'd be pleased to have you apply. This role requires experience with PHP 8 and PHP 8.1 and transitioning between versions, modifications with backend logic and understanding database operations and UI changes. Your tasks will be rendering existing features in our PHP code compatible with PHP 8. Animmediate start is ideal, so please respond with examples of r...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  PHP & Server Management pro Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a project which runs on php 7.3. My hosting provider upgraded the OS (from CentOS 5 to AlmaLinux 9.3). The lowest version that the VPS from the hosting provider supports now is PHP 8.0. I need somebody to install php 7.3 and deploy the application successfully. The Multiphp manager in CPanel is also not allowing to inherit the system PHP settings. Additional Information:The hosting provider is Godaddy, we have access to WHM and Cpanel. Please note - the work will need to be done on a remote machine via Anydesk, credentials will not be shared. Kindly bid only if you have solved a similar issue in the past and can work via Anydesk.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Looking for an expert who would be able to help me in efficiently integrating the Stripe payment gateway onto my website, currently built using PHP. This should also include proper setup for effective transaction handling. Your expertise should involve: - Proficiency in PHP - Prior experience with Stripe's API - Affinity towards secure programming and payment processing Although I already have an active PayPal business account, for this particular project, the focus is solely integrating the Stripe API effectively. Your responsibilities will include: - Configuring the Stripe API with my PHP website seamlessly - Ensuring secure transactions - Testing the integration comprehensively your prior experience with similar projects may prove to be a deciding factor. ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...am seeking a skilled Symfony developer to upgrade a microservice/very small app from Symfony 6.4 to 7. Your Responsibilities: 1. Install rectorphp/rector package & process (with config attached) to convert routes, annotations to attributes, etc to Symfony 7 format. 2. Update composer with v7 symfony packages, & resolve any other dependencies 3. Basic testing to ensure console works, and nothing stands out as being broken 4. Update composer, config & bitbucket pipelines to use PHP 8.3 5. Update Bref to v2 & serverless if not already done 6. Install roave/security-advisories package if it's not already installed Do not do any major code-quality / refactoring without first discussing - this project is just to get the microservice/s...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  Looking for readymade website with source code for option where there are some posterscreatives template where content, images can be updated using admin panel. now our agents can login to the website and when they download it will have there respective name and image in the footer. or you can give us option to generate creative from Admin panel for multiple Agents

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...issue where I am encountering different results on different domains due to specific sections in my PHP scripts. Not all scripts are affected, with some delivering accurate results. The goal isn't uniform results across all domains, but rather, achieving individually-tailored results based on the domain using the script. Below are some of the criteria the project entails: - Ability to identify and adjust specific PHP script sections that are causing inconsistent results - Creating different outcomes specific to each domain - Possessing strong competency in PHP coding and debugging - Efficient problem-solving skills for rapid, precise corrections Ideal candidates would have ample experience in PHP scripting, alongside an ability to work through complex ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  PHP PAGE REDIRECT based on rule / condition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to redirect some of my php pages based on a rule or condition the page will check for the dynamic variable in the session e.g user id Start : page1.php Redirect To: i want to redirect page1.php to depending on condition e.g IF user_id > 0 then redirect to ELSE do nothing just remain on the current page we will add this into page1.php Note: the code above might not be correct syntax its just an example to show u

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I have a html css and js which I need full control with admin panel. Website Link: Our Main Need: Listing Home Page And Editing And Postion Changing. Automatic Post Showing More Views Post. 3. Show Category Pages in the category in which the post is written. 4. Blog Section I want the option to write a blog. Which contains all the options which I see in my post. 5. There should be option to login multiple users. 6. Analytics of all posts should be in Admin Panel.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a professional, fast and reliable PHP and JavaScript developer to help me with a task that wasn't clarified in the questions. The task may involve either frontend development, backend development, or database integration, depending on its nature. Job Requirements: - Proficiency in PHP and JavaScript - Ability to work quickly and maintain a high level of quality - Strong understanding of backend and frontend development - Knowledge in database integration Please include in your application: - Examples of your past work in PHP and JavaScript - An overview of your experience in the field - A detailed project proposal, indicating how you intend to tackle this assignment The main goal for this project could either be to improve website ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a PHP software developer experienced in building e-commerce websites, with an emphasis on database management. Your role will involve: - Developing software for an aluminium frame system that includes functionalities like inventory management and production tracking along with sales analytics. - Incorporating additional features into the software that allow calculation of material costs and the ability to add various models of doors and windows. Here's the set of skills and experience important for the task: - PHP & SQL - expertise in both the programming language and database management system. - Inventory Management - experience in integrating or developing inventory management systems. - E-commerce Development - experience in creating or modifying e-com...

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I'm in need of a developer, preferably with significant experience in PHP and Razorpay API integration, to assist in creating a payment processing system for my service-based business. What You'll Do: Collect & initiate payments from parameters from url, Populate amount by those parameters, Start razorpay payment, record the log with parameters and record razorpay transaction I'd, store in db, pass it on as a parameter to new url This project requires a proficient command of the English language, great communication skills, and most importantly, the ability to meet deadlines. Looking forward to your proposals!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption PHP encryption and decryption

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a PHP and Javascript developer to handle specific tasks related to database integration, backend functionality and form validation for my website. The task will involve a significant amount of code writing, so experience with PHP and JavaScript, as well as database integration, is a must. Skills and Experience: - Deep knowledge in PHP and JavaScript - Proficient in database integration - Proven experience with backend functionality - Experienced in form validations While I have not specified specific features or functionalities, it would be advantageous if the developer was experienced in user registration, content management systems and shopping cart functionality. That being said, it is not a strict requirement for this project. Applicants should ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Need a PHP developer.,., 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I want to make PHP page where i will insert variable and it will verify data from a website a return value to me Thanks

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Java & PHP Developer for Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert Java and PHP developer who can tackle backend development tasks, database integration, and API integration. Ideally, you have previous experience in these areas and a solid portfolio of past work. I'd appreciate detailed project proposals to better understand your approach. The website I need help with serves an unspecified purpose — it could be E-commerce, informational, or social networking. Your adaptability in different scenarios would be a plus.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Desarrollador Full Stack con experiencia en PHP, y un experto en WordPress. Edición de themes mediante child-themes y edición deplugins con hook y action. Se valora experi Goodlayers theme IMPORTANTE: Por favor, cuando te inscribas a la oferta, responde estas preguntas: 1.¿Has editado plugin de Wordpress? 2. ¿Conoces bien PHP y la modificación de plugings y el uso de los hooks action y filters? 3. ¿Has utilizado el theme Traveltour de Goodlayer? 4. En caso afirmativo de la pregunta anterior, dime la URL de webs que hayas utilizado exclusivamente el theme Traveltour 5. ¿Cuál es tu disponibilidad diaria en horas? 6. ¿Has estudiado ingeniería informática 7. ¿Hablas español?

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  I want to decode encrypted php files with module files. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please contact me to test. I will be giving you examples of files to decode, to ensure your work is valid.

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  In this project, I am looking for a proficient freelancer who can decode a JavaScript function for generating IMEI-based xtorken. The function is located in this URL: I want to understand how this function works so that I can create xtorken for different IMEIs. Clear explication: I need to make auto api to get imei info from t-mobile imei check page. When inserted the imei, the website js functions will create a encripted x-torken . This x-torken is encripted/or include imei. (once created that torken can be used only for that imei). The website create this xtorken without internet so there is pure js functions to understand. So i need somone to understand and recreate the algoritm in order to create instant x-torken for each imei, then use x-torken to make http request and take the i...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned PHP developer who can promptly correct two issues with my existing PHP code. The specific problems are as follows: • Syntax error: At present, the code contains an undefined variable that requires accurate identification and definition. • Functionality issue: The code's form submission feature isn't functioning as expected. The ideal candidate for this position should have advanced expertise in PHP programming, including an understanding of variable definitions and form functionalities. A proficiency in debugging and problem-solving will be essential for the successful resolution of these issues.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  As an individual experiencing syntax, database connection, and functionality problems in my PHP GitHub repository, I am searching for a proficient specialist to assess and rectify these issues. Key aspects of the project: - Fix Syntax Errors: The ability to identify and correct PHP coding issues is vital. - Database Connection Errors: You will need experience managing and troubleshooting database connectivity. - Functionality Fixes: I need assistance with three key functionalities - user login, data retrieval and web page navigation. This PHP GitHub repository is used primarily for web application development. A successful bid will demonstrate a solid knowledge of PHP, error rectification abilities, experience in managing database connection issues and ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  PHP Project Enhancement 5 วัน left

  I'm in need of an experienced PHP developer to make some necessary changes in my existing PHP project. we just need to add data visualization in reports section (screenshots of which are given below) Key tasks to cover include: - Modifying existing functionality - Adding new features - Improving overall performance The skillset you'll need to bring along: - Strong proficiency in PHP and related web technologies - Proven experience in enhancing existing web apps - Sound understanding of performance optimization techniques While applying for this task, even though it's not obligatory, it will be great if you can mention your previous related works with PHP or any detailed proposal you think might help in performing this task. Note: The end goa...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am currently in need of a PHP & MYSQL skilled developer to enhance and maintain a survey system that is primarily used for evaluating employee satisfaction. Key Responsibilities: - Improve the user interface for a more streamlined experience - Add new features to make the system more efficient and user-friendly - Regularly maintain the system and fix bugs as needed Ideal Skills: - Proficiency in PHP & MYSQL is essential - Strong UI/UX skills - Experience in developing and maintaining survey systems - Great troubleshooting skills to identify and fix bugs efficiently - Ability to add unique features to enhance user experience Applicants are not required to include past work, experience, or detailed project proposals. However, showcasing previous similar projects ...

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of a full-time PHP developer who is an expert in web development, database management, and API integration. Skills and Experience: - Proficient in PHP web development - Proficient in Database management - Proficient in API integration - Experience with WordPress is a must The Role: You will be tasked with developing and managing E-commerce sites. Experience in creating and managing E-commerce websites is crucial. If you have the necessary skills and experience for this role, I'd love to hear from you.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  258 คำเสนอราคา
  PHP Codeignitor Project 5 วัน left

  I'm seeking a knowledgeable PHP developer with experience specifically in the CodeIgniter framework. The main task is creating an application from scratch meant for online shopping. Building the core fundamentals for a seamless customer shopping experience should be the main focus. Implementing a smooth navigation feature, user-friendly design, and secure payment gateway is paramount. Ideal Skills: - Expertise in PHP and CodeIgniter framework. - Prior experience in e-commerce application development. - Knowledge of secure payment gateway integration. - Experience with UI/UX design for online shopping platforms. If you tick all the boxes, don't hesitate to bid. This might be the perfect project for you.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Experienced PHP Developer Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently looking for a PHP developer with at least 4 years of experience, who possesses both front-end and back-end skills. Specific Skills Required: - PHP development with Laravel framework - Front-end development with HTML, CSS, JavaScript Ideally, the candidate should have experience working with Laravel framework specifically. In addition to this, having sound knowledge in front-end skills such as HTML, CSS, and JavaScript is must. Back-End Skills: - Data Management - User Authentication - API Integration For the back-end, I'm looking forward to having the functionalities including, but not limited to, data management, user authentication, and API integration. This project will require a developer who is capable of executing all these specifications effic...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  PHP Code Enhancement for Google Consent mode v2 cookiebar 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an addition to the code on to make it work with Google Consent Mode V2. The if/else function needs to be changed. When a user accepts analytical cookies (value: analytical-cookies) and advertising cookies (value: targeted-advertising-cookies), the gtag should display as: gtag('consent', 'update', { 'ad_storage': 'granted', 'analytics_storage': 'granted' 'ad_user_data': 'granted', 'ad_personalization': 'granted', 'region': 'granted' }); When only analytical cookies (value: analytical-cookies) are accepted, the gtag should display as: gtag('co...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  PHP Web Dev for Shipment Portal Upgrade 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a seasoned web developer with PHP expertise to refine our shipment management portal. The project focuses on: • Upgrading the User Interface Design - We're aiming for a sleek, contemporary look and feel that appeals to our user base. • Omnichannel Integration - The new system should be standardized to integrate smoothly with our CRM and Inventory Management Systems. • Database Optimization - We need a fine-tuned payment gateway that processes transactions efficiently and reliably. Ideal skills and expertise: • Experience in PHP-based web development. • Proven track record in designing intuitive user interfaces. • Expertise in database optimization. • Previous experience integrating a PHP web application wi...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  PHP 7.4 to 8.0 Website Transition 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...trying to run my PHP 7.4 website on a PHP 8.0 server, such as fatal errors, syntax errors, and compatibility issues. As such, I am in urgent need of a seasoned PHP professional to assist in getting this resolved. - Error Identification and Rectification: Expertise in diagnosing and fixing the mentioned errors is what I'm predominantly looking for. A deep understanding of PHP 7.4 is critical to identify syntax differences and compatibility issues transitioning to PHP 8.0. - Detailed Project Proposal: I'm not merely seeking a quick fix. I require a detailed project proposal outlining the comprehensive process with well-defined steps on how you plan to tackle this issue, and preventive steps for future compatibility issues. Ideal candidates f...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  Brief description of the project (10- 12 lines): 1. Overview: The Lift station is a comprehensive gym-related application designed to revolutionize your fitness journey any time any where. . It seamlessly integrates various features (Such as onedays ,twodays,one week subscription)enhance the user experience and provide a non-stop solution for fitness enthusiasts. It main aim to connect Gyms to users in out of stations for there non-stop fitness journey or for exploring differnt gyms. 2. User Profiles: Create personalized user profiles to track best and affordable gym near you with individual fitness goals, preferences, and progress. 3. Workout Plans: Access a wide range of professionally curated workout plans catering to different fitness levels and goals. 4. Exercise Database: A vast...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  PHP MySQL C.R.U.D Page 5 วัน left

  Seeking a dynamic developer to create a simple, yet effective CRUD page in PHP for a MySQL database table. I will need a page to view my table, with buttons to insert data using a modal box. Also the ability to edit and delete the entries already in the table. I will provide a pdf of examples / exactly what field boxes are needed. Experience and Skills: - Profound knowledge in PHP - Expertise in MySQL database - Strong understanding of CRUD operations - Experience in UI/UX design is valuable but not mandatory, as I'm open to design suggestions to enhance functionality and user experience. Kindly send your bids. Bid correctly as we will not be paying more than your bid.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Website Column Addition - Laravel PHP 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a skilled PHP Laravel developer to add a new column to my website. The primary purpose of this column is to display dynamic content, specifically user interaction data. Key Features: • The column should showcase a recent activity timeline. • It needs to be constantly updating with dynamic, real-time data. Ideal Candidate: • Extensive experience in PHP Laravel is a necessity, as the website is built on this framework. • Ability to manage and organize dynamic data efficiently. • Prior work with user interaction data will be an advantage. • Excellent understanding and application of UX/UI principles to ensure the new column blends seamlessly with the existing layout, providing a clear and clean visual representation of th...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน symfony php ชั้นนำ