ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,234 system administrator online งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล
  server administrator A 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You have to get to know this company softethe You have to be server administrator

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a person to administer my wordpress websites

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  79 การประมูล

  ...L. I want an online writing system developed. To have client panel, writers panel, coordinator panel and administrator panel. To have various subjects as I will direct you to incorporate company logo, to support video for every subject and to have numerous payment options. To support real time chatting between client and administrator. After this we

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Android web application store32 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note: Part 1 is almost finish except the part f inside part 1: Web application requirements. I need the part B: Requirements that it is upgrading the online store to web responsive Part 2: Mobile application requirements, I need all. Diagrams that needs to be done: UML Diagram and activity flow (diagram for the mobile activity pages) I need to run

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  linux administrator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a linux administrator that know well the networking and hardware, i need to install few servers from strach , for my video site

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Android web application store 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note: Part 1 is almost finish except the part f inside part 1: Web application requirements. I need the part B: Requirements that it is upgrading the online store to web responsive Part 2: Mobile application requirements, I need all. Diagrams that needs to be done: UML Diagram and activity flow (diagram for the mobile activity pages) I need to run

  $640 (Avg Bid)
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  database administrator writing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello . Required: Task 3.a. In taske 3.a I want three pages about redo log: What is redo log? How we can configure? The are the benefits of redo log? And any other good information. task 3.b. 3 pages about authentication by oracle database Discuss: 1. Pros and Cons. 2. Definition. 3. Usage. 4. benefits. 5. Examples. within 2 days

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hello Please check the file. Required: Task 3.a. In taske 3.a I want three pages about redo log: What is redo log? How we can configure? The are the benefits of redo log? And any other good information. task 3.b 3 pages on database auditing - security considerations Discuss: 1. Pros and Cons. 2. Definition. 3. Usage. 4. benefits. 5. Examples. within 2 days

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Android app Web Store 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Note: Part 1 is almost finish except the part f inside part 1: Web application requirements. I need the part B: Requirements that it is upgrading the online store to web responsive Part 2: Mobile application requirements, I need all. Diagrams that needs to be done: UML Diagram and activity flow (diagram for the mobile activity pages) I need to run

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We are looking for a friendly and hard-working Business Administrator Associate to join our growing team. The individual in this role is be responsible for answering all incoming calls and emails, fielding customer questions and complaints, and transferring potential leads to our sales team. Candidates should have an outgoing and positive demeanor

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Assisting in database design Updating and amending existing databases Setting up and testing new database and data handling systems Monitoring database efficiency Sustaining the security and integrity of data Creating complex query definitions that allow data to be extracted Training colleagues in how to input and extract data

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  data base administrator 22 ชั่วโมง left

  ...know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care. Your responsibility as a database administrator (DBA) will be the performance, integrity and security of a database. You'll be involved in the planning and development of the database, as well as in troubleshooting any

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need a CentOS 7 System Administrator to prevent mail from spam 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We have a set of cloud servers and we configure whm cpanel when I make a email from each domain on register at the server to other email servers like Gmail, Yahoo, Hotmail or any reputed mail server it will goes to spam folder I need to fix that issue immediately you must have experiance in centos 7, whm cpanel , mail server administration Thank you

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Fix a joomla admin login issue. We cannot access /administrator on a Joomla site - full access to hosting and cpanel available.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  ...at waiter solutions a software developed in php and mysql for online ordering of food in practice the customer through the website can order and automatically should arrive the command on the printer. the system gives the possibility to create new stores through a console or administrator panel. But the problem is that their software works only with

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Remote Administrator for School (TAMIL speaking) หมดเขตแล้ว left

  We are currently recruiting for a remote Administrator who can assume multiple responsibilities. We want the right candidate to provide guidance to senior staff in all aspects of running the school. This person will also be a task lead for volunteers and student prefects. The role will cover multiple tasks in the areas of: 1. Administration 2. HR

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  MySQL Expert / Server Administrator Required หมดเขตแล้ว left

  We are looking for an expert mysql expert/server administrator having good experience in troubleshooting mysql related issues on linux based servers. Our website is hosted on digital ocean using nginx services and the problem is that mysqld is consuming too much memory on the server which makes the website slower and increase the loading time on the

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Apple Design Administrator หมดเขตแล้ว left

  THIS IS STRICTLY FOR UNITED STATE/CANADIAN/UK BASED CITIZENS You'll make the most of your own passions to help customers bring their personal projects to life. ... If you have a talent for hands-on problem solving, you can address customers' technical issues to reconnect them with the Apple experience they love. Roles include Creative, Technical Specialist, and Genius.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Database Administrator หมดเขตแล้ว left

  We have a custom built website that uses PH...our database is getting larger it's issues are showing. We need someone to come in and go over the database structure, queries and code to suggest changes to the current system to improve speed and stability. After this project is complete we will need consultation on the new generation site being built.

  $1123 (Avg Bid)
  $1123 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล
  Adapt PHP to italian electronic invoice in xml หมดเขตแล้ว left

  ...PHP/Mysql online platform that receives bookings request and, at the end of the checkout process, let the administrator creates invoices to send to the customers. Now we need to adapt this system to the new italian law regard "electronic invoice", that involve the creation of an xml based on a specific scheme. The platform is based on Yii1. The system alre...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Linux system administrator หมดเขตแล้ว left

  Hello We need a Linux system administrator to help us to choose the best dedicated server, install a mail server and WHM. Migrate our differents accounts from different 2 VPS with WHM. Also need to look at the Dkim, actually we have lots of trouble with Outlook and Gmail Spam. Last thing we need to prepare a second server with Ipfailover and setup backup

  $101 (Avg Bid)
  NDA
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Android Uber Apps and Web Administrator หมดเขตแล้ว left

  I need an application ...and driver, as well as the web administrator. 1) Support Spanish language. 2) Excellent graphical interface and UX, and application secure. 3) It will be paid only until the application is approved in the Play Store. 4) Support payments with cash and bank card. 5) All apps parameters, must be configurable by administrator web.

  $2100 (Avg Bid)
  $2100 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล
  MySQL Administrator - Create Query หมดเขตแล้ว left

  I am looking to create a query the links two columns in the same table and considers them as a single row when running the query. This needs to ensure that column 1 ('action') and column 2 (availability_date) both equal the value listed. We have multiple entries where 'user_id' in this database table, which has matches for the action and availability_date, but need a query th...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Application for Android หมดเขตแล้ว left

  Non-functional requirements Business purpose of the system The purpose of the system is to ensure the effective conduct of the beauty marathons, simplify the procedure for taking part in the marathon, optimize the processes of creating and publishing the content of the marathon. The target audience Women 35-55 years old (minimum - 25, maximum - 84)

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Systems Administrator หมดเขตแล้ว left

  Responsibilities Install and configure software and hardware Manage network servers and technology tools Set up accounts and workstations Monitor performance and maintain systems according to requirements Troubleshoot issues and outages Ensure security through access controls, backups and firewalls Upgrade systems with new releases and models Develop expertise to train staff on new technologies Bu...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  system administrator หมดเขตแล้ว left

  System administrators typically install, upgrade and monitor software and hardware. ... They usually maintain the essentials such as operating systems, business applications, security tools, web-servers, email, PCs, local and wide area networking both hardware and software and mid-range server hardware

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Exchange Administrator หมดเขตแล้ว left

  Required Exchange administrator for 3 years at Vadodara, Gujarat.

  $5857 (Avg Bid)
  $5857 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  It administrator หมดเขตแล้ว left

  I am having trouble getting through a website and need help

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Server administrator -- 2 หมดเขตแล้ว left

  About to configure server and knows how a Linux operating system works, looking for a person who is local to London UK

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Server administrator หมดเขตแล้ว left

  About to configure server and knows how a Linux operating system works

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Looking Linux server administrator to fix my VPS running centoOs 7, initially my server is working very fine after but i kept getting FTP error "too many connection from this ip address", so i decided to reinstall my OS but since then i always get "500 Internal server error", service "Dovecot IMAP/POP3 Server failed" and new added website doesn't work

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...The Health Prediction system is an end user support and online consultation project. Here we propose a system that allows users to get instant guidance on their health issues through an intelligent health care system online. The system is fed with various symptoms and the disease/illness associated with those systems. The system allows user to sh...

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 การประมูล
  Sklep Presta - administrator , webmaster หมดเขตแล้ว left

  Poszukuje osoby do stalej wspolpracy w rozbudowie/aktualizowaniu sklepu presta. Wynagrodzenie w zaleznosci od ustalen, moze byc stala kwota miesieczna, stawka godzinowa lub stawka od projektu.

  $776 (Avg Bid)
  $776 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We are in need of a Ubuntu server administrator who can setup php 7.2, mysql, cpanel, and firewall and 7 security measures recommended by Digital Ocean on the Droplet we have created from DigitalOcean account.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Payroll Administrator needed! หมดเขตแล้ว left

  Essential Duties and Responsibilities include the following. Other duties may be assigned. Ensures that accrual based accounting standards are consistently supported while performing bookkeeping duties. Accurately prepares payments for deposit, records all deposits timely and accurately in accordance with company policy. Reviews payroll for accuracy and Assists with payroll entry in the absence ...

  $1005 (Avg Bid)
  $1005 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hello, I would like to identify the administrators from a Facebook page. I will either give you the name of the page or the user ID. Thanks

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  logo & Website developments หมดเขตแล้ว left

  ...tablets etc. 3. responsive fluid grid layouts, scale to any size 4. optimized and fast loading pages ( using best technologies PHP + LARAVEL ) 5. types of users guest & administrator. 6. guest pages - home page, about page will be discussed late 7. menus drinks other edits possible 8. location contact details 9. get social ( connecting to Instagram

  $847 (Avg Bid)
  $847 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Online booking / appointment system หมดเขตแล้ว left

  I need Online booking / appointment system Front end: there will be option to select worker , select service, select available date/time and enter customers name, phone, email and book the appointment (booking dates/shedule is setup in workers admin panel). After booking, the user will get a thank you message on screen + email with the thank you message

  $807 (Avg Bid)
  $807 การประมูลเฉลี่ย
  104 การประมูล
  TroubleShoot difficult .Net error on win 10 หมดเขตแล้ว left

  ...have an issue on my win 10 system with .NET framework. Please read carefully. I will try to write what has been tried so far and answers to questions you might have: This happened after win 10 version 1803 update on Tuesday. No restore point exists. Machine: Win 10 pro - 1809 No more windows updates available. The system says .NET is installed. when

  $608 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Website development & Logo Design หมดเขตแล้ว left

  ...tablets etc. - responsive fluid grid layouts, scale to any size - optimized and fast loading pages ( using best technologies PHP + LARAVEL ) - types of users guest & administrator. - guest pages - home page, about page will be discussed late - menus drinks other edits possible - location contact details - get social ( connecting to Instagram, Facebook

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I would like to hire an server administrator server windows 2003 I have an intranet problem on the server You must have experience in server windows 2003 Maximum 2 days

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Server administrator หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a professional and experienced administrator for a cpanel web server. He might be able to monitor the server, install updates and take care of the whole web server (optimization etc). Payment per month.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Marketing administrator (Junior level) หมดเขตแล้ว left

  Hi I am looking for someone with excellent communication skills, and being attention to detail and committed to support the execution works for our campaigns in our mailing tool. This is a very processed job and will require someone to be available to respond to emails daily and action immediately. There is also some elements of reporting work to be done. I estimate 5 hours per week for the job....

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  System Administrator หมดเขตแล้ว left

  We are a Managed Service Provider in Fort Lauderdale, FL. We are looking for someone with really strong technical experience in Virtualization, Data Center Technologies and solutions. The candidate needs to have advanced understanding of concepts and working knowledge pertaining to the following technologies: • Virtualization – Hyper-V • Storage - FreeNAS • Networking &bu...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...tablet. The application shall allow users to select books that can be read in multiple languages visually and optionally with audio. In addition to the application creation, the system must provide a portal for end users to update content (book or advertising) on the application. The target devices for the application are Samsung Phone, iPhone, Samsung Tablet

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I have found some problems in my whm/cpanel . After hiring many freelancers and Linux administrator from market, i found that they are unable to solve the problems and only loosing my money . Please bid,only those who can fix these problems in one go. My whm/cpanel have following problems. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in uploading mysql database. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in accessing

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  WebEx Administrator and techsupport หมดเขตแล้ว left

  I host monthly webinar trainings and client request...challenges logging in and questions during the Webex. The project start date is December 3rd. It will be set-up and online tech support during the 2 hour webinars held every other month through June. Budget is for set up the WebEx and to be online during the 2 hour webinar held every other month.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ** PLEASE READ WELL BEFORE APPLYING, if you do not match your application will be marked as spam ** We are looking for an administrator for a top Arab marriage/dating site. This is a long term position. ** You must speak and write excellent Arabic, French and English ** ** French is a big plus ** ** You must own a RECENT android or iOS device (Android

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล