ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,136 system tray example application api งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...-เก็บค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ ใช้งานครั้งต่อไปได้ (ยกเว้น ฟ้อนตัววิ่ง) โปรแกรมป้ายทีวีโฆษณา AdvTV ล่าสุด เวอร์ชั่นอัพเดท วันที่ 21/2/2557 ปรับปรุง ให้สามารถ Minimize Widows ลงใน Tray Icon ได้ ปรับปรุง การแสดงผลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มลูกเล่นเอฟเฟคต่างๆ ให้ข้อความ Footer เวอร์ชั่นอัพเดท วันที่ 15/2/2557 แก้ปัญหา รับจำนวนรายการมาก ได้ แก้ปัญหา ปิดโปรแกรมแล้วมัก

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Our glasses photos: [login to view URL] we have to divide them into several pictures, links, right, front view, shadow etc. the folder eyewear is an example, we need from our pictures. In total there are 75 images. the images must be used by the website, for each pair of glasses a separate folder. [login to view URL]

  $105 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...competency-based, stress etc) - Hands on experience with various selection processes (phone interviewing, reference check etc) - Ability to organize skills assessment centers (in tray activities, work samples, psychometric and IQ/EQ tests, etc) - Familiarity with HR databases, Applicant Tracking Systems (ATS) and Candidate Management Systems (CMS) - Hands-on

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Create a single standalone html page, refer to the marked up attachment.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi and thank you for considering our project. We are looking for functions like this site but better if possible: [login to view URL] This would include full reputation management for reviews and feedback like what is demonstrated on this site in the reviews section: [login to view URL] We do not want wordpress for this reputation site. Thank you for your best bid.

  $1210 (Avg Bid)
  $1210 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  Hi Make me a same online php site wich uses an api to show up content in a new window when user clicks on thumbnails. It must list content from index + 4 categories in 4 different pages - index = shows all online - sub-page-1 =shows category 1 - sub-page-2=shows category 2 - sub-page-3=shows category 3 - sub-page-4=shows category 4 Php code must

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I have a device that send data to my server via HTTP POST REQUEST each 10 seconds (i can't change or control the way it send data) so i created a php script ([login to view URL]) which see the data and write them into a file ([login to view URL]) but problem is coz in the body of HTTP REQUEST i see strange characters.(check [login to view URL]) - I contacted the company that created device...

  PHP
  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Read before bid. I need a POC (Proof of concept) for an application based on React-Native and UWP (Universal Windows Platform). The application just needs to run on windows tray and communicate with a REST-API. The code must be as SIMPLE as possible, because I want to use this code for other project. I just need a POC (proof of concept). Don't worry

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  When bending sheet metal parts ie a tray (like a shoe box lid) we need to manually select and calculate which tooling lengths will be appropriate for the job. I was looking at the possibility of having a program (can be excel) to do this automatically. Bending a tray we would put the nearest correct amount of tooling into the machine to accommodate

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  object oriented PHP expert (decode bytes based on my example) 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have a device that send data to my server via HTTP POST REQUEST each 10 seconds (i can't change or control the way it send data) so i created a php script ([login to view URL]) which see the data and write them into a file ([login to view URL]) but problem is coz in the body of HTTP REQUEST i see strange characters.(check [login to view URL]) - I contacted the company that created device...

  PHP
  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need some graphic design. I want a graphic design made for a website just as a template for ideas. I would like someone to send me a website home page mock up with logo. And show the final design on a smart phone screen size and also computer. Thanks Tommy

  $76 (Avg Bid)

  ...of the program is carried out on the example of the Stendford's rabbit files: [login to view URL] The program can be written in any language, including MatLab. As the basis, the ICL / NDT algorithm (or any other) and the ready-made Point Cloud Library or Computer Vision System Tollbox in MatLab can be used. The main

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Hadoop example 2 days left

  ...expert. The task: fill attached picture with life and apply it to the banking sector (e.g. what happens at the mapping stage, what at the reducer stage). Very specific. One example related to banking only. No theory - practical. Including the code. All in all 2 pages max. This is for a tutorial, not a commercial project. Must be unique....

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Piggy Bank Ended

  Photorealistic 3D render of a piggy bank with a coin opening like the one in the picture (the shape of a cross). A nice composi...nice composition with a photo of a hand, so that it looks like the pig lies inside the hand (i.e. it is the size of eg half a hand). It is intended to be a donation to the tray. [login to view URL]

  $20 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I'm planning to build an affiliate based marketplace with MLM capabilities. Developments might be separated into few phase (kindly advise the best way to do this). Features needed for 1.0: - Seller can login and upload products, price, weight, image, etc. And also revenue share percentage to site owner - Buyer/Seller (user) login has reporting dashboard - Buyer can come, login and make purch...

  $970 (Avg Bid)
  $970 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  hi, we are looking for awesome web designer who can write responsive html . we have around 8 pages to be designed . we will give u example of how it needs to be done . thank you

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  130 การประมูล

  ...I can have it reprinted. The old one suffered severe water and UV damage and was almost unusable. I have supplied a rough tracing I managed to take from it and supplied an example photo of a the only machine I've seen with redone with this particular background. Attached is a document describing the dimensions that I need, as well as the photos that

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  i want web as like [login to view URL] this

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need a POC (Proof of concept) for an application based on React-Native and UWP that will run on windows tray and communicate with a REST-API. Budget no more than $30, I will start the milestone with the price that you offer. The code must be as simple as possible, because I want to use this code in my major project. I just need a POC (proof of concept)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need you to setup a bootstrap wordpress saas looking site to look like this site [login to view URL]

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...condo. The theme of the master bedroom will be African. I want a border around the tray ceiling to reflect this. In a previous condo, I purchased kente cloth and had it mounted around a tray ceiling (See attached photo). Unfortunately, the cloth was stapled to the tray ceiling and so did not fare well when I moved. I have not been able to find kente

  $1000 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I require a graphic for...difficult to describe the process, a graphic would make it much easier to explain. The denture making stages are 1. Take impressions 2. Take more detailed impressions in a special tray 3. Bite registration stage 4. Wax try 5. Denture fit 6. Review to make sure all is well/adjust Any more details please just ask. Jessica

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  Create same wordpress website as example, will send example website link in direct message

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Create a very basic WPF project showing a list, edit, add, delete item to/from the list. SQL server as database. Show connection string setting and MVVM design pattern example.

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Looking for the best Android Studio GDPR Example code for an appointment scheduler.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a bootstrap code/project for an application based on React-Native and UWP that will run on windows tray and communicate with a REST-API. Requirements: - React-Native + UWP - Running in background with a Windows Tray icon: --- Single click open a snippet/balloon like the OneDrive or like some windows icons does (clock, battery, wireless,...)

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I develop web sites. Editing is done on a Windows PC. I need a program to automatically upload files that have changed. Use plain FTP to port 21.<b...files must be uploaded to all of those points.<br><br> Your program must run on Window 7 and above.<br> .Net v4.6.1 may be assumed as available.<br> Minimise to the Windows System Tray when Minimised.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  calculations & details drawing of 6.6/0.4 KV mobile SS. Note that the 6.6 KV...Drawing -inter connection diagram -(calculation & drawing & BOQ ) OF lighting system lightning system HVAC earthing system AC distribution DC distribution short cct , voltage drop ,cable sizing conduit & cable tray system...

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Background removal 157 images leaving them bottomless as the example attached to the dolphin. There is no need to change the color. Adjust to the relief of the images, not cut in a straight line. Sample of some of the images is sent. It is necessary to do a test previously. Deliver in PSD format. PRICE € 32. Estimated time 3 days. The images are delivered

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  96 การประมูล

  We are...and who can setup a demo C-Code project with the s132 softdevice and get it working on Android 7.0, 7.1.1 and 8.0 as well as on iPhones. We are looking for just very basic example code that runs in the nRF52. Here is a link to the DEV Kit: [login to view URL]

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need you to develop some softwar...german stock data (BMW, Bayer, Lufthansa and DAX) as csv for example from quandl 2. use the quantopian fetcher to upload and analyse the csv files: [login to view URL] 3. benmark the BMW data against the DAX in quantopian. 4. write a short documentation of example and the steps

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Example of Ldap(s) over ssl is needed in Node js. 3 Milestones 1) Ldaps server nodejs 2) Ldaps client nodejs 3) Docs

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  calculations & details drawing of 6.6/0.4 KV mobile SS. Note that the 6.6 KV...Drawing -inter connection diagram -(calculation & drawing & BOQ ) OF lighting system lightning system HVAC earthing system AC distribution DC distribution short cct , voltage drop ,cable sizing conduit & cable tray system...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  The goal of the project is to get an example with metric datas which is based on the article : " Performance guarantee for hierarchical clustering " authors : Dasgupta and Long, you can also find this article on line : [login to view URL]~dasgupta/papers/[login to view URL] Deadline is 7th september 2018 This jobs suits to Dataminers, Data scientist

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  its a example propject javascript html

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++. Write me a .exe program - I already have an example from github u need to take this project and adapt it and make better and complete for me -

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  The goal of the project is to get an example with metric datas which is based on the article : " Performance guarantee for hierarchical clustering " authors : Dasgupta and Long, you can also find this article on line : [login to view URL]~dasgupta/papers/[login to view URL] Deadline is 7th september 2018 This jobs suits to Dataminers, Data scientist

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The goal of the project is to get an example with metric datas which is based on the article : " Performance guarantee for hierarchical clustering " authors : Dasgupta and Long, you can also find this article on line : [login to view URL]~dasgupta/papers/[login to view URL] Deadline is 7th september 2018 This jobs suits to Dataminers, Data scientist

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We will provide the python library required to engineer features. We have a dataset that will be sent less than 800 row and less than 10 features. Please ping us and we can send you the dataset and the library we would like you to use to build the features.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  The cable tray is a wonderfully efficient tool used to manage all these wires. ... The NEC says a cable tray system is a unit or assembly of units or sections and associated fittings forming a structural system used to securely fasten or support cables and raceways.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello, I am trying to get quotes from various prefabricated house builders but it is difficult to explain them what I want on phone or via email since I cannot meet them in person, that is why I would like to get it drawn by someone so I can just show them what I want and get a quote.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...freestanding and work cluster applications, Infinity HAT offers technician height and user height adjustability and features a centralised cable channel and under-desk cable tray for proper cable management....

  $260 (Avg Bid)
  $260 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello, I need to hire someone who can professionaly make a meeting and marriage website similar to LOVEHABIBI...someone who can professionaly make a meeting and marriage website similar to [login to view URL] ( with adminstration panel of course) so please before you apply, check out the example first, the best price & work I will choose thank you all

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Preciso de algum profissional que já trabalhou na Tray Commerce. Minha loja (B2B) precisa de 2 alterações simples, porém não é configurável pela plataforma. (Ambiente de testes: [login to view URL] ). - Na finalização do pedido, lista de Frete/Forma de envio: Aparece o valor do FRETE. Consigo

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon make me an ad Ended

  ...the finest chocolates ~Phone Number 732-90- Pretzel (907-7389) ~Factory address 520 James St Unit 3b (Same building as AI Stone) ~Rosh Hashanah special: $2 off any wooden tray (factory pickup only) ~Custom order deadline Thursay 9/6 add this as separate section: Our Super Summer sale on our basic Pretzel Plates ending 9/1 find our items in the

  $35 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน

  Preciso de programadores com experiência em e-commerce. Criar a arte das telas de home, categorias, produtos e carrinho e aplicar a programação em html, C...com experiência em e-commerce. Criar a arte das telas de home, categorias, produtos e carrinho e aplicar a programação em html, CSS e javascript em plataformas como: magento, tray, xtech, vtex.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  This is the style of voice we need: [login to view URL] It's for an institutional promo spot that will be used in a website (duration 2:30 minutes or less). I can provide now the text and the video as reference. Please contact me only if you can make that kind of voice. Thanks!

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...keyboard hook. It should work as a resident software as I'm going to use it with Excel, Word, etc. -Specifications- When the powershell script is activated, it stays at task tray and waits for a key input. When using Excel and a particular key is pushed, the script changes the input to another key.(e.g. If "a" is pushed, the Excel shows "hello world")

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  we are a construction contracting company, we do demolition, Renovations, and low voltage wiring. D.R.W is what we want to design. D...D.R.W is what we want to design. D showing as most taken part and it collapsing. R showing the top part being framed up and plywood texture on some pieces. W. Wiring cable tray directing back to the middle of the W.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล