ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  16,416 table mounted can opener definition งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  imacro copy to excel table หมดเขตแล้ว left

  ต้องใช้ imacro คัดลอกข้อมูลจาก web site ลง excel

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Periodic table ตารางธาตุ หมดเขตแล้ว left

  เกี่ยวกับตารางธาตุเคมี ใช้ในการศึกษา

  $671 (Avg Bid)
  $671 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  edit microsoft world outline table and page number issue each title must be assign to the right page number

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ... * Once mounted, a bucket in S3 appears as a local directory on your Linux machine; * Any updates ( creation, deletion or modification of files and subdirectories ) in the local directory are reflected in the corresponding S3 bucket, and vice vera; * all files in the file system are automatically encrypted using RC4, and applications can transparently

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Within my sample MVC application, there is a scrollbar at the bottom of the top. I would like the bottom scrollbar duplicated so that it is as the top of the table as well. So 2 scrollbars, top one functions the same as the bottom,

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Graphics Design - Casino table game_Card Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have existing game layout which needs to be changed to new graphics. Lobby Design as per the reference attached. Game Table Design as per the reference attached. Reference for table style: - Change table color to green - Capacity on table - 8 players. - replace logo with a fancy font looking “Baccarrat” between two laurel leaves - Avatars for players

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Logo Design for a Gate Opener Company 13 วัน left

  Helloooo my friends! I need a logo designed for a Gate Opener company. I’m happy for some creativity but please keep it simple. 1. Text: Dr Autogate 2. Slogan: Autogate Specialist 3. Maybe include a STETHOSCOPES or SPANNER in the logo 4. I include a sample that I like. You may use it, I don’t mind. 5. The list of file formats that you should be

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน

  The example is attached as a screenshot along with all the conditions. In addition to the table I need a green color for stocks/indexes that has been showing Strength/Bulish signals (with a small message describing which one of the conditions were met) ie. moving up the tables/better rating while the name should be stated in Red when Weakness/Bearish

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi! I run an up and coming car club called Valiant Mafia. I’m looking for talented artists/graphic designers to help us create some awesome shirts. I’m looking for several different designs and I’ll be picking a few lucky individuals to work with us! These shirts will be sold to our current members and the car community. Whether it’s JDM, American Muscle, Euro, or just a co...

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We're developing a restaurant table management system, and would like to outsource a component which is responsible for drawing and transforming a table by scale, move and rotate. The component is written in Java for Android.

  $379 (Avg Bid)
  $379 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  i moving form a old server to a new one , so i move also to new database server MariaDB my website (joomla) run sql query to to the database trough function so need to convert the database for make it work on new system and joomla i have a SQL dump form old server in form of a .sql file need new .sql file ready to import into phpadmin i supply the .sql data bump and the .php...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello ever...the site needs to look impressive, upbeat and exciting. It probably requires a video opener on the Home page which we will get created separately. We want this site to promote our brand even more than it sells our shirts. FYI - we have an envato subscription and can use any of their images and templates. Thank for submitting your bids.

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need the top and sides of the table top to be white and the black iron base to be silver. Can you help me by making these changes?

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need to modify in Magento 1.9.4.0 the default table view in a Grouped product from table to a dropdown menu as seen in the screenshots, it should work with everykind of products associated, simple, virtual, etc. I understand that this is doable modifying the file: app/design/frontend/rwd/default/template/catalog/product/view/type/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I'm

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I'm using a combustion code which produces many data files containing results as columns and I need to create a 2,3&4 lookup table from these columns of results using matlab. The missions requires to convert the columns to matrices in a proper way which guarantees that the independent variables match the dependant variable (the one that needs to be

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...knows Javascript. I have a table with three columns : student name, time in, time out. For example, now it is 2pm and the table has these values: name => John Doe, time in => 1:30pm, time out => 2:30pm. So John Doe's time out is 2:30pm. Since it is now 2pm, he has 30 minutes left. I want a fourth column to be added to the table named "time remaining&q...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  HI i want someone to create php my admin table for my website and make all form working

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Combine 2 csv files attached to project Properties table primary key = "Matrix Unique ID" to match = Media Table field "Table MUI For each match in Media table add TO a field named "MediaURL (new field in properties table " seperate with an * each value ***** THIS IS SAMPLE DATA ATTACHED BUT ONCE SUCCESSFUL I WILL GIVE REAL DATA ****

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  Fill in an excel spreadsheed with numerical data based on a screenshot saved in pdf. Keep the same layout.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...update existing MySQL table and display “names” instead of foreign key ID. Something similar in funcionality to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The update window need to have - Drop-down select list fetched from MySQL table. - Select box with search option also fetched from MySQL table. (Something like - Select2)

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Using Bootstrap and Bootstrap-Table ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) plugin, change HTML table into a table that is: 1. Responsive for mobile with some columns flagged to disappear and go to "expand for more data" option 2. Sortable for all columns, plus Pagination and Search 3. Filter date fields with start and end date 3. Has Select All button and Checkboxes

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  IPTV-Build me a Responsive webapp to stream high definition movies. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to build a three tiers web application which is made up of Responsive UI, Java Springboot back end, data source...made up of Responsive UI, Java Springboot back end, data source storage. The main capability of this web application is to provide streaming of movie contents in high definition quality. check [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for reference

  $1465 (Avg Bid)
  $1465 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Seeking designer who can help with designing table legs and furniture components. Also provide CAd drawings and renderings

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Telescopic Jib หมดเขตแล้ว left

  Design a custom column mounted telescopic jib (optional pivot) - this jib is for pneumatic coffee transport and will need to support approximately 500 lbs, - will need to extend maximum 6-10ft - the slotted uni-strut (welded vertically below boom) will allow for fastening electrical conduit, nitrogen, air, and 3" stainless tubing for coffee transport

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Animated logo / youtube opener หมดเขตแล้ว left

  I am looking for short animation of our logo and opening / closing sequences to use for youtube videos. we sell digital printing equipment and would like a couple of machines in a flowing line merging to our logo. See attached video, something like the FutureConstruct example, line moves through screen becomes one machine then flat line then another machine then flat line then another machine whic...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  ...the conditions. In addition to the table I need a green color for stocks/indexes that has been showing Strength/Bulish signals ie. moving up the tables/better rating while the name should be stated in Red when Weakness/Bearish ie. moving down the tables/worse rating signals are apparent. The stocks I want in the table needs to be adjustable and the timeframes

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The purpose of the VBA script is to draw a table within a single cell using special characters. A button is required to execute the script. The user will create an excel table (simply a range) with any number of columns and rows. The user will then define a name for that range. The user will ensure all text is visible or wrapped by adjusting the column

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have a 156 page document that I need a TOC Subchapters Header on Left that says ASTONISHED! Header on Right that is the name of the chapter Page numbers to start on the first chapter No headers or pages on opening pages No headers on Chapter Pages

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Create a hash table (JAVA) หมดเขตแล้ว left

  Hi guys, For this project, you must implement a hash table with chaining that uses arrays to store the chains rather than linked lists. You will be given some skeleton code to follow, which will make things easier. Please read the attached file before bidding. Maximum price for this project is £40.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Tru Definition Fitness หมดเขตแล้ว left

  I have a fitness gym in need of a new website. My partner and I had a website before, but it's currently down. It was hosted by .... We'd like a full 4-5 page WordPress website with payment processing, videos, calendars, contact forms and data migration, etc.

  $1037 (Avg Bid)
  $1037 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Vídeos Convenção หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Prazo de entrega do primeiro corte dos 8 vídeos: 20/03...

  $2292 (Avg Bid)
  $2292 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need an android app for a tablet who recreate an experience of a Interactive Restaurant Touch Menu. Basically, supported with videos of the plates and my Ordering System. WE WANT TO REPLICATE EXACLY THE EXPERIENCE OF THIS PAGE: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] More specs by chat.

  $1070 (Avg Bid)
  $1070 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Creating Brand Name หมดเขตแล้ว left

  We are...multi tool that makes it extremely easy to buckle and unbuckle your ski boots. It also functions as a boot carrier and bottle opener. We are a product development company and are trying to rebrand the Ski-Key BC name. You can take a look at the video which will show more on how the product is used by searching the name or randall innovations.

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...light. a solid works drawing of the light for the tree, A light rail (The strip of lights that extends the distance from the trunk to the end of the branch) that will be mounted on the trunk off an artificial Christmas tree approximately 3 inches in diameter, the light rail will have multiple lights on it extending from the trunk of the tree out ward

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Supply of Coffee Table Book in Indian libraries หมดเขตแล้ว left

  I require such people/students who want to earn extra by visiting universities and colleges for obtaining order to supply copies of my book. I will give hand some amount on per copy.

  $9 - $22
  $9 - $22
  0 การประมูล

  Create and design a 3 storey New Territories Exempted House with the following: • Living room (double height) with ceiling mounted chandelier • Dining room • Kitchen • Maids room & WC • Master bedroom (en suite bathroom) with balcony • 2 bedrooms with balcony • Bathrooms 1. A3 Cover page :A 3D view picture, project title, student class and

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Simple Php/ajax/jQuery inline editor for mysql table หมดเขตแล้ว left

  I need simple editor for mysql table, basically I need this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with 2 additional features: 1. UNDO function - last change can be undone 2. SAVE/CANCEL option - when editing field in a row - update whole edited row to mysql should occure only after Save button is pressed. All changes should be

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I attache a...id=BOE-A-2018-17520 I attached an Excel file with example how i want the table structure on MS Access. Excel file is only an example. You have to use the xml as source. You can create a new Access database with a table, and a form with a button. When click on a button, must to import the xml on the table with the structure i shown you.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need someone who can urgently fix the PDF report layout that vTiger CRM 6 generates and emails as result of scheduled reports from Reports module. At present, the generated PDF report for custom report has issues in fitting and wrapping text in the text area column (usually in block module) to fit the A4 and make the entire table readable clearly.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  PBB file opener(on macbook) หมดเขตแล้ว left

  ...want that, open it on my macbook because the file I got is only supported by windows computer or mobile phone. Unfortunately no PBB reader available for macbook. If anyone can open this file and make a PDF file for me that would be great. The file is locked, but I have a key available for that. I have paid for this stuff but the seller is not responding

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create a table by revit or autocad หมดเขตแล้ว left

  I have a picture of a trolly/table I just want it on done on revit as 3D image with the dimensions

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  time table หมดเขตแล้ว left

  ...already scheduled, and others can be checked to take to another page to work out the time table. Some students are already scheduled with the tutor and are checked automatically on setallocated2. Parameters cab be changed to allow more students on each day , but just work with the default. The issue is once the time table is created in find schedule

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Sewing machinist to make roughly 200 table cloths หมดเขตแล้ว left

  Require someone to make roughly 200 table cloths consisting of two sizes. All material and thread will be supplied.

  $177 - $532
  พื้นที่
  $177 - $532
  0 การประมูล
  Need a pricing table on the website. หมดเขตแล้ว left

  Need a pricing table on our website (wordpress). Reference are attached.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...want to build a basic website that has a landing page where a video opener will play and has two other pages - ABOUT and CONTACT US. We will add to the site in future but this first project is to get something in place quickly. We have already chosen wordpress theme and the video opener is being created by someone else. We want the site to be configured

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build me 2 webpages - school Map + league table หมดเขตแล้ว left

  ...requirement 1) league table - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2) School Map - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3) written by any of these language (HTML / Javascript / bootstrap / css) 4) must be fully responsive 5) website main colour is blue and red How we grade: 1) Use of Color, Gradients 2) Typography 3) Design of UI element such as menu, button and tab 4) Grid / Table Design It is

  $672 (Avg Bid)
  $672 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  ...the next column we only see types of Raisins And so on We can put quantities required . (manual) Pricing comes from a table we can provide.(automated) Image of both the main product and components come from table - we can provide the images. (automated) We can then print / save as PDF We can Create Standard Main Products - but components wil...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Looking for a SQL table module with api payment integration, must be compatible with e-commerce back end frameworks linked to predefined emailing list. Site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] built in PHP codeigniter

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล