ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  334,674 tax law งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Need quotes for the following services [preferably from Bangalore, India]: 1. Benchmarking analysis based on nature of business services offered 2. Transfer Pricing Contract agreement 3. Transfer Pricing yearly audit (FY 2022-23) P.S: As we are incorporated in India, we would prefer someone within India itself so that we are assured that the entity fully understands and is compliant with the law of the land.

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  contract essay 6 วัน left

  ...the seller of the sunbeds, withdrew the sunbeds from the auction. At the start of June 2022, Natalia could see that the work by Phat Designs had slowed due to the increasing cost of materials and labour. Worried that the work would not be completed on time, Natalia sent an email to Phat Designs promising an extra £2000 for the work to be completed as agreed. That same month, Natalia’s brother-in-law, Olufeme installed a hot tub in the salon’s garden as a surprise for Natalia. On discovering this, Natalia promised to pay him £500. Natalia was also approached by a Patrina, a local furniture seller who had three salon chairs to sell. Natalia stated that they ‘must be chairs that can recline fully because I need to be able to line them up to the sinks wh...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Payroll Accountant. 6 วัน left

  Thomas Services is looking for an experienced ...withholdings. You’ll prepare payroll schedules and records and you’ll contribute to various accounting tasks, such as updating payroll files. To succeed in this role, you must have strong mathematical skills and knowledge of national and regional laws on payroll and taxes. Responsibilities Oversee employee pay checks. Calculate net salaries considering deductions and withholdings Ensure payroll and tax documents are accurate Update general ledger and payroll files Prepare accounting files, records, and schedules Monitor paid and unpaid leaves Process overtime earnings or holiday deductions Resolve payroll problems (e.g. overlooked bank holidays, late payments, etc.) Answer employee questions concerning payroll Participate...

  $1385 (Avg Bid)
  $1385 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in the process of setting up an accounting and advisory firm in Australia that specialising in providing tax, accounting and advisory services to the property development industry. I was after a professional but contemporary logo to represent the direction of the firm. The business name is: Payne Advisory Group I need the logos supplied as super high res files that are suitable for print and web production and provided in the following file formats (JPG, PDF, Adobe Illustrator, EPS, PNG). I will also need both the RGB and CMYK colour values. Please provide the logo with both solid and transparent background versions.

  $34 (Avg Bid)
  การันตี
  Boutique Logo Design 6 วัน left

  Boutique Name: ** Grit and Glam / Grit & Glam Mission: ** We desire to brin...service to our community, in our ethical conduct and in giving back. ** We desire to support and bring attention to American made businesses - those who stand for freedom and who desire to back the USA and its founding principles. ** We desire to give 10% of our profits to causes that help those overcome addiction, women who are pregnant and need resources and those who serve the people, veterans, law enforcement and first responders. Logo: ** We'd like a logo that reflects the above principles and mission - a logo that blends toughness with class, God with country - in one cohesive, simple design. Color Scheme: ** Black & White (Red/White/Blue Accents considered) With much Jo...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Please let me know if you can do this within 24 hours. Before copying data to main excel sheet- 1. Delete all rows that contain following keywords in company name, website, or email: Farmers, progressive, insurance, geico, university, school, academy, foundation, nonprofit, kinder, welch, waldorf, college, and .edu. 2. Copy all rows into the master document that contain...keywords in the “Job Title” column: partner, founder, owner, lawyer, attorney, marketing, intake, reputation, sales, shareholder, director, president, and manager. After all cities are copied to main data sheet 1. Delete duplicates (determined by email) 2. Delete all rows that do not contain an email address. 3. Save as both xlsx and csv format. 4. Name the state name. For example, “Pennsylvania ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Graphic Design Invitation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We’re a personal injury law firm having a anniversary/holiday gala party at the end of the year. The event will take place at the aquarium. We want a graphic designed to use as the background for the invitations that is aquarium themed while being fancy gala tied in with our logo/brand colors

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  A family office needs regular bookkeeping and overall office and executive management assistance. This is a part-time p...regular bookkeeping and overall office and executive management assistance. This is a part-time position, some of the time working independently, and part of the time working directly with the family office CEO. You will be the Full Charge Bookkeeper, responsible for making sure that all entities have up to date books, all tax related work completed in regards to payments, Accounts Receivable and Accounts Payable management, and any inquiries followed up and answered by our tax CPA.. Some of your time will be with regular meetings with the Manager, in order to make sure everything is properly classified, and to discuss the results and trends of our fina...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Delhi-based candidate who can handle social media marketing for my Law Firm The task should be milestone based and can be ongoing for a long if work is satisfactory. website improvement (incl. metatags) bulk emails Google rating LinkedIn Twitter Facebook etc.

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  is a legal tech platform. We prov...registration and fulfilling its compliance. We do contract drafting, agreement drafting, all all types of documentation. We also provide internship and training and legal courses to for law students. We need sales person, who can generate leads for us in legal field. Payment will be per/ sale upto 25% of the lead. is a legal tech platform. We provide all legal services such as company registration and NGO registration and fulfilling its compliance. We do contract drafting, agreement drafting, all all types of documentation. We also provide internship and training and legal courses to for law students. We need sales person, who can generate leads for us in legal field. Payment will be per/ sale upto 25% of the lead.

  $8 - $19
  $8 - $19
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for a long-term video editor who is experienced in uploading content to YouTube and managing it. I plan on uploading 1 video per week that may be 10-15 minutes long each. The content will be on business law—specifically, mergers and acquisitions. Stitch content, create covers, title the videos, organize playlists, enable transcripts, reupload hi as shorts, etc.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need someone to create hundreds of pages in a wordpress site. I need each of those pages to include a profile template for each of 13,000 Law Enforcement Agencies in The U.S. I then need each profile populated with specific data regarding said agencies, including a profile page for each Officer working for each agency. I will supply the data for the Officers, but sometimes they are received in PDF format, sometimes in txt, and sometimes in excel. We can't demand that the records be delivered to us in a specific format.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  County court judgement - need uk experience 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Uk court matter- need to have demonstrable experience of uk court law. I need someone to draft the documents for me to remove a county court judgement made in my name. The documents were served to the wrong address and the property was settled to my ex h in a court consent order. Unfortunately he never acted to remove my name from the documents and is not traceable. This county court judgement is only a part of his financial misdemeanours as I am also facing proceedings with the mortgage provider for non payment of monthly mortgage. My ex is no where to be found and does not respond.

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  WordPress Payment Furnnal Debug 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My WordPress site throws out fatal error when adding tax surcharge on Stripe side. It works before adding it. And it didn't work after removing it. The Milestone is to debug it make it right and add tax surcharge on it properly.

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Translate article from English to French 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The article is homework for university. I wrote it in English for the sake of time. The subject is social and law science. The translator must be a french native and have studied human science at least.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Law master assignment 5 วัน left

  Need to write two assignments each of 3000 words including reference Noted: Deadline 4 days and budget for both assignments max 80$, if you agree with my budget and deadline then place your bid. Thanks

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  22 คำเสนอราคา
  Law master assignment 5 วัน left

  Assignment of 3000 words including reference: Does the strong shareholder protection provided by UK company law go too far in mitigating the separation of ownership and control at the expense of other non-shareholder constituents?

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Trophy icon Looking for logo for new law firm 5 วัน left

  Looking for a new logo for a law firm. Open to any colors and ideas. The name of the firm is "Trimble Law"

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I am developing small accounting software/finance module, want to design database for Indian Pvt Ltd Company, records need to be maintained as per Indian Company Act , requirements of Income tax need to be take care. Database required for deploying finance and accounts module only, There will be one Head office, Multiple branches with separate GST registration, Books maintained should comply with Indian Company Act., Income tax act, GST compliant. We should be able to abstract Company account statement and also branch wise statements, gst and other statutory reports , GL reports, leger reports, customers & vendor ledgers, dimension analysis for ledger entries from the data base Those who have experience in database design for companies and involved in ERP development, m...

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  I need a podcast editor 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a popular podcast-Between the Lines:A Podcast about Sports and the Law- but I'm looking for a new editor for my episodes. Basic stuff - helping with the intro and outro, music at the beginning, deleting fillers, etc. Episodes are between 30-60 minutes. Thanks

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  I need a podcast editor -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a popular podcast-Between the Lines:A Podcast about Sports and the Law- but I'm looking for a new editor for my episodes. Basic stuff - helping with the intro and outro, music at the beginning, deleting fillers, etc. Episodes are between 30-60 minutes. Thanks

  $38 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Paralegal family law 4 วัน left

  My ex wife filed for divorce and we do t have a parenting plan. We did one in mediation and it was never put in place. She is holding my kids hostage while i pay Her child support.

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...software for PC use. Not online software. functions: 1. Can add a new item, including item ID, name, description. No vendor information, need. No category information. No unit needs. (such as bottle, lb). Item doesn't need price (buy and sale price. No tax calculation needed) 2. Can add inventory, including the date, item name, Item ID (can key in or scan from linear bar code. Bar code scanner not included. No need to generate PO. Add item to in inventory directly. 3. When selling, deduct items from inventory. No need to track sale price, tax. Users can deduct from the scanner. For QTY more than one, the function will be by key in QTY or scan multiple times. If there is the same item sale twice, the order record will be in a separate line. For example sale item 1001 q...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  artist profetionel หมดเขตแล้ว left

  I need an artist to draw the writing on billboard pictures, arrange the writing in sizes and follow the marketing law, where when the eye sees the tower, where does the reservation number or the advertised company then look.

  $50 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need an excel file that has roughly 15 values (I will provide names/values) that can take in numeric data and return a value. Please see example below: Fence Panels (Cost is $80 per panel) - I need 5 panels. I need the spreadsheet to allow me to enter the number 5 and it returns a value of $400 I need the similar for all items ...names/values) that can take in numeric data and return a value. Please see example below: Fence Panels (Cost is $80 per panel) - I need 5 panels. I need the spreadsheet to allow me to enter the number 5 and it returns a value of $400 I need the similar for all items on the file. At the bottom I need to be able to add all the fields together and have a total. Once we have a total I need to computer 7% tax on the total amount. Will need a quick tu...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Article on NRI Taxation 4 วัน left

  Topic 2 Words 1400-1600 Which income of Non Residents are Taxable in India? Mention Residential status wise 1 Explain in brief who are Non Resident Indians Insert reference ( link of Topic 1-Caption) 2 Tell the 5 main sources of Income as per the Income Tax Act 1961 3 Explain the taxability of each income for Non Residents? In what cases they would be taxable Salary Income from House Property Capital Gains Income from Profit and Gains from Business and Profession Income from other sources 4 What are the deductions available to NRI's with respect to incomes mentioned in point 3? 5 What are the TDS provisions with respect to incomes mentioned in point 3?

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hello I am searching for a certified acountant / book keeper with plenty of experience to present tax forms in usa. Must have and demonstrate experience with trucking business in USA, also must have PTIN.

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hello Freelancers We are an IT services provider. We are looking to hire a person with thorough knowledge of GST filling process in India. Ideally you should be a CA and need to be able to prove your qualifications. The job: You help us to prepare the perfect data formats for GST and IT filling. Reply with the total GST return types so that We read the bids. We are looking for someone who can prepare algorithms. We will follow these algorithms to develop programs. We are not looking for people to file periodic GST returns. thank you all

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create a planner cover 4 ชั่วโมง left

  I am create a tax planner the title is let get in your bag. The idea of the planner consists of 12 months of prepping for the tax season so make up to 100k. Brand colors is purple black and white. I need something eye catchy! I need picture of purple diamonds, bills of money and glitter

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  I need a bookkeeper 4 วัน left

  Small business that is behind on tax prep. Need to get up to date

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Scrape data from yellow pages.ca 13 วัน left

  Scrape data and gather business information name , contact , phone number , email And location Tiny homes Backyard homes rv rental In-law suits

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  I require an EMERGENCY EVACUATION PLAN for a home in Australia, often rented to holidaymakers. As per law, every bedroom will need to have an evacuation map to ensure guests can exit the building safely in case of a fire or other emergency. As I wasn't able to locate a floor plan of our house, I've used FLOOR PLAN CREATOR to help me create a floor plan to use for our maps. It's taking me way too long -- I am hoping a Freelancer, can help me create 5 x MAPS - 1x 4 from each bedroom detailing exit, and 1 general to hang on the back of the front door. I understand you'll need further information from me, which I will aim to get to you asap. My budget is $40 AUD.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Create an EMERGENCY EVACUATION PLAN/MAP (for an Australian property) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an EMERGENCY EVACUATION PLAN for a home in Australia, often rented to holidaymakers. As per law, every bedroom will need to have an evacuation map to ensure guests can exit the building safely in case of a fire or other emergency. As I wasn't able to locate a floor plan of our house, I've used FLOOR PLAN CREATOR to help me create a floor plan to use for our maps. It's taking me way too long -- I am hoping a Freelancer, can help me create 5 x MAPS - 1x 4 from each bedroom detailing exit, and 1 general to hang on the back of the front door. I understand you'll need further information from me, which I will aim to get to you asap. My budget is $40 AUD.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  English to Bengali Translation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will write about 1500 words in English, i will need a translation in Bengali Industry: construction, health, law

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Video commercial 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a video made to advertize a pack of cigarettes. I need it to show the details on my specific cigarette from opening the pack, showing the tax stamp, taking out a cigarette, lighting and inhalling it.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I am looking for an accountant who can organise my book keeping and prepare accounts for tax office. You would need to use Elster (official German Tax Portal) or Lexoffice. 1. Book keeping 2019, 2020, 2021, 2022 2. Filing for tax returns (documents from the year 2018 available as reference) Partly book keeping is already managed in excel file and some work is left in terms of booking incoming invoices/receipts, banking, etc. Total bookable documents are not more than 200. Your job is to prepare documents for filing taxes and tax returns. A qualified accountant or chartered accountant with good experience is required. Any professional accountant will need 5-6 days to get this right.

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Fashion Boutique Marketplace App Development in Flutter 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and book any slot then user will get upto 500 INR in their wallet. - Users will Get Notifications whenever they place any order or get the delivery of the order. User should have the option to post feedback or rating on that partner profile and rating should be calculated between 1-5 stars. Admin should be able to download all sales reports in excel format. GST should be calculated as per Govt. law. Admin should be able to download any reports, customer data in Excel format custom datewise or daily, weekly, monthly, yearly. Admin should be able to add or block any user. Admin should be able to edit or delete any feedback or rating too on any partner account. Admin should have the option to search any partner in their admin dashboard by searching partner name or partner i.d. ...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Deliverable: User should create invoices and receipts within QuickBooks Online and have the same invoices sync with EFRIS. API Programming Language: JSON API Endpoints to Hit / work with: EFRIS and QuickBooks Online

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Need to develop a web based application, which will cater to below requirements/journeys:- Customer registration:- Capable ...orders placed by registered customers, and also maintain the track of orders created, The orders should also be published to the vendors, either through .csv files or real time API. customer should also able to view its own orders/back orders and able to track the stage of his orders as well as Invoice details once the order is completed Billing :- Should able to create Invoice along with various tax calculations and convert the value based on appropriate exchange rates and discounts. T he above requirement can be developed using M2 . if interested we can further discuss details on minute level . we can schedule a meeting on google meet for the same. regar...

  $1599 (Avg Bid)
  $1599 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Business Card Design 9 วัน left

  The Business Card design is for a Law Firm. Please see different variations of the Logo and the name attached. The colour schematics of the firm are black, white, various shades of grey and gold.

  $34 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a logo for new business. The company will train law enforcement personnel in investigative techniques. the company name is Relentless investigative training.

  $100 (Avg Bid)

  ...nurturing outbound / inbound sales lead campaigns for PepperBall Law Enforcement Solutions. This position will utilize an integrated strategy that may include, but is not limited to, marketing automation, inbound/outbound telemarketing, working lead lists, training and demo prospecting and follow-up. This position will play a crucial role in implementing best practices and procedures to make lead generation discipline and the Sales/Account Services team successful. Additionally, this role will include proactive prospecting and will email and make calls and to current and potential customers to introduce our product solution, log call and information into Sales Force and set up demos and appointments for outside Sales Team. USA law enforcement or dispatch experience desirab...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Mineral Rights Research 2 วัน left

  I signed a contact to sell my house and did not include the mineral rights addendum in the contract at first. My For Sale By Owner submitted the addendum 4 days later. The Sellers wanted me to drop the price of the house $100,000 for the mineral rights. It was only about 5 acres. That would take me 60 years to break even. I was pooled in an oil well. I had to go ahead w...to sell my house and did not include the mineral rights addendum in the contract at first. My For Sale By Owner submitted the addendum 4 days later. The Sellers wanted me to drop the price of the house $100,000 for the mineral rights. It was only about 5 acres. That would take me 60 years to break even. I was pooled in an oil well. I had to go ahead with the sale of the house, Is there any case law to help with my ...

  $1903 (Avg Bid)
  $1903 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  I need journalist 2 วัน left

  My father has a restaurant in Baltimore County, he being evicted. We have a really bad lease agreement against to us. Buy one hand land wants us pay our rent on time and the on the other hand she keep caused us troubles damaged customer our business. The landlord is 100% legal of her action by the rent law, however we would like to expose what she did to warrant future small business owner. Please contact me if you are interested of this topic. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Design and Develop Website for Nonprofit Organization -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be approximately 11 different pages, some of which are templates. Special features should include: latest news, newsletter signup, donation button and/or widget, events calendar and upcoming events. The designer will given wide latitude for creativity, and as such should have extensive design experience and not just be a coder. The feel of the website should be professional (as we're a nonprofit law firm) but also can be edgy and should be photo and/or video-heavy. The individual taking on this project should have be fluent in English, a visionary, SEO-minded, and familiar with needs unique to nonprofit websites. Some sample sites that have good design elements: | | | | https://feedontario

  $2074 (Avg Bid)
  $2074 การประมูลเฉลี่ย
  155 คำเสนอราคา
  Trophy icon 3D LOGO CREATION 2 วัน left

  i would like a creative 3D logo for (Million Dollar Tax Business) i would like this logo to make a statement

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  บทความชุมชน tax law ชั้นนำ