ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  31,358 tax งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  The table is given: CREATE TABLE salaries2 ( Employee_mark INT NOT NULL, an NUMBER (4) NOT NULL, luna number (2) NOT NULL, NUMBER (3), income base NUMBER (16.2), increase NUMBER (16.2), tax NUMBER (16.2), NUMBER retainers (16.2), CONSTRAINT pk_salaries PRIMARY KEY (employee_brand, year, month), CONSTRAINT ck_salarii_an CHECK (an between 2001 and 2012), CONSTRAINT pk_salarii_luna CHECK (luna BETWEEN 1 and 12) ); Write a function that determines the net income of the employee with the registration number "employee_mark" (input parameter. Net income = Basic income * (bonuses / 100) - tax - withholdings). Give an example PL / SQL execution block that defines a cursor that changes the hourly wage by 10 percent more, if it is lower than the value of 24 lei / hour.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have an Excel file with names and addressed in proper sequence. We need to transfer this data onto a pre-printed form or create an identical form with this data populating the lines. The form is similar to a tax from and can be reproduced but it must have the same fonts, formats, etc. as the original. Note that we tried to format the Excel file to fit on preprinted forms but there are field alignment issues when using a mail merge from word. The excel file has 25,000 names and addresses. The job entails the transfer of the excel data onto a suitable form and then printing the forms for our office use.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  We are tax planning and tax return filing services provider across India and also provides services related to registration of companies in India

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  UK Accounting knowledge 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...accountancy practice and require help with certain questions relating to Financial Reporting for UK Entities (FRS 102,105) and broad questions around structuring transactions etc. I require someone knowledgeable with considerable experience whom I can trust in order to provide the right guidance. I see this as a long term propostion as opposed to a one-off requirement. I do not require specific tax advice unless you have this knowledge too ofcourse. First task: My Client buys and sells goods, but according to simple accounting rules my client only accounts for the net revenue (not split out by gross/cost of sales) as my client doesn't hold any risk for the goods. However he is claiming the following: But one of the factors in the link that you sent through on determi...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Openbravo developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We use Openbr...are looking for a developer with proven experience and is reliable. In your contact, please explain your Openbravo experience. We have a few small initial tasks to test the relationship. i) we need to add the new fiscal period and open it. This is on 2 instances. ii) we have an issue with the tax from Business Partner, not automatically mapping into the Customer Order confirmation / PO at the product line level. It means we have to manually change every customer order product line to the right tax iii) We want to add our delivery address into the Purchase Order (next to the main business partner Further projects are to integrate (and develop) with our opencart platform and sugarcrm or similar. In your quote, please list a fixed price for each of the ind...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Animation 2 วัน left

  See attached mp4. We want to see other ideas for how the 4 lines of text information are displayed in a cool looking sequence that suits the mp4. It should be much more epic! Do not do any voice over or music. 4 lines: Do you want a steak and beer in the Metaverse? Scarcity Game's tavern keeper invites you to the launch party! $SGV sprinkled on everyone attending. Rogues take a 20% tax, so look out.

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Administrative assistance keeping records up to date 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Unbordered is a cloud based tax preparation business. We are in need of administrative and data entry assistance keeping our records up to date. The work would involve updating and maintaining records on a daily basis.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I need to translate a letter received from the Municipality from Hebrew to English in relation to the payment release of Municipality tax for the period of 2017-2020.

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  I need some specific tax questions answered 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am a U.S.-based publicist and own a business. I have a couple specific questions for a CPA. Please don't respond unless you are U.S. based too. I will not post questions in the public forum or in message chat.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  We are looking for a few cryptocurrency content writers to join our team. The hired persons should have a good command over English and should have years of experience in writing texts related to cryptocurrency, NFT, blockchain, bitcoin, crypto tax and other related topics. Right now, we are especially in need of a lot of NFT writers. We prefer someone who has a passion for cryptocurrency. So, please don't apply if you never wrote about crypto or know nothing about NFT. Additionally, practical experience with crypto trading will be considered as a plus as sometimes you may need to take screenshots from the live platforms as you will write the texts. The candidates must include their experience with NFT and crypto in their proposals. The pay is 15 USD per 1000 words. There i...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design me a new logo 4 วัน left

  ...Zealand. My current website is if you want to see what I currently have. Business/company name is "Melessa Henderson CA Ltd" but I trade as "101 Accountants" which is based on our location address of 101 Arawa Street. Therefore I want to have "Melessa Henderson CA Ltd @101 Accountants" in the full logo. I want an icon to go with it that will represent accounting, business, tax, farm accounting. My business name is quite long so ideally I want it to be a bit shorter so logo isn't too big and can fit ideally on letterhead, website, business cards, and also my Xero invoices. But still readable and legible. My name is still important, because we in a small town and people know me. Colour wise, I like to use the 'Xero blue' because it t...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  We currently have a website for our business which aims to specialise in selling security equipment. Cameras, Alarms, Dash cams, baby monitors etc The website is very basic for what we paid. It requires a little bit if a revamp for launching. The back end of the website requires some work re API checks/updates, pluggins checks, algorithm checks, setting up tax and payments etc. We just need to make sure all functionalities are working before we launch our website. We also require some products being sourced for our website. Products such as alarms, sensor lights etc. Also require someone to assist with Marketing utilising social media - Facebook and Google marketing. Ideally we are looking for someone based in Australia and who can read, write, speak fluent English. Please l...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  It is all about tax. We have tax collecting consultants but want to get all the records in their database to a central database dynamically. This platform will be either cloud-based or on-premise. Please see attached documents for an idea of my expectation. A simple prototype will be most welcome.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  About the project: Online Shopping Cart. With a Brand name Shopping. Design the sign-in/sign-up mode... Signup form should include: ** Email or phone number signup ** Password creation. ** 2 factor authentication ** Selection icon : customer or Vendor? ** If customer: *** Ask for Phone number and finish signup with 2 factor authentication. ** If vendor: *** Ask for shop name *** Shop owner *** Shop address *** Pan card *** Tax id *** Adhar card *** Photo id *** Shop Address proof *** And now signup with 2 factor authentication. * Build creative designs and wire frames with a fresh feel for SIGNIN flow with 2 factor authentication.(Brand name: Shopping), Email or phone number ...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Need tax return preparation for me and my wife for the years 2017 to 2020.

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ERC-20 on Ethereum that has to have a settable sell tax which will get burned to a dead wallet. + prevention against front-running(sandwich) bots. Please chat me and greet me with "Hi CYBR" in order for me to know you are not spammers/bots.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  United States Tax experts only I need some advice on preparing my taxes using TurboTax Home and business the help I need regarding 1099 R, health insurance, and extra home-office expenses. I am also looking to finalize my taxes in one session. If you think you can help, please apply.

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Αρχικά 8 วัน left

  A Greek tax company needs some articles regarding their services offered to be written in detail In Greek language.

  $565 (Avg Bid)
  $565 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are a TCSP license holder/company secretary based in Hong Kong, is now seeking for helpful and responsible part time freelance auditor as our long time partner. We will prepare all accounting draft and you will only need to do the audit work, as well as the tax representative of our clients. Please tell us your quote for a NIL report.

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Create a website 5 วัน left

  I want to launch a website like TAX-EAZY , not able to post website link here so you can directly search Tax-eazy and got this website on 1st page. I need a website like this, all features and services should be same like this just content will be different and also i need payment gateway which is missing in reference website. Reference website have 8 pages, so i need same main heading just content will be different so bid only if you have subject knowledge of all pages mentioned in reference website. I am also attaching screenshot of first page of ref. website

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Looking For Technical Writers-10 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a few technical writers to join our team. The hired persons should have a good command over English and should have years of experience writing technical articles, annual reports, user manuals, crypto tax and other related topics. Basically, anything technical. We prefer someone who has a passion for technical content writing. Please don't apply if you don't know what technical writing is. The hired writer will be required to write for us on a regular basis. So, we are looking for someone who loves to work with the topics mentioned. We will pay 5 USD per 500 words in the beginning and gradually increase the pay as time goes on. We will ask the candidates a few questions along with relevant samples. Please, include your experience with technical writing...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...with ZERO software Quarterly BAS preparation and lodgement Billing reconciliation report for both Telco and Solar Business Invoices reconciliation Retail billing reconciliation for outgoing invoices start of month and payments reconciliation end of month. Monitoring Retail Billing Overdue reminders for Telco Payment Calling clients for overdue amounts wherever applicable Issuing Recipient Created Tax Invoice for partners Invoicing Telco and Solar Clients. Creating Payslips for employees Xero Reconciliation This is a long term position and has the potential to for the right candidate to be the integral part of the founding team....

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Candidates must have ASIC/ATO experience or willingness to gain knowledge. Admin assistance required, jobs include ASIC compliance, setting up entities, onboarding clients to our systems, Asana (software) tax updates, Hellosign and ATO lodgments in XPM (plus other tasks as required). ****PLEASE NOTE: I am not hiring bookkeepers or accountants, I am in need of admin support and virtual assistance.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need help completing my Canadian T2 corporate tax return. Applicant must be familiar with Canadian tax returns

  $3086 / hr (Avg Bid)
  $3086 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need help with t2 tax return in a PDF form from a Canadian tax accountant, I have it mostly done.

  $80 / hr (Avg Bid)
  $80 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Chartered Accountant (Europe) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Professionalism and organizational skills Accuracy and attention to detail Fast and reliable internet connection Ability to work under pressure and meet deadlines Having a positive attitude to accept new work challenges Responsibilities and Duties: Preparing, presenting and signing the annual accounts in accordance with the Financial Regulation Assist with tax audits and tax returns Calculation of monthly withholding Tax Preparation of Tax return Creates queries and reports on Payroll data Reviewing Accounts Receivables and Accounts Payable (AR & AP Management) Support month-end and year-end close process Organizing the closure of the accounts involving all in-house financial assistants Proper implementation of payments, collection of revenue and rec...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Income Tax 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a CA for calculation of my income tax and provide advise/manage it to save/rebate tax as much is possible within Indian legal boundaries.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  received a legacy from USA and also a life insurance payment. I need to know what tax I need to pay on this

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I want someone to develop a list of all four plex (a building with 4 separate living spaces) properties along with the owners of these properties and their contact info (Phone Number and email address). Purchase price and details about the building also would be a nice to have but not req...of these properties and their contact info (Phone Number and email address). Purchase price and details about the building also would be a nice to have but not required. See attached excel template. I would like the list to contain all four plex properties in Calgary, Alberta Canada only. It could include properties with more than units as well. Potential data sources are , (tax assessments), , etc. Successful bidder should be able research where to best find the data.

  $326 (Avg Bid)
  $326 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Sales and inventory software which is develop on PHP codeigniter -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have sale and inventory software which is developon PHP codeigniter in that we have a MPDF library through which it will create sale invoice in pdf format by using this same library we need to generate the following. Changes: 1. Sales Quotation convert to MPDF and add header and footer 2. Add Pro Forma Invoice in Sales Quotation same as Tax Invoice but only need to change header text 3. Deliver note should be convet to MPDF and add header and footer 4. New format Sales invoice,but the details will same as old invoce with additoional columns in the body 5. Purchase order need to change to MPDF and add header and footer

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...similar type of like paynearby,Spice money. Please see the video for reference The services it will have # mPOS (Used for collecting payment from Debit/Credit Card) # Money Transfer. # Bill Payment(Insurance,Credit Card,Loan,Fastag,Landline,Broadband,Pipe Gas,LPG Cylinder,Water,Cable TV,Traffic Challan,Property Tax,Housing Payments,School Fee,Hospital,Subscription, etc). # AADHAR Enable Payment Service (Drop down to select Bank Name, Type of operation (Cash withdrawal/Deposit/Balance query) Number box to enter AADHAR number and mobile No and Amount .Then a button for scan after that continue. # Flight. # Train Ticket. # Bus. # Hotel. # UPI Payment sent and Receive . We need Report page for all service , Success/Fail

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Investment Binary 4 วัน left

  Program investment collective, increased the valeur of per weeks and our systems will provide 10% with tax

  $130 (Avg Bid)
  การันตี

  flyer color scheme: red, black and white theme: bold, professional and classy Strategy Over Emotions (include picture of logo) (Words on Flyer) We Do More Than Just Taxes. We Will Assist You With Every Strategy Related to Money! Your Favorite Tax Accountants In Person & Virtual Appointments Open Late Open 7 Days A Week 996 E New Circle Rd Lexington (859)402-2227 (include picture of) Quality Tax Logo (include picture of) QR Code (include picture of) Phone App (include picture of) lady in red jacket

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Smart Contract Development (UniSwap Sales Tax) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are creating a smart contract and are having issues with implementing a small burn tax based strictly off of sells. We are looking for consultation and reviewing the code for it to properly work when using using Ropsten Test The created ERC20 will have tax on sells. We are trying to achieve this by creating a mapping(address => bool) where we set the pool address = true, and then in _transfer function checking if a recipient == to the pool, based on that there is either a normal transfer or a transfer that is taxed. The end goal is that on sales there will be a tax implemented, which will be allocated to a burn wallet. We are open to using other methods is necessary. The priority is for it to work on swaps. Below in the files you will see the current solidity...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Trophy icon Wings & Vacation flyer 8 ชั่วโมง left

  Color Scheme: Red, Black & White Style: professional, bold and classy Wings & Vacation 4U Bring Us Your W2 We can help you with: Getting your MAXIMUM refund Missing stimulus check help Any business needs you may have we are up to date on all tax law changes ☎Call now (859) 402-2227 Set appointment go to in person or Virtual appointment 996 East New Circle Rd. add logo add qr code add pictures of buffalo wings add pictures of valentines add pictures the superbowl and fans celebrating add pictures of money add pictures of W2's

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  We are looking for a few cryptocurrency content writers to join our team. The hired persons should have a good command over English and should have years of experience in writing texts related to cryptocurrency, NFT, blockchain, bitcoin, crypto tax and other related topics. Right now, we are especially in need of a lot of NFT writers. We prefer someone who has a passion for cryptocurrency. So, please don't apply if you never wrote about crypto or know nothing about NFT. Additionally, practical experience with crypto trading will be considered as a plus as sometimes you may need to take screenshots from the live platforms as you will write the texts. The pay is 15 USD per 1000 words. There is a chance we will increase the pay if the hired writers are consistent while working ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I want to launch a website like TAX-EAZY , not able to post website link here so you can directly search Tax-eazy and got this website on 1st page. I need a website like this, all features and services should be same like this just content will be different and also i need payment gateway which is missing in reference website. Reference website have 8 pages, so i need same main heading just content will be different so bid only if you have subject knowledge of all pages mentioned in reference website. I am also attaching screenshot of first page of ref. website.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Consultation regarding Crypto Token Project - 10 Questions 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...projects that are meant to increase in value (ie 100x gains)? This is in contrast to projects that are meant to slowly grow over time with minimal growth. For example these 100x particular projects might have low price, inflation built in, long staking period, etc 5. What is a recommended staking period to help keep the price afloat and reward those who hold? 6. What is a recommended founders tax? 7. Does the technology exist to give more tokens (or give air drop or give tokens at a discount) on certain date? Like on August 15th of every year. 8. How much does it cost to list a token on an exchange? 9. Is it possible to create a token and when an NFT is sold a certain percentage goes to the holders of the token, a certain percentage is burned, a certain percentage goes to ...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Help me market my tobacco, I will share a percentage. As for my type of tobacco, it is Besuki na Oogst with premium quality or my AAA. For your price, it is relatively cheaper and good because this is tobacco from a state company so it is not subject to tax. Apart from Besuki, I also sell tobacco. others from Indonesia thank you..

  $7500 (Avg Bid)
  $7500 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello there, I am looking for a content writer for our website (law firm). our website provides legal services such as IRS tax relief. tax audit. We going to need 1400 words for 3 contents. if you do not have previous experience of writing content for law firm please do not place bid on this project.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Sewing boat covers 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Swedish yacht interior de...over 20 years We are currently looking for serious suppliers who can produce boat covers for us, according to our templates that we will send by email. They are in a 1: 1 ratio, with all the information and manufacturing instructions, and you need to print them out or if you have a cnc cutter, we will make the preparation for cutting. We are looking for suppliers from the European Union, for easier tax policy and transport itself. This is an extremely easy job because we make templates for you so that any person who has a little understanding of sewing, with a short training that we will conduct with suppliers and related to reading templates, can master very quickly. Think and you are welcome with questions. We look forward to new challenges Wor...

  $284 - $851
  $284 - $851
  0 คำเสนอราคา
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Tax Education non-profit - logo re-design 1 วัน left

  We are looking for a fresh new logo design for our tax education non-profit. Our current logo (attached) was originally designed a few years ago, but is unfortunately not unique and is being used by another company. We like the abstract and modern look of this logo but would like a unique logo that relates to our company mission. We do like the current color pallet of blues and greens and would like the new logo's color pallet to be similar. The non-profit is called the Center For Advancement of Tax Equity (CFATE for short) and our mission is: "To improve the quality of life and economic conditions for individuals from underserved communities, namely through the use of tax education and outreach services." More information about our non-profit can b...

  $75 (Avg Bid)
  การันตี

  I want to launch a website like , I need a website like this, all features and services should be same like this just content will be different and also i need payment gateway which is missing in reference website. Reference website have 8 pages, so i need same main heading just content will be different so bid only if you have subject knowledge of all pages mentioned in reference website. I am also attaching screenshot of first page of ref. website.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GHL BUILDOUT 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who is competent in GHL. I would like to have automations and triggers set up as well as landing pages for my tax firm, calendar, round robin etc. I have the API code to the tax software. Applicant must be good with graphic design as well.

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  We are creating a smart contract and are having issues with implementing a small burn tax based strictly off of sells. We are looking for consultation and reviewing the code for it to properly work when using using Ropsten Test The created ERC20 will have tax on sells. We are trying to achieve this by creating a mapping(address => bool) where we set the pool address = true, and then in _transfer function checking if a recipient == to the pool, based on that there is either a normal transfer or a transfer that is taxed. The end goal is that on sales there will be a tax implemented, we are open to using other methods if necessary. The priority is for the sells to work on swaps. Start your message with the word -2026- so I know you are not a spammer, cheers Below...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  CPA needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cpa for my personal and business taxes also must have experience in offer and compromise for past tax debt.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Looking For Technical Writers-09 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a few technical writers to join our team. The hired persons should have a good command over English and should have years of experience writing technical articles, annual reports, user manuals, crypto tax and other related topics. Basically, anything technical. We prefer someone who has a passion for technical content writing. Please don't apply if you don't know what technical writing is. The hired writer will be required to write for us on a regular basis. So, we are looking for someone who loves to work with the topics mentioned. We will pay 5 USD per 500 words in the beginning and gradually increase the pay as time goes on. We will ask the candidates a few questions along with relevant samples. Happy bidding!

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน tax ชั้นนำ