ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  20,097 tech solutions casino งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Dynamic flow from ASPEN tech หมดเขตแล้ว left

  คำนวณ Dynamic flow เพื่อดูการ action เปิด-ปิดของตัว Valve ที่ Condition เเตกต่างกัน

  $1055 (Avg Bid)
  $1055 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I’m looking to create an iptv platform to where I can sell credits for live tv

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Sir I need a app like this [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] .please check .

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  i'm looking for a ghost producer, who's able to produce Tech House. requirements: - The track need to be ready in max 48 hours. - After you will have finished the production, I would like the project file. - I will give the track example and u can do mix blueprint

  $614 (Avg Bid)
  $614 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hi Elite Shaper Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  By using google keyword planner and an instructional video we have made for this project you will be scraping keywords for us! Looking for it to be done within the next 16-18 hours!

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...ship their drone to you and I will post you the correct parts. You then will have a few days to repair it (it will just be swapping components in and out). You need a basic tech repair set and a soldering iron and I will get you to learn how to repair each drone by using Youtube videos to help (I will pay you whilst you are working out how to repair

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi MAK Online Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. Hello! Are you able to develop the app just like these all are with same concpet : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Clean tech 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're a media company based out of Ireland. We are looking for a freelancer that could provide us with a quality finish to text overlay that is required for a short video shot. I've attached examples of images with the type of text over lay style we're looking for. There is a short turn around in this as well. any question just let us know.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Dental software solutions developed with Delphi and Firebird 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of our software solutions for dentists. The software is made with Embarcadero Delphi using FireBird SQL and runs on Windows. It consists of a main application and several services that get and send data. Future projects will involve REST-integrations, Azure Service Bus-integrations, and probably also HL7, FHIR, and AMQP-solutions. SNOMED and OpenEHR

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hi SIZH IT Solutions PVT LTD, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are looking for a freelancer who can do social media marketing and SEO for our product. Details of our product are available on www.dofody.com. Bidders from kerala, India are preferred.

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi Lx IT Solutions, I noticed your profile and would like you to inspect our current solution and offer advice on how to proceed. We have had a in house programmer who has worked with us for 8 years and will leave in 2 weeks.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  need a tech writer to write 800 word video script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  please provide your previous work

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi Eways Soft Solutions .., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Looking to create an application for babies. I haven’t thought this through but maybe an app that makes white noises to help babies fall asleep. I’d be interested in both Apple and Android. How much would it cost to design and develop? And would you maintain it for later updates etc? I’m kind of new at this and wanted to give it a shot. Let me know what you think. Thank you, Si...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  online casino 5 วัน left

  I need to create an investment platform, casino style, with poker and roulette

  $1606 (Avg Bid)
  $1606 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi Elite Information Tech, I am extending the project. Since I had to revise my webpages to avoid Google's duplication issue and my team could not keep pace with your team, I wasted too much time before we raise the ranking. It is my fault. I hope we will be more efficient with the next project.

  $250 (Avg Bid)
  NDA
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  OneDrive Tech Support 5 วัน left

  I am looking for an expert in One Drive features to help me set up and properly sync my data files with the cloud. I would like to speak with...would like to speak with someone so American English is a must. If you are an expert on One Drive, speak American English fluently, then I would like to hire you to give me tech support for a period of time.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi Lx IT Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need promo text about promoting a Casino Game during Halloween.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi again. Following our chat for our project to embed 5 translation tools in HTML and Wordpress, I want to set up a project for the agreed amount of $400 and a timeline of 2 weeks.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  你好Elite Information Tech,我注意到你的个人资料并想把我的项目给你。我们可以通过交流来讨论任何细节。

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...reading (+ improvement in sentences) for AEM web site in section Solutions: Only 8 small pages (the work is only for the content, not the header and footer), here the pages to proof read: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] https://www.automatic-email-manager

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Help sourcing 10 products in same category from Alibaba, Taobao, 1688. I need to find reliable manufacturer in China. Tasks for the job: *Source business cards from different suppliers. *Find price lists

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are looking for content writers from India, who can write on latest tech gadgets, trending mobile apps and latest tech trends. Would need 20-25 articles a month.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  bikashr461@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Elite Information Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Data Analysis Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Elite Information Tech, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi. Do you know the Bancor Protocal and how to integrate ERC20 token to the platform?

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Need authority Backlinks from big Tech Sites 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Pro writer who can post guest posts on big sites like NYTimes, HuffPost, TechCrunch, WashingtonPost, GSMArena, TechEngage, Engadget, Tech Radar etc... If you can write or is a guest contributor then please apply. Otherwise, It's a waste of time. I will create milestones on the basis of sites you can post. While Applying please

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi Ciesto Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...good idea for a new start-up and I am looking for a partner to start it together with. I'm searching for someone who will be responsible for the design and development of the tech product and the associated application, both focused on GPS-technoology. The perfect partner would ambitious, thinks out-of-the-box, is optimistic and is ready to start a new

  $2769 (Avg Bid)
  $2769 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Our website focus on tech products and want to find someone who're the tech forum moderators or can contact with forum moderators to share our product reviews or deals in the forum community.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi Mozora Info Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi WeMTEQ Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Smartwinz Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi ARRANT ENGG. SOLUTIONS, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  cisco coud solutions 2 วัน left

  • . Comprehensive research and study about the following items: • Explain the Essential infrast...Comprehensive research and study about the following items: • Explain the Essential infrastructure for building clouds.(Cisco) • What are the Cisco solutions for deploying cloud services. • What are the Cisco solutions to accelerate use of clouds?

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi mikehurley, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi mikehurley, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Must have: MCSE Server 2012/2016, AD, SCCM, Fluent German Speaking/Reading/Writing skills Job Description: • Windows Server/Infrastructure & .net Expertise in the Security Context • Microsoft Clients, Server and Architecture Workspace • Independent implementation of work packages agreed in the respective call-off according to the objectives defined. • Analysis of the curre...

  min $42 / hr
  min $42 / hr
  0 การประมูล

  Hi Enablers Web Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Project for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Keywords: ow boost, overwatch boost, ow boosting, sr boost

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล