ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  14,813 technical article cloud computing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...watching the efficiency of our prediction 6. Also applying the cognitive computing mechanism and show that it yields far better results than just predicting using machine learning and artificial neural networks internally 7. Platform required is store the data collected on cloud process it using r hadoop and give pop ups to patient's caretaker for the

  $403 (Avg Bid)
  $403 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  If the user logs in instagram username and password through the internet site. If your follower numbers are a gore. 100 followers and 100 followers of self pursuer itself can make a system that can automatically comment. Users will automatically receive 200 comments when they make 200 comments automatically. A system will be paid for more comments. Interpretation system will manage the instagram a...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Project for Cloud Web Labs 9 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Cloud Web Labs, I noticed your profile and would like to offer you my project. I need to hire someone for webdevelopment on one of my project. I have a short list of design and css issues to test your abilities. Can I send the document to you by email in order to evaluate the job? Sam (makomaido)

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Help/reason to increase google cloud account 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to help me increase my google cloud account. I need 20k in house ips and the same amount of cpu

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 การประมูล
  Google cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help/reason to increase my google cloud accout to 10k-20k in house IP and CPU.

  $361 (Avg Bid)
  $361 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Google cloud increase in use IP and CPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i am looking for someone that knows their way around google cloud i need to increase my in use ip and cpu useage. I need to give google a reason why i need so many ip and cpu

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  Hello, My name is Lisa Videira and I'm writing from Luanda, Angola. I have a start-up project to build an e-learning Platform like UDemy and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but in Portuguese language only for my fellow angolans. This platform needs to be based on AWS and use WordPress Learning Management System template. I intent to use Amazon services like: . EC2 . storage . security . Elast...

  $1814 (Avg Bid)
  $1814 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  67 การประมูล
  Cloud Trainer 6 วัน left

  Looking for Cloud Trainers -- • Deliver classroom and on-line training to customers and partners • AWS Certified Solution Architect - Associate or Higher Level • Preference for Hands-on experience with AWS Cloud / Infrastructure services (Microsoft Azure / VMware / Google Cloud optional) • AWS services such as Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Ama...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  Exeria brings together the community of investors, algorithmic trading and cloud computing giving instant access to information, anlysis, signals and trades from desktops or mobile devices anywhere. We are looking for proofreading for various types of educational and sales materials related to our services. Please visit http://www.exeria.com.

  $925 (Avg Bid)
  $925 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล

  Hello all, I have a company which provides hyper converged cloud infrastructure, . Prepare a SLA Document for IAAS, PAAS Cloud services company with an international client base, Must cover all key points of AWS EC2. Please contact if you can deliver on urgent basis, and have extensive experience in writing these [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: NO COPY PASTE WORK

  $63 (Avg Bid)
  $63 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  simple python tasks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Review the pyramid function described in Ch. 3, "Creating and Modifying Text," of Introduction to Computing and Programming in Python. Create a textsquare function using the same techniques as the pyramid function. The function will take in two values as input: the character to use in making the square, and the size of the square in characters. The

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  In this project you need to use either [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & C# or [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] & C# to develop a mobile app reflecting the key app development concepts in your select target mobile platform. The project does not need to be new – we are not assessing you on project idea; we assess your skills in building apps using Xamarin platform. Thus, you are free to re-use any...

  $479 (Avg Bid)
  $479 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  I want to make EXE File 6 วัน left

  I had created my project in Visual studio 2017, in which i had integrated python code . but after making exe and python file not showing or computing the desired result. my python code is running via command prompt. kindly resolve this issue. Visual studio 2017 Python 3.6.5

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  I have install n done everthing on google clod just want to fix issues on it

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  I am trying to host my website using Google firebase My first try was using Google Cloud storage. That worked and I was able to get the website up and running. However, i wanted a secure connection (https). Therefore i am moving to Firebase. I have the firebase initialized and deployed. However the website is not accessible. I am not sure of the

  $136 (Avg Bid)
  $136 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Prepare business proposal for cloud adoption and migration.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Built a Website 4 วัน left

  ...programming the code in computing languages to inform a website on how it is supposed to function. Our web developer must be an outstanding problem-solver with elite coding abilities. You will be responsible for designing and creating in a way that makes the website easy to navigate for users, while at the same time meeting the technical expectations of our

  $832 (Avg Bid)
  $832 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  Wowza cloud low latency fix delay problem 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have live stream setup on wowza cloud. I also bought low latency. Still my videos have almost 30 seconds delay, I m looking for someone can fix this problem. Wowza says its possible to fix delay to 3-5 seconds. Video quality its not too important im jusr looking to fix delay problem. I m looking for someone have experienced on this field. In

  $155 (Avg Bid)
  $155 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  c programming 3 วัน left

  problem is on the Robinson-Foulds distance for measuring the dissimilarity of two un-rooted phylogenies of degree 3. Implement Day's algorithm for computing this measure. see Fig. 8.8 of the textbook by Wing-Kin Sung for a formal algorithm and read Sec 8.3.1 of this textbook. I want to implement c code for that problem with very basic level programming

  $56 (Avg Bid)
  $56 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  We need to get training conducted on the following topics MODULE 1: INTRODUCTION TO HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND HPC SERVER 2008 R2 This module introduces the field of high-performance computing, and the Microsoft product Windows HPC Server 2008 R2. LESSONS • The business case for HPC • Brief product history • Overview of HPC Server 2008 R2 – main

  $181 - $544
  $181 - $544
  0 การประมูล

  I need a developer to create a customer management portal that integrates into acronis data cloud using rest API. the users should be able to create a trial backup account select their subscription package and log support queries. must have a built in ticketing system for support queries they must also be able to view the status of their backups must

  $205 (Avg Bid)
  $205 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  projects using raspberry pi 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have too many projects by using raspberry pi depending on Python :- for examples :- 1-sensors 2-servers 3-clustering parallel computing . we are in a company in Saudi Arabia . we are looking for freelancers only form India and Pakistan to have with me long term . note:- you have to send your CV and list of project you have been finish already.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  Join us and bring us sale for our Private Cloud Environment based in Australia and earn 10% from each sale. Dedicated Servers, VPS, Shared Hosting, Reseller Hosting, Application as a Service, Security as a Service and Backup as a Service.

  $16 (Avg Bid)
  $16 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  HELP ON MY GOOGLE CLOUD ACCOUNT 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i NEED HELP ON MY GOOGLE CLOUD ACCOUNT, TO SET UP/ DEPLOY VIRTUAL MACHINE. NEED TO BE DONE ASAP

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Develop a cloud based health care application 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experienced team of front and back-end developers for a 4-6-month project. must be experienced with UI/UX, MVC OR Angular 4+ and web APIs. able to develop a cloud based application according to given FSD and design. Please note we need a team of expert having extensive knowledge of ERP systems. we have specifications available for applicants

  $4572 (Avg Bid)
  $4572 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Theory of computing 2 วัน left

  Must know about Turing machine, CF pumping Theorem, halting

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Hi Cloud Web Labs, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $80 (Avg Bid)
  NDA
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  We are looking for partners who can sell our IT services in the following locations:- 1. LIECHTENSTEIN 2. QATAR 3. MONACO 4. MACAU 5. LUXEMB...stack development 2. Mobility Solutions: - Android, iPhone and Cross Platform 3. Salesforce Development 4. Digital Marketing 5. AR/VR Solutions 6. Chat Bot Development 7. Cloud Computing 8. AI and Blockchain

  $2623 (Avg Bid)
  $2623 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Looking for php 7 developer with knowledge in managing Amazon cloud 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. Looking for a php developer who can he...the website. 2. Good Knowledge of SEO 3. Excellent troubleshooting and problem solving skills 4. Minimum 1+ years of experience in PHP 7 5. The website in hosted in Amazon cloud, so should be able to manage them 6. Need to increase the loading speed of website, server connectivity issue and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] issue

  $200 (Avg Bid)
  $200 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  Have knowledge on AWS and should build cloud applications to monitor platform and provide alerts. Expected 80 hrs per month. Should be proactive.

  $714 (Avg Bid)
  $714 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  SQL in GOOGLE CLOUD 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Help me to configure MySQL in GOOGLE CLOUD for remote connections and other configuration.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Implement User Authentication for Cloud-Based Application 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have software that is already built, however, we are looking to put it to work as a cloud-based ML application. Our application is built on ReactJS and it connects to a python backend. We are looking to inject user login actions to our application to make it individually work for each user. For this you may have to modify ReactJS and pythong backend

  $171 (Avg Bid)
  $171 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Assist & Document Docker Deployment to Kubernetes on Google Cloud 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Philippines Company looking for an expert in Docker, Kubernetes and Google Cloud to help us speed up migrating 3 existing VMs (Java App, Asterisk and Postgres) to Docker Containers deployed on Kubernetes on Google Cloud. We have already containerised the Apps. We now want to accelerate deployment and to then have assistance with "peeling out"

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  We are a UK-based technical PR agency with a permanent branch office in Japan. We are looking for help with some projects that will be starting soon in Japan. Our requirements are: 1 - Native Japanese speaker (preferably with basic or conversational English) 2 - Experience with technical business topics and able to deal effectively with journalists

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Distributed Systems 2 วัน left

  I need to IMPLEMENT the core tech...need to IMPLEMENT the core technologies comprising one or several of these areas: - Distributed databases - Cloud computing-related - Distributed systems - Consensus (Paxos, state replication...) - Fault tolerance in distributed systems - Cloud systems networking - Blockchain Languages: primarily Go. Not mandatory.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  We are a life insurance broker and we need to create/update new Adobe application forms. Because the previous life insurance application forms we used on Adobe cloud are no longer useful, we need somebody to create new editable ones (we have new templates from life insurance companies for the application forms). We use Adobe Pro DC for teams for these

  $398 (Avg Bid)
  $398 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 การประมูล

  ...an applied voltage) that it must convert into the desired actions. This contest is focused on the electro-mechanical system only (i.e., no internal computing or circuitry) How it works: Initially, the EDC will be positioned at a Handrail, in a ready-to-clamp orientation.. When powered and controlled, the

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  0 ผลงาน

  Hi Cloud Web Labs, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $200 (Avg Bid)
  $200 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  home work j 1 วัน left

  Part I: The use of Virtualization nowadays is widespread. Cloud computing utilize virtualizations among other things to provide cloud services. You are asked to install Linux on top of a virtual machine. There are no restrictions on 1. Linux distribution 2. Virtual machine (VM) Write about your experience including (not limited to) the reasons of choosing

  $53 (Avg Bid)
  $53 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Hello, I am trying to write a cloud function in node.js environment on a firebase realtime cloud environment. The function will find the nearest meteorology station and extract the temperature of the station. User will send GPS location to realtime database every 2 minutes and the trigger for the function will be a change in location. Code to capture

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Cloud Based Software 1 วัน left

  I bought a pc software( software find freelancer jobs and freelancers) and I'd like to put that software in a membership website. I don't know anything about it and is that possible?

  $507 (Avg Bid)
  $507 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  Need someone to successfully move website to Google cloud server. Everything needs to be test for full functionality.

  $379 (Avg Bid)
  $379 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  79 การประมูล
  need cloud Configure for angular js and node js 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have used two website . one Website developed in cake php and another developed in angular js node js. Now Cake php working as main one and second website is embedded...another developed in angular js node js. Now Cake php working as main one and second website is embedded as a module in first one. now i need support to configure second in Cloud.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  Hi I would like to hire you again to do some updates on my blog that you help me with before

  $50 (Avg Bid)
  NDA
  $50 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need and a website and four different apps. Tow IOS apps and two android apps. Can talk more about the details.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  ...Compromiso y responsabilidad en la entrega. Requisitos deseables: Preferentemente con conocimientos del negocio y de aplicaciones de eCommerce, idealmente Oracle Commerce Cloud o similares. Preferentemente con conocimientos de alguno de los siguientes frameworks Javascript: React, Node, Knockout, Angular o similares. Dominio de sentencias SQL para

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Hi Cloud Web Labs, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $10 (Avg Bid)
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล