ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 telephone handling งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Nine Scent ชาอโรมา เปิดรับผู้ที่มีความสามารถในการขายทางโทรศัพท์ กลุ่มลูกค้าร้านคาเฟ่ โรงแรม และร้านอาหาร รับรายได้ เป็นคอมมิชชั่นทุกวัน คุณสมบัติ 1.มีทักษะการนำเสนอขายทางโทรศัพท์ 2.มีวาทะศิลป์ที่ดี ในการเปิดการขายและปิดการขายทางโทรศัพท์ 3.ใจเย็น ไม่กลัวการถูกปฏิเศธ 4.ซื่อสัตย์ 5.ขยัน สิ่งที่จะได้รับ 1.ค่าคอมมิชชั่น จากยอดขาย (โอนให้ทุกวัน) 2.เงินช่วยค่าโทรศัพท์ พิเศษ จากเป้าขายต่างๆ สอบถาม โทร คุณสุภาพร 065-542-4946

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ด่วน!!! รับสมัคร freelance เขียนแบบ Shop drawing และ As Built drawing งานระบบ IP,Telephone,CCTV,Rack,RCU,Keycard holder (โครงการ ก่อสร้างโรงแรมย่านกทม.) รับงานไปทำเป็นJOB คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบ IP,Telephone,CCTV,Rack,RCU,Keycard holder 2. ใช้โปรแกรม Auto cad ในการเขียนแบบ 3. เขียนแบบรายละเอียด Shop drawing ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในการทำงาน 4.มีความเข้าใจในรายละเอียดการเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ 5.สามารถเขียนแบบแปลน,รูปด้าน,รูปตัด ได้ 6.จัดทำแบบ As built เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง 7. มีความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลา ไม่ต้องคอยตาม ติดต่อได้ตลอด และสามารถทำงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดได้ 8. สามารถเดินทางเข้ามาพบ เพื่อคุยรายละเอียดงานได้เมื่อมีการนัดหมาย สถานที่ตั้งบริษัท ซอยสุขุมวิท 64 (ติด BTS ปุณณวิถี) , พระโขนงใต้, กรุงเทพฯ

  $903 (Avg Bid)
  $903 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in search of a video editor well-versed in handling key aspects of post-production work for my YouTube channel that features regular challenging videos. These videos are typically above 10 minutes long. Needs: • Adept at meticulously cutting and trimming videos. • Skilled in adding relevant transitions and effects that complement and enhance the video content. • Good eye for color correction and grading, ensuring visuals are both appealing and consistent. Ideal Skills: • Proficient in using popular video editing software. • Prior experience with editing YouTube videos, especially in dealing with complex content. • Attuned to the dynamic nature of challenging videos and capable of bringing out their essence through edits.

  $14 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to create a robust and user-friendly ERP system tailored for my school. The system should incorporate a range of school-specific features and ensure that it can handle the significant amount of students enrolled (500 or more). Key Features: - **Student Attendance Tracking**: An essential feature that will allow efficient moni...two-way communication between parents and teachers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing comprehensive ERP systems, with a particular focus on school management. - Experience in integrating and implementing the specified features, particularly student attendance tracking, gradebook generation, and parent communication portals. - Ability to deliver a scalable system capable of handling a large volu...

  $4451 (Avg Bid)
  $4451 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...knowledgeable professional to take on my project related to email handling and data processing. Both manual and automated handling is required. Key factors for this project: - Knowledge in Email Management: Particularly those with proficiency in both manual and automated email processing techniques. - Textual Data Processing: The nature of the data to be processed is textual. This includes reading, understanding, categorizing, and acting upon the emails received. - Data Cleaning: Part of this role involves accurately and meticulously cleaning the data so it can be optimally used. Ideally, an efficient freelancer with prior experience in handling large volumes of emails, adept at using automation software for email handling, and proficient with various data...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Solidworks STEP File Undercut Elimination 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I need a skilled Solidworks expert to convert the attached assembly into a STEP file and meticulously remove the undercuts, while allowing for minor changes in dimensions. This project is particularly important as the modified assembly will ultimately be used for fabrication purposes. Your expertise in handling STEP files and making the specified changes is critical. Ideal skills and experience: - Extensive proficiency with Solidworks - Proficient in converting Solidworks assemblies to STEP files - Skilled in modifying part designs, preferably with experience in removing undercuts - Understanding of and experience with fabrication processes - Ability to respect tolerance specifications by allowing minor change in dimensions post-modification - Strong attenti...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  High Performance Computing Engineering Automation -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We are seeking a highly skilled High-Performance Computing (HPC) Engineer with expertise in shell scripting and workflow automation to assist in the evaluation and enhancement of the Parallel Works platform. The successful candidate will need to execute various tasks involving cloud cluster management, running pre-installed workflows, and handling both basic and advanced system integrations. Experience with MPI (Message Passing Interface), Singularity containers, and batch scripting is crucial.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  US Patent Application for Product (new chemical structure) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional who can assist me in filing a US patent application. Key Tasks: - Review my conducted patent search and assess potential patentability - Draft and file a comprehensive and legally sound US patent application for my product - Provide advice or make necessary modifications to enhance the application's chances of approval Ideal skills and experience: - Proven track record in successfully handling US patent applications - Proficiency in patent law, particularly in relation to product inventions - Strong understanding of the process and requirements for effective patent filing - Ability to conduct a thorough review of existing patent searches and translate findings into actionable steps - Excellent communication skills to guide me through the process and provide ne...

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled programmer adept in WordPress for custom coding work and form layout adjustments. Requires proficiency in backend management, specifically relating to data capture, viewing, and exporting in Excel format. A highlight of the project entails the...of our existing WordPress theme and the integration of new, unspecified features. Lack of detailed request emphasizes the need for a freelancer capable of intuitive problem solving. Primary tasks include: - WordPress custom coding - PDF form adjustments - Data capture and export to Excel Ideal candidate should have knowledge and experience in custom coding, WordPress navigation, and form data handling. Exceptional problem-solving skills are highly appreciated. Undefined project elements call for a creative and adaptable f...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Excel Data Entry -- 2 6 วัน left

  I'm looking for a freelancer with expertise in data entry to assist with tasks in Excel. Tasks: - You'll be working to enter data into an Excel sheet. Nature of Data: - The data to be entered will be a mixture of numerical and textual. Size of Project: - You'll be handling an Excel sheet containing between 100-500 rows and columns. Required Skills: - Proficient in Microsoft Excel - Fast typing skills with a strong attention to detail. - Strong numerical and textual data entry skills.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Node.js Developer for Payment Gateway (Obtain transaction ID) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a skilled Node.js developer to fo...the following code using server-side Node.js. We utilized ngrok to enable HTTPS connections. We have successfully initiated a transaction using this code in the uploaded file. However, we encountered an issue retrieving the transaction, which should have been provided but is not available. We were advised to handle callbacks and decrypt the response, but we're facing difficulties in doing so. Handling callbacks and post-success payment URLs did not resolve the issue. We now need the transaction ID, which we are unable to obtain. We need someone who can do the final step here and complete the integration on the website. The website is in React Js and Node Js. The solution should be configurable for other websites also. Pleas...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  C++ MFC Expert for Bug Fixing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled C++ MFC expert, specialising in bug fixing. My software is experiencing runtime errors during specific operations, and I require assistance to diagnos...fixing. My software is experiencing runtime errors during specific operations, and I require assistance to diagnose and correct these glitches. - Tasks will include tracking down the source of these errors and rectifying them. Skills and Experience Needed: - Extensive knowledge and experience with C++ and Microsoft Foundation Classes (MFC) - Strong debugging skills - Proven experience in handling runtime errors - Capacity to understand complex software operations - Exceptional problem-solving abilities. If you have the relevant experience in resolving runtime errors in an MFC environment, I welcome...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need help with typing the content of a document - I'll provide you with physical copies of the content, and I need it converted into a digital format. There are no complex formatting requirements, just a simple, accurate transcription. Ideal candidate for this job: - Proficient typ...I'll provide you with physical copies of the content, and I need it converted into a digital format. There are no complex formatting requirements, just a simple, accurate transcription. Ideal candidate for this job: - Proficient typist, with great attention to detail - Can deliver the project without any errors or omissions - You should be able to complete this within a month - Experience in handling similar projects is a plus. Please let me know if you have any questions. You would be h...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Employee Attendance Data Sync to MSSQL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...attendance records from ZkTeco ZkTime 5.0 to MSSQL on my local server. This is a daily batch update process. Key Points: - You will need to understand how to fetch the attendance data and ensure its accuracy during the synchronization process. - The data should be structured in MSSQL in a way that allows for easy querying and reporting. - The process should be efficient and reliable, with error handling mechanisms in place. Skills needed: - Proficiency in ZkTeco ZkTime 5.0 - Strong experience in working with MSSQL databases - Excellent understanding of data synchronization processes - Ability to work with structured data and maintain normalized relations in a table-based format. Ideally, I'm looking for someone who can implement a robust and automated solution for this t...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I have an urgent web scraping task that needs to be completed as soon as possible. This project involves: - Scraping specified data from a list of instagram accounts. The information includes phone ...an urgent web scraping task that needs to be completed as soon as possible. This project involves: - Scraping specified data from a list of instagram accounts. The information includes phone number and email of account and also phone number and email of account tagged in the bio description The ideal freelancer for this job should have: - Proven experience in web scraping - Proficiency in handling different types of data (text, images, tables) - An excellent track record of delivering projects on time. Please apply if you have the expertise and availability to tackle an urgen...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in serious need of an experienced website developer knowledgeable in WooCommerce. I am planning an e-commerce website and it will be based on selling digital goods. Requirements: - Skilled in developing user-friendly websites with WooCommerce - Adept at incorporating e-commerce within a website - Prior experience in handling e-commerce sites selling digital goods Your role involves the establishment of an e-commerce platform using WooCommerce from scratch. Proficiency in managing digital goods is crucial. A developer with a significant background on digital goods eCommerce websites will be top of my list.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Xero-Procurement System Payment Matching 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert who can streamline our payment matching process by integrating Xero with our Procurement system. Key Requirements: - **Manual Matching Override Capability**: The ability to manually match transactions is crucial as it allows us to handle exceptions and discrepancies effectively. Current Discrepancy Handling: - Discrepancies between the systems are currently addressed via manual review and adjustment. The integration should help minimize these instances and make the process more efficient. Ideal Skills and Experience: - Experience in integrating Xero with Procurement systems is a plus. - A good understanding of financial processes and payment matching. - Ability to develop a system that allows for manual override matching. - Proven track record...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm seeking a diligent and detail-oriented individual to assist me with data entry tasks. As a fresher, I expect you to bring a fresh perspective and dedication to the role. Key Requirements: - Experience in data entry is not necessary, but a plus - Proficiency in handling image and scan-based data - Excellent attention to detail and accuracy The data will be provided as images or scans. The ideal candidate will be able to convert this visual data into digital format with high accuracy.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Personal Website Video Download & Archive 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python developer with a strong skill set in web scraping, database management, and video manipulation to create a code which can easily download videos from personal websites, sav...Detailed requirements are as follows: - Download videos specifically from personal websites. - Save videos internally for archiving purposes. - Saved videos should be in AVI format to maintain consistency. - Program should have a functionality of updating an sqlite database with relevant video details upon successful download. Ideal candidate should have a deep understanding of AVI video format handling as well as extensive experience interacting with an sqlite database using python. Familiarity with various downloading protocols is a plus. Timelines and quality are of utmost importance in ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a detail-oriented professional who can help me with data entry from online databases. The data includes both text and numbers. Requirements: - Accurate data entry from online databases - Handling both text and numerical data - No data cleaning is required, so the task is straightforward and mainly requires meticulous attention to detail Ideal Skills and Experience: - Proven experience in data entry - Familiarity with handling both text and numerical data - Proficient in using online databases - Meticulous attention to detail and accuracy Please note, I need a quick turnaround time on this project, so prompt and timely completion is a key requirement. WATCH THIS LOOM FOR OUTLINE OF TASK:

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled developer who can build a customized matchmaking database for my internal use. The database will primarily focus on matching investors to investment opportunities. Key Features: - Storing Match Preferences: The database should be able to store various match preferences including minimum/maximum investment, minimum/maximum funding am...based on the geographic location. Ideal Skills: - Proficiency in database management and development - Experience in creating matchmaking algorithms - Understanding of security protocols for internal databases - Ability to implement search functions based on specific criteria Please note that this project requires a high level of security and confidentiality, so a strong track record in handling sensitive data i...

  $38555 (Avg Bid)
  $38555 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have an unfinished Flutter app that requires a skilled individual to handle its database connection. The app is designed and now,...connecting it to a MySQL database using an API. Key Responsibilities: - Complete the database connection for my Flutter app - Utilize MySQL to store the following data types: user profiles and authentication, transactional records, content and multimedia files Ideal candidate: - Proficient in Flutter and experienced in developing Flutter apps - Skilled in MySQL and API integration - Familiar with handling user data and transaction records securely - Strong background in data storage and retrieval for content and multimedia files This project is not for a business, but rather a personal venture. Your expertise will help me bring my app to its full ...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Expert Background Removal for Product Photos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled image editor to remove complex backgrounds with objects, for my product listing images. The final shots should have a clean, white background. Key Requirements: - Experience in Background Removal: The images have complex backgrounds, so I need someone who is experienced in handling such projects. - Attention to Detail: The removal should be seamless, with no visible remnants of the prior background. - Quick Turnaround: I have several images that need editing so a quick turnaround time would be greatly appreciated. Please include any relevant examples of your prior work in your proposal.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert in AWS servers, particularly in the problem-solving aspect of EC2 instances. Key tasks to be performed: - Diagnose the specific issues of the server - Suggest and impl...AWS servers, particularly in the problem-solving aspect of EC2 instances. Key tasks to be performed: - Diagnose the specific issues of the server - Suggest and implement suitable solutions to rectify the problems - Maintain and improve server performance Ideal Expertise and Skills: - Strong technical skills and deep understanding of AWS, specifically EC2 instances - Proven track record in handling server emergencies and solving server issues - Competence in developing and maintaining customer-focused, high-performance AWS infrastructure - Proficient with best practices in ensuring serve...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in desperate need of assistance with a troublesome plugin conflict on Elementor. Specifically, the plugin was installed without any issues, but it's not functioning as expected. The problem manifests itself as a blank screen whenever I try to edit a page. Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in resolving El...Familiarity with troubleshooting blank screen issues - Proactive problem-solving skills - Quick response time and availability Your task will be to delve into the system, identify the root cause of this issue, and implement a solid solution that will restore full functionality to my Elementor editing page. Please note, urgency is key in this project. If you have prior experience effectively handling similar technical issues, your expertise would be ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Vehicle Counting System for Multiple Cameras on Jetson Nano. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...camera setups. The system should support settings for either two-way or single direction vehicle detection, selectable per camera. Multi-Camera Support: The application must handle live feeds from at least three cameras simultaneously without frame skipping. Ensure seamless capturing, detecting, and tracking across all cameras, maintaining high accuracy and performance. Error Handling: Implement robust error handling to ensure the application runs continuously without crashes. Auto-recovery features should be included to handle and log stream interruptions or other common errors. RTSP Streaming Compatibility: Must support RTSP for fetching live video feeds directly from IP cameras. Compatibility with different camera manufacturers and models should be considered. Performan...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Network equipment installation and field support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project description: I'm seeking a proficient local network cabling contractor to handle projects and technical support. The task involves installation of network equi...outdoor areas). Your role will involve: - Mount/Install network equipment as directed - Field technical support - Remote support Contractor should carry liability insurance and C7 license is preferred Ideal candidates should have extensive experience with network cabling and a track record of executing similar projects successfully. It's crucial for the freelancer to be proficient in handling varieties of network cables especially Cat 5e, Cat 6 and Fiber optic cables, and familiar with network switches, access points, speakers, and security camera installations both indoor and outdoor. Equ...

  $9999 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $9999 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient individual for constructing an Access database for my project. The principal requirements include: - Experience with Access, as t...proficient individual for constructing an Access database for my project. The principal requirements include: - Experience with Access, as that's the selected database management system. - Expertise in data storage and retrieval is essential. - The database will be storing textual and numerical data. Experience in handling these types of data is crucial. Ideal skills would include an in-depth understanding of Access, database design, data storage/retrieval techniques and knowledge in handling both textual and numerical data. This should make for a streamlined and efficient process. I'm excited for us to ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need an Excel 365 PowerQuery or VBA script that can fetch daily market data and handle potential data source interruptions or changes. Google Shhets example =INDEX(IMPORTXML("" & C31, "//span[@class='mod-ui-data-list__value']"), 1, 1). <Where C31 = Cell contain...=INDEX(IMPORTXML("" & C31, "//span[@class='mod-ui-data-list__value']"), 1, 1). <Where C31 = Cell containing the Stock eg GB00B8XYYQ86, LU1033663649 or GB00B0CNH163 I need an identical function in MS365 Excel - either with PowerQuery OR VBA (preferable) Ideal skills: - Proficiency in Excel 365 and PowerQuery and VBA - Experience in web scraping and handling dynamic data sources. I am after a fixed quote for this project.

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Shopify Footwear Store Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a ...be incorporated. - Content: I'd also like a video showcasing the footwear to be included. Product Types: - The store will sell a variety of footwear including sneakers, sandals, innersoles and socks. Prior experience in setting up stores that sell these kinds of products will be an added advantage. Product Inventory: - Initially, the store will have between 50 to 100 products. Experience in handling medium to large inventory on Shopify is required. Ideal Skills & Experience: - Proven track record in designing and setting up successful Shopify stores. - Strong grasp of e-commerce, particularly in the footwear industry. - Experience with product search functionality, product recommendations and video integration on Shopify. If you fit this criter...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a Chrome extension that interacts with a specific API. The ...requirements: - The extension should use an API key for authentication. - Storing the API key in plain text is acceptable. Your role will involve: - Developing the extension in a way that is efficient and user-friendly. - Ensuring that the extension works seamlessly with the API. Ideal skills and experience: - Proficiency in Chrome extension development. - Experience in working with APIs and handling authentication. - Strong understanding of data processing and manipulation. - Attention to detail to ensure the extension is secure and performs well. Please reach out if you're confident in your ability to deliver a high-quality, efficient Chrome extension that meets...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Gmail Script for Automated Notifications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an proficient developer to create a script that can send out automat...with an appropriate scripting language for Gmail's environment. Key Requirements: - Send out notification emails. - The notifications will be for scheduled reminders and service status updates. - Targeted audiences are all users and selected groups. Relevant skills include proficiency in JavaScript (as Gmail Scripts commonly employs this language) and familiarity with Gmail's API. Knowledge of handling scheduled tasks and interaction with user databases is also beneficial. In short, I'm looking for a coding and Gmail expert who can automate the process of sending important reminders and status updates to our users. The system should handle all users while also having the option to tar...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Cross-Website WordPress User Post Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a custom WordPress solution that will allow registered users on one WordPress site to create posts via a form, and have these posts automatically published on a separate WordPress site. Ideal skills for this project include: - Strong understanding of WordPress development - Experience with creating custom plugins - Familiarity with WordPress APIs and data handling - Ability to work with cross-site data transfer The project requires: - Setting up a user-friendly form for registered users on Website A to create posts - Establishing a connection between Website A and Website B for seamless post transfer - Ensuring the posts are published immediately on Website B I'm open to your suggestions for user information that could be included in the post transfer, and I would ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  WooCommerce Site Speed and Server Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website's performance. Here's what I'm experiencing: - Slow page loading - High server load - Database query delays Although I’m already employing caching plugins and techniques for performance optimization, the difficulties persist. My WooCommerce site is hosted on a VPS/Dedicated hosting package. I'm in need of a WooCommerce expert who has significant experience in performance optimization, handling high server loads, and reducing database query delays. The ideal candidate should have: - Proven experience in troubleshooting and improving WooCommerce site performance - Strong knowledge of server management, particularly VPS/Dedicated hosting - Expertise in database management and optimization - In-depth experience with caching plugins and techniques...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  120 คำเสนอราคา
  Melbourne to Ringwood Carton Moving 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a removalist to help me move 15 cartons from Melbourne CBD to a storage facility in Ringwood. The job is pretty straightforward, no need for additional packing materials, just transporting the boxes and putting them into the...50x40x50cm, from Melbourne CBD to Ringwood - Put all the boxes into the storage unit Additional Information: - No stairs involved, the apartment has elevator access - No requirement for packing or unpacking assistance, just need someone to follow the instructions and lay all the boxes in the storage Ideal Skills and Experience: - Experience in removalist or moving services - Reliable and careful in handling delicate items - Familiarity with Melbourne CBD and Ringwood area Please provide your quote for the job and indicate your availabil...

  $19 - $161
  พื้นที่
  $19 - $161
  0 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced Sales, Advertising and Marketing Associate who specializes in lead generation, B2B sales, follow-ups, and social media marketing. You will be focusing predominantly on the local market to drive our customer base and sales. Skills you need for success: - Proven lead generation and prospecting experience - Proficiency in handling and closing sales calls - Strong understanding of the local market and potential clients - Social media marketing expertise - Proficient with social media management tools If you have a track record of creating measurable improvement in sales outcomes and a passion for connecting with local audiences, this is a golden opportunity. Note: Should be living in Edmonton, AB as there is travel required to local businesses.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Artistic Photographer & Videographer for Live Music Concert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled photographer and videographer with an artistic edge to capture my live music concert. Key Requirements: - You should have a strong portfolio demonstrating your ability to capture unique angles and offer creative visions in both photography and videography. - The final output should be raw footage. Post-production editing will not be necessary as we'll be handling that in-house. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in capturing live music performances. - Strong artistic sense and innovative approach to photography and videography. - Ability to work well under pressure and in fast-paced live environments. If you're passionate about music and have a talent for capturing performances in an artistic and captivating way, I'd...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I am in immediate need of a skilled AWS developer to address various issues in my application. These include improper error handling, server banner disclosure, and misconfigured CORS. Requirements: - Identify and rectify improper error handling, ensuring that user-friendly error messages are displayed and errors are logged for debugging purposes. - Address server banner disclosure, to enhance the security of the application. - Modify CORS configuration to prevent misconfigurations and enhance security measures. I am looking for an expert who is well-versed in AWS, particularly in working with applications. The ideal freelancer for this job should have: - A thorough understanding of AWS services and its integration with Next.js. - Proficiency in addressing security vuln...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Android App developer who has a deep understanding of troubleshooting and resolving video playback issues, particularly with MP4 format. Currently, videos within my app are buffering and failing to load fully, which disrupts the overall user experience. - Competencies Required: - Extensive experience with Android App development - Specific experience in handling video-related issues in Android apps - Deep knowledge of MP4 video format in relation to app integration Your task is to diagnose and rectify this issue ensuring smooth and complete video playback. I would appreciate if you include your diagnostic plan in your proposal.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Python Conversion for Pinescript Strategy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient Python coder ... Key Elements of the Project: - The conversion will enable backtesting of multiple stocks in batches. - The intended outcome is to accurately analyze the performance of the strategy across different stocks. Required Knowledge & Skills: - Deep understanding of Python coding and algorithm optimization. - Understanding of financial indicators especially the supertrend and SMA. - Experience in handling financial data for backtesting, including historical stock prices, volume data, and multi timeframe. Note that the exact rules for the long and short entries will be provided once you're selected for this project. Familiarity with Pinescript is highly desired. The goal here is for Python code to accurately replicate the Pinescript str...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Woocommerce Website Developer for Vehicle Accessories 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Platform: This website's primary purpose is to sell aftermarket vehicle accessories. Therefore, the platform must be designed to facilitate easy browsing, product selection, and checkout. - Select accessories based on Car Make, Model, Varient and Year filters needed. - Inventory Management: I plan to sync my product inventory with a supplier's database. This means the site must be capable of handling automatic updates and stock levels. - Payment Methods: I intend to offer Credit Card Payments, UPI, and Debit Card payment methods on the site. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Woocommerce: You should have a strong background in working with the Woocommerce platform, with a focus on e-commerce design and development. - Inventory Management Expertise: Experienc...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  High Performance Computing Engineering Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We are seeking a highly skilled High-Performance Computing (HPC) Engineer with expertise in shell scripting and workflow automation to assist in the evaluation and enhancement of the Parallel Works platform. The successful candidate will need to execute various tasks involving cloud cluster management, running pre-installed workflows, and handling both basic and advanced system integrations. Experience with MPI (Message Passing Interface), Singularity containers, and batch scripting is crucial.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of an efficient and reliable Admin Assistant with a strong grasp of Indian accounting practices and taxation. Key Responsibilities: - **Using Tally:** Proficiency in Tally is a must as you'll be managing day-to-day bookkeeping, tax filing and management. Familiarity with other accounting software is a plus. - **Handling Data and Staff:** You'll need to collect data from clients and assign tasks to other staff members as well as handling some tasks yourself. - **Timeframe:** This will be a daily commitment, so someone with flexible availability or who can assure daily support is preferred. Ideal Candidate: - **Accounting Expertise:** Prior experience in Indian accounting and taxation is crucial. - **Software Proficiency:** Proficiency in Tally is...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a savvy, adaptable assistant to help with various data entry tasks, project management, and miscellaneous admin duties. Responsibilities: - Data Entry: You will be tasked with cleaning and ...cleaning and organizing data, as well as inputting and validating data. - Project Management: Your role will involve task scheduling, tracking, and ensuring smooth communication with team members. - Ad Hoc Administrative Duties: In addition, I'll need you to assist with document formatting and editing, as well as internet research. To excel in this role, you should have: - Proficiency in data handling and management tools - Strong organizational and multitasking skills - Excellent communication abilities for team coordination - A keen eye for detail when performing ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  # Fast API **Backend Developer (FastAPI)** -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **Job Type**: Full-time **About Us**: We are a startup in stealth mode located in the Bay Area. Our mission is to revolutionize Event management through innovative solutions and cutting-edge technology. **Role Overview**: We are seeking an exp...orchestration. 4. Experience with version control tools, especially Bitbucket. 5. Good understanding of CI/CD pipelines, specifically Jenkins. 6. Strong problem-solving skills. 7. Ability to write clean, readable, and maintainable code. 8. Excellent communication skills. 9. Advanced knowledge of FastAPI framework 10. Strong understanding of database integration and management 11. Proficiency in handling API requests and responses 12. Experience with data modeling and schema design 13. Ability to optimize database performance for efficient ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Stripe Elements expert who has practical experience with Woocommerce and WordPress. Your key responsibility will be to implement a 'Custom Checkout Experience' being a weblink that displays a branded checkout page with customer name, surname, email, telephone details. Key Qualifications: - Expert knowledge of Stripe Elements - Proven track record with WordPress and Woocommerce - Experience in designing and implementing custom checkout experiences Your primary goal is to ensure a seamless and user-friendly checkout process on my website. Only those with the specific skills and experience that meet the above qualifications should bid. Thank you!

  $138 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  We need a dedicated customer support telecaller to act as a devoted link to both our existing and potential customers. You will be responsible for offering support for our services, responding to inquiries, resolving issues, and ensuring overall satisfaction. This role requires: - A proven track record in customer support roles, ideally over the phone - Confidence and skill in handling all types of customer queries - Knowledge of CRM tools - Exceptional communication and problem-solving abilities - Experience with service-centric businesses is a plus

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา