ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  102,932 telnet perl shell script งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ...:::โปรเจคสร้างเว็บไซต์:::... : ความสามารถ : + เขียน โค้ดสคิป .php และ วาจาสคิป(JavaScript) ได้ และ HTML + ภาษา perl พอได้ =เก่งในเรื่อง การเขียนคลิปต่างๆ และ การออกแบบ เว็บไซต์=

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  add feature to my php script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need add feature to my php script

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Hola, requiero de un script para generar cotizaciones en formato pdf. Debe contar con las siguientes funciones: Acceso por contraseña por cada usuario/vendedor. Cada usuario genera una cotización con datos del cliente y se descarga el archivo en formato pdf. Cada usuario tiene un historial con las cotizaciones realizadas. Administrador puede ver y

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Script installer 6 วัน left

  I need a bitexchange script Installer

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Make a script to run on CentOS to extract data from log files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The script needs to run every 15 minutes. It needs to check against a phone system log file for certain events in the last 15 minutes. If it finds any log entries that contain "XYZ", it needs to count the number of lines. This is an incoming scenario. If it finds any log entries that contain "abc", it needs to count the number of these lines. This

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Flynax Script Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for an expert developer in Flynax script. We need to customize it.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  FiveM script developer 6 วัน left

  ...development project. This project will be 2 scripts for FiveM the Fist Script is a Fire/EMS script it needs to connect using MYSQL async have a configurable stations, cloakroom, loadouts/weapons, and garage. It also needs the ability to revive playersif on duty. The second script is a script using the sauce cad api to use their system in game with a GUI.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello every one please read this deal carefully and reply with cost and time frame please i need PRO service , fast and secure to - install the php script already bought [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - do some customization as attached file - install the theme change landing page need landing page like : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - install

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  We have an existing script that queues 'deals' before sending them to another process. It's all working fine. I need some modifications that queue other deals (to send off to the same process) involving: - some back and forth with a MySQl database (and joins) - PHP find all future weekends - read holiday data from our database - all backend work

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Python Script 6 วัน left

  A script which is capable to receive images as json and save them in a folder on the local machine from a rasp pi. On the server I have installed only python flask. Reference: the script for images is uploaded.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Trophy icon Fix for me an number checker php script ! 2 วัน left

  Fix for me an number checker php script that works with api !

  $89 (Avg Bid)
  รับประกัน

  For CentOS Linux 7 (CIS CentOS Linux 7 Benchmark version 2.2.0) Required a small hardening shell script for RHEL v7 to fulfill CIS benchmark requirements. Please bid if you're capable to finish the script within 24 hours. URGENT

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Python Script Help 6 วัน left

  Need help with a Python Script Format output / using math Loop script using different host

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  We need a script, preferably Python programmer, to write a script to translate words from English to Hebrew. The script can turn to some other acceptable API except Google, that should be suggested by the scriptwriter. The input will be an Excel spreadsheet with words. An excel file will not be mixed, only verbs OR nouns, OR adjectives OR Adverbs and

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Frenzy App is used to buy sneakers, looking for a script to hit a series of buttons as quick as possible. Would like it to be able to be used on more than MeMu instance at the same time.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  connect the VPS server to websites, so that the VPS script can be controlled using the website. API

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  connect the VPS server to websites, so that the VPS script can be controlled using the website. API

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Project for Himal S. 8 วัน left

  Hi Himal, You did a great job working with me on the NGINX perl redirects project several weeks ago. I have some more work I need done on the server/website and thought I would see if you are interested in working with me again. I need four done... The server is still a test server (DNS is not pointed to it), so restarting it is fine. ***Configuration

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  To the right developer, this should be a super easy script: Here's the workflow 1. CLI: 2 arguments need to be passed "name" and number of threads 2. Open number of threads in a headless selelium browser with proxies from a list 3. Keep those browsers open until killed That's it.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Implement E-mail Validation Script To Form 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need this script [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] implemented in my form. Simple project. Need asap

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Script to block webcrawler 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a blog. I noticed that web crawlers take a lot of my bandwid...crawlers take a lot of my bandwidth. Tried captcha, however I can't introduce that on all pages. Besides not all crawlers obey the rules set in the robots file. So I want a PHP script that can block all crawlers/scanners on my website or at least scan the traffic and block/redirect.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I am looking for someone who can write a python script to integrate with Zoho campaigns api to automate the authorization (tokens), and sending of a campaign. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Currently we are forcing Subscription but it seems very complicated so I want to make a change - I want to make very EASY for customer - Steps: Customer clicks buy now Shopping cart add product + subscription product ------------------- I Found this Code that you may find helpful ------------------------------------ PHP Snippet: Add “Product Gift” to Cart if SKU is Added to WooCom...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Help me update a python script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Basically what it's doing is just pinging a URL a few times however, it doesn't seem to work. I'm happy to provide more information to the right developer. $50 budget

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I need to make the script as reference site ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] workflow) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can see workflow on there. Best

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Python script 5 วัน left

  I need a python script to login into a website. I will let you know full details to the right candidate.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Need to write create a scheduled job to query openshift and add common groups and the ability to add new groups via automation. The freelancer needs t...scheduled job to query openshift and add common groups and the ability to add new groups via automation. The freelancer needs to work along with me. Tools: groovy, Jenkins, Shell and phyton(optional)

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Debug a Pre-written Python script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a strong dev with basic python / pip skills to help me troubleshoot why I can't get a command to run without error

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Modify and existing PHP script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing script that queues 'deals' before sending them to another process. It's all working fine. I need some modifications that queue other deals (to send off to the same process) involving: - some back and forth with a MySQl database (and joins) - PHP find all future weekends - read holiday data from our database - all backend work

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...Python 3 script to get fields (including custom fields) from all issues in a Jira project but my code outputs an error midway through execution preventing me from continuing to work on this. I'm looking for someone who has experience with Python 3 and the Jira Cloud REST API that would be able to debug, modularize, and complete this script. Once completed

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  ...Export the logs to LogRhythm Web Servers is of Nginx • Lockdown servers config . • Log all activities • Block that nothing can be written from application to NGINX server shell MYSQL Database • Lockdown access • Only application ID has access to the SQL • No user should be able to run any queries • Enable auditing • Log every activity &bul...

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...Export the logs to LogRhythm Web Servers is of Nginx • Lockdown servers config . • Log all activities • Block that nothing can be written from application to NGINX server shell MYSQL Database • Lockdown access • Only application ID has access to the SQL • No user should be able to run any queries • Enable auditing • Log every activity &bul...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm looking to work with a talented screenwriter to bring my story to life. I was a rave promoter in Los Angeles in the mid-late 90's and have an amazing story to about how we started, our rise to be the top and how the government killed the rave scene across the country with the passing of the Rave Act in congress. I have the story in my head but need to hire a writer to bring the story...

  $3743 (Avg Bid)
  $3743 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  fix bugs on a python script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need some bugs on my python script fixed

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Create video/photo auto adjustment script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a number of mjpeg videos that need to be auto corrected for brightness, saturation, gamma and contrast. Each video frame is stitched together from 5 separate videos to create a panoramic video. The resulting frames have darker bands where the separate images are joined and we need these darker bands to be automatically adjusted to better match the surrounding brightness. At the same tim...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Add feature to a existing script -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a feature added to my existing script

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  Hi, I need a custom script that performs all the hardening and securing of a linux desktop. You need to gather as much info as you can from various websites and governments agencies. Some have downloadable scripts to be run during install. I would like to include those as well. I also expect you to be an experienced linux sysadmin and well referenced

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  python script evaluated 4 วัน left

  Need two python scripts completed with a couple of syntax errors need correction

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Python script to run through CSV and fill in blank time blanks 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, Need a simple python script that pulls in some time series data and fills in blank values. For example, data: 2010-03-28 00:00:00 0.2938 2010-03-28 00:01:00 0.2938 2010-03-28 00:02:00 0.2935 2010-03-28 00:03:00 0.2938 2010-03-28 00:05:00 0.2939 Notice that the data jumps from 00:03:00 to 00:05:00, I need that blank to be filled

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  GPS mapping software 3 วัน left

  ...mobile software don't allow me to map the different point and/or line files i need. Ideally, I would have the same program I use now, made to run on windows 10, or some sort of shell that would allow me to open this program in windows 10 and use it like any other windows 10 program. Attached is a screen shot of the current program. I can see a potential

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Instagram Script 01 3 วัน left

  I need to build an automation application for desktop/Mac script for instagram Web ( Not mobile) - login - search for a location ( user will specify) - Do likes for accounts ( according to rules set by user). - we will do time configuration ( time between one like and another) -User will specify how many likes to do per session - some posts will be

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Python Script Fix 3 วัน left

  I have a script that I need to fix and extract 200K data from a website. I will run the script on my local pc... just need a small fix....

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Build a LUA script 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to build a specific script in LUA. It will be for the AutoTouch app for iPhones.

  $567 (Avg Bid)
  $567 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Lua Script for GtaV 3 วัน left

  I’m looking to pay someone to write scripts for GtaV, pay per script

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  DEVOPS/ AWS Consultant with good experience Amazon 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need the Devops and AWS guy to complete the task. Experience - 6+ Years Good Experience in all DEVOPS Tools like chef, Puppet, Ansible, Jenkins, Tools - GitLab, ANT, MAVEN, Shell Scripting, Linux, JIRA, Version One Cloud - Amazon Web Services ● Cloud providers such as (AWS, Azure and Google cloud) ● Linux distributions (CentoOS, Ubuntu, Debian.. Etc

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  DEVOPS/ AWS Consultant with good experience and expert person 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need the Devops and AWS guy to complete the task. Experience - 6+ Years Good Experience in all DEVOPS Tools like chef, Puppet, Ansible, Jenkins, Tools - GitLab, ANT, MAVEN, Shell Scripting, Linux, JIRA, Version One Cloud - Amazon Web Services ● Cloud providers such as (AWS, Azure and Google cloud) ● Linux distributions (CentoOS, Ubuntu, Debian.. Etc

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  We need a simple script that allows our clients to upload and host files on our many onedrive for business accounts. The user should log in, upload a file (via rest api / php) and manage files. These customer files should not be hosted on our servers, but on our various onedrive for business accounts. If you have further questions, feel free to contact

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Write a script to run a webcrawler from a local PC. Input file will contain: domain name to be crawled (start), and a number of keywords to be found. Input file will also contain strings that have to be in the crawled pages as well as strings that are not allowed in the output URLs. The output file should contain all URLs that can be found that contain

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล