ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  6,088 thickbox jquery ie6 fix งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Pillar Content Page HTML Coding หมดเขตแล้ว left

  We are a mindset coaching company and the project is to reproduce the attached graphic as a web page that works on PC and mobiles. The.../* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */ filter: progid:[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]( startColorstr='#0f3e86', endColorstr='#d7f7ff',GradientType=1 ); /* IE6-9 fallback on horizontal gradient */

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  HTML Template หมดเขตแล้ว left

  I need somemone to build cross browser HTML template that will support these browsers: IE6+ (yes version 6 and above), Chrome, FireFox, Safari, Opera. The template needs to built without any special library, just use pure HTML code. Template must be optimize for high performance of site (with high volume of traffic) for example sprite, smart HTML

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL][]=jquery-core,jquery-migrate,thickbox,underscore,utils,jquery-ui-core,jquery-ui-widget,jquery-ui-mouse,jquery-ui-sortable,jquery-u&load[]=i-position,jquery-ui-menu,wp-a11y,jquery-ui-autocomplete,backbone,wp-util,wp-backbone,media-models,plupload,jquery-ui-tabs,jquer&load[]=y-ui-draggabl...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Create Labels for Fishing Spools หมดเขตแล้ว left

  ...alot cooler and with an area for "packed by" -> Logo, and empty spaces for "Length", "Diameter", "Power. 3) Stork HD: Original spool: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The original spool got the color of the line. we will only do 1 label, so just make some "universal" style. The line is available in 2 types "x8"

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Let this website :[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] compitable IE6, 7, 8

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Nginx optimization and security หมดเขตแล้ว left

  ...nginx configured to listed on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on port 80 and 443, in below example, the nginx rule drop connection when User-Agent is around IE6(this is example). when start to make test ddos attack on this config using UA=IE6, on http port, the attack mitigate as well and all attack connection drop very fast,you never feel nginx become slow or anything, no

  $142 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...possible to show (and edit) a GravityForms form in a modal popup. The modal must be one of the scripts that are already delivered with wordpress, no new script. ( example : thickbox ) The GravityForms form must fully work, including the GravityForms Ajax options. You can see an example with fancybox here : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $45 (Avg Bid)
  NDA
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Problem Solver For New Website หมดเขตแล้ว left

  I have a two page pitch page that I have some issues with pics not showing up on different browser and some other minor issues including a btn thickbox that does not load correcty that I need fixed. I also need a price added. I can send complete instructions plus files.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon Design Store Mascot - Preferably animal character หมดเขตแล้ว left

  ...'character' but still high in demand): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] snow iblom , good hit on the market: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thats all the information for now , if you neeed more clarification please do not hesitate to contact me. Oh, after your product have

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...email clients and browsers except for Outlook 2010 and IE6 where there is some small displaced elements of the HTML when it renders. See how it renders in Chrome and in Gmail perfectly correct: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And see how Outlook 2010 and IE6 displaces the job ads, the ads and the footer: https://www

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Need to fix my Email Newsletter for Outlook 2010 หมดเขตแล้ว left

  ...email clients and browsers except for Outlook 2010 and IE6 where there is some small displaced elements of the HTML when it renders. See how it renders in Chrome and in Gmail perfectly correct: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And see how Outlook 2010 and IE6 displaces the job ads, the ads and the footer: https://www

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...email clients and browsers except for Outlook 2010 and IE6 where there is some small displaced elements of the HTML when it renders. See how it renders in Chrome and in Gmail perfectly correct: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] And see how Outlook 2010 and IE6 displaces the job ads, the ads and the footer: https://www

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Accessdatenbank in eine MySQL-Datenbank importieren หมดเขตแล้ว left

  ...5) mit dem MVC-Framework (Model-View-Controller) AJAX mit dem jQuery-Framework Valides (X)HTML/CSS und Web 2.0 Techniken Mehrsprachigkeit Rich Internet (Explosionsansichten sind zoombar, verschiebbar und anklickbar ähnlich einer Offlineanwendung) Crossbrowser-Kompatibilität (inkl. IE6-8, FF, Opera, WebKit) Microsoft Entity Framework, LINQ To Entities

  $3314 (Avg Bid)
  $3314 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Wordpress jQuery and CSS professional หมดเขตแล้ว left

  I need a pofessional for jQuery and CSS to create and style an AJAX driven jQuery output. Currently i have a default wordpress plugin that output's a table from an XML-feed, depending on information that the user give at a form. See here : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Project for seoaceindia หมดเขตแล้ว left

  1. small bug fix to the navigation menu, and add in-page navigation (both desktop and mobile). 2. Make a display/hide effect for the learn-more box (both desktop and mobile). 3. Make the site IE6 friendly (a static/fixed view for desktop is enough). 4. Modify CSS, to make the design/size/positions constant for retina screen (for example, macbook

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need a live streaming website (but we will implement ourselves the streaming functionality)...would be enough. If you can add a chat functionality similar to the app mentioned above, would be a plus. Page should look the same everywhere (to be cross browser) - including IE6 - and be mobile responsive. Please let me see relevant work only, Thanks

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...dem "Start" Button und dem "Erfahren Sie mehr" Button zu zentrieren. Diese sind derzeit wenige Pixel verschoben. Weiterhin Soll die Webseite auf älteren Browsern wie dem ie6 und älteren Firefox Versionen geprüft werden und gegebenenfalls Fehler behoben werden. Auch auf verschiedenen Mobilen Geräten soll das responsive design geprüft werden....

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Ultimate Client Manager some customisations required... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in PHP Scripts / Project Management Tools High Resolution: Yes, Compatible Browsers: IE6, IE7, IE8, IE9, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Software Version: PHP 5.0 - 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, MySQL 5.x

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Simple responsive webpage หมดเขตแล้ว left

  Use HTML/CSS/JS to create a responsive webpage based on wireframes attached. The data shown in...on wireframes attached. The data shown in the wireframe comes from an a JSON file requested using AJAX. The page should be responsive with the following browser coverage IE6+, Firefox, Chrome, Safari and iOS. The styles provided in style-guide.png.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Edit WordPress Plugin: Subordinate Post Type Helpers หมดเขตแล้ว left

  I am developing a site using Subordinate Post Type Helpers [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Currently, the editing of the subpages appears in a thickbox. The contents of that lightbox are created in children.php. I would like to have the lightbox to additionally display : - any Advance Custom Fields for that post type - any custom taxonomy

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Fix Magento site on IE5, IE6, IE7, IE8, IE9 หมดเขตแล้ว left

  Magento site displaying incorrectly on Internet Explorer old versions. Task is to fix error.

  $14 - $28
  $14 - $28
  0 การประมูล
  Design a Logo, Business Card, and Facebook Banner. หมดเขตแล้ว left

  ...com/Sales/Utility/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Example 2: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Example 3: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...certain functionality (single operation with very specific configuration) from AWS SDK for Javascript. We need it to work on as many browsers as possible, ideally starting from IE6 and old Firefox/Safari. AWS SDK is complicated however since we need to support only certain configuration we expect that it should be possible to extract parts of the relevant

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  We have a single page template in ai needed to be converted into responsive html that support all kind of browser from ie6 onwards - google chrome. The template background comes with motif and at the center there will be a video embedded. kindly bid if you can do this within 2-3 days and work across all browsers.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  need to convert psd for html + css work on ie6 please check the attached file .... i have 4 small popup and small page this is for new software and i need it done asap now if you cant complete it in the next few hours , please don't contact me please note i will award you and make milestone if you don't complete it up to 6 hours from

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  looking to send you my psd files . very small works with 1 image a...files . very small works with 1 image and 4 popup need to convert the psd to html + css on IE6 only ..... please note i dont need any other format only what im mansion you can do that in div or tables is fine both way .... most imported is ie6 working only ... thanks

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  3d rendering of Hotel Room หมดเขตแล้ว left

  ...and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - sofa, red colour, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - tv is lcd 82cm mounted on the wall - floor lamp near sofa [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Balcony This is balcony and

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Online Exam หมดเขตแล้ว left

  ...are lots of similat code available on Net but i am looking for ERROR FREE code. Please ask any questions if you have. Must be work in Win Xp and above version with IE6 and higher & mozilla ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of

  $2927 (Avg Bid)
  $2927 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Create a professional outfit for both men and women หมดเขตแล้ว left

  Hi! I'm starting my own business which is an ESL(English as a Second Language) course for Brazilians and I need a hand desig...com/wp-content/uploads/2012/08/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Issues on Different Browsers - open to bidding หมดเขตแล้ว left

  Hi Jerok, I noticed your profile and would like to offer you my project. Please revi...like to offer you my project. Please review the project description and we can discuss any details. Hello, We have found some jQuery issues on one of our magento website while accessing it from IE6+ , We want immediate fix for the same. Please quote for the same .

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Issues on Different Browsers หมดเขตแล้ว left

  Hi Jerok, I noticed your profile and would like to offer you my project. Please revi...like to offer you my project. Please review the project description and we can discuss any details. Hello, We have found some jQuery issues on one of our magento website while accessing it from IE6+ , We want immediate fix for the same. Please quote for the same .

  $25 - $25
  $25 - $25
  0 การประมูล

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] chatroom use mysql to save members members have six level: Admin, Super Mod, Mod, VIP, member (verified), member there is level(exp) for every member (by their online time) member can create their own room and they will have (super mod) function room owner can set member Mod (in that room) and remove room owner can create small room (sub room) and set mod for the sub...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Maquetado responsive bootstrap 3 หมดเขตแล้ว left

  ...--------------------------------- - formulario de publicación --------------------------------- - notificaciones Deberá verse correctamente desde IE8 en adelante (y si es posible a partir de IE6). Para navegadores viejos obviamente se pueden resignar funcionalidades, pero nunca puede dejarse de ver correctamente el sitio y navegarlo al menos de forma básica. Las cl...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  website design for polytechinc college หมดเขตแล้ว left

  ...Meyshan with web 2.0 look and feel using ajax tapped browsing,live search, ajax commenting system using yahoo ui and integration various of plugins, and juqery, lightbox, thickbox and minishowgallery effect. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. Thirdly Design and development of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] a unique open source Hospitality

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Fix javascript/mediaqueries for IE6 หมดเขตแล้ว left

  I got a modern website that includes: - Media-queries - mp4,webm, ogv videos - Javascript - Pushstate history I need someone to make it work in IE6 You will find code and where it bugs in the attached document. I need the final result to work as in modern browsers: - Should be responsive - Ajax navigation should work - Video should play

  $23 - $194
  ปิดผนึก NDA
  $23 - $194
  8 การประมูล
  Jquery animation site หมดเขตแล้ว left

  Need to convert a psd template to jquery with animation effect. Brief Requirement : 1. Must compatible to all devices and responsive. 2. Tablet and phone devices viewable in horizontal for best viewing experience. 3. Compatible to all browser : ie10 & above, google chrome, safari, firefox. 4. A microsite for ie6 and below : sliding effect. ...

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  joomla expert หมดเขตแล้ว left

  need a joomla pro asap to fix some issues in IE6/7/8

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  ด่วน ปิดผนึก NDA
  CSS IE6,7,8 Fix หมดเขตแล้ว left

  We're ready with our latest project, but currently we're looking for someone who can get our css files and re-work them to show correctly in IE6. I've attached photos. on IE 11, Chrome, Firefox all is pretty good but on IE6,7,8 site breaks a lot. Some notes: - You need to have Virtual Machine or Windows XP with IE6,7,8 to test and work - You will

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  网页设计师设计网站实体模型 หมดเขตแล้ว left

  1、熟悉网站建设的流程,具备独立进行网站项目的整体版式、风格设计能力。 2、精通Photoshop,Drewamweaver等网页设计美工软件,1年以上网页设计工作经验。 3、熟练掌握DIV+CSS的运用与制作,熟悉各种浏览器兼容性调整(至少3种浏览器ie6、ie8、ff);熟悉Javasript等并能套用和修改。 4、具有平面设计功底,熟练使用coredraw或Illustrator软件,能制作宣传单页和宣传手册。 5、具有良好的美术功底以及良好的创意构思能力,对色彩敏感,具有把握不同风格页面的良好能力。 6、有良好的组织观念和团队合作精神、敬业精神,工作积极主动,细致专注,能承受工作压力。 7、具有一定的flash广告动画设计能力,能制作精美的flash广告banner.

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Wordpress Meta Box output fix needed หมดเขตแล้ว left

  ...$images = rwmb_meta( 'YOUR_PREFIX_plupload', 'type=image' ); foreach ( $images as $image ) { echo "<a href='{$image['full_url']}' title='{$image['title']}' rel='thickbox'><img src='{$image['url']}' alt='{$image['alt']}' ></a>"; } ...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  codeigniter take over programme หมดเขตแล้ว left

  ...information - Extract data from excel to put into MySQL - integrate short url - Users get an email link that takes them back to the website into account - Cross browser includeing IE6 + and responsive to platoforms - Pixel perfect layout -very important- ( we have all the graphics done already) - Rapid loading with clean clear programming - CRON to send unpaid

  $5450 (Avg Bid)
  $5450 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Fix a website browser compatibility issues หมดเขตแล้ว left

  I want to get this website fixed with browser compatibility. Nothing to be code nor designed. Just need to fix it as soon as possible. Note: It must be compatible with IE6 as well, mozilla or any other lower version browser with latest one as well. Please do not bid if you can not complete it withing next few hours i.e you should start now.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We have designed a website, and need to convert the 7 Adobe Illustrator files into static HTML, CSS + JS. Our client's business is about very high precision safety, so it's essential that the site is bug-free and professional-looking. They also have many government and corporate clients, so the website needs to work in old clients - especially Internet Explorer 6. The design is ba...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Build a Website clone หมดเขตแล้ว left

  we required website clone of www.acedd.co.in. website should run separately in ie6 and other latest browsers.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...front end graphic designer and developer, is that you? SKILLS REQUIRED: All or most of the following: HTML (XHTML, HTML4, HTML5) / CSS (2.1, CSS3, etc.) /JavaScript / Ajax / jQuery Popular Frameworks (HTML5 Boilerplate, Twitter Bootstrap, etc.) / Modernizr / OOCSS / BEM / SMACSS (Modular coding methodologies) / CSS Grids/CSS/Frameworks / Resets/Progressive

  $979 (Avg Bid)
  ด่วน
  $979 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Trophy icon Need 5 Posters Designed หมดเขตแล้ว left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ( also attached JPG if you are not able to open the url) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $14 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Require modification to a old website หมดเขตแล้ว left

  Hi we have a webpage already set but does not work properly on ie11. There is a table on the page that holds over 10000 rows so i need...over 10000 rows so i need someone to make performance improvements to the page to load faster and allow a more reliable user experence. This page was working correctly with ie6. I need this fully compatible with ie11

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Smoothbox fix หมดเขตแล้ว left

  Thickbox/Smoothbox is stuck at the bottom of the browser page. need someone who can fix it and make sure it is browser compatible. You can see the issue at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] click on signup then click on create your own adda..fill the form and click on continue...and u can see the issue

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Prestashop 1.6.0.5 thickbox dont work หมดเขตแล้ว left

  Someone fixed one error for product price with combinations, it was showing 0.00 for some products, but now when i click on product image, thickbox dont open. there is some kind of error. Max price 19 eur

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล