ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,274 tic tac toe android app source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I have an algorithm for tic tac toe, but sometimes it loses because its not checking the diagonals and not checking for possible forks/block forks. I need you to grab my existing source code and change what its necessary in order for it never losing.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Finding All Logs 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am new to talend, so, I would need help with identifying the logs in talend or TAC for jobs that have already been executed

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  necesito elaborar un proyecto de investigación sobre la influencia de las TIC y las redes sociales en la educación a nivel superior. todo debe ser original nada de copy paste y debe ser en ingles. de unas 15 paginas aproximado.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  game development 1 วัน left

  I have an .apk game (tic tac toe - style), which I want modified as folows: instead of X's I want it to display a cat's head, and instead of O's, I want it to display a dog's head. The price range for this project is 40-60 USD. If you can help, please reach out [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  prototype a remote controlled robot หมดเขตแล้ว left

  ...to build a life size (1.8 meters) robot; for each item on the BoM, give a link that describes it and its price, delivered to you; the body should be full, from head to toe with arms and hands; the body should be detachable at the waist for transportation purposes; the body should be standing on a motorized platform (4 wheels); The motorized

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...These two tasks are part of a main project which consists in converting the logic of an existing 2-player tic-tac-toe game into a simple multi-player trivia quiz one. Front end will be provided and game content is ready to be implemented. The code is written in python and uses websockets. These specific tasks are about making the necessary modifications

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $3529 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  To Build a character from an 2D image หมดเขตแล้ว left

  Hi i have a se...behavior) Neck Left Elbow Left Wrist Right Elbow Right Wrist Waist Hip Left Knee Left Ankle Left Heel Left Toe Right Knee Right Ankle Right Heel Right Toe To make the rig animation to the person. To discuss more about the project please PM directly on whatsapp +919533123569

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a Tic Tac Toe project using A star algorithm with a basic GUI. Need the code to be as simple as possible with notes and a basic GUI, and to write what is the heuristic law used. Thanks.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  tic tac toe AI with A star algorithm หมดเขตแล้ว left

  I need to implement Ai tic tac toe game using A star algorithm.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...de síntesis y redacción para la realización de justificaciones técnicas y defensa del carácter innovador de proyectos I+D+i de diferentes ámbitos tecnológicos, especialmente TIC (Informática, Sistemas, Telecomunicaciones,etc.). Perfil requerido: Alta en RETA, disponibilidad mínima de 60 horas mensuales. En función de...

  $1270 (Avg Bid)
  $1270 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  build me a fact sheet หมดเขตแล้ว left

  Hi I d like you to prepare a project for me in which I need toe following. Current Yield, YTM, Modified duration, partition of each position. I d like to have this run by using a macro that will gives us back all these values Thanks

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Advanced 3D Animated Character หมดเขตแล้ว left

  Looking for a 3D Character of myself. Looking for two versions one from the waist up and one from head to toe. Please send proposals and I will discuss more info in a chat.

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Drupal 8 - development of tiny module หมดเขตแล้ว left

  ...range field (field_date), and entity reference from Event towards Child nodes (field_cycle) making event a child of cycle, taxonomy reference field to define access through TAC module, and several other data fields, like event type, subtitle, daily basic contribution, event fee, and others. Also there is the content type 'signup' with an multiple choice

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Unity 2D tic tac toe with chat หมดเขตแล้ว left

  Hello Everybody. I am looking for the developer who can develop the tic tac toe game in Unity using my server. The server is xml based and it is TCP. I need only simple game with chat. So we will have login page and once we login we will be able to create a table and will wait for somebody to join us. and during the game and also in the lobby we will

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Game App mental health หมดเขตแล้ว left

  Need an app made that will have a list of mental health issues like anxiety, depression and anger. The user select on and is taken to a page with information about that issue. On that same page will be 4 options. one option to play games that can help with that issue. These games will be things like Tic-tac-toe, coloring, object find, simple card games

  $1305 (Avg Bid)
  $1305 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล
  Build a product หมดเขตแล้ว left

  It is a lifting wedge. Basically a wedge that straps to your foot angling your heel up or toe up depending if you place it under front or back of foot. This allows the quadriceps or the hamstrings and gluteals to be strengthened faster and easier during a squat because you won’t have to squat as low.

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Leggings and leg jewelry หมดเขตแล้ว left

  We are an eCommerce store that sells things pertaining to women legs: pants, legging, sweat bottoms, high thigh jewelry, anklets, toe ring, stockings, creams to enhance leg appearance, leg sculpturing clothes and appliance. We want a 500-word article entitled "Why every woman should have a few pairs of leggings"

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Project for Vladimir G. -- 6 หมดเขตแล้ว left

  Hi Mr. G, I hope the New Year brings you ALL good things! I have another little project for you. I have a keltner channel on a 410 tic chart, notice when it exits the channel by 1-2 tic is a good opportunity for a possible entry. Is there a way to create a little indicator below that shows the upper/lower bands of the keltner channel and has bars that

  $275 (Avg Bid)
  NDA
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  fix some mysql code and add soem queries for reports หมดเขตแล้ว left

  ...30-60-90 over due report email to each subadmin for each location. * fix report page - fix 'tic" boxes for current only and current employees and add over due training only ( i want to to run a report that will show over due training for the selected options) - code is in place just need to add to search form to pull report. * print report and sort from

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Trophy icon Design Logo / Business Cards หมดเขตแล้ว left

  Looking to having business cards designed and a logo designed for TAC Group. The attached photos are the exact company colours. The company name is TAC Group (Trade Advantage Consulting Group). For the logoTAC Group should be integrated with the circle-like design that is attached. The logo design that is presented is very similar to what we would

  $107 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก

  you are required to establish the dimensions of a rock armored revetment (crest height, toe level, structure slope etc.) to protect the railway line at Dawlish against excessive overtopping taking account of a need to maintain a suitable view of the estuary. You have been provided with the appropriate State of the Nation dataset, representative of 10

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Design of a costal defence structure at Dawlish -- 2 หมดเขตแล้ว left

  the dimensions of a rock armoured revetment (crest height, toe level, structure slope etc.) to protect the railway line at Dawlish against excessive overtopping taking account of a need to maintain a suitable view of the estuary. You have been provided with the appropriate State of the Nation dataset, representative of 10,000 years of extreme events

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Design of a costal defence structure at Dawlish หมดเขตแล้ว left

  you are required to establish the dimensions of a rock armoured revetment (crest height, toe level, structure slope etc.) to protect the railway line at Dawlish against excessive overtopping taking account of a need to maintain a suitable view of the estuary. You have been provided with the appropriate State of the Nation dataset, representative of

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Tic tac toe python project หมดเขตแล้ว left

  Code a program in IDLE that has a basic AI for the game tic tac toe. Nothing complicated. It only has to start the player as X and make the first move, then the computer goes. Then it says win, lose, or draw, and the game starts over.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Python Tic-Tac-Toe หมดเขตแล้ว left

  Create a tic-tac-toe game using Python 3.7 (latest version) where the user takes "O" and the Computer takes "X". Computer must never lose. Must use: - import turtle - from turtle import * - import time - import random Please do not make a menu, when I run the code on IDLE i expect it to run straight away.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Tic tac toe python game หมดเขตแล้ว left

  Code a program in IDLE that has a basic AI for the game tic tac toe. Wanting to spend around 70-80

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  costal engineering หมดเขตแล้ว left

  ...paper describes a similar process required for this coursework. For your coursework, you are required to establish the dimensions of a rock armoured revetment (crest height, toe level, structure slope etc.) to protect the railway line at Dawlish against excessive overtopping taking account of a need to maintain a suitable view of the estuary. You have

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  ARM firmware with LINUX for DE10-Nano board หมดเขตแล้ว left

  ...it will transfer the pictures to the FPGA. b. Firmware will store the pictures to the SD card. c. When the X-ray camera stop working, the firmware will transfer the pictures toe the host PC. C. Timeline 1. Make the evaluation working: 10% payment 2. Make the Project Owner Embedded computer board working as the evaluation board: 20% more (30% total) 3

  $4046 (Avg Bid)
  $4046 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Image Processing Using OpenCV in Java หมดเขตแล้ว left

  In this project, you will implement an Image Processing/Computer Vision system to analyze and extract the state of a tic-tac-toe board using OpenCV, details will be given later

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  3d character modeler and printing หมดเขตแล้ว left

  ...character for it, Requirement: Flexibly body joints, elbow,knee and hip-Leg joints in way easy to assemble after 3D print of each body parts. Hand stretched above head to toe length about .75" for both boy and girl. I will like to have my kids photo copy for facial appearance instead of just some random Something similar as the attached toy except

  $562 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  add reward system in android app หมดเขตแล้ว left

  i have a game app tic tac toe to encourage users i want to give them reward for staying active on my app playing it daily.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Resumen Lectura Seguridad TIC หมดเขตแล้ว left

  Elaborar una síntesis, conclusiones críticas, contestar preguntas.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Dragon Art for a Science Lab หมดเขตแล้ว left

  I am a science teacher creating a hi...pieces. 17 are "typed" dragons in a standard pose. This art is tied to specific traits dictated by the lab. Details like "scales" or musculature is not important. Basic color, toe number, spikes, horn length, patterns, ability to fire breath will be important. Computer aided design will simplify this project.

  $284 (Avg Bid)
  $284 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  React Tic Tac Toe Technical Test หมดเขตแล้ว left

  Reactjs Test Updating a tic tac toe game General Rules -Start with the code at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]; - Create a local GIT repository and commit your code as you progress; - Zip the updated codebase according to the requirements specified in the next section and the .git folder when sending it back; and - Create a README file explaining

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  build me a websit หมดเขตแล้ว left

  ...want to explain what we do we want a contact form so people can contact us throug our website info company : Als jonge en dynamische onderneming draag QMD Group elke dag er toe bij om uw dagelijkse leefomgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Als schoonmaakbedrijf bieden wij onze klanten een uitgebreid pallet aan diensten aan: schoonmaak, glasbewassing

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  91 การประมูล
  Tic tac toe game in c programming หมดเขตแล้ว left

  Hello everyone, i'm working on this tic tac toe project and i need some help. In fact, I need to have two version of this game, one where the size of the board can change freely with just the possibility to align 3 pieces only horizontally, vertically, or in diagonal wherever on the board and another version where it is still possible to change the

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Tic Tac Game in GUI - Java หมดเขตแล้ว left

  Have to create a project with java, javafx, jsp, java spring and apache linux

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  i need 5 basic Android game .. หมดเขตแล้ว left

  I need an Android gaming [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will be yours. I would like it designed and built.i need the game which will be easy to play having 3 level easy,medium,high... simple animation game but should be addictive but ..ex :- tictac toe,balls brick breaker..like that

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  A game like tic tac toe in prolog หมดเขตแล้ว left

  need to build a game like tic tac toe. it should have 9 blocks( 3X3). where player inputs digits from 1 to 9. winning condition: total should be 15 (any rows, column, diagonals) it can be player vs player or player vs cpu

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  TicTacToe GUI หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop a TIC TAC TOE applet code for me. I would like this code to be developed for Windows using Java.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Build iPhone AP หมดเขตแล้ว left

  I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built similar to tic tok.

  $2434 (Avg Bid)
  $2434 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  Trophy icon create a high quality cartoon of this person หมดเขตแล้ว left

  please create a high quality funny cartoon of this person. this will need to be a full size cartoon similar to the full length picture (Head to toe) as we will be creating a life size cardboard cut out please include facial hair

  $38 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Flash animation expert. หมดเขตแล้ว left

  ...wrong, a wrong buzzer will pop-up and the name will go bag to its place in a really fun animated way. if the answer is correct the,a cheering voice will pop-up and green right tic will appear also animated. finally the deliverable has to be compatible to be embedded on websites and also ipads [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my knowledge (html5) not flash extension.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  2 Simple Java tasks for tommorow หมดเขตแล้ว left

  Hello Java guys! I have 2 simple tasks for Java eclipse attached below for $20 US...by tommorow night (31/10) max 1/11 morning. One is a simple server-client basic communication and the other is a really basic tic tac toe game i explain exactly in the doc. I send you the base for the server and client code. I will be more than happy to work with you

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build a Decaf Compiler หมดเขตแล้ว left

  ...platform. please understand me. You should implement 3 parts. 1. Decaf Lexical Analyzer 2. Decaf Syntax Analyzer 3. TAC Intermediate Code Generator (C++ codes) So the whole flow is like this: the decaf code ==> compiler ==> the c++ code (which is can be ran on the g++ compiler) I have sample codes (Decaf Compiler), so you can refer this. (it's already

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  RESUMEN DE TESIS หมดเขตแล้ว left

  Quisiera saber cuanto me vale traducir un texto de 350 palabras en español al inglès. El tema es educativo, sobre competencias, educaciòn fìsica, TIC.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Decaf Compiler Project หมดเขตแล้ว left

  1. Decaf Lexical Analyzer 2. Decaf Syntax Analyzer 3. TAC Intermediate Code Generator

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล