ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,549 tinymce write file งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  TinyMCE specialist 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we are looking for a TinyMCE specialist which will help us to improve our product. Must have proven experience with TinyMCE customization,drag and drop etc. Kindly share your experience along with samples.

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I provide the code and the database of a sheet in PHP where HTML sheets are obtained and the editor is shown, the information contains text and HTML tables, I need to receive the information and save the changes in the SQLite database. I have referred to the code but it has an error, they can improve the code with the best practice or solve the problem. I think it's a detail of sending the ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...incorporate a text editor. The text editor should have the following options: [login to view URL] editor tool bar. 2. Highlight, comment and reply or annotation (eg: [login to view URL]) 3. track changes when multiple editors edit the te)xt (eg: [login to view URL] 4. metatags or form fields or template inside texteditor (eg: Embedded

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...incorporate a text editor. The text editor should have the following options: [login to view URL] editor tool bar. 2. Highlight, comment and reply or annotation (eg: [login to view URL]) 3. track changes when multiple editors edit the te)xt (eg: [login to view URL] 4. metatags or form fields or template inside texteditor (eg: Embedded

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  need an html editor with simple word function and can...can allow to import word document. need this html editor also have table function which can copy and paste excel and keeping same format (very important!) I did try the tinymce and ckeditor but not up to my standard and need someone professional and have experience on developing own html editor

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  tinymce_3.5.11 (Modifications) on Vivvo CMS v4.7 (Vivvo Framework) yo...(Modifications) on Vivvo CMS v4.7 (Vivvo Framework) you need to have very good exprience in tinymce_3.5.11 and javascript. php ect... if you don't have good experience with "tinymce editor" don't waste my time and your time. if you do, please ask me for the project details.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We have a website which is driven by the very basic HTMLY CMS. There are three issues with this website wh...currently have a very basic set of tools for all Blog posts. These include links, bold, italic etc, but we'd like to explain these options to a rich text editor. Something like TinyMCE. Please can you quote on all three jobs in GBP. Thank you!

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  ...). - Admin can create unlimited forms each form shoud have a fields builder and each form should have a shortcode ! - Post Form Required Fields : - Title - Content with TinyMCE integration - Categories - Tags - Post format - Gallery Uploader. - Thumbnail. - Excerpt Field - Custom Fields - Captcha - Publish Button + Save Draft Button. - Notice

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I am using wiris math plugin in my PHP CI website for tinymce and froala editor. currently it is not working properly

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...not correct working. See attached document with the explanation and url. Main issues are: -missing refresh the page after an action -missing record id when open a modal -TinyMCE onchange conflict with Avada Theme in function My experience as Employer: I have done more than 100 projects at Freelancer. You will get all access after award the project

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Looking for full stack developer for an ongoing project. Must be experienced with TinyMCE editor, [login to view URL] , Node.js and AWS S3. Current project will to be add support for image upload to S3 (Tiny MCE editor) feature and to edit the existing article in TinyMCE editor. Details and specification have been attached.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...The system has a CRUD backend for the whole model, including simple clientside search in the data tables * For the description of plants and genuses, html should be used (tinyMCE or similar) API * The system should support a serverside search function that searches in the plant and genus name, latin name, and descriptions. * The system has api methods

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  i have a html editor known as TinyMCE and because of some problem it is not saving the html properly . after saving the content all the html is scrambled i want someone to fix it quickly i want someone who is expert in JS and Wordpress

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  i have a wordpress theme for adding content we use frola editor i prefer using tinymce with plugins so anybody who can do this quickly are only welcome

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...javascript, bootstrap 4, jquery, tinymce, entry form. Must be usable on desktop, tablet and cell phone. Form needs to both add and edit records. Looking for a visibly pleasing design that is functional across media devices. Needs a setting section were I can place information needed to connect to the database. Attached file shows data structure for table

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  .../application/[login to view URL] /[login to view URL] Backdoor: /application/assets/admin/js/tinymce/plugins/image/[login to view URL] Your job is to update the Tinymce check my site for other backdoors and fix that. The functionality of the website like css code etc. shouldn't make a conflict. The Tinymce has old version maybe thatswhy is it a backdoor and when I ma...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...javascript, bootstrap 4, jquery, tinymce, entry form. Must be usable on desktop, tablet and cell phone. Form needs to both add and edit records. Looking for a visibly pleasing design that is functional across media devices. Needs a setting section were I can place information needed to connect to the database. Attached file shows data structure for table

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...requirement. Write this in your proposal so I know this isn't an auto-bid: "I am a human" Requirement: I have a git code base that I need up and running. The code is a customized version of tinymce editor. More info in the chat. Tell me why you are the right person for the job? Any relevant example of working with Java Script or Tinymce would make the

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...[login to view URL] 2) Demandas pontuais de: Landing Pages / Banners / Anúncios Display / Ebooks / etc... PROJETO - Site em Wordpress (com plugins: Yoast / OnePress Image Elevator / TinyMCE Avançado) - Carregamento super rápido (tema será definido em função da velocidade / menos de 1s por página / validação com chrome e...

  $870 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $870 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I have front end submission form where i use wysiwyg editor(POWERED BY TINYMCE) and I would like to add there local media upload possibility. I used for that [login to view URL] plugin but it is not working any more.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...following features: 1. Super Group 2. Group 3. Sub Group 4. Category 5. Level 6. Notification 7. Study Materials - word, pdf, excel, video and youtube link. 8. Question entry with tinymce or ckeditor latest version with Latex or Wiris editor for math equations. 9. quiz template similar to sbi po exams. 10. google and fb login 11. Single Choice Multiple Question

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Please read the project de...articles as per categories Target news site --> Displays all articles as per categories Customization of Newspaper theme, Integrate plugins like Jetpack, Yoast SEO with TinyMCE editor You should be an expert in customizing theme and have indepth knowledge of wordpress/theme, php, mysql, roles and responsibilities

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...webeditor TinyMCE We are using the webeditor TinyMCE to generate documents in a VB Project. We are useing the IE11 rendering engine, so the tool should work with IE11. TinyMCE has no pagination feature, header and footer. Here the required features: 1. Google docs or MS Word like pagination feature implemented in tinyMCE, which offers

  $567 (Avg Bid)
  $567 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Quiz Application with admin and user panel Ended
  ยืนยันแล้ว

  ...php with following features: 1. Super Group 2. Group 3. Sub Group 4. Category 5. Level 6. Notification 7. Study Materials - word, pdf, excel and video 8. Question entry with tinymce or ckeditor 9. quiz template similar to sbi po exams. 10. google and fb login 11. Single Choice Multiple Question, Multiple Choice Multiple Answer, Short Question, Match the

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  1. Pagination feature for the webeditor Tinymce like google docs. The pages should appear in a frame in the editor. When the inserted text is long it should insert an autobreak and continue on next page. 2. Configurable header and footer.

  $20458 (Avg Bid)
  $20458 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Please read the project de...articles as per categories Target news site --> Displays all articles as per categories Customization of Newspaper theme, Integrate plugins like Jetpack, Yoast SEO with TinyMCE editor You should be an expert in customizing theme and have indepth knowledge of wordpress/theme, php, mysql, roles and responsibilities

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Looking for a dev for a series of projects. First project will be to create and embed a tinymce editor into a website. The editor needs to use a docx template and it also needs to be able to dynamically add data/text using API (very simple).

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  ...creating article from old html page. I tried to edit those articles with TinyMCE first but it destroy most of my html page, so I'm trying to use JCE, the code is not destroyed now but I need to be able to add predefined html code for my users, like it is possible in TinyMCE but I don't find how. If it need the pro version of JCE I prefer modify the

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello, i'm searching for a developer who can creates an tinyMCE Plugin - it must work with the current tinyMCE version. The workflow must be like .NET IntelliSense Please place a real bid - it can be also higher as 250USD - but please calculate carefull the time you need for this plugin, it should be realistic. If you have some bettzer ideas for

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...framework - min 2-3 projects made with one of this frameworks Bootstrap experience - min 2y experience with jQuery, Bootstrap, etc Mysql - min 3y experience nice-to-have: tinymce Design will be used: you will receive this design (already purchased) [login to view URL] Todo 1 Milestone: Code design:

  $626 (Avg Bid)
  $626 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...should be made with tinymce editor. Default image upload of tinymce has only single image upload at a time. You should write ajax script and/or use open source plugins like fineuploader to build custom file browser which can have multiple image upload/drag and drop with blob id to s3 and the link back to img src attribute in the tinymce editor. Note: Keys

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...add and update pages on their website. VERY SIMPLE for the cms because for some clients, even using w*rdpress is too complicated. This content editor could be as simple as TinyMCE and a couple admin pages. Another example, I have another client who wants to create a basic local bar and restaurant directory, so we'd need to create a database where

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I have an online quiz portal in which the image from tinymce editor is saved in database as dataimg base64. I want the same to be uploaded in my images folder. Also the quiz timer starts before the page is loaded completely. My project is based in Codeigniter.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Using tinymce community edition editor (wyswig editor), multiple images have to be uploaded to s3 bucket. Images can be uploaded by clicking the custom button or they can be dragged on to the editor area. Blob text based on day and time should be generated in url to upload to s3. The backend has to be django and appropriate ajax calls/open source file

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...urządzeniach ustalimy w późniejszym etapie. Tutaj jesteśmy elastyczni. - projekt może być oparty na bootstrapie 3 lub 4, lub na flexbox - Teksty na stronie będą edytowane w tinyMCE przez osobę, która nie zna html, więc znaczniki w tekście nie powinny zawierać klas i styli innych niż 'font', 'text-align' lub 'color'. Link do projektu oraz k...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  In addition to the work on the tinymce pagination tool, I need configurable headers and footers for the paginateed documents, also page numbers.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We need a plugin for tinymce which inserts automatic pagination in tinymce, just like in google docs. that means, the user can see while editing the text on which page he actually is. It is essential, that the plugin runs with IE 11, because it is used in a webbrowser control in MS Access.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Migration to PHP 5.6 Integrate TinyMCE Design responsive site

  $2396 (Avg Bid)
  $2396 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...CAREFULLY for complete understanding of the project: I need a functional page (just one html page) with a TinyMCE html field with image upload enabled. I have a classic asp website and the image upload must work on a WINDOWS envirinment. I have a working file upload code in classic asp that works ok, but you can supply yours for this project. I also have a

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  A week ago, i upgrade my wordpress to 4.9.2 but having issues wit...ago, i upgrade my wordpress to 4.9.2 but having issues with the editor mode. From forums I learnt the issue is [login to view URL] but my theme is different and I cannot trace trace the code to edit. So I cannot post a new job.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  The visual mode of the website is not working. Only the text mode works.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  The visual mode of my wordpress editor not responding. I have tried all means to no avail

  $341 (Avg Bid)
  $341 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I need someone to make tinymce work with nuxt

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...https://.########//wp-includes/js/tinymce/[login to view URL]:26897 n https://.########//wp-includes/js/tinymce/[login to view URL]:1531 init https://.########//wp-includes/js/tinymce/[login to view URL]:27411 t/< https://w.########//wp-includes/js/tinymce/[login to view URL]:25334 v/< https://.########//wp-includes/js/tinymce/[login to view URL]:117...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need a simple JSP or JSF comment system with below requirements. The comment form should integrate with any wysiwyg editor like tinymce ,ckeditor etc Any web page should be able to embed the Comment page with a java script like below.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Please read this doc for full instructions: [login to view URL]

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Please read this doc for full instructions: [login to view URL]

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am software engineer heavy on the backends. I need help on my project on the following requirements: Design web ...the following requirements: Design web forms rich with bootstrap and angular 2-4 experience that allow users to create/updated/Delete sticky notes with text or images using TinyMCE. I have attached high level descriptions of the project

  $556 (Avg Bid)
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  We had a freelancer develop for us a "Loyalty system", and then we lost contact with him. We require some additi...completed and not working. [login to view URL] system is already working, and developed in Php Slim Framework. 3. We also require a WYSIWYG editor for the emails like CKEditor or tinyMCE. The field is already there, we just want an editor added.

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล