ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  90,766 topseoscom clone งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need pancakeswap clone. Requirement: - Farming - Pool - Swap - Staking - Affiliate

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Build an online RPG for multiplayer - Can be a clone rebranded! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone to build me an online RGP for multiplayers... I am happy for it to be a copy of another game with simple brand changes. Simple graphics will also suffice. I do not have the source code - this will need to be supplied by the successful bidder. I want something that once posted needs little if any maintenance going forward... Please respond per the above...

  $794 (Avg Bid)
  $794 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I currently have a website built on Modx that I would like to have the site re-built on WordPress using Divi and making a Child Theme. Currently, I believe there are 8-10 Pages (Home, Resort, Golf, Real Estate, Greater Zion, Contact, 404, Privacy, Thank You). Would like to see if it's possible to create my site in such an environment. Black Desert Resort ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  html clone 5 วัน left

  i need a site cloned in html with different colors within 7 hours

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Clone me a website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking forward working with someone that will build me a website . And will work seo on it. Pm me direct.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Build Me A Shopify App For Print On Demand Dropshipping Service. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an app to connect my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to shopify for print on demand dropshipping service. I need a clone of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Redesign 15 html pages regarding about Coin Trading Platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello free lancers, we have a project with 15 html pages need to redesign (uprade layout design) Please download the attacthment below and give us sms so we can discuss about it We need mobile respondsive or mobile version also, lets talk about it To work on this project, you need to have knowledge about GIT (we use [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Please chat with us, clone the git and submit your wo...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Project for Muhammad B. 6 วัน left

  Hi Muhammad B., Hello, 20 dollars to help me clone a website using divi theme and wordpress

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Digital Logix, Hello, 20 dollars to help me clone a website

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  An exact script (clone) 3 วัน left

  Hello, what i need is simply a copy of a website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) with its functions. Kindly let me know if you can do it or have the script. Thanks

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi. I need of a developer for of a new saas website service where users can manage online reputation meaning answer and manage reviews they get on Google my business for their different locations. loAnd manage all the account on this single platform.  Sending and scheduling posts and messeges. For example check the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we need a  refin...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Looking to develop a WordPress plugin just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I already have a website built with WooCommerce and WooCommerce API Manager installed. The code must be original enough to be installed alongside [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am happy to create several test products and test user accounts and can supply and images png/jpeg/svg as required.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I want a custom made WordPress theme just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can pay for 3000 for the whole work.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  modify/create wordpress website 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an existing wordpress website rebuilt. its a e-commerce site and will only have a few products (3-10), its a sport ecommerce website for our own brand and I want it to look/function like this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but it shouldn't be a exact clone it needs to look and work differently but similar to it.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  Hi Suman Kumar G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Richa J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Clone website 5 วัน left

  Hi Md. Ramjan A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need to clone a website to wordpress with elementor. are you available?

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Sharad P. 5 วัน left

  Hi Sharad P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I need to clone a website to wordpress with elementor.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Binary options website 1 วัน left

  I want to create a binary options website like binomo , olymptrade, iqoption, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with full access. Support crypto currencies. I want to make a clone website of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ------------------------ Admin Dashboard Total number of users Total number of visitors yesterday Total number of current visitors Total numb...

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I need a java programmer who is familiar with the dating application Tinder, we are creating a mimic of it and need testing as well. Message me for further details, I have requirement and design documents upon request

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  CashApp like P2P clone with Crypto features 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello- I am looking to build a P2P banking, crypto and loan app for android IOS and the web. I have 6 days and a budget of $850 to do such. My main goal is to have a P2p loan, where we take 10%, coupled with a CashApp style system paid to our PayPal account. I would like users to be able to buy, loan and sell Fiat, Crypto (BTC,LTC,ETH) as a part of it, but I would like for a 15% markup from m...

  $1147 (Avg Bid)
  $1147 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Botb clone website 1 วัน left

  Hi everyone, I would like to have a quotation for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] website. I want exact functionality of the website with different name and logo obviously. Please check the website first and then give quotes, the auto quotes will not be consider at all. Thanks

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Website HTML / CSS / Make website Clone SAMPLE 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Website HTML / CSS / Make website as per SAMPLE site with same features and functionality.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Java Developer needed to code a clone for a dating application 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a java programmer who is familiar with the dating application Tinder, we are creating a mimic of it and need testing as well. Message me for further details, I have requirement and design documents upon request

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Make a Flutter clone to this Android app : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Source Code Available) with some UI changes only. Kindly read the app description and read about the back-end script located here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Also check the demo to fully understand the project's scope and requirements. -The mobile app uses API from the backend web app script. - I have the web app (Back-end...

  $423 (Avg Bid)
  $423 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  my friend runs this site, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its old its outdated its crap, I would like to recreate a new website more morden, in honor of my friends site, my website is called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I would like the website

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Project for Sher Y. 1 วัน left

  I need a farm similar to your pizza work. I like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - will you make a clone contract and site?

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  techbigs.com clone theme หมดเขตแล้ว left

  I want a custom made WordPress theme just like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can pay for 5000 for the whole work.

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Setup Conditional GAN (Artbreeder.com Clone) หมดเขตแล้ว left

  Need to Setup a conditional GAN (StyleGAN2-ada-pytorch) on Google Colab. The following features are needed: (1) new image generation, (2) edit existing image (basically latent vector algebra; StyleCLIP could be used for this) (3) generate similar/different images, and (4) combine images and customize content/style with slider.

  $1256 (Avg Bid)
  $1256 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Affiliate Website Clone of Markezo.com หมดเขตแล้ว left

  I need an affiliate website like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . Send your price after carefully checking the sample site. Past the website title in will top of your proposal to make sure that you have checked it else you will be declined.

  $429 (Avg Bid)
  $429 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Clone Poocoin.app หมดเขตแล้ว left

  Need make same website like poocoin but with own api and js system. Also need make additional site to can pay with ads. So peoples can trade same as how its in poocoin. Can connect wallet and show all balances.

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Create BSC Smart Contract Token clone ASAP หมดเขตแล้ว left

  Hi there I need someone to recreate an existing smart contract base on the Binance smart chain. A simple project just don't have the time for it. Looking to get done asap. Would need your help with the code and deploying it to the Binance smart chain. Please only apply if you have the skill to get it done asap.

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  pancake frontend clone หมดเขตแล้ว left

  I need a new website. I already have a design, I just need you to build a landing page.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Project for Danil D. หมดเขตแล้ว left

  hi need help for a Scala developer who is familiar with block chain clone waves

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Programmatis หมดเขตแล้ว left

  Hello i need to build a uber Clone for parcels delivery

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, I need to like this app [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Requirements: - text chat - phone call - register male or female - App coins for making calls - send gifts in chat - admin dashboard for control users add or delete or block users - account approval for females The app need in ios and android Thanks,

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I have a Joomla website that I would like being put into Wordpress, 5 Pages. You can use Divi or Elementor. You can use the same pictures, text and layout.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Grab / Gojek Clone project หมดเขตแล้ว left

  I need an agency that's experienced in cloning a mobile app or have experience in developing app like this. The app is a model from Grab / Gojek (south east Asia companies). It needs to include user app, vendor / driver / rider app, and web admin system. Basically the app will feature uber like services -ride hailing -food purchase for pick-up or delivery -grocery purchase and delivery -expr...

  $16540 (Avg Bid)
  $16540 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Poocoin clone หมดเขตแล้ว left

  Need make same website like poocoin but with own api and js system. Also need make additional site to can pay with ads. So peoples can trade same as how its in poocoin. Can connect wallet and show all balances.

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Please respond with your work examples and timeline for the build. NFTs Green blockchain development the features as follows (Buy, Sell, Auction, Lazy minting) Payment integrations methods Trading Platforms and Leverage Platform development. Smart Contract Development the project is targeting Musicians and artists

  $4854 (Avg Bid)
  $4854 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Project for Arsenii K. หมดเขตแล้ว left

  Functional Specifications This project is to clone and modify 1inch DEX. Xxx Exchange. Token name to be decided. ZSZ as example for now. The scope of work including the cloning and modification of Ethereum chain and BSC( Binance Smart Chain). Polygon is out of scope. To test the entire program together with the frontend developer. Trading bot will be provided by our developers. To brief the deve...

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need a clone for Gojek (Indonesian product) หมดเขตแล้ว left

  Need similar app like gojek, except a different name for ios+android and admin panels in web. Have wireframes made up in xd. If you have ready app that works too, but i have an extremely limited budget so consider that. Work on any technology you're comfortable with

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Duplexplay clone app หมดเขตแล้ว left

  I NEED A SMART TV APP DEVELOPERS I want to develop an app like duplexplay on samsung tv and android tv If you can get this done for me you will have to show me some of your past done work on smart tv app

  $986 (Avg Bid)
  $986 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  same website just change name and and buy token address [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build it. having website for ico Token Airdrop and Pre sales to be configured with dapp for Free Airdrop and Pre sales with trust wallet and token pocket and metamask and trust wallet binance smart chain autotransacction required using trus...

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Clone a Godaddy website to a new address หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need some expert to reappear our website to a new address and also activate SSL which already issued of Cloudfare. Site was redirected but could not add SSL so need someone with experience of that.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  NEED DAPP WEBSITE FOR OUR NEW TOKEN CLONE WEBSITE หมดเขตแล้ว left

  same website just change name and and buy token address [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need my website re-configured.I already have a design, I just need you to build it. having website for ico Token Airdrop and Pre sales to be configured with dapp for Free Airdrop and Pre sales with trust wallet and token pocket and metamask and trust wallet binance smart chain autotransacction required using trus...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  i want some on to clone my app หมดเขตแล้ว left

  Hello. I am looking for someone to clo ne a desktop application for me. It is in English, I would like to translate it into Spanish and use it in a different country. It is software for auto dealers. It will be used in the Dominican Republic and not in America. I don't know if that makes a difference legally. I would like all of the functionality of the American application but we will correc...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We are looking for a rebranded version of Azar/ chat roulette app. -We are looking for someone to handle the whole project. - Designing the rebrand and supporting with the publication.

  $1833 (Avg Bid)
  $1833 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'd like an App for Android and iOs platforms with the same features of Duolingo. There is a lot of things here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need to completly reskin the app and a feature to bulk upload lessons at the backend.

  $2562 (Avg Bid)
  $2562 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา