ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  107,347 training งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...Notification โดยในลักษณะการทำงานเป็นรูปแบบของ โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software configuration e. Deployment steps and checklist f. Knowledge Transfer (Training) document g. Operation manual & Troubleshooting document กำหนดขึ้นระบบ วันที่ 31 มค 2561 แต่ระยะเวลาพัฒนาจริงๆ จะมีแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Toronto/GTA location preferred *You Will: You'll be hands-on with the code, committing alongside the team. You will influence every part of the stack. You're never satisfied with the status quo, and continuously evolve your team's roadmap and services, and explore new frontiers of value to keep your team excited and engaged. Digitize a...experiences where you mentored and coached people Have project managed a high volume of web development work with varying complexities and priorities Understand web software development delivery practices Lead by example by holding yourself accountable Worked 3+ years or more in web-focused roles Bonus points: Understanding of cloud computing along with serverless/containerization. ML model creation/training. Experience interacting wi...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Web Design Full steak developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm Kerem! I've been training myself as a full steak programmer since I was little. You can be sure that I will set up your database and deliver it to you as soon as possible. Have a nice day.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  The successful candidate will be interacting with consumers, educating them on services we offer, while asking questions to see if we can help them. All training is provided to the right candidate. ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES include the following, but are not limited to: Communicate with individuals primarily via inbound or outbound calls (no cold calling!), email. Understand and educate consumers on their rights and how we may be able to help them

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Job Responsibilities: 1. Software distribution model 2. Good at communication, like short videos 3. Want to make money 4. have spare time, Free company training Company provides resources Company provides event support

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Seeking Professional for Kochi, Kerala, India test Center Audit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Kochi, Kerala, India. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training and this assignment will pay $18 USD/hr. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $18 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Seeking Professional for Warszawa, Poland Test Center Audit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Warszawa, Poland. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training and this assignment will pay $18 USD/hr. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $17 - $18 / hr
  พื้นที่
  $17 - $18 / hr
  0 คำเสนอราคา

  We have videos on AWS S3 with Cloudfront that are used for training courses. 1) When served through the AWS platform the "Download" facilty is available. I want to prevent/stop downloading our video material. 2) Also we want to restrict access so that the videos only play through our website domain: (not real domain) and can not be accessed directly through AWS public links. For example see this video: Please advise how to do this and write any policies required for AWS S3 / Cloudfront. See screenshots attached. Budget is $30 fixed. many thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi Sukhchain, Could you please show me how to make a post (video) on wordpress via the plugin Elementor ? Lets do it on 20 USD per our fees. As discussed.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...and managing the website back-end including database and server integration. Generating WordPress themes and plugins. Create websites from scratch using Divi Builder/Theme Work with Wordpress custom fields and Post types Create page templates using HTML, JS and CSS Conducting website performance tests. Troubleshooting content issues, functionality issues and responsiveness. Conducting WordPress training for the client on how to use the site. Monitoring the performance of the live website. Manage, update and add elements to existing websites. Transfer of sites from one server to another. Will be able to estimate a project timeline for proposals Can deliver to deadlines and update project managers on progress. WordPress Developer Requirements: Proven work experience as a WordPres...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Paragon Global was established 18 years ago and is composed of a number of private organizations and NGOs. Through its main four business units, the Company aims to provide cutting edge solutions to all its clients and partners. Training is at the center of all activities whether related to Internships, Project Management, Recruitment and the English Language School. The Company has throughout the years assisted more than 45,000 students in their work placement needs and English language practice, participated in hundreds of European projects and collaborated with hundreds of European institutions and collaborators. Brief The Company is looking for an experienced freelance Sales Executive to generate sales on commission basis only in the fields of education, recruitment, project ma...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Hello. I am looking for a Kubernetes/Kubeflow/Docker instructor needed for hands on training for data science deployment. You will be paid hourly for your time. You will get on call with me and I will do it hands on with your advise.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Want to Learn Frontaccounting Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Want to Learn Frontaccounting Software and its programming and Module creation only live training required

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Python script for animal detection with yolo v4 or v5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to make a system for animal detection via pytorch and yolo v4 or v5. I have many samples and i can do the training under your directions. We use linux systems with nvidia cards. The detections is with ip cameras and also with raw video files

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  SuiteCRM training and configuration -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Prior experience in SuiteCRM is a must Looing for someone experienced who can hondhold/train on SuiteCRM . May need aprox 2 hrs. Need help on following areas : 1. setup and configurations 2 workflow for lead, opportunity, contacts, account, contracts, case etc 3. workflow within suitecrm modules 4. Add fields in exiting modules 5. Add new modules 6. Linkage to email , inluding configuration 7. Linkage to web

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  Email Marketing and Automation (Mailchimp) Newsletter - monthly Graphic Designing (Flyers) Instagram Shop (Create) *Lead Generation and nurturing *Research (Target Audience) *Cold Outreach (share training brochure, try to book, etc.) Social Media (LI, IG, facebook ) Blogs (Wordpress) monthly Podcast Assistance - editing Zoom Assistance - online webinars Content Writing Set up Kajabi *Copywriting

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Hit the target 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need social media marketing to secure sign up member to our app, called one of the most uptodate home training system. We need 2000 people signed up paying in the first month. We hav all the add content, we would also want 500 different university from around the world contact emails to target university students. Bonus are paid when targets are met. to have 2000 in 6wks 6000 in 12wks..bonus upto 2k for targets reached. Have facebook. Instagrm tictock, Dont need new web or media pages just adds. can you do it, are you good enough. Total spending all inclusive 1k

  $1218 (Avg Bid)
  $1218 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  The development of an eLearning module. Further details outline in the project brief provided. Key Milestones: Milestone 1 - 30% of payment Approval of a word file mock-up of the content. Including interactive and image annotations. A word document outlining all the interactives and graphics to be added. Milestone 2 – 20% of payment The first 2 - 3 sections will be built into the tool to approve the aesthetic, design layout and functionality. Including client’s logo and colour scheme. An online review of 2-3 sections of the content built in the tool. Review will be conducted through the Dominknow platform. Milestone 3 – final 50% of payment Approval of all the content in the authoring tool, and delivery of the HTML package. Final product including the HTML packag...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Are you super organized, because I am not and I can use your help. I run two technology focused businesses and would like someone who likes doing various tasks. The main task we need help with is SOP Creation. I will train you on multiple positions and you will need to create training materials to onboard new hires. In the case that we don't have a completely defined process we need you to assist with coming up with a systemized process. The second task we need help with is Scheduling & Logistics. We need an assistant to help organize, administrate and keep track of the status of tasks our team and I are working on. We use a mix of software to help keep things productive & organized. When submitting your proposal make sure to include Blue Trees in the 1st lin...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  SuiteCRM training and configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Prior experience in SuiteCRM is a must Looing for someone experienced who can hondhold/train on SuiteCRM . May need aprox 2 hrs. Need help on following areas : 1. setup and configurations 2 workflow for lead, opportunity, contacts, account, contracts, case etc 3. workflow within suitecrm modules 4. Add fields in exiting modules 5. Add new modules 6. Linkage to email , inluding configuration 7. Linkage to web

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Training for phyton 6 วัน left

  Looking for a good trainer for python course

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Salesforce trainer/tutor needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a salesforce trainer or tutor who can provide me online training for salesforce development. Trainer should have a curriculum that will be followed for tutoring salesforce.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Google Sheet / Excel Sheet หมดเขตแล้ว left

  I would like to have my excel sheet clean and all formulas working correctly I would also like some design inputs to ensure that the readability and the presentation is modern sleek ...each week - [ ] I would like a formula built for the total number of repetitions for each week - [ ] A drop down menu next to each exercise as seen in the plan - [ ] I would like a formula built-in to account for the amount of time spent in a specific zone. I would like the movement profile the 5D profile and strength and power profile to be cleaned up mid modern sleek and easy to read. Annual training profile I would like a graph to map out how much time they have spent at each intensity and volume level retrospectively. I would like to speak with someone over call zoom etc to ensure the task ca...

  $504 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  ...phone, unlimited calls and wifi or internet, wfh, to recruit. Please only bid if you can start on Aug 8th or 9th for sure, you have a mobile with interenet (preferable to also have laptop or desktop) Each call takes 10 to 15 minutes includes reading the details, dialing, talking, writing feedback and then on to next one. We will give you access to Naukri to download candidates CVs including training how to search. Payment: Rs.50 to 80 per contact made plus incentives at Rs.5,000 to 12,000 for those who candidates pass interviews & join & work for 3 months. Means you talk to them, get the details and send back to us, their response can be: (1) no response Rs.10/- (can try next day again) (2) that they are not interested - Rs.40/- (3) or want to know more detail. You ne...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Create Software Developer Training Content (Java, Python, React etc.) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi All, I hope you are doing well. We are , an online career accelerator that helps job seekers with technical interview prep and personalized mentorship. We are a VC-backed startup with a head office in San Francisco and Tech office in Delhi. We are looking for software developers who can create software developer training content like Real World Projects and Coding Interview QnA for technical skills like Java, C, Python, Angular, Microservices, GoLang, R, React, etc. There are two types of tasks in this project: 1. You will use real-world projects to create module-based projects for our students. For example, you have developed a food delivery website and have the entire code available. You must use this real-world application to build a module-based project for our students

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Design Solar Training web page. all courses must be easy to book online with payment option for debit card and or direct bank transfer. The page must be linked to the existing website.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am looking for an energetic trainer with whom we will work for a long time. I would like to train 2-3 times per week, with a primary goal to get in a better shape. I am at the moment at +2 GMT (so my coach should be comfortable working in this time zone). Would be awesome to get regular advice in nutrition as well. My budget is 80-120 EUR per month.

  $1029 (Avg Bid)
  $1029 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Writing a content for training company who is actively engaged in training the college students in employable skills and the guiding the colleges on the latest curicullum as per the industry. Also engaged in training the faculty to match the industry standards. A detailed and convincing content to be written for a single page website, for which the brief is already written. Website on which the content will go, here we have already drafted the layout and the pointers for which the actual content is to be written. ()

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Online Commodity Trading 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The Incumbent is required to place online trades in Commodity Market based on prescribed signals. It is a work from home position with fixed plus profit share basis. Monthly remuneration would range from USD 300 to USD 2000. Training will be offered to develop skills. Additionally, an 8 to 10 hours weekly commitment is required for administrative support.

  $1084 (Avg Bid)
  $1084 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  is a...company registration and NGO registration and fulfilling its compliance. We do contract drafting, agreement drafting, all all types of documentation. We also provide internship and training and legal courses to for law students. We need sales person, who can generate leads for us in legal field. Payment will be per/ sale upto 25% of the lead. is a legal tech platform. We provide all legal services such as company registration and NGO registration and fulfilling its compliance. We do contract drafting, agreement drafting, all all types of documentation. We also provide internship and training and legal courses to for law students. We need sales person, who can generate leads for us in legal field. Payment will be per/ sale upto 25% of the lead.

  $8 - $19
  $8 - $19
  0 คำเสนอราคา
  Instagram ,Facebook ,Website Reach Increase 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Instagram Page for our Educational Institute which runs OET Exams,IELTS Exam,Cambridge Exams and also Provide Training for above said . Creative Posts ( We need 15 post in month to be posted every alternate day )related to our business and help them reach to wider audience with a what's app button where if clicked the potential target can communicate with us on what's app. our Existing Website pages with created creatives and create 3-4 running banners for it . One Eye Catching Creative with QR CODE for reviews (we will provide an example ) so that people by clicking that QR code can land upon our review page directly . Domain Autthority 45+. will your compnay increase the views of posts need a plan for that.

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I have purchased a learn dash subscription and need assistant to build some pages and need Training to know how to control and manage the platform.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Digital online work 5 วัน left

  Kindly need 10 Indian students who can work with me on social media handle public speakers etc... Also work on data entry basics project... Need some new freelancers, freshers Proper Guidelines and training will be provided to freshers Age 18 above Hindi required... Thanks and regards Raj Tinku

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I am looking for an individual who can create course/training modules in PowerPoint. The selected candidate must be fluent in French and English, have excellent writing and communication skills and be able to deliver the product in a timely manner. The training will be delivered in the fall (October) and to a French speaking audience. The learning material will be provided in Word document. The Presentation must be concise, interactive and not more than 20 slides * Learning and development experience is an asset.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Dynamic website Trainer 5 วัน left

  We are startup company and started building technical skills for college students. As a part of this process we need website trainer who can provide training to college students

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Realistic Oculus VR simulator assets 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What I am trying to do is create a Military training simulation for oculus VR using Unreal Engine 5 .. We need a test phase for assets that can operate in Oculus and to make sure the mechanics can be used.

  $7403 (Avg Bid)
  $7403 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Coupon Website Administrator -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Why you should apply: - Long term permanent position - No Experience Needed. Training Provided - 20 hours/week, 4 hours/day - $80/Month which increases by $40 every month until $280/month is reached - 0% - 20% bonus of your monthly pay every month. - Option to go full time for double pay - Flexible hours - Optional overtime with 50% higher rate - At least 25 days paid annual leave + sick leave + bank holidays off Requirements: - Fluent in English - Be able to work anytime after 8am London/UK time 5 days a week - Internet speeds of at least 5Mbs download and 0.5Mbs upload - Knowledge of SQL, Java, Angular are beneficial but not required. - Knowledge of affiliate marketing is beneficial but not required. - Knowledge of Google Ads Manager is beneficial but not required. Main responsi...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Cartoon Infantry Military Training Pics 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a dozen or so doodle cartoons that depict infantry military training pics. I have a series of specific poses and whatnot that I need to be done.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Need Machine learning Developer with good writing Skills 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone, who is passionate about training the machine learning models and can also help with the documentation

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  full time training aid for c# and Unity -- personal -- 77431 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I've got a month of free time and want to upgrade my programming skills in ar/xr world and other stuffs. I've got wide range of interest in modern technology. My budget: usd 150$ / month I will need full-time support whenever I need your assistance, including but not limited to setting up the study environment. I can promise I am not a hard-core serious goal-getter. Anyone interested in this job should at least have background in C#, linux, shell scripting, and game development. Ref: Ur email required

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Training a machine learning model called YOLOP 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently using a machine learning model called YOLOP to do some robotics-related tasks. This model detects objects, segments drivable areas and detects roadside lines. For my task, I only need to retrain YOLOP for object detection and drivable area segmentation on the dataset I have already collected. I will provide unlabeled datasets for learning that only contain a cycling path class that the model doesn't segment. moreover, I want to reduce the detection classes of YOLOP to 2. please have a look on the link below for YOLOP before contacting.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ... current, 1 month left, withdrawn, and completed students Invoice Report – Based on a search for completed, withdrawn or in person training an invoice is created. Action Report – I want this report to be in two parts. Part one is an over view of part 2 which groups students into completed via method of learning, withdrawn via method of learning, and for each student show, # of emails sent, Time sending email, # of assessments marked, Time marking emails, Total time spent on student. My Main Actions/Interactions with the Dashboard 1. Create new students 2. Tracking my email/calls to students 3. Tracking my marking time 4. Entering in my in-person training times 5. Tracking any admin time 6. Creating new course ( would like each course to have assessment a...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Trophy icon LOGO DESIGN - 06/08/2022 03:37 EDT 2 วัน left

  We need LOGO for sport apparel brand named: ELITE DANGEROUS Logo must contain signet and logotype PLEASE REMEMBER ABOUT SIGNET -- LOGO WITHOUT SIGNET IS USELESS FOR ME. Also please don't send me files from web logo generator - I know this type of app pretty well. Logo will be used on sport apparel for running, training and fight - like t-shirts, leggings, short. We are using sublimation printing. We need 300 DPI Vector file without background

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I want to develop a marketplace where training companies like NIIT & Centum & others could post their requirements of trainers and simultaneously this website can be able to match the requirements with the trainers pool available.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Online trainers for data analyst / data analytics 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  If you are having free time at home and wanted to earn by giving training to students please reach out to me. Skills considered 1. Data analytics 2. Data analyst 3. Data scientist The training will have around 4 to 5 hours of work per week. Please share me you expectation for a month

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Government Project 4 วัน left

  Must be able to do hard work * Must be self motivated * Must be able to work independently with support from virtual team * Discounted or free travel * Flexible Schedule * Full Time or Part Time * Must have computer an...Responsibilities: - Researching and booking trips for leisure and corporate clients - Determine customer's needs and preferences, such as schedules, costs and payment plans - Book not only flights, but cruises, hotels, car rentals, activities and theme park tickets - Provide proper documentation to the clients such as, authorization forms, flights tickets, theme park tickets - Complete ongoing training to earn and maintain certification to book travel - Effectively communicate with clients before and after their trips - Detail oriented and organized - Good c...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Here at TaskTiger Designs, we've got an incredible track record of quality work, along with an even more incredible team of developers. We're growing rapidly and are now seeking a seasoned sales professional to join our team as an Account Manager. Leads will be provided through various sources, with support and training available from the start! Commissions are 20% of total deal, paid weekly and no chargebacks/nonsense. We're serious about taking the next step - are you?

  min $50000
  min $50000
  0 คำเสนอราคา

  Here at TaskTiger Designs, we've got an incredible track record of quality work, along with an even more incredible team of developers. We're growing rapidly and are now seeking a seasoned sales professional to join our team as an Account Manager. Leads will be provided through various sources, with support and training available from the start! Commissions are 20% of total deal, paid weekly and no chargebacks/nonsense. We're serious about taking the next step - are you?

  min $50000
  min $50000
  0 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน training ชั้นนำ