ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 training งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...Notification โดยในลักษณะการทำงานเป็นรูปแบบของ โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software configuration e. Deployment steps and checklist f. Knowledge Transfer (Training) document g. Operation manual & Troubleshooting document กำหนดขึ้นระบบ วันที่ 31 มค 2561 แต่ระยะเวลาพัฒนาจริงๆ จะมีแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled individual who can provide me with a thorough understanding of how to deploy and manage a Python-based app on AWS. Tasks: - Show me how AWS deployment works and where the code wil...explanation of AWS Lambda. - A comprehensive understanding of Amazon EC2 is needed. - Knowledge of Amazon S3 will also be required as part of this project. Skills & Experience: To be able to meet these requirements ideally you will: - Have in-depth knowledge and practical experience with AWS. - Understand Python-based apps and their deployment on AWS. - Have experience with tutorial/format of training. - Be able to clearly communicate complex information in a way that I can easily understand. By the end of this project I want to be capable of managing the app indepen...

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Kuala Lumpur, Malaysia. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm starting a new poker coaching business that focuses on guiding and training individuals for poker tournaments. I need a logo that includes the name 1 of 1 poker coaching. The ideal freelancer would have: - Extensive experience in logo design - Understanding of the poker industry would be a plus - Ability to communicate the business nature through design - Great attention to detail - Creativity and originality in design The logo will be the face of my new venture so it should be aesthetically pleasing, clear, and engaging. Looking forward to seeing how you might translate my business into an impactful visual representation.

  $33 (Avg Bid)
  การันตี
  eBay API Personalized Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a well-versed expert in the eBay API and platform to offer a personalized training to myself (a beginner). I'm already in the eBay Dev program, so learning how to get a key is not needed. • Delivery Method: The training should be provided through one-on-one virtual sessions. There is opportunity for bigger jobs once this one is complete. • Objective: My main objective is to understand eBay API implementation within the platform as I aim to build a data analysis tool. • Areas of Focus: I am particularly interested in learning about making API calls, handling response data, and debugging and error handling. Hence, hands-on practical examples alongside theory will be extremely beneficial. I am a beginner at API calling and Bubble codi...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...focus of the project, an advanced understanding of reactor physics concepts and principles is mandatory. • Reactor Operations Knowledge: Familiarity with the operations of a reactor would be a plus. I am an expert myself in this domain, so I expect a high level of proficiency and accurate knowledge from the freelancer. Your work would be largely independent, with minimal need for introductory training or incessant supervision. The ideal candidate should have: • Proven experience in the field of reactor physics • Good knowledge of reactor design, reactor physics, reactor operations. • Familiarity with reactor operations • Ability to deliver high-quality work independently. Given my proficiency in this area, I am confident in acting as a knowledgeab...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...for implementation in the hospital. Interested freelancers are encouraged to submit quotations and proposals for consideration. Thank you. Note: We envision establishing a long-term relationship with the developer to support client needs during the auditing process and future integrations with Odoo modules. The developer should be willing to collaborate with our in-house developers, providing training so our local developers could support the client in case of emergencies. The module must have the Multi-language Odoo feature , in order to change the language of the module to Spanish....

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Personalized Data Science & Machine Learning Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am eager to acquire practical experience in data science and machine learning via one-on-one guidance from an expert. I don't have tool or programming knowledge currently, but possess strong statistical knowledge. • I am available for at least 4 hours of training weekly. • My goal is to develop machine learning models from scratch to gain hands-on experience. • Additionally, I aim to improve my job prospects in the technology sector. I need a trainer who can: - Exhibit patience and break down complex concepts into understandable segments - Guide me through real-time technology projects - Provide live demonstrations to help me navigate the various techniques and tools Ideal Candidate Skills and Experience: - Strong knowledge of data science and mach...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...intermediate level training on core areas namely, Formulas and Functions, Data Analysis, Visualization, pivot tables and graphs. This will be an online training hence require the tutor to have a good command of virtual training tools. It can be delivered over a number of weeks around few hours each week. May be for one to three individuals. May extend to advance training depending on feedback from trainees. Skills required: - Proficiency in Excel functions and formulas - Experience in data analysis and visualization techniques in Excel - Strong teaching skills, preferably with prior online training experience - Ability to communicate complex Excel features in an easy, understandable manner - Exemplary attention to detail and patience to deal with ques...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Exam Invigilation Needed- Stornoway, UK 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an exam invigilator with at least a Bachelor's degree to ..."as-needed" basis to see if they are available to assist test takers for their approved accommodations. We provide complete training and assignments pay hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have a computer exam coming up where a test taker has been approved for a Reader and input assistance. For this assignment, you are required to be present on-site, sit with the test taker, and read the exam content aloud. You will then enter the answers as instructed by the candidate. The exam is taking place at a professional testing center in Bertrange, Luxembourg. Date: Saturday, 2 March 2023 Time: 11:00 am to 12:00 pm We provide full training, and this assig...

  $22 - $24 / hr
  พื้นที่
  $22 - $24 / hr
  0 คำเสนอราคา
  ETL Informatica Cloud (IICS) for job support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Share Resumes. • Solutioning/Architecting/Developi...(Service Connectors, App Connections, Process Objects and Processes) to integrate applications in real time • Creating Functional Design Documents (FDD) for solutioning and sharing with Solution Architects and other team members to explain the development methods or procedures and follow the patterns to complete development • Bug fixing, Unit testing & UAT? Go-live & Production support • Training & Knowledge Transfer Essential Skills: • Informatica IICS (Informaticas Intelligent Cloud Services (IICS) / Intelligent Data Management Cloud (IDMC) Desirable Skills: • Solutioning/Architecting/Developing Informatica Cloud Data Integration (CDI) and Clo...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...choice, ensuring no loss of data Thanks for having a call with us, Clyde. To summarize everything, we will be replacing your existing website, , with a new one that we will create for you using PHP Laravel. This will include the addition of survey functionality, enabling you to add questions and users to capture their responses. We will also provide you with complete training on how to migrate the content from your existing site to the new one. The total cost for this project is approximately $5,800 USD that you'll be paying within the 6 Month timeline. There will be a monthly payment that you'd be paying at start of each month. Apart from that, Airtable iframes would remain same as you have right now. For survey, We will be capturing the user email and username

  $3966 (Avg Bid)
  $3966 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Remote Group Health Benefits Analyst + Underwriter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a firm managing over 100 group health benefits insurance policies and entering a period of growth, we are in need of a professional with expertise to conduct in-depth analysis and c...risk and performance of existing and new group policies. - Set prices that align with the evaluated risk. - Management of insurance policies including updates and renewals. - Import relevant data into MS Power BI and conduct comprehensive analysis to inform decision making. This is a 100% remote and part-time role based on volume of quotes. The ideal candidate will be available mid-April for training. Please submit a proposal if you believe you have the skill set to assist me in these crucial tasks. Your proposal should outline your past experience with group health benefits and any other relevant ...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...content creation: You will have access to film highlights from his club soccer games, and training clips. These need to be posted on each platform with appropriate tags and descriptions to increase visibility. * Aside from managing content, another significant part of this project involves reaching out to scouts and coaches via email, sharing the clips and stressing on unique features. Skills and Experience: * Prior experience in managing sports related social media accounts * Ability in optimizing posts with relevant hashtags * Strong verbal and written communication skills for emailing coaches and scouts * Knowledge of soccer and understanding of game footage * Ability to use match highlights and training clips to create engaging content. The aim is to build visibili...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Hello Freelancer... manage relationships, and onboard new affiliates is key. - Tracking and reporting of affiliate sales, conversions, and commissions. You'll need a strong command of analytics tools to monitor and report on performance metrics. - Providing ongoing support and training to our affiliates. I require someone who has great communication skills and experience in guiding affiliates to reach their maximum potential. Ideal skills: - Hands-on experience with affiliate networks - Strong data analysis skills - Excellent communication and training capabilities - A keen focus on conversion rate optimization. The success in this role will be measured primarily by the conversion rates achieved. Put your skills to work in driving our affiliate program to new height...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python Vision-Based Convolutional Neural Network Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for this project. Therefore, the successful candidate should assist in identifying or creating an appropriate dataset. Your ability to guide the process of dataset selection/creation will be beneficial. - Purpose: Contrary to the question being skipped, keep in mind that the CNN should be designed primarily for autonomous driving tasks such as object detection and lane keeping. Proficiency in training AI in these aspects will be a strength. - Model Architecture: Unsure of the specific CNN model architecture, I need an expert who will either propose a fitting CNN architecture or help design a new custom one. A strong understanding of CNN architectures relevant to vision-based driving is highly desirable. Please note, that applicants with successful track records in similar proj...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The MS Office area includes the following courses: • MS Office basics • MS Office for advanced users • Cloud-based working • Computer basics • Computer Basics • MS-Office Excel Advanced • MS-Office Excel Basic • MS-Office Outlook • MS-Office PowerPoint • MS-Office Word Advanced • MS-Office Word Basic Our Expectations: We se...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Corporate Training Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professionally crafted presentation for a corporate training programme targeting key employees. This includes Managers, Supervisors, Team Leaders as well as Entry-level operations individuals. The content of the training is diverse, therefore, the presentation should be versatile and adaptable to different subjects. Requirements: - Comprehensive and engaging material to captivate the audience effectively. - Compatibility with various presentation tools e.g., PowerPoint, Google Slides. - Clear and concise content, ensuring easy comprehension for both experienced and entry-level personnel. Ideal Skills and Experience: - Strong background in corporate training. - Exceptional graphic design ability to create visually engaging slides. - Excellent organizational...

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  ...mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The media design area includes the following courses: • Adobe Creative Cloud tools • Graphic design basics • Graphic design for advanced users • Basics of video production • Basics of web design • Basics of Wordpress development • Basics in the field of AR & VR Our Expectations: We seek a dedicated individual passionate about education and...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The Marketing area includes the following courses: • Performance Marketing • Content marketing • Social media marketing • Newsletter marketing • Influencer marketing • Marketing management • Public relations (PR) • E-commerce marketing • Search engine optimization (SEO) & search engine marketing (SEM) • Google ads • Perso...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The IT area with a focus on front-end development includes the following courses: • IT project management • Angular • HTML & CSS • JavaScript • Kotlin • PRINCE2 Foundation und Practitioner • React • Ruby • Scrum PSM Level I & PSPO Level I • Unity • Vue.js • Ionic und Capacitor • Flutter • Next JS Our E...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  SAP B1 10.0 Setup & Licensing Procurement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert to install the SAP B1 SQL Server for the primary purpos...seamless transition of 6,000 stocks, 30+ suppliers, and 30+ customers from Excel spreadsheets to the SAP platform without data loss. - Training on how to use the new system, specifically focusing on utilizing the SQL server effectively. Although I skipped the question about specific reporting features, I would like the freelancer to provide suggestions on what features could be beneficial for my business, both in terms of inventory management and supplier/customer management. Ideal Skills: - Experience with SAP B1 SQL server installation and 1 Professional user licensing - Knowledge of data migration from Excel - Excellent communicator for successful training delivery. - 1 Usability package ...

  $1030 (Avg Bid)
  $1030 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The IT area with a focus on backend development includes the following courses: • C • C++ • C# • Cloud Computing • DevOps Foundation • Docker • IT-Servicemanagement • Java • PHP & MySQL • Swift • Web development for full stack developers • Linux Server Management • GitHub / GitLab • Embedded Development wit...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  We pay 100$ month + 50-100$$ quality job bonuses Job: Simple job: Find, outreach and follow up potential prospects via direct messages on Instagram no prior experience required training and support provided Requirement: Be ready to work at least 8 hours Monday - Saturday. with possible breaks. For at least 1 month 9AM-5 00 PM GMT+1 Check your timezone: Have a computer and stable internet access Our last full time VA made 300$ this month

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Freelance Sales Development Representative (SDR) 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Position Overview: We are seeking a highly motivated and results-oriented freelance Sales Development Representative (SDR). As a Freelance Sales Development Representative, you will be responsible for generating new business opportunities and expanding our client base. You will be tasked with i...success. - Organization and Time Management: Excellent organizational skills to manage multiple prospects and tasks simultaneously. Ability to prioritize activities and meet deadlines in a fast-paced, dynamic sales environment. - CRM and Tools: Ability in using CRM systems (HubSpot) We offer: - Fully remote and flexible working. - Fixed monthly fee plus competitive fee per scheduled meeting. - Training on Lexic’ services. - Opportunity for growth and development as an external pa...

  $682 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $682 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am seeking an Odoo Functional Consultant, preferably with 2-5 years of industry experience, for a full-time, in-person position based in Kuwait City. Skills and Experience: - Extensive...industry experience, for a full-time, in-person position based in Kuwait City. Skills and Experience: - Extensive familiarity with the retail, manufacturing and services sectors. - A minimum of 2 to 5 years working as an Odoo consultant. Responsibilities: - Spearheading project management tasks. - Training staff members on relevant operations and procedures. This is an excellent opportunity for a skilled consultant to work across a variety of sectors and take ownership of essential training and project management tasks. Your knowledge and experience will greatly facilitate our opera...

  $1120 (Avg Bid)
  $1120 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Animated Product Explanation Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can create a video that explains how our training model works. This video is urgently needed, so those with immediate availability will be given priority. Key Aspects: * The video will primarily be used to explain our training model in detail. * The style of the video should be animated. Ideally, the freelancer would have experience in creating animated product explanation videos. * The project should be completed as soon as possible. Fast turnarounds are a must. Ideal Skills: * Experience in creating animated product explanation videos * Ability to produce high-quality work quickly * Strong communication skills to understand product details Looking forward to the innovative and creative minds who can take on this project.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Github access training for Okada Voice Changer Setup on Mac 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert who can walk me through the full installation process of the Okada Realtime Voice Changer , Github expert on my Mac. Specifically, the help required involves: 1. Software Dependencies Installation: - I need guidance in correctly installing the necessary software dependencies for Okada Realtime Voice Changer. 2. Tool Configuration on Mac: - Additionally, your expertise in setting up and configuring the tool on a Mac environment is crucial. Ideal Candidate: • Extensive experience in software installation, specifically audio tools. • Familiarity with software dependencies needed for Okada Realtime Voice Changer Github expert . • Proven experience in troubleshooting software installation issues on Mac. • Ability to clearly explain b...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Kiev, Kyiv, Ukraine. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I am in need of a professionally designed poster for my upcoming training and workshop. This poster should have a compelling design that will ideally: - Promote the event in an engaging way - Provide essential details such as date, time, and location - Outline a brief description of the training and workshop - Include contact information for easy registration The design must be fulfilled using Canva and delivered in a Letter size (8.5 x 11 inches), PDF format. The ideal freelancer for this project won't only have excellent graphic designing skills, but also possesses a knack for visual storytelling. Experience in creating promotional materials and familiarity with Canva are also preferred. Attention to detail and the ability to adhere to size/format specifications a...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in Machine Learning and Deep Learning to assist with my project. The tasks would involve data preprocessing and model training. Key Responsibilities: - Data Preprocessing: Organizing and cleaning the dataset to facilitate effectiveness. - Model Training: Implementing suitable algorithms to train and optimize the machine learning model. I require these tasks to be implemented in Python. However, as I have not specified any particular ML or Deep Learning library, I am open to suggestions. You should have proficiency in TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn or similar technologies. Familiarity with data analytics and good understanding of common machine learning APIs/frameworks is also essential. Your role will be key in guiding this project to its co...

  $668 (Avg Bid)
  $668 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Thoothukudi, Tamil Nadu. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $16 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Nijmegen, Netherlands. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $25 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I’m starting a social enterprise aimed at empowering women struggling to make ends meet. We would be doing so by training and employing them to help us make kids cotton clothes and accessories using block prints. A portion of every purchase would go to various projects we’ll be running to help them live meaningful and happier life. I am looking for a skilled full-stack developer capable of delivering robust frontend and backend solutions for my e-commerce website. The successful freelancer will be responsible for creating a user-friendly interface that facilitates the process of purchasing our products, as well as the underlying system operations. Key Features: - The website must include a shopping cart function, enabling customers to select multiple items for eventu...

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...dealing with the harvesting of email addresses - Demonstrate thorough knowledge of privacy laws and ensuring compliance with them while collecting email addresses. Please note that the quality of email addresses, respecting data privacy, and understanding my target audience ranks higher than the quantity of emails collected. Previous experience with marketing campaigns or email harvesting for training/educational platforms will be highly valued. Significant guidance will be given to the successful freelancer as to websites from which email addresses can be harvested. The successful freelancer will produce an excel spreadsheet that includes the following categorizable information about the person, as extracted from public websites: - email address - name - other contact details...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...and Scala. My key focus areas include: - Basic Programming Concepts - Backend Development Looking for an experienced trainer with in-depth knowledge in these areas. It's not just about imparting a theoretical understanding, I want someone who will provide practical use cases and real-world examples. There's no rush for this project to be completed but I appreciate consistent and quality training with regular progress checks. Ideal candidates should have: - Proven experience as a Python and Scala trainer - Strong background in backend development - Extensive understanding of basic programming concepts in Python and Scala - Excellent teaching and communication skills I'm keen to start as soon as possible. Looking forward to improving my programmi...

  $787 (Avg Bid)
  $787 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...Take main responsibility or coordinate with Legal Dept to check, review the legality of all service proposals, contracts, appendices, advisory letter,… before sending to clients; • Suggesting upgrades or added services that may be of interest to clients; • Follow up and track the progress of client cases; • Reviewing clients' feedback and implementing necessary changes; • Organize, arrange the training for Firm’s members knowledge, technical and social skills needed to adapt client needs and enhance sales; • Reporting on success ratio and areas needing improvements on a monthly, quarterly, and yearly basis; Experience in fostering B2B relationships and direct sales strategy is a must. I look forward to your innovative ideas and strateg...

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient Excel user who can create a comprehensive employee training registry spreadsheet. This project requires the following information to be filled in for each employee with filter excel: - Name and last name - Title - Training status (Technical, Non-Technical, Ongoing, Completed) - Date - Location Sydney or Melbourne Beyond basic identification details, the spreadsheet should provide a log of each employee's training status, along with the date. The training status itself should take into account whether the training was technical or non-technical, and whether it is ongoing or completed. Ideal Skills and Experience: - Advanced Excel knowledge - Proficiency in data organization - Familiarity with creating calcula...

  $7 - $20
  ปิดผนึก
  $7 - $20
  3 คำเสนอราคา
  Gamified Digital Art for Basketball Training 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled digital artist to bring to life a captivating basketball training scene infused with gamification elements. The scene depicts two basketball players passionately engaged in rigorous training on the court, dedicated to improving their skills and performance. Key Responsibilities: • Create a visually compelling composition by positioning two basketball players in the center of the court, engaged in intense training activities such as dribbling, shooting, or defending. • Dress the players in basketball attire, ensuring they appear focused and determined. • Place cones strategically on the court to enhance agility and precision without obstructing movements. • Incorporate holographic overlays above each player, displaying ...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Advanced Xero, ApprovalMax, Hubdoc Workflow Training 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert who specializes in Xero, ApprovalMax, and Hubdoc to provide training to a small team of 1-5 members. This hands-on session will take place on March 3, 2024, between 3pm to 5pm NY EST US Time. Key sessions will include: - Setting up effective workflows on these platforms. - Training my team on how to approve vouchers efficiently. - Also, enhancing our overall expertise on using Xero, ApprovalMax and Hubdoc. Skills and experience ideally suited for this project include: - Proven expertise in Xero, ApprovalMax and Hubdoc. - Excellent teaching and training skills. - Experience in setting up workflows. - Experience in finance management and voucher approval processes.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...structures, and object/classes would be beneficial. - You must be capable of breaking down complex concepts into easily understandable information fit for an intermediate level. Skills and Experience: - Proven experience in teaching Java programming - Strong knowledge and experience in syntax and fundamentals, data structures, objects, and classes of Java - Excellent communication skills The training should commence as soon as possible, given the urgency. Please align your bid with this timeline....

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  AI-Enhanced Medical ERP System Development Based on ERPNext 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...requirements. Development and Customization: Customize ERPNext modules for healthcare-specific functionalities. Develop and integrate AI models and algorithms. AI Integration and Testing: Integrate AI functionalities with ERPNext, ensuring seamless operation. Perform comprehensive testing of AI features and ERPNext customizations. Deployment, Training, and Documentation: Deploy the customized ERPNext system in a live environment. Provide training for staff and administrators. Create detailed documentation for system use and maintenance. Ongoing Support and Maintenance: Offer continuous support for any issues arising post-deployment. Periodically update the system with new features and AI enhancements. Skills and Expertise Required: Proven experience in ERPNext customi...

  $1528 (Avg Bid)
  $1528 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  In effort to increase organizational alignment, I need an expert who can ...have: - A strong background in OKR certification process and proven examples of successful implementation - A deep understanding of the management and leadership sectors - The ability to tailor the program to actively engage team leads, who are identified as the primary participants Your responsibilities include: - Designing and implementing a customized OKR certification program - Providing training to our team leads to enhance their understanding and application of OKRs - Ensuring the new certification process aligns with our overall organizational goals and objectives Prior experience in facilitating OKR certification programs and excellent communication skills will give you a competitive edge for thi...

  $5427 - $10854
  $5427 - $10854
  0 คำเสนอราคา
  On-site Test Center Comprehensive Audit - MARSEILLE, France 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in MARSEILLE. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  $20 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  ML Engineer for LLaMA 2 7B Model Fine-Tuning 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: Which machine learning framework would you like the ML Engineer to use? llama 2 7b What specific tasks do you want the ML Engineer to perform for the LLaMA 2 7B model fine-tuning? Model training Which type of machine learning model do you aim to train? Supervised learning model

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...grow pages. Much of the job ironically involves you scrolling through TikTok to find viral videos to download and then repost for me. In some cases you may need to edit videos to either: merge them together to create compilation videos, replace watermarks, or add subtitles. But editing experience is not required *if you are extremely good at finding viral videos. I’ll also provide you with training video so you’re able to “spot” a viral video based on statistics, but otherwise this will require you having “good taste”. One last thing you may be doing is engaging with comments section. I will be creating at least a dozen TikTok pages. All with their own different category. The goal would be to have you work on at least 3 channels. Posting...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm running an online training program, specifically designed for beginners. To increase the visibility and reach of this program, I need a skilled freelancer to set up and manage a Facebook ad campaign with the following specifications: * Target Audience: This campaign is aimed primarily at beginners. Hence your advertising strategy should be tailored towards this demographic, making our training program accessible and appealing to them. * Campaign Goals: The main objective of this Facebook ad campaign is to increase website traffic. Subsequently, we aim to convert this traffic into enrollments for our program. Thus, besides setting up the ads, the freelancer should also monitor and optimise them to ensure maximum traffic generation. * Ad Format: For this particular...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน training ชั้นนำ