ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  12,209 troubleshooting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...โครงการที่ต้องมีการเข้ามาฟัง requirement และ design ร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแล มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้ (โดยสามารถรรับทำบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ซึ่งงบประมาณก็จะต่างกันไป) a. Functional Specification b. Technical Specification c. Unit Test Result d. Release note and software configuration e. Deployment steps and checklist f. Knowledge Transfer (Training) document g. Operation manual & Troubleshooting document กำหนดขึ้นระบบ วันที่ 31 มค 2561 แต่ระยะเวลาพัฒนาจริงๆ จะมีแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Java developer needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who can dedicatedly work on my contract project as a full-time Java developer. this is the contract-based job and need to deliver the task as provided. Must have an engineering degree Experience with Java enterprise technology including JSF, EJB, JPA, JMS Experience in troubleshooting databases and queries using SQL and ORM frameworks such as Hibernate and Eclipse link

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  need assistance in troubleshooting errors in power bi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i will share my screen and pls assist me in resolving issues i am facing regarding data types in power bi

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Python programmer for hourly daily/hourly work, troubleshooting and modifying or creating new app by coworking, on anydesk on client screen Can work for 2weeks to over 2months if all goes well

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Senior Backend Java Engineer (from Europe) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...other teams Skills and Education Bachelor’s degree in Computer Science or technical field. Master degree preferred 5+ years of experience designing and programming in Java in a Unix/Linux environment Experience with crafting the right architecture to meet functional requirements Must have extensive technical knowledge and experience with distributed systems Must have strong programming and troubleshooting skills. Experience with system performance optimization Must have a solid understanding of object oriented programming Must have a working knowledge of application design and development processes and methodologies. Experience with automated build and deployment tools (CI/CD). Software design methods and techniques Excellent verbal and written communication skills Excell...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Avaya IP Office has been integrated with Suite CRM. Currently we are getting error while logging in to the API Application. We need a developer to help troubleshoot and resolve that error.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  inopets.com 6 วัน left

  I am looking for a WordPress troubleshooting specialist, my website has some issues with the database and is not functioning the way should be, the previous web designer did something and know I have a problem with maintaining it and or even redesigning it. I need a professional that will bring my website to WordPress 5.9 100% and clean up / repair my website the database as well - thank you

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Aws terraform 5 วัน left

  Here is a minimal flask app: from flask import Flask app = Flask(__name__) @('/') def pretend(): return 'Lets pretend this function eats lots of resources!' Tasks Deploy this flask app to AWS using Terraform. Consider the following through your code or your README. Nothing to e... from flask import Flask app = Flask(__name__) @('/') def pretend(): return 'Lets pretend this function eats lots of resources!' Tasks Deploy this flask app to AWS using Terraform. Consider the following through your code or your README. Nothing to extensive...just so we have some talking points moving forward: - Packaging - Deployment - Security - Monitoring - Scaling - Troubleshooting Write a simple Makefile to run: - Python Formatter [I hear Bla...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Strong knowledge of WordPress Platform Expertise in WordPress Custom Theme Development and Plugin Development Developing custom themes and plugins Conducting website performance tests. Troubleshooting content issues Ensuring that website design, layout, and coding is optimized for search. Performing regular tests on website SEO rankings. Troubleshooting technical SEO issues for the website. Giving feedback to the digital marketing team about SEO. Researching the latest SEO guidelines and implementing them. Assisting with integrations to enhance or maintain SEO competitiveness. Planning website SEO contingencies for problems that may arise. Updating marketing managers and team members on SEO standards and changes. Providing technical support to stakeholders in the web design p...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Should have a knowledge of the following :- *Outlook Configuration *Software installations and troubleshooting of all types of customer oriented field problems, network setting for TCP/IP and Internet setup. *Trouble shooting of all types of Hardware and software applications problems. *Configuring & troubleshooting of printer, scanner & LAN related issues reported by users *Knowledge on DNS, DHCP, Active Directory, WDS *MS Office *OS installation and troubleshooting.

  $2007 - $3346
  $2007 - $3346
  0 คำเสนอราคา
  Troubleshooting of billing server and setup of new one 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a VoIP network expert. An engineer with experience who can setup VoIP network and is familiar with voip billings and their setup. The project itself consists of 2 parts: 1. Identification of failure. The company has already a VoIP network and is using portaone product portabilling (version MR24). The slave server (dedicated) has disk issue and slave interface is not available. One of the disks was defective and it was changed. Now the server can not detect the new disk to synch. Step 1 is to check the serial numbers of the disks, communicate with server provider to change the disk and try to synch it. 2. If impossible to restore the existing server, then it needs to be setup again. Please note, that only slave server needs to be installed (assisting documentation wil...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Need Java Developers (Indian Only) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  MANDATORY SKILLS AND EXPERIENCE ● Excellent Java Development skills with focus on core java, memory management and multithreading ● Experience with JVM monitoring and diagnostic ● Good understanding of Java GC ● Experience with Performance Analysis/Troubleshooting while providing solutions to optimise application performance ● Good understanding of memory management, multithreading, thread/connection pooling etc. ● Experience with profilers (Java Mission Control, JVisualVM, JMeter, JConsole), debuggers ● Demonstrable knowledge of Maven and Linux ● Advanced knowledge of SQL, preferably with Oracle ● Experience with Spring/Spring Boot, Vert.x ● Experience with Asynchronous Messaging (RabbitMQ and JMS) DESIRABLE SKILLS AND EXPERIENCE ● Experience with Kaffka,...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  C# .NET Developer - CRM automation project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Case Management | Email Automation Experience Azure Web Apps Azure SQL Server Visual Team Studio/Git .NET (C#) Development At least 5+ years of experience in the production of quality code Project Usi...in the production of quality code Project Using the above environment the project requires integration to Insightly CRM to automate the sending of emails via Sparkpost to clients and providers based on a selection of templates. Creating and running Test Plans Work to agreed schedule Effectively implement source control and release management Building new code Dealing with customer changes Troubleshooting and customer support Enhancement and improvement of existing software Fluent English Insightly API Sparkpost API API Overview - SparkPost

  $1002 (Avg Bid)
  $1002 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Python, spark, shell scripting , Hadoop, hive , sql, git, sqoop, 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a job support person. I am looking someone who has good experience in Python, spark, shell scripting , Hadoop, hive , sql, git, sqoop, teradata, oracle to develop the data pipeline and data troubleshooting. In this project i am dealing json file so it is necessary to understand and having the experience to deal the json format data. note: preffer only fulltime freelance people

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  pyspark sqoop hadoop base project -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a job support person. I am looking someone who has good experience in Python, spark, shell scripting , Hadoop, hive , sql, git, sqoop, teradata, oracle to develop the data pipeline and data troubleshooting. In this project i am dealing json file so it is necessary to understand and having the experience to deal the json format data. note: preffer only fulltime freelance people

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Troubleshooting TensorFlow HuggingFace BERT classifier 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for very specific help troubleshooting a binary BERT classifier for text (built using a HuggingFace model). My classifier takes as input a training set and a test set and outputs probabilities of belonging to each class for each observation. My problem is simple: I do not know how to match the predicted probabilities with the observations to which they correspond. The output of the prediction has slightly fewer rows than the number of observations in the corresponding dataset, so I think some NA values must be getting dropped, but I don't know how to find out which ones they are. Ideally, the freelancer would take a look at the code and modify it so that when outputting probabilities, the code also outputs an additional column: the text that the probability was c...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi Mohammadsadegh N., I noticed your profile and would like to discuss my project. I need some help with AWS using secrets manager. Troubleshooting API's Can we discuss more? Thanks Ash

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Configure SSL Cert Blazor App Deployed on Ubuntu 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The app is deployed on an Ubuntu 20.04 LTS server but it doesn't render as it should on a <serveraddress>:<port> request Technology and configuration nginx .net 6.0 grpc api bearer tokens for authentication Local Debug: App works perfectly in WSL2 through VS2022 and I suppose it's because VS h...cert Staging Server: When I run the app the Hosting starts and is listening on the correct port. After I move to my browser to render the app. The service logs the following: The request is insecure. Skipping HSTS header. Then the rest of the logs proceed to close the connection "Connection id '***' disconnected, "Connection id '***' stopped. I'm looking for someone to either assist me in troubleshooting or document a guide to as...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I want to design and develop complete PCB with main controller detachable Raspberry pi compute module. The PCB should have following components 1. GPS Module 2. 4G/LTE module 3. Wifi Module 4. USB Ports 5. Onboard temperature and light sensor 6. Onboard troubleshooting switch and LED 7. Onboard power management with resettable short-circuit and surg protection system 8. Onboard solar charge controller 9. MIPI DSI Display port with touch panel input (3 inch to 7 inch touch display) 10. 6 Digital NO/NC Switch (surg protected) 11. 2 Analog Input 12. 8 Digital output (12V logic level) 13. 4 Digital Output (5Vlogic Level) 14. 2 PWM Output 15. Power Outputs 12V, 5V All system combined in single PCB, PCB should protected from other sources

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Troubleshoot the following: 1. There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.// DataTables warning: table id=fp-table-exam-student-checker - Ajax error. For more information about this error, please see 2. Sidebar is now placed centered (down) 3. Add button with hyperlink Looking for the best yet budget-friendly web developer.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Dedicated website application QA tester 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a dedicated QA tester to be responsible for designing and implementing test plans to improve the usability of our products. The QA tester works with the engineering team to test applications, report errors, and participates in troubleshooting any issues with software. A successful QA tester should be have a strong working knowledge of website development methodologies. QA Tester Responsibilities: Reviewing and analyzing project specifications Designing test plans, scenarios, scripts, and procedures. Creating manual test cases and analyzing results Reporting test results defects to the development teams. Working closely with the engineering team to identify bugs and errors. QA Tester Requirements: A good working knowledge of QA methodologies for agile softw...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  VOIP-Techniker mit 3CX-Advanced Zertifikat gesucht 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Wir sind ein deutsches Cloud-PBX-Unternehmen, welches eine 3CX-Cloudlösung für seine Kunden anbietet. Wir suchen dauerhafte Unterstützung für Installation/ Einrichtung von unseren Cloud-3CX-Instanzen sowie fortlaufenden Support und Troubleshooting für unsere Kunden. Deine Aufgaben wären: Installation und Einrichtung von 3CX (1-2 Anlagen pro Woche) Support Fehlersuche Kundensupport Wir suchen jemanden für eine langfristige Zusammenarbeit. Stunden pro Woche: 20-40 Wenn du daran Interesse hast, melde dich bitte bei mir mit folgenden Angaben: Wie viele Stunden pro Woche hättest du für uns zeit. Zu welchen Uhrzeiten (UTC+1) stehst du zur Verfügung. Wie viel möchtest du verdienen (Gehalt). Wie gut sind deine technischen 3CX-Kenntni...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Senior UI/UX Designer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experienced UX/UI Designer that will help us with the detailed designs of our web platform. The person should have experience with Figma and wil...Creating and refining existing user flows, wireframes, prototypes and mockups - Review existing style guide, design systems, design patterns, and create attractive user interfaces - Designing and reviewing existing UI elements such as input controls, navigational components, and informational components - Creating original graphic designs (e.g. images, sketches and tables) - Identifying and troubleshooting UX problems (e.g. responsiveness) - Collaborating effectively with product, engineering, and management teams - Incorporating customer feedback, usage metrics, and usability findings into design in order to enhance user ...

  $2027 (Avg Bid)
  $2027 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Urgent Requirement of Magento Developer 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for full time developer. ( No agencies only individual) Responsibilities • Responsible for requirement analysis followed by solution design and development, including unit testing. • Responsible for provi...Magento 2 development expertise. • Ability to work independently and capable of learning and adapting to new technologies. • Should be comfortable in working in other LAMP frameworks is an added advantage. • Strong fundamentals in programming and design and attitude to learn and contribute. • Should have knowledge in GIT. • Should have good knowledge in MYSQL as well. • Should have excellent troubleshooting and problem-solving skills • Should be proficient with Magento 2 APIs • Should have actively participated in scalabl...

  $1005 - $2010
  ปิดผนึก
  $1005 - $2010
  9 คำเสนอราคา
  odoo website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  odoo website take over and troubleshooting

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Live Streaming Assistant 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Proven professional commitment to detail and accuracy. Basic HTML skills are also an asset, but not essential. Knowledge of the Shopify platform/live stream apps is also an asset, but not essential. Capabilities we look for… Meticulousness and extreme attention to detail are imperative to the success of every production. Your ability to stay calm under pressure and diligence in planning and troubleshooting make the job easier for everyone involved. Must be an excellent communicator with a commitment to open collaboration. To be taken into consideration, send us your portfolio with relevant work and answer the below questions: What is your favourite streamer and why? What is your favourite social media platform to use for live streaming and why? Can you point out other re...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...professionals design and build secure IBM Cloud applications, services, and products in complex environments. In this curriculum, you will read and interact with 40 - 50 hours of course content and apply your learning by using practice exercises in a virtual lab environment. After completing this curriculum, you should be able to perform tasks in the Cloud Offerings, IBM Cloud, Implementation, and troubleshooting skill areas. Cloud Site Reliability Engineer (SRE) Professional: Gain the skills to be a problem solver, making systems more reliable, applying modern Cloud design patterns to code, and creating lasting solutions for client requirements and service issues. In this curriculum, you will read and interact with 20 - 30 hours of course content and apply your learning by us...

  $3858 (Avg Bid)
  $3858 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Multiple App - Reskin & Troubleshooting 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  READ DESCRIPTION BELOW FULLY BEFORE BIDDING. I am looking for an expert app programmer / developer for Android & iOS. I have multiple apps available ready to be reskinned(to my branding) and tested/fixed(if need be) to make sure its working properly. Using Android Studio is a plus since I myself use it. I am looking for a long term business relationship, a go-to freelancer that I can have work on my apps now and future project. I am willing to offer a fixed rate for each app that we work on. For example, I will pay $40 for each app that you reskin and troubleshoot. Each app will be created as a milestone so once the app is finished and ready to move on, we will release the milestone and create another one for the next app. And so on.... Summary: I need you.... 1. Knowledgeable in ...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...- the world's largest freelancing marketplace - is looking for Field Hardware Engineer candidates! Some responsibilities may include but are not limited to: Perform preventative maintenance and repair services on equipment by analysing system problems, troubleshooting, ordering and gathering components and parts, completing installation and performing tests Replace/Repair the following on a laptop - motherboard, display, webcam, speaker, fan, bezel, heatsink, touchpad, keyboard and HDD. Required: Previous work experience troubleshooting and performing physical repair of laptops or PC’s and their respective components Current drivers license and transportation method Excellent customer service skills ...

  $58 - $58
  พื้นที่ NDA
  $58 - $58
  0 คำเสนอราคา
  Need a SOLR expert to maintain SOLR clusters หมดเขตแล้ว left

  Job Description SOLR Experts required with .NET experience to support and maintain SOLR clusters. This is a SOLR Administration centric role which will involve the upkeep and maintenance of our various Solr clusters and collections. The volume of the data is huge and makes this an interesting as well as a challenging job requirement. ...maintain SOLR clusters. This is a SOLR Administration centric role which will involve the upkeep and maintenance of our various Solr clusters and collections. The volume of the data is huge and makes this an interesting as well as a challenging job requirement. Upkeep of SOLR Clusters/Collections. Ensuring SOLR collections are running at all times Performance Tuning of SOLR queries. Debugging/Troubleshooting issues. Upgrades and other routine ma...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  CrustPlay App front-end หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a React Native developer interested in building effective mobile apps. You will be responsible for architecting and building these applications, as well as coordinating with the teams responsible for other layers of the product infrastructure. Building a product is a highly collaborative effort, and as such, a strong team player with a commitment to perfection ...that feels native. - Maintain code and write automated tests to ensure the product is of the highest quality. - Transition existing React web apps to React Native. Qualifications - Knowledge of functional or object-oriented programming. - Familiarity with JavaScript. - Write reusable, effective, and scalable JavaScript code. - Experience with source-code management systems like Git. - Good troubleshooti...

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  UI UX Developer หมดเขตแล้ว left

  Design and implement components and features of the web and mobile UI using various front-end technologies, languages, and frameworks. Prerequisites in HTM...understanding business requirements, and user feedback Creating user flows, wireframes, prototypes and mockups Translating requirements into style guides, design systems, design patterns and attractive user interfaces Designing UI elements such as input controls, navigational components and informational components Creating original graphic designs (e.g. images, sketches and tables) Identifying and troubleshooting UX problems (e.g. responsiveness) Collaborating effectively with product, engineering, and management teams Incorporating customer feedback, usage metrics, and usability findings into design in order to enhance user e...

  $2004 - $3341
  ปิดผนึก NDA
  $2004 - $3341
  16 คำเสนอราคา
  Google Ads, GTM and Data Studio Specialist หมดเขตแล้ว left

  ...base are predominantly education sector. Our marketing stack includes GA4, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook, Data Studio and Wordpress (landing pages). Joining our team on a part time basis, will require proving the following skillsets - Google Ads Campaign Management - (weekly adjusting bids, keyword research, negative keywords, ad copy/changes etc) - Facebook Ads - including troubleshooting and organising access to Business Manager/Ad - Google Analytics GA4 - Set-up including pre-defined custom dimensions/metrics and conversions - Google Data Studio - Set-up of template PPC Dashboard, including GA4 metrics like scroll events, video watches and source, as well as Google Ads data - Google Tag Manager - familiarity with GTM; particularly creating new conversion ta...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  SYNC10202020458a -- 3 หมดเขตแล้ว left

  finish programming/troubleshooting sync program

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...firewalls and troubleshooting network connectivity etc. Tools - TCPDUMP, Solarwinds, Remedy, ServiceNow, Wireshark, SPLUNK, Tufin, Algosec etc. ● Basic routing and switching fundamentals such as BGP/OSPF/MPLS, Switching VLANS, STP, VTP etc ● Firewalls, Virtual Private Network (VPN), VLAN's, URL and Content filtering, Bluecoat Proxy etc. ● Managing and setting up rules/policies, Site to Site VPN, network settings when required ● Software upgrades on Firewalls ● Understanding of Change Management Process using ServiceNow, Remedy etc to do change requests/orders to firewalls in the network ● Network Monitoring tools such as SPLUNK, Wireshark, Tufin, Solarwinds etc. ● Migration from one vendor firewall platform to another(Ex: Replacing all Cisco ASA FW's with Palo Alto etc...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  troubleshooting หมดเขตแล้ว left

  Including gps tracking, user register with identification, user close contact, search item & username function, send help task with gps located & acceptable limit, chat, camera, video, upload, QR Scan, comment & rate for each other

  $2818 (Avg Bid)
  $2818 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Apache SOLR Expert required หมดเขตแล้ว left

  SOLR expert need to support and maintain SOLR clusters This is a SOLR Administration centric role which will involve the upkeep and maintenance of our various Solr clusters and collections. The volume of the data is huge and makes this an interesting as well as a challenging job requirement. Upkeep of SOLR Clusters/Collections Ensuring SOLR...maintain SOLR clusters This is a SOLR Administration centric role which will involve the upkeep and maintenance of our various Solr clusters and collections. The volume of the data is huge and makes this an interesting as well as a challenging job requirement. Upkeep of SOLR Clusters/Collections Ensuring SOLR collections are running at all times Performance Tuning of SOLR queries Debugging/Troubleshooting issues. Upgrades and other routine ma...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Shopify Developer ( Freelance ) หมดเขตแล้ว left

  ...business needs that drive project features & functions and provide internal consultation Qualifications Education: Bachelor's Degree in IT, Computer Science, Computer Programming, or a similar field 2+ years of experience developing within the Shopify and Shopify Plus platforms 2+ years of experience in front-end technologies including, but not limited to, JavaScript, AJAX, HTML, CSS, SASS, XML Troubleshooting & debugging skills Interest in staying current and applying the most current best practices Has a true passion for design and technology A disciplined approach to testing and quality assurance Positive attitude, high energy, and love for broadening web development skill set About Selvel Selvel Global is known to be one of the leading premium homeware and k...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Wordpress website build หมดเขตแล้ว left

  ...that can affect the timely delivery of development projects. • Work across business units on the delivery of development projects. • Be actively involved in applying Agile and Lean thinking. • Implement, document, and maintain appropriate development methodologies. • Ensure appropriate levels of data security, data integrity and accuracy are maintained. • Assist with support analysis and troubleshooting as required. Skills and Experience: • Tertiary qualifications in Computer Science, Information Technology or STEM equivalent. • Strong understanding of WordPress, PHP back-end development and MySQL • Experience with front-end technologies including HTML, CSS, Javascript and jQuery • Experience with developing custom WordPress themes ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  ...and KeyVault • Experience in PowerShell, Shell, Terraform • Automation of provisioning of Azure resources like Database, Azure Functions and other Azure services. • Knowledge on different monitoring and logging solutions available on Cloud, preferably on Azure • Experience in implementing containerized solutions using Docker, Azure Kubernetes Service(AKS) • CI/CD infrastructure and process troubleshooting (disk space, network issues etc). Roles and Responsibilities: • Along with senior architects, implement Devops for next generation cloud-based applications, which are dynamically scalable, fault tolerant, secure, and reliable • Ensure best practices whilst recognizing opportunities for automation, design development, and other solutions in a co...

  $2015 (Avg Bid)
  $2015 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need an addon / extension for google sheets to assign custom or different user rights for each cell or row / column. For eg I have a sheet of stock / inventory with columns - Product name, Quantity, Cost, Sale Price. Suppose I have 20 people on staff. I want to share that sheet with all of them but with different user rights for different people. Senior...I can restrict editing with protect sheet & ranges option but how can I restrict viewing of certain cells ? Also I want to restrict editing & viewing of many cells & ranges (rows or columns) in whole workbook just by a single click and similarly unlock or un restrict file by a single click for users as specified in row no 7 & 8 of attached screenshot. After this one I need 1 more addon and troubleshooting for goo...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  we have a droplet hosted on digital ocean and using CWP to manage it. two days ago, the storage has gone full and since then, we can't access the droplet-hosted websites or the management terminal. the only thing we can access is the recovery terminal. troubleshooting looks like the server can ping other websites. outside access is not permitted we've tried already restarting all network services, checked DNS and everything seems fine.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need an addon / extension for google sheets to assign custom or different user rights for each cell or row / column. For eg I have a sheet of stock / inventory with columns - Product name, Quantity, Cost, Sale Price. Suppose I have 20 people on staff. I want to share that sheet with all of them but with different user rights for different people. Senior...I can restrict editing with protect sheet & ranges option but how can I restrict viewing of certain cells ? Also I want to restrict editing & viewing of many cells & ranges (rows or columns) in whole workbook just by a single click and similarly unlock or un restrict file by a single click for users as specified in row no 7 & 8 of attached screenshot. After this one I need 1 more addon and troubleshooting for goo...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Sr Java Developer หมดเขตแล้ว left

  We require Java Developers on remote (anywhere in INDIA) / on-site (Jammu, Jammu & Kashmir) basis to work for our organization. The required skill sets are: - Experience in application development using Java and Spring Framework - Strong skills in Obje...The required skill sets are: - Experience in application development using Java and Spring Framework - Strong skills in Object-Oriented Programming and Software Design Principles - Experience in API development and Systems Integration, in addition to implementing Microservices architecture - Experience in DB Design, writing SQL queries and performance tuning - Strong Design, Analysis and Troubleshooting skills. - Good understanding of application Security concepts - Cloud hosting experience is preferred - Front-end knowledge i...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Sr Java Developer (INDIA) หมดเขตแล้ว left

  We require Java Developers on remote (anywhere in INDIA) / on-site (Jammu, Jammu & Kashmir) basis to work for our organization. The required skill sets are: - Experience in application development using Java and Spring Framework - Strong skills in ...The required skill sets are: - Experience in application development using Java and Spring Framework - Strong skills in Object-Oriented Programming and Software Design Principles - Experience in API development and Systems Integration, in addition to implementing Microservices architecture - Experience in DB Design, writing SQL queries and performance tuning - Strong Design, Analysis and Troubleshooting skills. - Good understanding of application Security concepts - Cloud hosting experience is preferred - Front-end knowledge i...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  PLC Troubleshooting หมดเขตแล้ว left

  I have an output on my plc this is not working.

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Suite CRM Troubleshooting หมดเขตแล้ว left

  Suite CRM has been deployed but currently Incoming calls are not showing on the CRM leads and also not popping up when there is a call. We need you to help troubleshoot that problem and also we want agents to login at one instance alone as currently they have to login twice.

  CRM
  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  AWS DevOps Engineer experienced in Magento 2 หมดเขตแล้ว left

  We need Expert AWS Devops Engineer that has extensive experience in Magento 2 who capable do the deployment and troubleshooting with all the necessary supporting services such as load balancer, auto scaling support, new relic, elasticsearch, varnish, redis, EC2, RDS, and automatic backup snapshot. Need you to be able deploy the source code and DB using the Magento 2 best practice method.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Membantu / Helpdesk Troubleshooting dan pemeliharaan komputer/software dan jaringan untuk perkantoran kecil dan menengah yang bersifat temporary IT.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Microsoft Access Application Support หมดเขตแล้ว left

  I have taken over support of a custom built application using Access as the front end and back end. There are errors and issues with the program that need troubleshooting.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน troubleshooting ชั้นนำ