ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 twilio outbound call text to speech งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Resul C. หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี Resul C. ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา Please call 02 630 2557-8 for more details, if you are available to work at our office in Silom, Bangkok

  $1000 (Avg Bid)
  $1000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง 1.1.1 Download excel file ใน Format ของการกำหนดราคา โดยเลือกเงื่อนไขได้ 2 วิธี 1.1.1.1 เลือกตามยี่ห้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ยี่ห้อ 1.1.1.2 เลือกตาม segment เลือกได้ครั้งละ 1 segment 1.1.1.3 ถ้ามีราคาที่เคยกำหนดในระบบให้แสดงด้วย 1.1.2 แสดงรุ่น รุ่นย่อยทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือกด้านบน ...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ต้องการผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและให้คำปรึกษา application ที่สามารถทำ video call ได้ มีวิสัยทัศกว้างและมีความสนใจทำ project social application มากกว่า application e-commerce ทั่วไป

  $9259 (Avg Bid)
  $9259 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ต้องการให้หาลูกค้าที่ต้องการทำ -Event -PR Event -Outsourcing Call Center โดยแบ่งค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดงานทั้งหมด

  $10000 - $20000
  $10000 - $20000
  0 คำเสนอราคา
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented w...particularly in the context of malware detection using API call sequences. - It should explore in depth the various algorithms used in machine learning for this purpose and analyze the application of these algorithms in practice. - The main objective is to comprehensively compare the performance of different machine learning models specifically for the task of malware detection based on API call sequences. Ideal Candidate: - Prior experience or background in the field of Science, with a specific focus on machine learning and models like svm , decision trees, ann, cnn ,rnn, semantic and prototypical is highly desirable. - Proficiency in academic writing and research is a must. - Knowledge of cybersecurity, malware detection, and API ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  HR Professional for Tech Field - Only India Calling 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional to assist with recruiting and conducting interviews in the tech field. Key Responsibilities: - Recruiting suitable candidates in the software development, data science, and IT support fields. - Conducting in-depth interviews to evaluate candidate potential and fit for the roles. - Reaching out to 11-15 candidates per call using LinkedIn Sales Navigator and multiple phone numbers. The ideal candidate should have: - Proven experience in HR, particularly in the tech sector. - Proficiency in using LinkedIn Sales Navigator for candidate sourcing. - Strong communication and interview skills. - The capacity to handle multiple calls and reach out to a significant number of candidates per call. Please share your relevant experienc...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Urgent Vital PBX Troubleshooting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...urgent need to troubleshoot and fix errors in my Vital PBX system. If you're an expert in this area and have immediate availability, I'd love to hear from you. Key Requirements: - Troubleshooting and error fixing: I need someone who is proficient in identifying and correcting issues within the Vital PBX system. - Urgent availability: I require your immediate attention; the task must be completed within 3 days. - The voicemail is not working, but we also want to receive the voice recording as text in the email - We want to send the client a text message during the call. First we need the client to opt in and then the link to a quote form. Ideal Skills & Experience: - Proven experience with Vital PBX setup a...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Create a rota management file -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Rota brief attached to this project here. I need first draft by tomorrow thursday 18/7 with feedback provided the same day and final version ready for friday 19/7. Must have the ability to review the file on an online call to fix after the first draft and clarify any issues.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Configuracion de twilio en produccion desde java SE 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Compre un numero de twilio para enviar mensajes hacia whatsapp, necesito que este sea configurado con todos los pasos necesarios. De igual forma si hay mejor servicio que este y mas economico me encantaria escucharte

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi e...sales and zero funding. Currently, we sell on platforms like Amazon, Flipkart, and Meesho. Now, we want to expand our presence on social media, focusing on Instagram (we are not currently on Instagram). Our goal is to sell products organically on Instagram without using ads. We need an expert who can help us grow from scratch with a proven plan. We are looking for someone who can provide a detailed 6-month plan and work with us on a performance-based payment model. We will set goals, and payments will be made after achieving each goal. Applicants must be based in India with a proven track record of similar work. Selection Process: Fill out the Google form. Connect with us over a call. Attend a virtual meeting. After a detailed discussion, we can start our w...

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Azure ML Workspace: Environment Setup -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Azure Machine Learning Workspace specialist to help create and configure environments and images. Issue: We are having package compatibility issues in python/pandas when setting up new compute instances and compute clusters - particularly MySQL packages (mysql-connector, sqlalchemy) What we need: - Help to configure a fixed and stable environment - Create a smooth (ideally automated) process to create new computes instances with the new environment - Help to configure our code so the new environment is installed on compute clusters when running code through NotebookRunnerStep and Pipeline - Two hours on a Zoom call Ideal candidate: - Expert in Azure Machine Learning Workspace and configuring environments, kernals and images - Experience manag...

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...editor specifically designed to work with SVG files. The main feature that I am after is the ability to add text overlays to images that are in the SVG format. Key Points: - The tool should have a user-friendly interface, making it easy for users to upload files and add text. - The primary function of the tool is to add text to images, with no need for layer support. - The image editor should save the edited images in SVG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SVG file-handling and manipulation. - Experience in developing image editing tools or software. - Strong understanding of text overlay features and their implementation. - Ability to create a user-friendly interface. If you have previ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...UK, and another with a native American accent residing in the US. The project involves recording audio of specific commands for an AI to recognize it. Your primary task will be to read provided commands (153 phrases of 2 to 3 words) in your native accent and record them using an app. It usually takes 1 hour to complete the task, but some have finished it in 30 to 40 minutes. These recordings will be utilized for speech recognition technology, therefore, clarity and quality are of utmost importance. Requirements: - A native British or American accent - Clear and articulate pronunciation - A Smartphone (Android or Iphone) - Previous experience with speech recording or AI projects is a plus The compensation for the completed project i...

  $10 - $30
  พื้นที่
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Urgent Twilio SMS Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a skilled developer to set up a Twilio SMS integration for my project. The main functionality I'm looking for is the ability to receive codes from any number I add. Key Requirements: - Immediate availability to start - Proficiency in Twilio API and SMS integrations - Capability to configure Twilio to enable code reception from specific numbers - Strong problem-solving skills to resolve any issues that may arise during implementation The project is time-sensitive, so I'm looking for someone who can start immediately and deliver promptly. Your expertise and efficiency are highly appreciated.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...skilled WordPress developer to create a dedicated page on my website where users can ask a question and receive a text and image response. This page should have a clean and professional design. Key Requirements: - Implement a radio button for users to choose 'Text response' as the type of response they want. - Provide a text input field for users to type their questions. - Design the page to be 'Professional and clean', ensuring it aligns with the rest of the website's theme and visual style. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in WordPress development, including custom page creation. - Strong UI/UX design skills to achieve a 'Professional and clean' look. - Experience with form creati...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Android Zoiper Caller ID Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced freelancer who can set up my Android phone with the Zoiper app in a way that will allow me to customize my caller ID. Key Requirements: - I'm using an Android phone and the Zoiper app for my calls - I need the caller ID to be customizable - The main purpose for this customization is personalization, so I want to be able to change it before making a call Ideal Skillset: - Proficient in Android development - Experience working with VoIP applications, particularly with customizing caller ID features - Understanding of privacy and data protection protocols - Strong problem-solving skills and attention to detail This project is primarily to enhance the personalization of my calls, so a creative approac...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can translate a small amount of general text into Punjabi. Punjabi Translation: - I need the content to be translated into Punjabi, a language widely spoken in India. - The text is general in nature, so the translation should be neutral and should not require any specific technical jargon. Ideal Candidate: - Proficiency in both English and Punjabi is an absolute must. - Experience in translation, particularly with general text, is highly valued. - A knowledge of cultural nuances in the Punjabi language will also be beneficial.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi e...sales and zero funding. Currently, we sell on platforms like Amazon, Flipkart, and Meesho. Now, we want to expand our presence on social media, focusing on Instagram (we are not currently on Instagram). Our goal is to sell products organically on Instagram without using ads. We need an expert who can help us grow from scratch with a proven plan. We are looking for someone who can provide a detailed 6-month plan and work with us on a performance-based payment model. We will set goals, and payments will be made after achieving each goal. Applicants must be based in India with a proven track record of similar work. Selection Process: Fill out the Google form. Connect with us over a call. Attend a virtual meeting. After a detailed discussion, we can start our w...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Educational Content Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a learning platform, and I'm looking for someone to help me create quiz questions. Key Details: - Subjects: Physics, Chemistry, and Biology - Grade Levels: Middle School and High School Specifics: - The questions should be diverse and engaging, covering a mix of multiple choice, true or false, fill in the blank, and longer form free text questions. The questions need to test the same knowledge, and the same ability to apply that knowledge, as historical exam questions we have - but they do need to be noticeably different. The past papers we are looking to learn from can be found here . . . There are: - 7 years (2003-2009) - 2 papers per year (Paper 1 & 2) - 2 difficulty levels per paper Though there is

  $1249 (Avg Bid)
  $1249 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am currently preparing for a job interview for a Call Center Representative position within the Customer Service industry. Expert guidance is required to help me ensure success in the interview. Key aspects needing focus: - Tailoring responses to typical Call Center Representative interview questions. - Understanding and conveying the unique skills required for Customer Service roles. - Analyzing the Customer Service industry's expectations and adapting interview approaches accordingly. Ideal Skills: - Experience in interviewing or preparing others for interviews in a similar capacity. - Profound knowledge about the Customer Service industry and specifically the role of a Call Center Representative. - Expertise in career counseling or similar ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional logo designer to create a modern and minimalist logo for my brand. This project requires a combination of text and icon in the design. Ideally, the color scheme should consist of neutral and natural colors. The final look should be chic, clean and easily recognizable. Ideal Skills: - Experience in minimalist design - Understanding of color theory - Ability to incorporate text and icon elements effectively - Portfolio showcasing examples of modern logo designs

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Zoiper-based Auto Dialer Configuration for Call Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional who can help us find and configure an auto-dialer solution for our call center. Here are the key details: - The number of agents in our call center is between 11-50 members, so the solution should be able to handle a medium-sized team. - We're using the Zoiper platform as our base for the system. - The main functionality we're looking for is an auto-dialer that can distribute calls automatically to available agents as soon as the call starts ringing. Ideal skills and experience for this project includes: - Proficient in call center technology and software, preferably with experience in Zoiper-based systems - Experience in configuring and setting up auto-dialer systems - Familiarity with solutions for call distrib...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  React Native Commetchat Voice/Video Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing issues with voice and video calls in my React Native application that utilizes the Commetchat library. I need a skilled developer who can troubleshoot and resolve the problem. Key Requirements: - Troubleshoot and fix voice and video call functionality in React Native - Proficient with React Native and Commetchat library - Experience in resolving similar issues in voice and video calling functionalities Please only apply if you are confident in your ability to resolve this issue swiftly and effectively.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm ...Salesforce expert to set up an automated process for me. The process is already setup but need couple of errors to be fixed. 1. Email should be sent to multiple recipients when a new LEAD is created 2. Fix any small errors You should be able to go on a call and GUIDE how to fix it on screen sharing! Ideal Skills: - Strong experience in Salesforce and Salesforce automation - Proficiency in working with merge fields and personalization in Salesforce - An understanding of lead management and communication best practices - Ability to create automated processes based on specific triggers. This is an exciting opportunity for someone who enjoys blending technical skills with effective communication strategies. If you have the skill...

  $736 (Avg Bid)
  $736 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Text Addition 2 วัน left

  I need an addition to my logo specifically in the form of text. I am looking for a skilled designer who can seamlessly incorporate text into my existing logo. Add the word ‘Privé’ And the attached logo ONE Text to compliment our existing logo, under or across etc. Use italic !!!!!!! Key Requirements: - Proficiency in graphic design - Previous experience with logo design - Ability to seamlessly integrate text into an existing design Please include your relevant past work and experience in a detailed project proposal. Include is a low res png of the logo Show text ‘Prive’ with the logo attached please!!!!!

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm currently in Japan for tourism and require assistance in extending my tourist visa. I need a freelancer to call the Japanese immigration on my behalf to clarify the process for extending my visa. Key Requirements: - Fluent in Japanese: The freelancer must be able to speak Japanese fluently to effectively communicate with the immigration officer. - Clear Communication: Since I'll be providing the questions in a written document, the freelancer should be able to accurately convey these questions to the immigration officer. Tasks: - Contact Japanese immigration: Call the Japanese immigration office to inquire about extending my tourist visa. - Clarify the Process: Ensure that you get all necessary details about th...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I require someone to assist with a data entry task. The job essentially involves copying textual content from a PDF file and pasting it elsewhere. I will provide all the required details. The work is needed to be done are most welcome.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  165 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced freelancer to modify the text on my website and certificate to match. Key Responsibilities: - Review the text on my website and certificate - Modify the content as necessary to ensure consistency and alignment between the two Ideal Candidate: - Proven experience in content editing, particularly across different mediums such as websites and certificates - Excellent attention to detail to ensure the final content is error-free - Strong communication skills and the ability to work independently Communication: Please provide me with your experience in similar projects. Throughout the project, I would prefer to communicate primarily via email.

  $110 (Avg Bid)
  NDA
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Text-Based Logo Design - Domains 4 วัน left

  ...color of the logo is optional. - The font of the logo should be "Baloo Bhai 2 Medium". THIS IS EXTREMELY IMPORTANT!! I am looking for a talented designer to create a logo from the word "Domains" which represents domain name registration, website builder tools and email services, . do not include the quotation marks in the logo. Keep it simple but UNIQUE. Please note: ONLY the 1st letter D is capitalized - Domains. Entries without the Letter D capitalized will automatically be rejected. Entries without correct Font - Baloo Bhai 2 Medium". WILL AUTOMATICALLY BE REJECTED. Key Requirements: - The design can incorporate things Related to Websites and Domains including email icons, .com, .net, .store, and any other online identity related ite...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี

  I have both Yeastar Call Centre system and Ceipal API and I need a skilled professional to create a real-time integration between them. Key Integration Requirements: - Call logging in Ceipal - Click-to-dial from Ceipal - Automated contact creation in Ceipal from Yeastar calls and vice versa - Call Recording logging in Ceipal Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with Yeastar Call Centre setup - Proficient in working with Ceipal API - Proven track record of successful real-time integrations - Knowledge of best practices in VOIP and API integration - Strong understanding of Call Centre and CRM operations If you have experience with Yeastar, Ceipal, API integrations and a good understanding of Call Centre operations, ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone to create 3 clean and modern landing pages for my business, Accessable Services Queensland Glass. The main goal of each landing page is to generate leads, so it's essential for them to be attractive and encourage users to engage with the content. Key Requirements: - Design: The landing pages should have a clean and modern design. - Lead Generation: The primary goal of the pages is to generate leads. - Contact Form: Each landing page should feature a contact form to capture user information. - Service Descriptions: It's important to include clear and concise descriptions of the services we offer. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating effective landing pages - A strong design sens...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  ...would be to help me create a professional proposal video. Key Responsibilities: - Perform Green Screen Removal: I have footage that was shot in front of a green screen that needs to be removed. - Implement Text Animation: The video will require engaging text animations to keep viewers attentive and interested. - Execute Colour Correction: It's important that the video maintains a consistent colour scheme throughout. Ideal Skills and Experience: - Proficient in After Effects: You should be very comfortable working in After Effects, able to manipulate footage and create stunning visual effects. - Green Screen Expertise: Experience in green screen removal is a must, as my footage needs to look professional. - Text Animation ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Plugin Customization 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Wordpress developer to help me with plugin customization, dynamic pricing of products, and integration with WhatsApp for order processing. Key Tasks: - Customizing a plugin (WooCommerce Dynamic Pricing) to meet the specific needs of my e-commerce website. We are seeking a highly skilled Senior WordPress Codex Developer to join our team. The ideal candidate will have extensive experience in custom plugin development, API integration, and WooCommerce optimization. You will be responsible for implementing dynamic pricing solutions and integrating Twilio API for WhatsApp to enhance our e-commerce operations. - Develop custom WooCommerce plugins for dynamic pricing. - Integrate Twilio API for WhatsApp for seamless customer intera...

  $449 - $897
  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก
  $449 - $897
  36 คำเสนอราคา
  Experienced Tuition Program Salesperson Needed 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...particularly to UK clients. Experience working with educational platforms such as Byju's or Panjo's, or similar app-based programs, is essential. The ideal candidate will possess strong communication skills, including email messaging, WhatsApp, handling customer queries, setting timetables, administrative tasks, and selling educational programs. Responsibilities Explain and sell tuition programs to prospective clients, especially those in the UK. Manage customer communication via email, messaging apps, and phone calls. Handle customer queries and provide accurate information about our programs. Set and manage timetables for students and tutors. Perform administrative and secretary tasks related to the tuition programs. Sell UK maths and science institutio...

  $556 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $556 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...expertise to create two algorithms specifically for image dataset training and testing. The goal is to recognize text (written in Telugu, a Dravidian script language) from the images and render it as digital text accurately. Key Requirements: - Design and implementation of two algorithms for training and testing on image datasets. The primary image format is JPEG. - The algorithms should be able to accurately detect Telugu text in the majority of the images, with an expected accuracy rate of 9 out of 10 images. - The output of the algorithms should be the recognition of the Telugu text and the conversion of it into digital text. Ideal Skills and Experience: - Strong background in algorithm development and implementation, particul...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business Dev. Manager/Sales Consultant for SEO & ORM 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking an experienced Business Development Manager/Sales Consultant to help us connect with mid to high net worth companies, public figures, and other potential clients interested in SEO & ORM services. Your role will be to facilitate introductions, qualify leads, and support the sales process for our business. Responsibilities: 1. Initial Outreach: - Reach out to potential clients through emails, LinkedIn, direct calls, or any other effective method. - Introduce our SEO & ORM business, highlighting the benefits and unique selling points. 2. Qualifying Leads: - Assess the interest and needs of potential clients. - Understand their pain points and determine how our services can address them. 3. Scheduling Calls: - Schedule ...

  $780 (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $780 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a result-oriented Freelance Sales Representative to join our team, selling our specialized courses specifically targeted towards schools and businesses. You will be tasked with making outbound calls, showcasing our courses and converting potential leads into sales. Your role will predominantly involve phone outreach, thus excellent communication and persuasion skills are key for success in this role. Key Skills and Experience: - Proven track record in sales, particularly through cold calling - Strong interpersonal skills - Tele-sales or related experience - Familiarity with educational sector or B2B sales would be a plus There's no urgency, this role is about finding the right fit and establishing a long term working relationship. This opportuni...

  $5150 (Avg Bid)
  $5150 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As a growing digital marketing agency, I am looking for a skilled and experienced website designer to create a professional and engaging online platform for our business. The primary purpose of this website is to serve as a central hub for the services we offer, with a particular focus on lead generation. Key Tasks: - Designing a clean, modern, and user-friendly website for a digital marketing agency. - Incorporating strong call-to-action (CTA) elements to encourage lead generation. - Ensuring that the website is easy to navigate and optimized for user experience. Key Skills: - Proven experience in designing websites for businesses, with a strong portfolio of previous work in this area. - Understanding of digital marketing and lead generation str...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Instagram Manager Needed (Only For Indian) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi e...sales and zero funding. Currently, we sell on platforms like Amazon, Flipkart, and Meesho. Now, we want to expand our presence on social media, focusing on Instagram (we are not currently on Instagram). Our goal is to sell products organically on Instagram without using ads. We need an expert who can help us grow from scratch with a proven plan. We are looking for someone who can provide a detailed 6-month plan and work with us on a performance-based payment model. We will set goals, and payments will be made after achieving each goal. Applicants must be based in India with a proven track record of similar work. Selection Process: Fill out the Google form. Connect with us over a call. Attend a virtual meeting. After a detailed discussion, we can start our w...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Ionic Text Printing Plugin for Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced developer to create an Ionic plugin that will enable text printing on Android devices. The plugin should integrate with the printer SDK and be written specifically for Android OS. Key requirements: - Support for Android OS: The primary focus of this project is to create a plugin that can be used for text printing on Android devices. The code should be optimized for Android platform and compatible with the latest versions of Android. - Text Printing: The primary functionality of this plugin should be to enable text printing. The plugin should allow me to print text content from my Ionic application to a connected printer. - Integration with Printer SDK: The plugin must seamlessly integrat...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Romanian Text Replacement in Media 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a skilled photo and video editor. For this task, you will need to be experienced in: - Retouching and enhancing photos and videos - Color correction - Background removal Your main task will be to replace English text in numerous photos and videos with Romanian language. Proficiency in Romanian language is therefore crucial. Please include relevant samples of your work with your bid.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  ...Workforce Hope Latam, a company dedicated to providing job opportunities through legal immigration to solve the labor shortage in the United States. We are opening a new business unit under the U4U (Uniting for Ukraine) Program to help Ukrainian nationals find employment in the U.S. Midwest's construction, manufacturing, and healthcare sectors. We are seeking a skilled freelancer to create a simple yet effective landing page in Wix that will serve as the gateway for Ukrainian candidates to learn about the U4U Program, understand how to apply, and access our job board. The landing page should be available in both English and Ukrainian. Key Sections of the Landing Page: Header: Logo: Workforce Hope Latam Navigation Menu: Home, About U4U P...

  $1050 (Avg Bid)
  $1050 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา
  Text detection for premiere pro 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a plugin in Premiere Pro that will automatically cut the text layer where the text changes. And automatically cover the original text with a selectable color fill.

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Website Enhancement for Gaming Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled web developer to enhance the user navigation and security on a gaming service website. Tasks include: 1. Redirecting 'Boosting' and 'Coaching' dropdowns to display respective services correctly. 2. Creating service-specific pages with detailed coach profiles, session information, pricing, and booking capabilities. 3. Securing restricted sections like the admin dashboard from unauthorized access. The goal is to improve user experience and strengthen site security. I need someone who can speak english very well and Understand It very well so when we make a call I can explain to him the whole problem.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hello I need a build ship expert who also knows vector databases like pinecone. In buildship i need a simple chatbot flow that can save and query its chat history as ...save and query its chat history as context. Please see reference image. Must do it on buildship. It will be $100 total project with full functionality (can interact with emails, etc.). For starters i just need a simple chatbot that can use RAG to retrieve long term and short term memories. Since each API call is stateless i want each message to look something like api request = User chat + {{current chat context}} + {{past chat context}}. Rolling window context for current chat would be like 20-30 messages. You need to know vector databases, how to embed etc. This can turn into a full ...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I need an expert who can make some text modifications on an Adobe PDF document while preserving the exact original formatting. Please note that I will provide a marked PDF document with the required changes highlighted.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Expert Ghostwriter for High-Traffic Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled ghost content writer who can create engaging and SEO-friendly blog articles. The primary goal of the articles is to drive traffic to my website. Key Requirements: - Expertise: I am looking for a writer who is an industry expert in my field. This is crucial for creating high-quality, authoritative content that resonates with my audience. - SEO Knowledge: The selected freelancer should have a good understanding of SEO principles and be able to incorporate relevant keywords naturally into the text. - Engagement: The content should be engaging and compelling, with a clear call to action to drive traffic to my website. - Originality: Plagiarism-free content is a must. The writer should ensure that all conten...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา