ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 twitter งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  มองหาทีมที่เข้ามาช่วย บริหารจัดการ Discord, Discord Bot , Twitter และ Marketing สำหรับ Project NFT ใครมีประสบการณ์ และสนใจสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาได้

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  การขายและการตลาด หมดเขตแล้ว left

  ช่วยฉันทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต Face book , Twitter

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  ... google search box f - Twitter – instagram หน้าแรก บทความท่องเที่ยว รีวิวอุปกรณ์ โปรแกรมทัวร์ ร้านอุปกรณ์เดินป่า ตลาดซื้อขาย webboard เมนูย่อยเฉพาะ (drop down)- ตลาดซื้อขาย - อุปกรณ์เดินป่า - อุปกรณ์เดินทาง - เครื่องมือช่าง - ที่พัก ทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน – จิปาถะ (ส่วนการลิ้งค์ไปนั้นให้ลิ้งค์ไปที่หมวดเดิมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วครับ) --- ภาพของLogo ใช้file flash ของเดิมได้เลย --- ที่ว...

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hi there, I'm in need of an expert freelancer who can help me build a website and social media pages to promote my food products. Key Tasks: - Creation of a business website, from design to deployment. - Establishing social media pages on platforms like Facebook, Instagram, & Twitter. - Aligning the website and social media aesthetic to support our brand and appeal specifically to the food product market. - Implement strategies to facilitate product advertising. Ideal freelancer: - Proven experience in website design and social media management. - Prior work on food-related projects is highly desirable. - Competency in ensuring SEO, user-friendly interface and mobile compatibility for the website. - Strong understanding of effective product advertising on social media p...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Business Card Design 3 วัน left

  In search of an innovative and talented designer to help develop a business card. Open to creativity for color schemes and branding, your task will be to create a design that emulates our marketing firm's ethos. The final files should be in InDesign format. Key requirements include: - Use of Contact Information, Job Title, QR Code - Display social media icons for LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube - Incorporation of our website, Ideally, you will have proven experience in graphic design, specifically business card design. Familiarity with Adobe InDesign is a must for the delivery of final files. Creativity, innovation, and an eye for detail will be highly valued for this project. Here is a link to the digital assets (logo, sample card, etc)

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Digital Marketing Agency for an Artist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...promote an English-speaking artist in the music industry. The ideal candidate will have a proven track record of successful digital marketing campaigns within the entertainment sector, particularly in music. Responsibilities: Develop and execute comprehensive digital marketing strategies to increase the artist's visibility and reach a wider audience. Manage social media accounts (Instagram, Twitter, Facebook, etc.) to engage with fans, promote upcoming releases, and maintain a consistent brand image. Create and implement email marketing campaigns to keep fans informed about new music releases, upcoming events, and other relevant updates. Optimize the artist's website and other online platforms for search engines to improve visibility and organic traffic. Coordinate on...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Video posting for my news app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced to post content my existing app from Twitter and WhatsApp. The task involves pulling videos and updates from these platforms and displaying them in my app. Responsibilities - Sorting videos and updates into categorized tabs within the app - posting it in our app - daily posts 40-50 Preferably person from Bihar

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Facebook Engagement & Promotion Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone interested in travels, travelling, attractions of the world, railway travels to work on engagement on social media (Facebook,Twitter) create posts on the product group, answer questions etc. My max. budget is 125$ / month.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced social media content creator to develop eye-catching images and videos for my company's Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, and Tik Tok platforms. Key responsibilities: - Produce high-quality, engaging image and video content. - Understand distinct platform requirements and optimise content accordingly. - Main goal is to drive traffic to our website. Ideal skills: - Adept at content creation for multiple social media platforms. - Proficient in designing engaging images and producing compelling video content. - Proven experience in increasing website traffic through social media campaigns.

  $694 (Avg Bid)
  $694 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...of a website that provides information about my products/services and generates leads. - Ensure it's visually appealing to general consumers. - SEO implementation for higher ranking in search engines. For digital marketing, I'm interested in both social media and search engine platforms. Digital Marketing Requirements: - Develop a strategy for social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter), and search engine platforms (Google, Yahoo, Bing). - Plan and execute digital advertising to boost brand visibility, drive traffic to the website, and generate leads. Ideal freelancers for this project should have expertise in web development, SEO, digital advertising, social media marketing, and search engine marketing. Proven experience in creating lead-generating ...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Creative Social Media Manager Neededoo 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a creative and dynamic social media manager. My business has accounts on Facebook, Instagram, and Twitter, and I need someone to actively manage these platforms. This entails: • Content Creation: Develop innovative and attention-grabbing content that aligns with our brand but also stimulates interacting on multiple platforms. • Posting and Scheduling: Proactively manage the post schedule making sure all our content is shared at optimal times. • Engaging With Followers: Swiftly respond to comments, queries and messages in a meaningful way to foster community and growth. I favor a creative tone and style for our social media posts. Therefore, your ability to think outside of the box will give you an edge in this position. Experience in simi...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  TikTok Ads Data Analysis & Optimization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...will create custom rules for our automatic scaling program, reveal bot, which can cut and scale ads per time of day, metrics acquired, and virtually anything else you can think of- if you spot a trend and want to make a rule- there’s a way to do it! MUST HAVES: - Know how to create formulas for Ads accounts specifically to find trends (past experience doing this. Facebook ads or Snapchat, even twitter is okay) - Experience analyzing LARGE datasets and being able to make significant contributions to clients- must have at least two reputable vouchers - Must speak English - Must be able to pay high attention to detail and general intellect - Friendly, easy to work with - Experience in Excel, Chat GPT, Power BI/Tablaeu or another data analytics software BONUS POINTS: Revealb...

  $415 (Avg Bid)
  $415 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Micro-Influencer for Business Discord Promotion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...following: - Established presence as a micro-influencer on popular platforms. - Significant following with an audience base interested in business topics. - Experience in promotional campaigns, specifically for acquiring new members for groups or communities. - Demonstrable history of audience engagement and growth. The channel you choose to promote on is up to you, but having a strong presence on Twitter, LinkedIn, or Instagram would be beneficial for our target demographic. Your role would mainly involve creating engaging content about our Discord group and driving your audience to join and participate. I anticipate the promotion to be honest and authentic, reflecting the genuine benefits our group offers. Please include examples of similar promotions you've done in th...

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm in need of a remote Social Media Specialist who is well-versed in modern strategies on Facebook, Instagram, and Twitter aimed at increasing brand awareness. Key Duties: - Develop tailor-made strategies for each platform - Increase visibility and follower count - Regularly update and maintain all accounts Ideal skills: - Proven experience in Social Media Marketing - Familiar with different social media platforms - Understand different marketing techniques - Excellent communication skills The ultimate goal is to use these platforms to enhance the visibility of our brand. Thus, experience in creating campaigns that increase brand awareness is a must.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Create auto-poster to: Log into and autopost text + image) on automated schedule Log into and autopost text + image) on automated schedule For example Stocktwits no longer offers an API for individual users so it needs to be a selenium, pyautogui (or other) to log-in and post on automated schedule The text and imag...offers an API for individual users so it needs to be a selenium, pyautogui (or other) to log-in and post on automated schedule The text and images for each post are already being generated so this project is just to automate the process of taking the text+images already being generated and automate the process of: Logging into Stocktwits and auto-posting text + image on a schedule Logging into Twitter and auto-posting text + image on a schedule

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Social Media Influencer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...social media influencer with proven credibility to boost my brand presence across multiple platforms and drive sales. The perfect candidate will demonstrate their ability to engage authentically with a diverse audience and drive meaningful interactions. Key Responsibilities: - Create compelling content tailored specifically to each social media platform (Instagram, YouTube, LinkedIn, Tik Tok, Twitter, and Facebook) - Manage and engage with followers regularly - Establish partnerships and collaborations with aligned industry influencers - Promote my brand and drive sales Ideal Candidate Profile: - Must be an established influencer with a large follower base - Demonstrated performance in influencer marketing and brand promotion - Skilled in content creation that motivates and eng...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Sentiment Analysis Expert Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...objective of this project is to carry out sentiment analysis on online customer reviews. Your responsibility will be to ideally: - Extract valuable information from online customer reviews, - Analyze these reviews to gain insights into customer sentiments, - Perform analysis particularly on Twitter and Instagram platforms. Full understanding of how to mine text from online customer reviews and the ability to accurately perform sentiment analysis are essential for this role. Experience with Twitter and Instagram analysis will also be beneficial. Candidates should demonstrate a firm grasp of data extraction techniques and possess excellent analytical capabilities. If you are well-versed in text mining, have a knack for sentiment analysis, and possess strong analytical ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...am in search of an adept Digital Marketing Manager with significant experience in the retail industry. Your main responsibility will be to increase our sales through various digital marketing strategies. Key Responsibilities: - Formation and execution of effective marketing campaigns. - Management and optimization of our social media content. Your proficiency in using platforms like Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn for business will be highly beneficial. - Enhancing our organization's visibility through search engine optimization (SEO). Ideal Skills: - Proven experience in Retail Digital Marketing. - An expert in Social Media Management and SEO. - Ability to create compelling content that attracts and engages customers. Even though the main goal is to boost ou...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Node.js - Firebase - Cloud Function 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a web app and trying to display Twitter posts but having a CORS issue - see attached pdf and description below from developer who started to write cloud function... "We were getting the 404 on the production only Browsers enforce a security feature called CORS, which restricts web pages from making requests to domains outside of their domain. so that is why we were getting the 404 issues because the browser was blocking our request this happens when we try to use this kind of setup on a firebase hosted project so the solution for this is I write a server-side "proxy" script to make the request from code running on our server and change the code in our home page to call the proxy instead of the remote resource so I will be using firebase cloud functions to ac...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  FlutterFlow -2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a mobile app called Academic Ballers that we are also turning into a web app There are some issues with the desktop views specifically with displaying Twitter tweets - see attached pdf for more detail And this is what the current developer is saying the issue is: "we were getting the 404 on the production only Browsers enforce a security feature called CORS, which restricts web pages from making requests to domains outside of their domain. so that is why we were getting the 404 issues because the browser was blocking our request this happens when we try to use this kind of setup on a firebase hosted project so the solution for this is I write a server-side "proxy" script to make the request from code running on our server and change the code in our home pa...

  $229 (Avg Bid)
  $229 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm in need of a developer capable of creating a WordPress website that revolves around social media enhancement services. The site will present services including; 1. Selling followers 2. Selling likes 3. Selling comments We will target the following social platforms: - Instagram - Facebook - Twitter - Youtube Key Features: • User Account Creation: It's crucial that users can quickly and conveniently create their own accounts on our platform. • Payment Integration: The site should be designed to work seamlessly with PayPal as the main payment gateway. Ideal developers for this project will have a proven track record working with WordPress, social media APIs, and PayPal integration. More importantly, I appreciate professionals who communicate effec...

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  "Elegant Social Media Graphics" 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented graphic designer to create a series of elegant and sophisticated social media graphics. These pieces will be utilized across key platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter. The ideal freelancer for this project should possess the following skills and experience: - Expertise in creating visually appealing social media posts - Proficient in designing infographics, quote graphics, and promotional banners - Strong understanding of the elegant and sophisticated design style Your duties will involve: - Experimenting with different styles to meet the project's aesthetics - Understanding and incorporating our branding into each design - Ensuring all creatives align with the platforms' guidelines Previous work samples showcasing si...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Community manager B2B INVESTORS AREA 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...private investors. Knowledge of marketing, social networks, communication and writing skills with a high level of English, education, excellence and seriousness will be required. Goals: -Create a plan to find private investment through the use of management tools - Agenda and organization of meetings with analysts and private investors -Manage social networks such as linkedin, instagram, facebook, twitter -Identification, attraction and expansion of the investor community -Search for startup events and contests -Preparation of progress reports, weekly reporting and monitoring of the investor community through video calls. A capacity for work autonomy will be required and the possibility of joining as a founding partner will be assessed based on results. We value the portfoli...

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...an automation tool for social media, specifically designed for Twitter and Facebook. This automation tool should be capable of: 1. Auto-Responding: It's crucial that the tool is able to automatically send responses on both platforms. 2. Content Generation: The tool needs to be programmed so that it's able to generate content that will engage the audience. While the tool must have these capabilities, it's also somewhat important that it has a user-friendly interface. Although this isn't my main priority, I do want the developed tool to be intuitive and easy-to-use. Skill/Experience Requirements: - Proficient in programming automated systems, preferably with demonstrable experience in social media bots. - Familiar with Twitter and Facebook APIs and the...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a digital designer to create a professional and corporate-themed banner for my websit...be shared on social media. Key Project Details: - The banner needs to be in a 16:9 rectangular ratio. - It should have a call-to-action that directs viewers to 'Check out our latest blog post'. - The overall design should be professional and adhere to a corporate aesthetic. Ideal Skills: - Graphic Design - Digital Marketing - Knowledge in platforms where this will be shared (e.g., LinkedIn, Twitter) I need someone who can create a design that not only fits the given criteria but also compliments the existing website design. Understanding the tone and style of our brand is paramount. Proven experience in creating banners for companies within the tech industry w...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Engaging Social Media Strategy and Management 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...compelling captions. Reference Pages: Responsibilities: 1. Develop a comprehensive social media strategy to enhance brand visibility and reach. 2. Create and schedule daily posts across multiple platforms, including Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter, Youtube and LinkedIn 3. Produce high-quality visual content, including images, videos, infographics, and animations. 4. Write captivating captions and compelling copy to accompany each post. 5. Engage with our audience by responding to comments, messages, and inquiries in a timely manner. 6. Monitor social media trends and adapt strategies to maximize engagement and performance. 7. Collaborate

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Create a Crypto and NFT Scam List 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a list of 90 active scam websites that are primarily targeting cryptocurrency and NFTs. Key details will include: - Focus on scams attempting to drain web3 crypto wallets through malicious signature requests or stealing seed phrases - Scams can involve either cryptocurrencies or NFTs - The websites must be currently active - Websites must be writt...websites that are primarily targeting cryptocurrency and NFTs. Key details will include: - Focus on scams attempting to drain web3 crypto wallets through malicious signature requests or stealing seed phrases - Scams can involve either cryptocurrencies or NFTs - The websites must be currently active - Websites must be written in English Popular sources for these websites are discord servers, twitter, reddit, but they can be from...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...working with minimal automation initially 13. Implement lead management processes for leads generated from various a straightforward process for manual lead creation and assignment within the CRM automation options within Zoho CRM for auto assignment of leads and streamlining workflow processes. 14. Integration with Zoho Social for connecting Instagram, Facebook, Twitter, etc., to Zoho CRM, considering limitations for social media accounts. 15. Need for Avalara integration to automatically check tax rates based on the client's shipping address when creating pro forma invoices or invoices.(later) 16. Integrate order management systems like LinnWorks with Zoho CRM. 17. Implement workflow rules to automate repetitive tasks and improve efficiency. Specific Requirements

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Social Media Strategist for Upcoming Real Estate Project in the city 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for an experienced and creative Social Media Campaign Strategist to manage, plan and run campaigns across 5 platforms (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, and Threads) for the next 1.5 to 2 years. Your Key Responsibilities: - Developing and implementing a comprehensive and varied social media strategy that aligns with our business goals. - Generate leads for our real estate project through the execution of targeted campaigns. - Regular maintenance and updating of all the social media platforms. -Make our social media's look branded and luxurious. -Posting content to generate organic leads. Given the scope of work, a background in the following would be significantly beneficial: - Proven experience as a Social Media Strategist or similar role...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Social Media Integration iOS App 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert in iOS app development, ideally with proficiency in integrating multiple social media APIs. The main objectives of this project are: - Integrating Facebook, Instagram, and Twitter APIs into the app. - Facilitating social media account logins. - Enabling users to view and interact with their social media feeds. Your expertise in Swift or Objective-C and your understanding of social media API integration will make you successful in this role. Familiarity with user interface design that will support these features is also desirable. Your role will include providing a seamless user experience that bridges various social media platforms onto one app. I look forward to working with a developer who can leverage their experience to materialize this vision.

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา

  I am in need of a social media professional to handle and manage LinkedIn profile for my startup located in Australia. The right person should be able to deliver consistent corporate updates, press releases, announcements, and platform updates on a daily basis. • Priority: The prime focus should be on LinkedIn. Experience with Instagram and Facebook is also required. • Required expertise: - Proven experience in managing corporate LinkedIn accounts - Ability to create engaging posts relating to corporate updates - Experience in drafting and publishing press releases and announcements - Knowledge of platform updates • Posting Frequency: Daily content posting on LinkedIn is expected. This project requires someone with a solid understanding of LinkedIn algor...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Promote 2000's Theme Party Across Platforms 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an influential promoter to help popularize my upcoming 2000's theme party across various platforms. Your Responsibilities: - Engage the professional and adult age groups (25-50 years) providing enticing advertisement messaging tailored for each target demographic. - Promote the party on Facebook, Instagram, and Twitter, each with a tailored strategy to appeal to the platforms’ unique demographics and interaction styles. - List the event on renowned platforms such as Eventbrite and Meetup. - Find and utilize local community boards beneficial for party promotion. Skills & Experience: - Proven record in event promotion - Knowledge of social media platform algorithms and event platforms - Understanding of effective marketing strategies for the listed age demogra...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm on a quest to secure a skilled developer who can create a comprehensive social media marketing website for me. This website should be able to adeptly support top-tier platforms including Facebook, Instagram, and Twitter. Key Features: - Content Scheduling: The ability to plan and organize the release of posts across different platforms. - Analytics and Reporting: The application should provide insightful data on post reach, engagements, demographics, and other pertinent metrics. - Ad Campaign Management: The tool should seamlessly handle the creation, running, and management of ad campaigns on the aforementioned platforms. Project objective Create an innovative SaaS that enables users to easily generate and distribute personalized content, such as blogs and newsletter...

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced affiliate marketer who...Understand the course content thoroughly to ensure effective promotion * Highlight the benefits that arise from taking the course, making it attractive to potential subscribers * Identify and target the right audience for this course Goals of the Campaign: * Increase course enrollments * Boost overall course sales Preferred Platforms for Promotion: * Leverage social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram * Utilize Discord, Reddit, and Telegram communities to reach the audience The ideal freelancer for this job should have a proven track record of successful affiliate marketing campaigns, in-depth knowledge of the crypto space, and expertise in leveraging both social media and key crypto platforms for mark...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled graphic designer, adept in crafting modern, engaging, and minimalistic graphics for Facebook, Instagram, and Twitter. Essentials of the job: - Creating minimalistic styled graphics for various social media campaigns - Expertise in developing content that can drive engagement is absolutely essential - Proficiency in the latest design software and tools Preferred skills and experience: - Solid experience in social media graphic design - Portfolio showcasing your creativity in minimalistic designs - Deep understanding of each social media platform's intricacies If you're passionate about clean design aesthetics and can help make my brand shine on social media, you're exactly the professional I need.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Python Tutor for Extracting Political Tweets 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an individual equipped with advanced Python skills who can teach me how to write code for extracting tweets over a four month period. The tweets are specifically from two Mexican political candidates. My main purpose for this extraction is gathering data for analysis. Key Responsibilities: - Teaching me to write code in Python to extract tweets based on spe...Python, specifically knowledgeable about leveraging Twitter's API for data scraping. You must also possess excellent teaching skills to relay this knowledge effectively. Any past experience in political data analysis would be a valuable addition. Note that while I have intermediate Python skills, your role would require helping me to expand my knowledge in this area, particularly towards maximum twitter scrap...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Trophy icon ADU Build Pros Social media pack 4 วัน left

  I need a banner package ADU Build Pros. It is a tiny home building compnay. They build small 1 bedroom two bedroom homes on your property or in your backyard. See attached logo for company colors. Facebook, Twitter, YouTube, and LinkedIn. facebook cover 820 x 312 px, youtube cover 2560 x 1440 px, twitter 1500 x 500 px and linked in 1584 x 396 px All banners have the same design, I need editable source files and fonts. No ai. No canva. photoshop or illustrator please. Thank you

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a proficient Hindi speaker to help manage my Twitter account. The main tasks will include: - Creating and scheduling tweets multiple times per day - Monitoring relevant hashtags and trends The content of these tweets will primarily comprise comments and posts of existing content. Efficient understanding of the Twitter platform as well as basic marketing skills would be ideal for this project. Experience in scheduling tweets and monitoring trends is a must. Proficiency in Hindi language is absolutely necessary.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As the owner of several popular social media accounts across Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and TikTok, I'm seeking an experienced virtual assistant who can comprehensively manage these platforms. Job Responsibilities: - Content Creation: Developing engaging posts, including images and short videos that align with our brand's voice and aesthetic. - Scheduling: Regularly scheduling content across all of our platforms to ensure that we maintain an active presence. - Engagement: Responding to comments, messages, and other interactions from our followers. Building and maintaining a friendly community atmosphere is crucial for our brand. - Analytics and Reporting: Continually monitoring and analyzing our engagement metrics to determine what content is performing well...

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...author with multiple publications on AmazonKindle, seeking an experienced and skilled digital marketer to organically promote my book, with the goal of increasing sales across both ebooks and paperbacks globally. Your tasks will include: - Identifying and using relevant keywords for marketing - Implementing effective promotion strategies Platforms to be targeted: - Facebook - Instagram - Twitter - LinkedIn - Pinterest - YouTube - Open to other efficient websites or social platforms The core target audience are: - Young adults - Parents - Married people Ideal freelancers should have a proven track record in digital marketing, specifically in book promotion with organic promotion (No paid ads please). Experience using keywords for effective marketing, as well as ex...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient social media marketer to spearhead a multi-platform marketing campaign. I plan to focus on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and Whatsapp and am looking for someone who can navigate the specifics of targeting and engaging audiences on these platforms. The primary objectives for the campaign will be: - Increasing brand awareness - Driving website traffic - Generating leads/sales The ideal freelancer for this project is someone who has extensive experience in running campaigns on these platforms, can track metrics and adjust strategies as needed, and can deliver on the aforementioned goals to enhance the business. Familiarity with SEO, Google Analytics, and other analytical tools would be a huge plus. Attention to details, good time management...

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled graphic designer. The primary responsibility would be to create attention-grabbing social media creatives for Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, and LinkedIn. These ought to be designed with the intention of increasing brand awareness and engaging audiences. The ideal freelancer for this job should have exemplary skills in graphic design, a deep understanding of different social media platforms, and a knack for creating eye-catching and meaningful content. Your portfolio, showcasing past works similar to this project, is required.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in need of a competent social media manager who can effectively oversee the Facebook, Instagram, and Twitter accounts of our clients. Your role will involve the following: • Increasing Brand Awareness: Lift brand's visibility and develop a broader audience reach on social platforms. I want the brand to reach the minds of as many users as possible so familiarity with algorithms and engagement tactics here is ideal. • Boosting Website Traffic: Your social media strategies should be able to guide audiences from the social profiles to the websites with compelling content and CTAs. Experience in conversion optimization and aligning social and website content is key. • Enhancing Engagement: It's not enough to increase the followers. I want activity - shar...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Social Media Manager for 3D Animation Sites 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The site contains adult content only apply if you are ok with that! We are looking for a person who can manage our social media channels on Reddit and Twitter. Your task will be to create the creatives, schedule the posting and improve our follower numbers. To consider your application please send us the following information: - Examples and experience with Reddit - Examples and experience with X-Twitter Experience with adult content or newsletter is a plus. If you have any questions, just let us know!

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Urgent Social Media Graphic Designer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the thriving force behind a rising brand, I am in urgent need of an experienced and creative Graphic Designer to galvanize our online presence across various platforms including Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and LinkedIn. Ideal Skills: • Proficiency in creating visually engaging and value-driven graphics suitable for different social media platforms • Ability to deliver high quality work at a swift pace Your Bid: You're encouraged to indicate a realistic time frame to complete the project. Although it was skipped, ensure to provide detailed information about your past work, experience, and a well-thought-out project proposal in your application. I value your ability as much as your initiative and look forward to collaborating with you.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Social Media Profile Enhancement 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient and creative social media expert who can revamp and enhance our company profiles on Facebook, Instagram, and Twitter. Skills and Experience: - Proven experience in social media management - Expertise in creating appealing visual content - Strong understanding of content strategy - Skill in follower engagement and interaction Tasks: - Upgrade the aesthetics of our profiles including banners, profile pictures, and bio. - Formulate and implement content strategies to increase the frequency and quality of posts. - Improve engagement and interaction with our followers. Your ultimate goal will be to enrich our social media presence, seamlessly incorporating our brand identity and voice. Should have previous proven record of working with online cloth...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Social Media Roi Boost 4 วัน left

  I'm looking for an expert in Facebook, Instagram and Twitter marketing, proven in moving the needle in driving website traffic and lead generation. The target audience falls between the ages of 25 and 44. The ideal candidate should be: - Skilled in creating engaging content tailored to this demographic - Excellent in developing strategies that convert social media engagement into web traffic and leads - Refined in using analytics to target and retarget within these specific age groups - Aware of latest trends and techniques for the above-mentioned platforms. Your role will be instrumental in increasing brand visibility and ultimately sales. So, prior experience in successfully doing this is necessary.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Engaging Social Media & SEO Strategist with portfolio 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an expert Social Media Manager, as well as a proficient SEO and SEM copywriter. Despite currently not utilizing any particular social media platforms, I have lofty goals that require competent knowledge of Facebook, Instagram, and Twitter. My aims include increasing brand awareness, generating leads and sales, and improving customer engagement. - TARGET AUDIENCE: The campaign should focus on my ideal customers, which include millennials, adults in general, health-conscious individuals, fitness beginners, enthusiastic athletes, and those just starting out on their fitness journey. - CORE RESPONSIBILITIES: Your tasks will involve creating and curating engaging content for diverse demographics, employing effective SEO and SEM strategies, and using analytics to trac...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I'm excited to offer my skills as a dedicated web developer to fulfill your requirements. Here's what I bring to the table: I offer you project includes: Development from scratch and tech stack will be MERN. ✅ Pa...dedicated web developer to fulfill your requirements. Here's what I bring to the table: I offer you project includes: Development from scratch and tech stack will be MERN. ✅ Payment gateway with integrated in Subscription Section ✅ API’s for Chat Section - ✅ Backend Admin portal to limit the API and also get API metrics, ✅ Social Media Login - FB, Twitter and Google. ✅API Integration for chat section ✅API Integration for payment gateway ✅ Rate Limiting Thank you for considering my offer. Best regards, Sunil G. Gawai

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am looking for someone proficient in extracting screenshots from the Wayback Machine. The goal is to capture images from a select 1-3 Twitter accounts. As the focus is specifically on the visual elements, the freelancer should have keen attention to detail to ensure accuracy. The final deliverables should be in PDF format. A prior experience in similar tasks and knowledge of Wayback Machine would be advantageous.

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน twitter ชั้นนำ