ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  9,497 typography งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Kenetic Typo หมดเขตแล้ว left

  ทำ Kenetic Typography 45 วินาทีเพลง At my worst งานเร่งขอพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงคืน งานนักศึกษา + ขอไฟล์ Ae ด้วย

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  typography stripe 9 วัน left

  As discussed Create Stripes from new photos and for fixing the current murals - removing coke and changing a few details. Have one other thing...our logo...convert it to such that I can create a label using the same color/font. For example background same but I want to change "DC Bar-B-Q" to ready "Soy Sauce". The Soy sauce words in the same font/red/black outline as we use in logo. Make a template so I can easily make labels just by changing text.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Typography - Gater 4 วัน left

  We are looking for a text (font for logo - typography) for some future appliances (refrigerator and a home radio for now) and an interactive smartboard. The name to be used: gater / Gater / GATER. The “text” will be applied, painted or engraved on the equipments - still in debate. Keep it simple.

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Graphic Designs: Logo, Typography and Custom Graphic Design Art 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  = Project Scope = Multiple logo designs with typography focus and logo focus

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Need Figma UX/UI Design for Landing Page - Modern/Futuristic Style 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Design Guidelines Only use brand colors, gradients, and typography that are provided in the brand guide Add elevated design elements that give the page dimension with a futuristic, modern feel In app screenshots are mock ups of what the UI/UX will look like Keep the background of the site dark (black)

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  BeConnected Branding 8 วัน left

  - Sketch - Logo - Size adaptation - Typography - Colors - Images ( examples of posters or social media posts ) - Corporate identity manual. - Corporate stationery ( Business card, A4 Letters, Mailing envelopes, Folders ) - Images adapted for social networks ( Profile picture, Covers )

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Brand Identity 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a brand identity including logo, typography, guidelines, and applying brand designs for a digital marketing agency.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking for a creative graphic designer skilled in typography. I have some social media posts and 1 logo.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  2x Ford GT40 Designs 8 วัน left

  Project Specification - Number of Designs: 2 - Car Design: Ford GT40 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  4 x Ford GT40 Designs 8 วัน left

  Project Specification - Number of Designs: 4 - Car Design: Ford GT40 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello. I want to do a 4 pages WP website. I need you to do all include the color schemes, typography or fonts, imagery, layout and overall graphical appearance, graphic design, user interface planning, coding, user experience design and optimization for search engines (SEO) for great web content, crossover between web design and web engineering. It not only look beautiful, but that perform. My project is urgent. I want one week more or less to finish. I need to hire a freelancer to be diligent and take responsible for my project. If you're always promise and say good beautiful works but now working, and always delay just to cheat my money. Please go away! If you're the right one, please contact me soon!

  $445 (Avg Bid)
  $445 การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  More that words 4 วัน left

  Typography is part of the beginning of history and with the passage of time it comes to form images with the union of them. In the typographic illustration, you can see a short medium shot of a woman with light skin and a strong-toned shirt, who represents the strength and tenacity of women, with a decisive and unwavering character. Likewise, the woman's hair manages to dissipate in the background of the image. In the typographic illustration, a powerful and brave woman can be seen as the central entity.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Create a Brand Style Guide 4 วัน left

  ... We need a talented designer to create the following: * Full Brand Guidelines- Digital & Print Ready Files (JPG, PNG Transparency, Vector Files) This includes: * Logo Style Guide (our logo is uploaded below) * Colour Palette (Our 2 primary colours are uploaded below - we need secondary and complementary colours) * Logo Usage Guidelines * Logo dimensions Guidelines * Do's & Don'ts * Font Typography * Icons & Patters * Brand Imagery - provided by us and designed by you in brand guidelines * Brand Vision - provided by us and designed by you in brand guidelines * Brand Mission - provided by us and designed by you in brand guidelines * Brand Values - provided by us and designed by you in brand guidelines * Brand Voice - provided by us and designed by you i...

  $72 (Avg Bid)
  Create a brand identity for ice cream company 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create logo, color Palette, typography guidelines and brand kit for a stir-fried ice cream company

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  8x Audi Car Designs 6 วัน left

  Project Specification - Number of Designs: 8 - Car Design: Audi - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  3x Audi Car Designs 6 วัน left

  Project Specification Entry Number: #223 - Number of Designs: 3 - Car Design: Audi - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Nuoc Homes Logo Design 1 วัน left

  - Nuoc Homes is a premium property service - Nuoc in Vietnamese means water (ideas were linked to life, growth and sustenance) - Clean, sharp and elegant design that makes the viewer think of luxury - Would like the typography to be sans-serif (this is flexible, however) - Colour theme could include blue and gold - Must include company name: Nuoc Homes

  $41 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon My Girlfriends Name in Art Form 1 วัน left

  ...symbols. Highlighted are her three. The Virgo and Capricorn look like "Me" and "n" respectively and I'd want them to take the place of those letters in her name (her name will be the centerpiece of the design), and then having the Sagittarius symbol somewhere in her name also, use your good artist brain to do some good there haha Also attached is reference for the chakra symbols and colors The typography of her name doesn't have to match the style of the attached photo, that is just for reference for what the symbols look like, I just want to look cool I also would like to incorporate the 7 (red orange yellow green blue indigo violet) of the 7 chakras (root, sacral, solar plexus, heart, throat, third eye, and crown) into the design as well. I wou...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ ปิดผนึก

  Project Specification Entry Number: #223 - Number of Designs: 1 - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project Specification - Number of Designs: 2 - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  graphic designer 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Job description The ideal candidate will have strong creative skills and a portfolio of work that demonstrates their passion for illustrative design and typography. This candidate will have experience in working with numerous different design platforms such as digital and print. Job Location - Noida Skills Required: Experience as a graphic designer or in a related field. Demonstrable graphic design skills with a strong portfolio. Proficiency with required desktop publishing tools, including Photoshop, InDesign, Google Workspace (Goole slides, Docs, etc), and Illustrator. A strong eye for visual composition. Effective time management skills and the ability to meet deadlines. Able to give and receive constructive criticism. Understanding of marketing, digital media platforms, p...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Clean up website design and logo 17 ชั่วโมง left

  I have built a website design and logo myself although I am not a designer. I would like someone to clean it up - clean up designs (padding, image sizes, etc) - create typography (H1, H2, etc) - use current logo as inspiration to create a clean, high res logo in differing colours - convert images & logos to high res

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Graphic Designer - Creative Designer 6 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...are a consulting firm looking for a Creative Graphic Designer as a part-time job for a monthly retainer. We expect the job to last for at least a year. The designer's duties are the routine design work of various marketing and advertising materials (i.e., social networks posts, presentations, proposals, newsletters, brochures, etc.) We have existing Brand Identity assets (i.e., logo, colors, typography, patterns, etc.) We have templates for presentations and proposals; however, the designer shouldn't rely on such templates. We are always looking for new inspirations and new design ideas and patterns. It's expected that the designer a load of designs in the first month. The designer must be thoroughly familiar with the mainstream design software (Adobe Photosho...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Project Specification - Number of Designs: 1 - T-Shirt Color: White - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project Specification - Number of Designs: 1 - T-Shirt Color: White - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Project Specification - Number of Designs: 1 - T-Shirt Color: White - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  1x Porsche 911 Design 2 วัน left

  Project Specification - Number of Designs: 1 - T-Shirt Color: White - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Ui Ux designer หมดเขตแล้ว left

  I need a ui ux designer to engage and contribute to creative deliverables, information, content strategists, and developers. Qualifications: A strong design portfolio and a masterful grasp of typography, color, imagery, and composition Keen eye for detail with the ability to come up with ideas Fluency in design software and Comfort presenting and taking feedback and a deep familiarity with usability, interaction, and device capabilities Requirements: One+ years experience working in product designs Portfolio that demonstrates visual design, storytelling, and experience designing modern, usable interactions and UI, highlighting your process and design solutions Experience with mobile-first experiences and design systems, with a demonstrated ability to think through end-to-end sol...

  $66 / hr (Avg Bid)
  $66 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Visit my Website Please ! หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Website Games หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $2587 (Avg Bid)
  $2587 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $2609 (Avg Bid)
  $2609 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $8844 (Avg Bid)
  $8844 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Videogames and Wordpress Urgent หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $57797 (Avg Bid)
  $57797 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Games Website in Wordpress หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Honest Opinion About this website หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Pokemon Website Creation หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Please Visit My Pokemon Website หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Website Pokemon Fan หมดเขตแล้ว left

  ...were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of requisites: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. -i'm open for more intuitive and beautyful ideas of course. Link:

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Website needed urgently หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Website It Like Cisco Information needed หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  IT technology website Wordpress หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Give me an opinion about this website หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  i want a wbesite like this หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  IT website Urgent Creation หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Wbesite Creation in wordpress หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Cisco Wbesite Development หมดเขตแล้ว left

  I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the lin...there were attempts at keeping a parallel mobile version for our websites. That seemed like a good idea at first but it essentially doubled the attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  2x Porsche 911 Car Designs 20 ชั่วโมง left

  Project Specification - Number of Designs: 2 Designs #158 & #88 (design on the white t-shirt) - Car Design: Porsche 911 - Design Type: Car Illustration & Typography - Design Deliverables: AI (Vectorized), PNG Transparent Background

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน typography ชั้นนำ