ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,554 update file application งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดราคา รถยนต์มือสอง

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need to update our web application PHP5 based to PHP7. The application permit to upload single files till a dimension of 200 MB, and to send the link to that file by the personal EMail Client. It's also possible tu create personal singles folders accessible by personal User/Password. The application interface is in italian language only, but very

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Standalone utility (either batch file or executable) that I would email to my company employees. They then would run this utility to collect some computer information and email the results to an email address. 1. Collect some computer info (see “Info to collect” below) 2. Send email to MY EMAIL (instead of actually sending, you could open a new

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Homekit Based App 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to bidder in native sketch or pdf format depending on vendor preference. Bidder must agree to and sign a non-disclosure agreement with Tice Group LLC. App details: The application(app) must be written in the Swift programming language. The app must be written using the Xcode development environment. All source files and materials must be turned over

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Developer should hand in a bug free application iOS app should be in objective -C backend system for a Live score app - firebase realtime database - backend iOS app to change and update the scores and events firebase will have the following structure or anything you see preferable Match -m_id (key) - Team_a_score (int) - Team_b score (int)

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Web application to upload 25 excel to DB on daily basis 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...develop web application to upload many excels from different branches of a company into a database and view consolidated reports Below functionalities required [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Use case Details 1 Login Role based 2 Dashboard "File upload status Saved Reports Upload Error details" 3 Branch Maintenance 4 File Type maintenance Excel Column mapping 5 File...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Trophy icon Create a loading screen 14 ชั่วโมง left

  We need a background for the loading screen of our application. Currently, we have an animation with a paper CSS spinner and a blue background (see first screenshot). However, I would like something more awesome, like the second file in the attachments. I painted an example with an image which I found online somewhere. This can be used for inspiration

  $172 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  I need a coder หมดเขตแล้ว left

  I need an android application to take in locations from an excel file for a route, and calculate the speed I need to travel along that route to reach my destination at a specific time based on my current position which will update continuously.

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...user interface required. - The application will have to become a windows service ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) - Application algorithm: 1. Run a query every 30 seconds, read the records of a table with a control field = 0 2. If there are records, create two text files in a shared folder. o First file must contain some values retrieved

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Expand SQLite's ability to parse foreign data หมดเขตแล้ว left

  SQLite provides a great system which uses a binary data file (B-Tree) to store it's data while not requiring any running database server. I would like to be able to use the SQLite engine on other flat file binary data. It would seem that there will need to be a few adjustments in column separator definitions, as well as other definitions, but most

  $1282 (Avg Bid)
  $1282 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  C# Winform read data flux หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file: ______________ url json token name print [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file ____________________ at the first launch of the empty file application [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] class: ______________ With the fields: idcmd, date time, Customer, url_ticket Class [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ______________ url, token, print fields [เข้าสู่ระบบเพื่อดู ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Build me a real time web application หมดเขตแล้ว left

  Create a dynamic, responsive, real-time web application for managing data. UI: * The UI must make it easy and intuitive for a user to view, add, modify, and delete data. * The UI must be responsive and should resize/rearrange appropriately to look good on a desktop, tablet or other mobile device. * The UI should be browser-agnostic, meaning

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  upgrade codebase from php5.6/mysql5.6 -> php7/mysql8 หมดเขตแล้ว left

  Current setup: Sales/Warehouse/Inventory application. Backend PHP/Mysql, frontend webbased SPA. This project is concerend with the backend/api only. About 9500 lines of php + 3300 lines of unit tests. Production and dev happens on Ubuntu 15.10 with its default php5.6/mysql5.6 What needs to be done: No new feature needed 1)Migrate php/sql code to latest

  $503 (Avg Bid)
  $503 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Bot / web scrapping tool หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a freelancer that will develop a bot/web scraping tool to get pricing a...drukomat.pl. We estimate 160 product categories - there might be a couple of millions of product configuration. We are looking for an application - to be able to update price lists after changes in the future, with CSV file as an output. Not a one-time service.

  $1012 (Avg Bid)
  $1012 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล

  I am getting the following error when trying to run a SSIS package. This error occurs when downloading a file from a URL location. I have read a bit about the error and it seems it's related to permissions as I am also getting a second error message in Event viewer. This is the SSIS error: [Download error] Error: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: The request

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  GoIP sms server / servidor sms GoIP หมดเขตแล้ว left

  ...that contain several SIM cards for which we want to send SMS. These Goip devices are manufactured by the company DBLtek ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) These devices have a web application with several webservices. One of them is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that allows sending SMS through the GoIP device indicating: User Password Provider Destination phone Message text Sim

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  GoIP sms server/servidor sms GoIP หมดเขตแล้ว left

  ...that contain several SIM cards for which we want to send SMS. These Goip devices are manufactured by the company DBLtek ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) These devices have a web application with several webservices. One of them is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that allows sending SMS through the GoIP device indicating: User Password Provider Destination phone Message text Sim

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Simple Lucky Draw Web Application หมดเขตแล้ว left

  Hi web developers, I want to develop simple web application for upcoming event. Here is program flow: - When guest check-in the event, he will be provided a unique lucky number - PG will use web form on mobile to enter the recent check-in numbers - There are 2 LCD screen in the event: + screen #1 for lucky draw: each draw will randomly show up 10

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Need a webapp for self-assessment quiz หมดเขตแล้ว left

  ...different questions that will decide the maturity level. If you see the picture, you will understand how that matrix works. 4. There should be a backend (UI or config file) to add, update questions. 5. Each question should have answers respective to its maturity level so if user chooses option (a) as answer, it should be calculated pertaining to the response

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...ASP.NET C# application that takes CSV files and imports them into a SQL database. These imports work on a timer. The application also has a windows interface that allows each file to be imported on request, for tables in database to be cleared and for all data to be reloaded. User can also modify the frequency of the timer. The application is not functioning

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  We have 7 ASP.NET application written in C# with no documentation. The application takes data from various CSV files and imports them into a database for use by a business intelligence tool or connects to third party APIs. We need someone to understand, document and then update the application to improve an issue where if a file is not available it

  $676 (Avg Bid)
  $676 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล

  ...:- 1) DEVELOPMENT SHOULD BE IN VISUAL STUDIO 2017 C# WINFORM 2) SQL SERVER 2008 R2 3) PURE THREE TIER APPLICATION 4) ENTITY FRAMEWORK 6 5) MUST USE MAPPING DETAILS WITH PROCEDURE FOR INSERT , DELETE , UPDATE. 6) INSERT , DELETE AND UPDATE PROCEDURE MUST RETURN 3 OUT PUT PARAMETER VALUE 1) AUTOGENERATED NEW CODE NUMBER , 2) ERROR CODE 3) ERROR

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Docker container expert หมดเขตแล้ว left

  I need a docker expert to help me with: - create docker build file - reverse engineer requirements from the current application - show me how to update it when requirements change - show how to push new code for application inside the docker container I estimate that will be about 3 hours of work.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  ebay to amazon fba java หมดเขตแล้ว left

  Java desktop application that will send ebay orders to be filled by amazon fba. (not automatically) application when run will show a list of unshipped ebay orders. next to each order will be a text box and a button fill. The text box is for the amazon sku. fill will then send the order to mws api to be filled by amazon. The application will then mark

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Complete School Management Online Web App หมดเขตแล้ว left

  ...Session Year,Gender,Designation,Salary Grade,Salary Type,Subject Type,Guardian Relation,Exam Grade,Certificate Type,Transport Vehicle,Hostel Type,Payment Method) -Settings(Application Setting,General Setting) -Human Resource (Designation,Employee ) -Class Management -Section Management -Subject Management -Syllabus Management -Class Routine Management

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  NEED SINGLE DATA ENTRY SCREEN IN VISUAL STUDIO C# หมดเขตแล้ว left

  ...:- 1) DEVELOPMENT SHOULD BE IN VISUAL STUDIO 2017 C# WINFORM 2) SQL SERVER 2008 R2 3) PURE THREE TIER APPLICATION 4) ENTITY FRAMEWORK 6 5) MUST USE MAPPING DETAILS WITH PROCEDURE FOR INSERT , DELETE , UPDATE. 6) INSERT , DELETE AND UPDATE PROCEDURE MUST RETURN 3 OUT PUT PARAMETER VALUE 1) AUTOGENERATED NEW CODE NUMBER , 2) ERROR CODE 3) ERROR

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Simple Directory Manager: Django + Bootstrap หมดเขตแล้ว left

  ...deliver a working Django 2.1 application, deployed and integrated with the provided frontend. For the Django application, the following must be provided: - fully working django app - with the models / views / urls needed to implement the functionality requested - detailed list of requirements, preferable with Pipenv The application is based on the provided

  $233 (Avg Bid)
  $233 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Errors in php application after update linux server. หมดเขตแล้ว left

  After an update of our client’s Linux server, the php application running alongside his website is throwing all kind of errors. This application was not developed by us but by another company that does not exist anymore. The application gets records from the database and displays them in a table. This table has a variety of filters and sort options

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Job tracking application for service company หมดเขตแล้ว left

  ...job sheet and a photo of the completed work. Work in xamarin would be preferred. After the initial project further enhancements are likely over time. The Web/ desktop application shall: 1. Have electronic worksheets in the form of 24-hour schedule, colour coded by Technician 2. Have the ability to add technical staff 3. Have the ability to enter and

  $1789 (Avg Bid)
  $1789 การประมูลเฉลี่ย
  97 การประมูล

  Hello we are looking for a developer to create a application that will export all of the information below after we have launched and logged into the LOL client. This tool will in now way log into the game itself and must only pull data on an already logged in account. All of the information will need to be exported into an XML document that can be

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  CodeIgniter - Change the URL references หมดเขตแล้ว left

  ...have corrected the path inside the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and the website is loading at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . However, the subpages are still loading [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . This is because the scripting in website pages the particular url is se for your website . You need to be update the urls and links in each pages to http://babybrandsgifts

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Complete current beta website หมดเขตแล้ว left

  ...white section background. Users can then select their application or choose their product type from the dropdown menu's. I will supply the contents for the dropdown menu's. These menu's would then need to link to the relevant pages within our website. These pages would either be html content or .pdf file brochures which must display within the websites window

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล
  Web Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a web base application to automatic capture from an Excel file upload to populate data. Explanation below. (Look at Attachment) We currently using Excel to update the Volume & Trans # on a monthly base provided by our partners in order for excel to calculate Agent Commissions. Each month we receive an excel from our Partner show

  $941 (Avg Bid)
  $941 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...information: The application has to monitor a textfile. That textfile contains 1 line with this syntax: artist – songtitle. As soon as the content of the changes, the content must be send via TCP or UDP (selectable) to an URL (syntax: http://<ipaddress>:<portnumber>). The URL points to a device that will process the information. Interface: menu: File – E...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  We have this Video Player System that runs on TVs on different stores for our several clients. And the application runs using an Android TV Droid Box. The project is to continue a simple video player TV System for Android TV Boxes. We already have programmed the base of the program. You have to work with one of our programmers in team to solve the

  $2305 (Avg Bid)
  $2305 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello we are looking for a developer to create a application that will export all of the information below after we have launched and logged into the LOL client. This tool will in now way log into the game itself and must only pull data on an already logged in account. All of the information will need to be exported into an XML document that can be

  $1121 (Avg Bid)
  $1121 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  We have this Video Player System that runs on TVs on different stores for our several clients. And the application runs using an Android TV Droid Box. The project is to continue a simple video player TV System for Android TV Boxes. We already have programmed the base of the program. You have to work with one of our programmers in team to solve the

  $1261 (Avg Bid)
  $1261 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for Storytellers Brewery and Meet House หมดเขตแล้ว left

  Update on EXTENDED Contest -------------------------------------------------- We have several entries we like so far that are in the lead for an award. But, we want to provide more time to see if we can get closer to our vision. The good news: this guarantees an award. The house is the most important thematic element. Our recommendation, regarding

  $288 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  ...consists of three key elements: • Back-end service monitoring and publishing a status of each live operator • Client service proxy routines loadable as an external javascript file(s) • Browser page specific routine executed as javascript callback method Note that the browser (app) page specific routine is expected to be customized to accommodate page

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Mobile Application หมดเขตแล้ว left

  I need to develop mobile application for sales . We have 5 to 10 ppl who goes around for sales daily, they have to update the stocks, sold and pricing and son on . I am looking for some one with relevant experience in the past. Share the apk file only then we will be communicating . we want to screen based on it . I need android alone

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  tendo cms module หมดเขตแล้ว left

  I need to add some features on my application 1. i need you not to touch much the code all the code you will do i need to be separated except the task 1 to avoid more bug on the system 2. i need you to do first the task 8 and 9 i will put first 145usd for this task after finish i put the remaining balance what we discuss 3. payment release after

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  tendo cms task หมดเขตแล้ว left

  I need to add some features on my application 1. i need you not to touch much the code all the code you will do i need to be separated except the task 1 to avoid more bug on the system 2. i need you to do first the task 8 and 9 i will put first 145usd for this task after finish i put the remaining balance what we discuss 3. payment release after

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  tendo cms modification หมดเขตแล้ว left

  I need to add some features on my application 1. i need you not to touch much the code all the code you will do i need to be separated except the task 1 to avoid more bug on the system 2. i need you to do first the task 8 and 9 i will put first 145usd for this task after finish i put the remaining balance what we discuss 3. payment release after

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  i need you to add features หมดเขตแล้ว left

  I need to add some features on my application 1. i need you not to touch much the code all the code you will do i need to be separated except the task 1 to avoid more bug on the system 2. i need you to do first the task 8 and 9 i will put first 145usd for this task after finish i put the remaining balance what we discuss 3. payment release after

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  FAQ chatbot development หมดเขตแล้ว left

  .../introductory talk) - It should pull in answers from a separate knowledge base file which should have all the answers ( knowledge base should be made in such a way that user can update it) - Chatbot should be aestheticly pleasing and good looking and should be able to open as a application in a windows 10 system - Chatbot should be able to smart enough to analyse

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  i need to add some feature on my application หมดเขตแล้ว left

  I need to add some features on my application 1. i need you not to touch much the code all the code you will do i need to be separated except the task 1 to avoid more bug on the system 2. i need you to do first the task 8 and 9 i will put first 145usd for this task after finish i put the remaining balance what we discuss 3. payment release after 5

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  PHP website หมดเขตแล้ว left

  Data load and report system This is a multi-tenant system - single application with multiple frontends accessed via different subdomains and custom header, footer. Can be single database for whole system or database per group. Group can have one or more clients. Group is where the user logs in. Client cannot login. Login Username with password Forgotten

  $599 (Avg Bid)
  $599 การประมูลเฉลี่ย
  119 การประมูล
  2 small task หมดเขตแล้ว left

  Update ... Updating from version 2.1.0 or newer: Extract the .zip file you downloaded from CodeCanyon. Upload the contents of "bemusic/server" folder to the main BeMusic folder on your server. Visit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] url and click Update Now button. (make sure you are logged in as admin) client folder inside the .zip can be ignored

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need to build simple web application, with 2 panels split vertically with resizer. On the left side there should be Tree control, very similar to file system hierarchy. On the right side there should be a Table control. Both Tree and Table should have data binding via OData service. Description of API for OData will be provided. Tree and Table have

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  update site หมดเขตแล้ว left

  Update ... Updating from version 2.1.0 or newer: Extract the .zip file you downloaded from CodeCanyon. Upload the contents of "bemusic/server" folder to the main BeMusic folder on your server. Visit [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] url and click Update Now button. (make sure you are logged in as admin) client folder inside the .zip can

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล