ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,328 upload ftp joomla component งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ทำการเรียกข้อมูลไปยังหน้าเว็บโดยใช้ Stored Procedure ที่ทางเรากำหมดให้ โดยใช้ Component ของ DevExpress

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  ios component 6 days left

  1. We would need to build an IOS component for OCR and face recognition integrating with Google vision

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  upload files to ftp check details for more info 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  upload files to ftp trought php javacript or python contact me for details

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need audio component react-native to stream audio from online and play local files . Play , pause , play in back ground mode . Audio load time should be quicker . We already have app built in react-native but audio Load time is poor . Either need to build custom audio component in Xcode or use any better react -native audio component This should

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello! Who can write me a script, which is catching the csv file from my wholeseller to my ftp server? With Cron every 20 minutes? My wholeseller has an open api to catch it. Here is the documentation: [login to view URL] Thanks!

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...tried to deliver one file through FTP server it is not delivering, I am getting error connecting to FTP server error: Node name:Transport Content, Cause: Exception: Error during transport step. Error: Exception: Error disconnecting from the ftp server: NullPointerException: when i normally write one java class to check FTP server it is delivering but via

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  We use Adobe sign to sent out statements to customers daily (around 100-200) and need to be able to extract all the answers of th...able to extract all the answers of these PDFs to process hourly into a SQL database. I know this is possible to do through the use of Adobe sign API. I would like a custom component to be able to use within SSIS for this.

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...there i need a simple joomla backend component made... this will be the first of many phases... i need someone with ALOT of experience in clean joomla coding that is AVAILABLE every day (and not have a day job to hold down and just look after my work in the evenings) here is detail for this phase need another VERY small component Manage Frontpage

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  One component in vue.js website dashboard 19 hours left
  ยืนยันแล้ว

  use a select box to select one of 3 users and automatically load pages based on selected user and their data.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  PHP Script made to component and module 19 hours left
  ยืนยันแล้ว

  I have a joomla website and I have a separate php script, that I would like to work with my Joomla users. Basically, a bridged database for users and a module where the music plays at the bottom like soundcloud. The module should be responsive at the site and should stay on every page. My website here: [login to view URL] The php script iframe is here

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking to build a customer web portal that will give the customer the ability to look up availability and pricing for components, as well as track installed component warranty information and invoices. Live help for parts lookup, and lookup by machine. CUSTOMER MACHINE LOOKUP - When a customer signs up he will list all of his types of equipment

  $5429 (Avg Bid)
  $5429 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  python error ftp upload fix 2 hours left
  ยืนยันแล้ว

  contact me if you know python ftp upload script

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need the text and style of an electronics component Photoshopped. Should be a quick job for someone with good photoshop skills, text must be sheared/rotated appropriately, color/texture of the component must look realistic. Please provide a single example of your best work Please dont autobid these will be deleted

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Looking for a quick rendering of an electronic component with some design elements (ie logo, color) This is just for a concept meeting. Ideally, you have designed circuits and can use a preexisting PCB design on eagle or and render out a PCB with chips and style one of the chips. More detail provided on application. Please provide 1 single example

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Send email when someone upload in SFTP/FTp. Create script so when someone upload on ftp I get email. Integrate Gmail with SFTP

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello guys just need an idea to block my FTP users outside my company premises, ideas can be welcome and this is what the project is about

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...program to automatically upload files that have changed. Use plain FTP to port 21.<br><br> Your program will:<br> - enter, store and edit a list of FTP end-points<br> - enter, store and edit a list of local folders, each linked to an FTP end-point<br> - monitor each configured local folder for changed files<br> - use FTP t...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a bunch of component images, and a list of kits in a spreadsheet with the components that make up that kit. I need someone to combine these component images into a kit image. There are approx. 250 kit images to start with.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  load content i provide to my website

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  We have pretty urgent requirement to create a environment where I can create FTP users on my digital ocean droplet+storage. Right now we have to install cpanel or SSH, and we are looking for our own simple Script where I can create account for my user and allow them their folder, so they can only see and write their own folder. HostedFTP is good

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  I am looking for a reusable native Android Google maps component with the following specs: 1. minSdkVersion 16 2. Two finger zoom enabled 3. Must be embeddable in a page scroller 4. Home marker - on Drag-and-drop - returns the new location - moves the primary marker and the radius indicator 5. Primary markers - onClick - maps the route

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a responsive website. I would like it designed and built.

  $7150 (Avg Bid)
  $7150 การประมูลเฉลี่ย
  118 การประมูล

  small fix need help to check teamviewer

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I've created a Google Maps API key, and I need to add it to the map on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Bu...on this page: [login to view URL] Page layout uses the WP Bakery Page Builder plugin, and I do not see a method for adding this API key into the Google Maps component in WP Bakery.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I would like to create a traditional ftp folder for other people to uploads file to. This means having an ftp address, user name and password to provide to someone that they can then access using a traditional ftp client (e.g., bulletproof ftp, filezilla, etc.). I would like to use AWS's S3 for the ftp drive - which means, creating a workaround so

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ... But all modifications he made don’t affect admin products. After registered user edited a product and saved it, that product becomes him product. To allow that change in Joomla we used on the old site Offer number + User ID. [login to view URL] On menu item My Stocks Registered user can see his products [login to view URL] All registered

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello, I just bought a cloud host or vps im not sure. I need someone to login and install apache 2 and create an ftp account that I can use to upload files from another server to it with. I need port 43601 to work for the uploads from the other server.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We are looking for a frontend developer to support our team of developers. Goal of the current project is the development of a listing grid component with filters on an existing web application, based on specific parameters.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi, I would like to get a small UI component for an Android app implemented for me. This will be a card view that has dynamic content that will be added to it. Please see the attached photo for what is needed. For an experienced Android developer I think this should be very straight forward.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล

  ...interface component to access the Planik API (see "Planik interface" component specification and German Wiki API specification). The API uses devise Token Auth": [login to view URL] All endpoints return JSON format. Typical scenario: 1. Component is called with credentials (email/password) 2. Component calls Planik

  $574 (Avg Bid)
  $574 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need assistance uploading wordpress to my Hosting account. This will be done via screen share as I do not want to give out my credentials.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  ============ this can all be the same component Manage members - Members - Institutions - Locations - RAD backend for locations we just need to be able to add/edit delete the table : jos_inst_loc only title and dropdown for institution for institutions we need to be able to add/edit delete the table : eu_inst - name (textbox) - weblink

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  New server 's speed optimization set up (Centos 7.5 + Plesk onyx) for wordpress sites. Need to be done same configuration like source server + correct ftp access in 2 plesk servers Full written instractions requested.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Need ssl done for a few sites transfer of domain and WordPress install fix of existing issue

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล

  Require a custom Media Encoder and Player component in C# and UWP compatible. The component which accepts a RTSP / HTTP stream from DVR/NVR and convert it and displays the live video inside a UWP application and simultaneously save the stream to the local hard disk. Functionality expected - 1. Get the RTSP/HTTP stream from DVR/NVR 2. Convert it

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Create CSS or Instal Component to add a portfolio to a existing Joomla website. Add 35 portfolio new projects (pages) to portfolio.

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  Make my component front end work the same like the back-end (or as close as possible). Apply as much as possible all the standard Joomla programming. By this i mean the actual coding, look at the standard components for the way it is done as well as the tutorial by joomla: [login to view URL]:Developing_an_MVC_Component/Developing_a_Basic_Component

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I need a Lightning component, or Visualforce page, that I can add to a Lightning layout that shows a read-only Path for each child record in a related list on a custom object. Please see screenshot.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I have a Wordpr...from indexing (500 internal error). The page is still visible in the browser. I need an expert to log into the server via FTP, check out the htcaccess or whatever file is causing the issue and identify the problem. I can provide FTP login info and cpanel info. Say I LOVE WORDPRESS in your offer so that I know you've read the brief.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  You should build only independent React TSX component(Typescript Syntax) You must be familiar with typescript React. More details will be given in chat. Budget of this project is under $300, if your bid is over this, you will be ignored. Enjoy bidding.

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am having problem with my FTP after creating it. I installed Sentora on Linux everything is working perfect except my FTP. My FTP doesn't work, I need someone to fix it for me and tell me how he fixed it

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Need someone to assist in setting up FTP through my Filezilla server so that it communicates with my Stock Sync app on shopify as well as with my exportable app or any app that can assist in exporting orders through File Transfer Protocol and my server.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  React native custom component for auido stteaming and local files . I need custom componet for playing auido files from online and also local files Audio compoent shoudk hace below features : 1. Play audio files from online(streaming ) 2. Pause functionality 3. Play in backgorund mode . If the device is screen locked , 4. Forward and backward

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are trying to create Mobile App that communicates to the hardware for some validation using Bluetooth and NFC. Here we have both Bluetooth and NFC solutions on separate boards. We need to miniaturize the solutions on a single PCB.

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Short description: i need to generate *.csv according data from database. more details will be shared via chat

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล