ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  332,112 usercontrol dynamic size งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Translation หมดเขตแล้ว left

  แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ สำหรับข้อความประกอบวีดิโอ 1 หน้า A4 Translate Thai to English almost one page (A4 size), average budget not over 1,000 THB. One day for working

  $28 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Thai และ ENG format WAV (PCM,8kHz, 16 bit, Mono, Max size 100MB) ถ่าใด้ครบทุกภาษา ต่อลองราคาใด้คับ

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีเว็บ 1688 สามารถดึงราคาส่งได้ โดยใส่คำคีย์เวริคค้นหา หรือใส่ลิงค์ url ที่เป็นภาษาไทย หรือจีนได้ และแสดงราคาโปรโมชั่น จำนวนที่เหลือ option ของสินค้า Size, สี และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้าสินค้าต้นทางได้

  $621 (Avg Bid)
  $621 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีเว็บ 1688 สามารถดึงราคาส่งได้ โดยใส่คำคีย์เวริคค้นหา หรือใส่ลิงค์ url ที่เป็นภาษาไทย หรือจีนได้ และแสดงราคาโปรโมชั่น จำนวนที่เหลือ option ของสินค้า Size, สี และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงอยู่ในหน้าสินค้าต้นทางได้

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Dynamic flow from ASPEN tech หมดเขตแล้ว left

  คำนวณ Dynamic flow เพื่อดูการ action เปิด-ปิดของตัว Valve ที่ Condition เเตกต่างกัน

  $1055 (Avg Bid)
  $1055 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Simplicity หมดเขตแล้ว left

  Looking for an architect to design a small size hotel with harmony concept. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) งานออกแบบผังบริเวณ 1.1 หอ้งพักเมตร ประกอบดว้ย BEDROOM,TOILET, ระเบียง - หองพักจํานวน 40 หอง โดยแยกเปน 3 ประเภทดังนี้ - - > STUDIO TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน 32-34 หอง - - > SUPERIOR TYPE สําหรับผูเขาพัก 2 คน จํานวน

  $935 (Avg Bid)
  $935 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the stores. Promotion of the store at the time, as it is able to set the font size, background color, or even put the logo of the store. Incorporated into the Determine the speed of the character will run back out....

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  Create a Dynamic Web pages for calculate transport charge using MySQL and PHP ต้องการโปรแกรมที่สามารถคำนวณค่าขนส่งสินค้าโดยนำข้อมูลที่มีผู้กรอกลงหน้าเวบมาคำนวณกับ Data base ค่าขนส่งสินค้าที่มี แล้วส่งให้ผู้กรอกลงหน้าเวบทางอีเมล

  $689 (Avg Bid)
  $689 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  New Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be a mobile first, responsive design. We like the layout and functionality of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and it may be used as an idea of what we are looking for. This is a dynamic, data driven site with only has a few types of pages. We can export the data from our current site as a CSV file to load into the new DB, so only minor tweaking of the data

  $4298 (Avg Bid)
  $4298 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  We want to redesign our menu(provided below) No restrictions on size, Colors can be taken from the logo attached. Please no premade templates. DONT WORK TO HARD ON THESE AND WASTE YOUR TIME. I JUST NEED TO SEE THE DESIGN YOU CAN COME UP WITH. ROUGHLY FILL OUT THE MENU. We need two items, a Menu, and a large matching menu board to go over the register

  $200 (Avg Bid)
  Trophy icon Kasamia - FOR SALE Sign 6 วัน left

  Hello! Please design a real estate sign: Size: 24 inches wide by 18 inches high Please use the same colors as the logo for color scheme FOR SALE (Logo) 305-450-9564 IG Logo @kasamiarealty info@ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (no space after @) Please submit high resolution files Editable AI, PDF, and JPG Thanks and good luck!

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  Add a pop-up window to our existing website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a pop-up window added to our Wordpress website. Requireme...website. Requirements: - able to enable and disable the pop-up from appearing - ability to add and format text - ability to add images - ability to adjust size of the pop-up window - pop-up window size should adjust automatically based on whether user is on a PC, tablet, or mobile device

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Add a pop-up window to our existing website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a pop-up window added to our Wordpress website. Requireme...website. Requirements: - able to enable and disable the pop-up from appearing - ability to add and format text - ability to add images - ability to adjust size of the pop-up window - pop-up window size should adjust automatically based on whether user is on a PC, tablet, or mobile device

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Tamper Evident Label Design 4 วัน left

  I need to design a tamper evident label for a food delivery app. I need design as soon as possible in AI format. I am looking for really c...design as soon as possible in AI format. I am looking for really creative design to match the logo and the colors of the company. Logo is attached. Website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The size of the label is 6.5" x 1.5"

  $15 (Avg Bid)
  Excel Spreadsheet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...had no luck. I hope you can help! Problem 1: I need the data from a row in one table to be temporarily linked to another row in another table in another tab. This will be dynamic and the linked row within the table will also vary daily. There are 10 total rows in each table. There are 5 different tables. There are 5 tabs. each tab has a table containing

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Need to create a dynamic door block, with frames, door swing and headers.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  PhpFox Basic Installation warrant of fitness 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...up and made robust. Catchpa Working Catchpa working on new user registration. Also working on when a user wants to reset their password. Maximum Photo Size Photos allowed to upload maximum size of 10 megs. This must operate in discussion forums, pages and groups. Also for the Advertising area. Instant Messaging. I have purchased Advanced Mail/Chat

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Semi-auto on chart trading Algo for NT8(NinjaTrader 8) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...profits Stoploss with reverse at the stop order Stop is off set X amount of ticks below the current candle low(want an option to set and offset amount) Reverse is double the size of the original trade when reverse order is triggered there will be 3 targets 1st target profit to cover the loss 2nd and 3rd target for profits And the opposite logic for

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  My current published theme has images aligned and all same image size and the unpublished theme which is the same theme, has image sizes and alignment all different. Please view the attached images. This should be a quick job because they are the same theme and you can check both codes and take the correct one and add it for the unpublished theme

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  We are looking for API specialist to help to tide up our Open API repo and work on authentication, authorization as well as documentation tooling. The API is bu...and work on authentication, authorization as well as documentation tooling. The API is built in NestJS, we look for people proficient in the stack and with decent business size experience.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...will serve as a fully functional demo or a pilot project for our website. Requirement => 1. A game of Genre/type of Match 3, or like; Candy crush. 2. 50 or more unique and dynamic levels (To get a unique look and feel each time). 3. Optimize for the web, Final project should be loaded on the web smoothly. 4. Simple Match 3 game with added complexity

  $2660 (Avg Bid)
  $2660 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...Graphic_01 Use the very last design (number 6). - Remove circle. - Create 4 circle flavor stickers (info in 'Smoothies' doc attached) - Create 4 nutritional info stickers (same size and formatting as protein ball nutritional stickers). (info in 'Smoothies' doc attached) I've included the font , I think it is a normal adobe font... I only have bold saved

  $40 (Avg Bid)
  change decimal symbol on my web site, and the format image standard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good evening, i need to change wo simple things, on my web site the prices are with "," about the thousands, i need that they are with "." The image on home page have a s...on my web site the prices are with "," about the thousands, i need that they are with "." The image on home page have a small dimension, i need that they are with the medium size.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...implementation in various use cases Angular Routers and routing  Observables and their use and implementation  Pipes to transform output Creating Http request ( API handling)Dynamic Components Good Knowledge of HTML5, CSS3, JQuery, Typescript Proficient understanding of code versioning tools, such as Git, SVN Adhering to best design practice Good Written

  $1255 (Avg Bid)
  $1255 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...number one platform for finding Behavioural Economics focused solutions. Therefore, we are looking for an experienced, passionate online brand marketing specialist to join our dynamic team. The role will be for 6 months on a part-time basis to help launch the ABE:Lab brand and grow our client base. This role will require the following key activities, amongst

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...software converts these values to CMYK for print. The maximum printable area is 32cm x 50cm. We'd recommend sticking with elements no smaller than 10pt text, and elements at this size or smaller run the risk of not printing correctly or degrading after printing during the first wash. Please include different fonts and you can also include "heart" / "stars"

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...for all (checkbox marking) status (active or inactive) and a text, this text must be possible on the screen, choose font, size, bold, normal italic, adjust alignment and spacing, insert images into defined text, presentation size, all in one editor. 3. The register of news must be presented in the magento administration in a grid, where it is possible

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...that is able to combine/overlay 2 media files (PNGs, GIFs & Videos) in one final output file. e.g.: PNG + PNG => PNG, PNG + GIF => GIF, GIF + PNG = VIDEO - the output file size (width x height) should be the max values of the input files; - transparency should remain there; - a watermark text should be also set over the final output, if requested using

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...camera angles. DO NOT CONTACT ME OR OFFER A BID IF YOU CANNOT CREATE HYPER REALISTIC SPACE WITH CINEMATIC CAMERA ANGLES. THIS PROJECT IS SERIOUS. I am unable to upload the file size. Scene 1 - scene starts with the object in another galaxy moving in a direction Scene 2 - the object enters our galaxy’s …with meteorites ahead in the scene Scene 3 -

  $3496 (Avg Bid)
  $3496 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...messaging. ● Experience with publishing app(s) on Apple App Store and/or Google Play. What we are offering ● A co-owner (partner) status and shares in Togethery ApS. ● A dynamic and enthusiastic start-up working environment ● The opportunity to work on a product that can help millions of users all around the world. ● Flexible work hours ● Influence

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Agora Videocall Integration Help 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Agora video call is integrated with android app and with temp token its working want to make it working with dynamic token only experienced freelancer apply who was worked before in agora

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...camera angles. DO NOT CONTACT ME OR OFFER A BID IF YOU CANNOT CREATE HYPER REALISTIC SPACE WITH CINEMATIC CAMERA ANGLES. THIS PROJECT IS SERIOUS. I am unable to upload the file size. Scene 1 - scene starts with the object in another galaxy moving in a direction Scene 2 - the object enters our galaxy’s …with meteorites ahead in the scene Scene 3 -

  $1524 (Avg Bid)
  $1524 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Redo 3 Logos, Seperate Logos REDO THEM IN - 500px by 500px. Pixel -Profile photo (circular): 110 x 110px - Profile photo (square): 170 х 170px - Cover photo: 820 x 312px - 14’’ x 15’’ -8.5″ x 3″ -3″- 3 1/2″ wide

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  ...builder. 4. Developer can use the text from the current website and place it on the new one. 5. Developer needed to be able to add an extra function on the builder to state PLATE SIZE so the admin can add different sizes if I need to. 6. No need for moving images on the builder, I am ok will still image. 7. I want it to look similar but not exactly like the

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Firefox add-on similar to reader view 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Required features: - Scrape a html page and display text similar to reader view, but only one sentence at a time (see picture) - Addon must work for Japanese text - Change font size, family, color - Modify margins above and besides text - Change page background color - Configuration retained on reload - Load next sentence with left click on bottom right

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Need someone good expert in java programming -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the complete text of William Shakespeare's Hamlet. After getting the program working with Hamlet, you will repeat your run with different files, to see how the size of the file and the size of the vocabulary used IN the file) influences the amount of work done. After gathering this other data, you will prepare a report of your findings. Your program

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Build a Online Model Selection tool with Headloss Calculator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a online Calculator that a customer can select flow rates, and other attributes to size a filter system that shows headloss and flow rates. The system will select the right product or a range to select. there are about 5 different Flows vs Head that the selection will come from.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...basis. Stats about our target audience: Markets: Singapore, Australia, US, Canada, UK Average Client Spend: $1,000 - $2,000 p/m Target Industry: SME's, Funded start-ups Company size: 11-50 ideally Audience: Decisionmakers (CEO/CMO/Marketing Director, etc) We are open to any sales channel (Linkedin, FB, cold-calling etc.), as long as you can schedule relevant

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a dataset of clearly visible indian car number plate of each states, for training a cnn model. price/ pay will be depend on the size, quality of the dataset.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have main key desing needa to resize it to 6 sizes depend onthe following: 1) shelf strips size 3x60 cm 2) Shelf talkers size 12x35 cm 3) Woppler size 12x12 cm 4)poster size 33x48 cm A3 size 5) base warp size 32x60 cm 6) tent card A4 size

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Want a website for coaching institute. Its provides courses like bca, mca, data science etc. Dynamic website with on page seo

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Please provide a quote for 50 images that can be photoshopped over 12 months

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Trophy icon Project Unicorn 13 วัน left

  ...design that is flexible enough for me to adjust it to the different size. The biggest box I have so far is 35x25x12cm. I came across this site Gourmet Basket [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and I like the sleeves. It is simple yet classy looking that wraps well on different coloured box and size. The sleeve should carry my logo on it. For the same box sleeve

  $148 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Google Maps Dynamic Webpage 9 วัน left

  currently have a webpage [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] where I send messages from pubnub with the current location of each 12 devices on the map which then updates. It also shows the event data which is also coming through pubnub. This needs to be redone to look a bit more professionally and mobile friendly. Would only consider javascript options at this stage. Please don't judge the current site,...

  $286 (Avg Bid)
  build me in linux 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the energy dissipation of the Mobile Ad-hoc network. This protocol is based on Ad-hoc On Demand Distance Vector Routing (AODV).These routing protocols are used to deal with dynamic communication. In On-demand multi-hop routing protocols e.g. AODV and DSR, the route discovery process uses Expanding Ring Search heuristic algorithm for reducing broadcast

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  I need a business development manager in the USA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a dynamic, motivated and target driven individual who could sign up clients to use my online platform. The model would be 100 percent incentive driven. The person applying for this project should be based in the USA. Interested freelancers respond to this email by starting with the words "Blue and Grey"

  $20000 - $50000
  พื้นที่
  $20000 - $50000
  0 คำเสนอราคา
  Android Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to upgrade the existing application on urgent ba...newer versions Deliverables - Proguard setup for code conversion for release version of apk/aab Playstore Upload Deliverables - AAB upload instead of APK for smaller app size, Firebase crashlytics integration to log any errors in app for later fixes UI Upgrade for Android Material

  $823 (Avg Bid)
  $823 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...PDF. There are going to be about 195 files with a variable number of pages. Procedure: 1. The logo can be found it a separate powerpoint. Copy-paste it and adjust roughly the size in the other powerpoints. 2. Save the new powerpoint. 3. Save as in PDF each file. What I expect to get in the end: 1. The Powerpoint files with changed logo 2. The PDF files

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Creation of an images for application. Content creation. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to download images from internet then, make size, and pixel as per requirement. Name the image file. Images used should not have any watermark or copyright. Images should be allowed to use for commercial purpose. Total images can be anywhere above 2000. I will share document created form requirement.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา